Close
T2W
Authors Posts by Redactie

Redactie

2207 POSTS 6 COMMENTS

0 2519

Terwijl iedereen zich druk aan het maken was om een maatregel die heel veel mensen alleen maar ten goede kan komen, heeft de Tweede Kamer ook stilletjes een veel ingrijpender voorstel aangenomen: een afkalving van het medisch beroepsgeheim ten behoeve van zorgverzekeraars en ten koste van patiënten.

Het voorstel van Minister Schippers (VVD) dat gisteren door CDA, PvdA, PVV, SGP en VVD door de kamer is gewerkt, geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid om zonder toestemming het medisch dossier van patiënten in te zien, als ze het vermoeden hebben dat er gefraudeerd wordt.

Nogmaals: zorgverzekeraars kunnen dus voortaan zonder jouw toestemming in je medisch dossier kijken. De enige reden die ze hoeven te hebben is een verdenking van fraude. En ze moeten binnen drie maanden nadat ze hebben gesnuffeld in de meest persoonlijke informatie die je bezit, jou vertellen dat ze dat gedaan hebben.

Dit is uiteraard compleet krankzinnig, maar wacht even tot je de argumentatie hoort waarmee dit wetsvoorstel is aangenomen. Het idee is dat zorgverzekeraars hiermee fraude bij het declareren van kosten kunnen inperken. Die fraude kostte ze in 2015 namelijk 11 miljoen euro. Dat klinkt als veel, maar het komt volgens Privacy Barometer neer op 0,015% van het zorgbudget. Daar komt nog bij dat 9,4 miljoen van die 11 miljoen fraude gepleegd wordt door tussenpersonen of zorgverleners. Patiënten zelf – degenen die geraakt worden door deze maatregel – frauderen dus in totaal voor 1,4 miljoen.

Komt ‘ie: De Tweede Kamer heeft dus het medisch beroepsgeheim voor patiënten opgeheven om iets te kunnen doen aan een verspilling van 0,002% van het zorgbudget. Twee duizendste van een procent! Krankzinnig is een woord dat de lading niet dekt.

Nog een totaal gestoord feit: in de wet – die dus al is aangenomen – is nergens geregeld in hoeverre zorgverzekeraars inzage krijgen in het medisch dossier van mensen. In feite is het nu dus zo dat ze ongelimiteerd kunnen browsen in je medische geschiedenis, omdat ze ergens denken dat je een heel klein deel van hun budget verkeerd gedeclareerd hebt.

Begrijp me niet verkeerd. Fraude, vooral bij verzekeringen, is verkeerd en moet vooral aangepakt worden. Maar begin dan godverdomme met het aanpakken van de instellingen die de meeste fraude plegen en niet bij het afpakken van basisrechten van normale burgers.

Dit is weer een voorbeeld van het afpakken van de privacy van heel veel mensen omdat een nauwelijks te bevatten kleine groep dingen verkeerd doet. Dit is een reflex die in vrijwel alle gevallen (wereldwijde totaalsurveillance, war on drugs, ik noem maar wat) nauwelijks effect heeft.

Bovendien is dit probleem hartstikke makkelijk op te lossen zonder een wetswijziging die alleen maar ten nadele van het overgrote deel van de patiënten kan werken. Een zorgverzekeraar zou bij vermoeden van fraude een andere dokter – die ook beroepsgeheim heeft – in kunnen schakelen om het dossier van een patiënt te controleren. Maar dat vindt de Kamer blijkbaar niet goed genoeg. Die wil blijkbaar liever dat winstgeörienteerde bedrijven onbeperkt inzage kunnen krijgen in vertrouwelijke informatie.

Misschien moeten we ons hier even over laten horen, in plaats van ons zo druk te maken om een maatregel die met een simpele handeling op te lossen is. Dit is iets wat voorbij politieke principes gaat. Het afbrokkelen van het medisch beroepsgeheim in het voordeel van zorgverzekeraars is een stap richting een staat die niet gecontroleerd wordt door een gekozen overheid, maar door megacorporaties die geen fuck om jou of je organen geven, maar wel om het verdienen van meer geld.

Het voorstel kan nog in de Eerste Kamer sneuvelen, maar dan moet het wel heel duidelijk zijn dat we hier als burgers met zijn allen tegen zijn. En dat kan alleen als iedereen dit leest.

0 207
Na bijna drie jaar is de zoektocht naar het wrak van vlucht MH370 van Malaysia Airlines stopgezet. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Op 8 maart 2014 verdween het toestel met 239 mensen aan boord, kort na het opstijgen in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

De verdwijning is een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de burgerluchtvaart. Het wrak werd niet gelokaliseerd, wel werden er aan de westelijke kustlijn van de Indische Oceaan een twintigtal wrakstukken gevonden, die waarschijnlijk of zeker van de vermiste Boeing 777 zijn.

Eind vorig jaar kwamen Australische en buitenlandse experts bijeen in de Australische hoofdstad Canberra, op het moment dat de 120.000 vierkante kilometer van het zoekgebied bijna volledig doorzocht was. Deze maand werden de laatste 10.000 vierkante kilometer uitgekamd, zonder resultaat.

De Australiërs, die de zoekacties coördineerden, concludeerden vorige maand in een rapport dat het vliegtuig zich waarschijnlijk niet in het gebied bevindt. “Er is een grote waarschijnlijkheid dat het vermiste vliegtuig zich niet bevindt in het onderwatergebied dat tot nu toe doorzocht werd”, luidde het in het rapport van het Australian Transport Safety Bureau (ATSB).

0 335

Ondanks een bruto loonstijging van gemiddeld 1,7%, zien huishoudens deze ontwikkeling niet helemaal terug in hun portemonnee. Voor huishoudens met een midden- of hoger inkomen ligt het verschil in koopkracht met 2016 tussen de -18 en +14 euro per maand (-0,6 en +0,3%).

Huishoudens met een inkomen tot ongeveer 35.000 euro jaar hebben in 2017 maandelijks tussen de +4 en +27 euro (0,2 en 1,3%) meer te besteden.

Dit blijkt uit de laatste koopkrachtberekeningen van het Nibud. Het Nibud adviseert alle huishoudens om hun eigen koopkracht te bekijken en een persoonlijke begroting voor 2017 te maken om zo grip te houden op de eigen inkomsten en uitgaven.

Loonstrookje geeft geen compleet beeld

De eerste loonstrookjes van dit jaar geven niet hetzelfde beeld als de koopkrachtplaatjes. Door de inflatie en verhoogde zorgpremie is de koopkrachtstijging lager dan het loonstrookje laat zien. Midden- en hogere inkomens (vanaf ongeveer 35.000 euro per jaar) gaan er daardoor niet of nauwelijks op vooruit.

De verhoging van de zorg- en huurtoeslag, het verhoogde kindgebonden budget en de verhoogde algemene heffingskorting zorgen ervoor dat de lagere inkomens (tot 35.000 euro per jaar) gecompenseerd worden en daardoor in 2017 meer te besteden hebben.

1,7 %is de gemiddelde bruto loonstijging in 2017

(Vervroegd) gepensioneerden leveren in

Voor ouderen met een hoger aanvullend pensioen daalt de koopkracht doordat de pensioenen gemiddeld genomen niet geïndexeerd wordt. Dit kan gaan om een koopkrachtdaling van ruim 50 euro per maand. Ook voor vroeg gepensioneerden daalt de koopkracht. Zij profiteren (nog) niet van hogere heffingskortingen waar AOW’ers wel van profiteren en gaan er gemiddeld twee tientjes per maand op achteruit.

Eigen bijdrage Wmo naar beneden

Vlak na Prinsjesdag heeft het kabinet besloten de eigen bijdrage Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) te verlagen. De groep alleenverdieners met een chronisch zieke of gehandicapte partner profiteert hier het meest van. Voor een huishouden met één kostwinner met een modaal inkomen daalt de eigen bijdrage met 50 euro per maand. Het Nibud is blij om te zien dat deze mantelzorgende groep, die niet in de gelegenheid is méér te werken, op deze manier gecompenseerd wordt.

Nibud Koopkrachtberekenaar

De nieuwste koopkrachtcijfers zijn verwerkt in de gratis Koopkrachtberekenaar 2017 die het Nibud heeft ontwikkeld. Met deze gratis tool kunnen huishoudens eenvoudig checken hoeveel hun koopkracht er in 2017 op voor- of achteruit gaat. Dit geeft een algemeen beeld van de verandering in koopkracht en kan aanleiding zijn om voorbereidingen te treffen om de huishoudportemonnee in balans te houden.

Voorbeeldberekeningen koopkrachtontwikkeling 2017 (bedragen netto per maand)

Procentueel In € per maand (netto)
1. Alleenstaande in bijstand 0,6% 8,-
2. Alleenstaande ouder, 1 kind tussen de 0 en 12 (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 25.000) 1,1% 27,-
3. Paar, 2 kinderen tussen de 0 en 12 (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 30.000) 0,2% 5,-
4. Paar, 2 kinderen tussen de 0 en 12 (tweeverdieners, bruto jaarinkomens € 45.000 en € 25.000, geen kinderopvang) 0,1% 4,-
5. Paar, 2 kinderen tussen de 0 en 12 (tweeverdieners, bruto jaarinkomens € 45.000 en € 25.000, 3 dagen kinderopvang) 0,6% 28,-
6. Paar met vervroegd pensioen (alleenverdiener met prepensioen € 35.000) – 1,0% -20,-
7. Paar AOW-gerechtigd (bruto jaarinkomens 2 x AOW + € 0 pensioen) 0,6% 13,-

Lees verder via de Bron: Nibud koopkrachtberekeningen 2017

0 319

‘Mijn partij is niet langer conservatief en christelijk, maar roodgroen’ – ‘Geen echte oppositie meer in Duitse parlement, alle partijen –met uitzondering van de AfD- spreken met één stem’ – ‘Angela Merkel trekt zich niets aan van haar partij en doet enkel wat ze zelf wil’.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is opnieuw een trouwe partijgenoot kwijtgeraakt: Erika Steinbach, al 43 jaar CDU-lid, en namens de christendemocraten woordvoerder voor de mensenrechten en humanitaire hulp. Steinbach kan zich totaal niet meer vinden in Merkels immigratiebeleid, vooral niet omdat vele duizenden migranten met valse paspoorten willens en wetens gewoon tot Duitsland worden toegelaten. ‘Zou ik op dit moment op het CDU stemmen? Nee. Zou ik nu lid worden van het CDU? Nee. Dit is niet meer mijn partij. Het maakt Merkel niets uit wat haar partij wil.’

Massale immigratie ‘politiek gewild’ en ‘permanente rechtsbreuk’

Volgens Steinbach zijn de conservatieve en traditionele christendemocraten in het CDU door Merkel uitgerangeerd, en heeft de bondskanselier er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat illegale immigratie wordt bevorderd. ‘Op het federale Bureau voor Migratie liggen duizenden en nog eens duizenden valse paspoorten, maar zonder wettelijke gevolgen voor de bijbehorende migranten. Hier zit een politieke wil achter.’

De CDU coryfee wijst in haar persverklaring op internationaal bekende grondwetrechters zoals Hans-Jürgen Papier en Udo di Fabio, die al enige tijd geleden vaststelden dat het Duitse open-grenzen asielbeleid ‘het gerechtelijke raamwerk’ heeft doen ontploffen, en daarom een ‘permanente rechtsbreuk’ genoemd kan worden.

Breekpunt voor haar was dat op het partijcongres werd besloten om geen dubbele paspoorten voor migranten meer toe te staan, maar dat Merkel de wil van haar eigen fractie gewoon aan haar laars lapte. ‘Daarmee maakte ze meer dan duidelijk dat ze zich niets aantrekt van de besluiten van haar eigen partij.’ (4)

Het is extra pijnlijk voor Merkel dat uitgerekend de woordvoerder voor de mensenrechten en humanitaire hulp met de partij breekt vanwege het massa immigratiebeleid, dat door de bondskanselier voortdurend ‘humanitair’ en ‘alternativlos’ wordt genoemd. Een scherpere afwijzing had de Duitse kanselier niet kunnen krijgen.

‘CDU is roodgroen geworden, geen echte oppositie meer in parlement’

Steinbach geeft als tweede reden voor haar breuk dat het CDU zijn conservatieve, burgerlijke en christelijke profiel is kwijtgeraakt, en zich meer ‘naar het roodgroene samenlevingsmodel’ is gaan oriënteren. Dit totaal ontwrichte wereldbeeld van het CDU onder Merkel heeft haar doen concluderen dat ‘het mijn partij niet meer is’, en dat er in het Duitse parlement geen echte oppositie meer is, omdat alle partijen –met uitzondering van Alternative für Deutschland- ‘feitelijk met één stem spreken’, zeker aangaande het migrantenbeleid en de eurocrisis.

Ze noemt ook de ‘Energiewende’ als breekpunt (4). Alleen omdat er in Japan een ramp gebeurde met een sterk verouderde kerncentrale, besloot Angela Merkel op eigen houtje om alle –veel veiligere- Duitse kerncentrales te sluiten en over te gaan op tot nu toe onbetrouwbare ‘groene’ energie, wat de samenleving al honderden miljarden euro’s heeft gekost. Daarnaast besloot Merkel om de invoering van elektrische auto’s van overheidswege te gaan eisen, in plaats van vrijwillig, zoals haar partij wilde. ‘Haar boodschap was opnieuw: Het kan mij niet schelen wat mijn fractie wil, ik doe toch wat ik zelf wil.’

De voorzitter van de middenstandsvereniging van het CDU, Carsten Linnemann, reageerde dat er binnen het CDU nauwelijks meer discussies zijn over de gevoerde koers (3). Dat heeft natuurlijk alles te maken met Angela Merkel, die opzichtig en als een ware dictator al haar criticasters opzij zet.

Overigens is Steinbach niet de eerste ontgoochelde oudgediende christendemocraat die om deze reden met het CDU, die dankzij Merkel als twee druppels water is gaan lijken op Die Grünen en op Die Linke, heeft gebroken. Onder andere gezinsactiviste Hedwig von Beverfoerde ging haar voor.

Rukken naar links doen Europese christendemocraten geen goed

In Italië en Oostenrijk hebben vergelijkbare ‘rukken naar links’ de christendemocratische partijen bepaald geen goed gedaan (2). In eigen land heeft het CDA onder Sybrand Buma een weliswaar wat gematigdere, maar toch vergelijkbare linkse omslag gemaakt. Het resultaat is dat de partij in de peilingen maar nauwelijks weet te profiteren van zijn oppositierol, en nog steeds mijlenver verwijderd is van zijn voormalige populariteit onder Jan Peter Balkenende, en in een verder verleden Ruud Lubbers.

Bronnen:

(1) Zero Hedge
(2) The Daily Franz
(3) Epoch Times
(4) N-TV

0 421

Hoe Europa zichzelf in de voet schiet met de economische sancties tegen Rusland kon u de afgelopen weken en maanden nauwgezet volgen en zal dan ook op zich geen nieuws voor u zijn.

Europese bedrijven derven niet alleen winsten en lopen lucratieve nieuwe contracten mis, de kans is reëel dat, zelfs wanneer de relaties tussen Europa en Rusland opnieuw zouden ontdooien, het geen “business as usual” meer is.

Volgens de Russische agro-waakhond Rosselkhoznadzor mogen Westerse leveranciers van landbouwproducten niet op hun beide oren rusten. Wanneer de sancties zouden worden opgeheven, zullen de Russische importeurs van een nieuw wit blad moeten vertrekken. Dan zullen alle aanbestedingen afzonderlijk worden beoordeeld en zal – althans op papier – geen rekening worden gehouden met contractuele voorwaarden en deals die bestonden voor de invoering van de sancties.

Concreet betekent dit dat een Belgische landbouwer die tot 2013 uitvoerde naar Rusland, zelfs als worden de sancties opgeheven, alsnog zijn contract in Rusland kwijt is aan, bijvoorbeeld, een Wit-Russische landbouwer.

We mogen dus niet verwachten dat, bijvoorbeeld onder een Frans presidentschap van Marine Le Pen, de klok zal worden teruggedraaid. Europa zal toegeven moeten doen. Lees: de prijzen heel scherp moeten houden.

Kortom: we zullen de sancties, die ons door de eurocraten door de strot werden geramd, dubbel moeten terugbetalen.

Rusland doet er zelfs nog een schepje bovenop en suggereert een uitbreiding van haar tegensancties: mogelijk wordt de Russische markt afgeschermd voor levend pluimvee en bevruchte eieren. Zogezegd om de vogelpest in te dijken. Eind december 2016 werd die import al om die reden sterk gelimiteerd.

Dit is natuurlijk een lepe manier van Rusland om het onderste uit de kan te halen wanneer Europa tot inkeer komt en zich met hangende pootjes te Moskou aanmeldt. Waarom ook niet? Wat de afgelopen twee jaar ons geleerd hebben is dat wij de Russische afzetmarkt nodig hebben dan Rusland Europese leveranciers.

Bron: Sputnik

0 294

BuzzFeed publiceerde onlangs een rapport over aankomend president Donald Trump, naar verluidt opgesteld door inlichtingendiensten.

Tijdens Trumps persconferentie liet hij geen spaan heel van BuzzFeed en CNN, dat erover berichtte.

BuzzFeed is een falende hoop afval, aldus Trump. De president-elect weigerde een journalist van CNN te woord te staan en zei: “Jij bent nepnieuws.”

Ontstellende ontdekking

Ondanks dat BuzzFeed de claims in het ‘geheime’ document over Trumps banden met Rusland na weken onderzoek niet kon verifiëren, werd toch voor publicatie gekozen.

Heeft Trump gelijk dat BuzzFeed en CNN nepnieuws verspreiden? “Ja,” aldus de Amerikaanse onderzoeksjournalist Ben Swann.

Hij hield het ‘rapport’ tegen het licht en kwam naar eigen zeggen tot een ontstellende ontdekking.

Geen enkele

Afgelopen jaar werd een gepensioneerde Britse inlichtingenofficier door de rivalen van Trump ingehuurd om onderzoek te doen naar zijn vermeende banden met Rusland.

Toen Trump werd genomineerd als Republikeinse presidentskandidaat, werd dat onderzoek voortgezet onder leiding van de Democraten.

Geen enkele claim die is gedaan door de Britse oud-spion, is bewezen door de FBI of de CIA, merkt Swann op.

Twijfelen

De beweringen zouden zijn verzonnen door een gebruiker van het forum 4chan, maar toch besloot BuzzFeed het hele rapport te publiceren.

Redacteur Ben Smith van BuzzFeed zei nog dat ‘er gegronde redenen waren om te twijfelen aan de aantijgingen’.

CNN berichtte over de samenvatting van het rapport, maar vertelde daar niet bij dat het rapport nooit is geverifieerd door de FBI of CIA.

Nepnieuws

“En daarom haalde Trump tijdens de persconferentie uit naar BuzzFeed en CNN,” zegt Swann.

“Dit nieuwsbericht van BuzzFeed heeft niets te maken met journalistiek,” vervolgt hij.

“Hoewel mainstream media al maanden schreeuwen over ‘nepnieuws’, zijn zij nu de grootste aanbieders van nepnieuws geworden,” besluit hij.

[Ben Swann]

0 647

Volgens de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump is het vluchtelingenbeleid van Angela Merkel ‘catastrofaal’, en is het niet ondenkbaar dat nog meer landen de Europese Unie zullen verlaten. Dat zei hij in een interview voor de Duitse krant Bild en de Britse krant The Times.

In het gezamenlijke interview sprak Trump zondag zijn bewondering uit voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel, maar bekritiseerde hij haar vluchtelingenbeleid. ‘Ik denk dat ze één catastrofale fout maakte, en dat was het binnenlaten van al die illegalen. Weet je, al die mensen van overal binnenlaten. En niemand weet zelfs waar ze vandaan komen’, aldus Trump, die zei dat veilige zones in Syrië een oplossing kunnen zijn voor de vluchtelingeninstroom.

De Republikein acht het mogelijk dat nog meer landen de Europese Unie zullen verlaten omwille van de migratie. ‘Als vluchtelingen verschillende delen van Europa blijven binnenstromen, denk ik dat het heel moeilijk zal zijn om het samen te houden omdat mensen er boos om zijn’, zei Trump.

Brexit

Over de brexit zei de Republikein dat die niet had plaatsgevonden als het Verenigd Koninkrijk niet was gedwongen zoveel vluchtelingen op te nemen. ‘Mensen en landen willen hun eigen identiteit en het Verenigd Koninkrijk wilde zijn eigen identiteit. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen… ik denk dat ook anderen zullen vertrekken.’

Aan de journalisten van The Times en Bild voorspelde hij dat de brexit een succes wordt, en gaf hij mee dat hij zo snel mogelijk een handelsakkoord wil sluiten met het Verenigd Koninkrijk. Meteen na zijn intrede in het Witte Huis zal de Britse premier Theresa May hem een bezoek brengen, aldus Trump. ‘We gaan hard werken om het snel en goed gedaan te krijgen. Goed voor beide partijen.’

In het interview, dat werd afgenomen in de Trump Tower, herhaalde Trump ook zijn kritiek aan de NAVO-leden die onvoldoende betalen. De organisatie zelf noemde hij ‘achterhaald’, omdat ze zich niet concentreert op het bestrijden van terrorisme.

Poetin

‘Er zijn sancties tegen Rusland. Laten we bekijken of we goede akkoorden met Rusland kunnen maken. Ik denk dat het nucleair arsenaal aanzienlijk verminderd moet worden, dat is er een onderdeel van’, zei hij.

‘De sancties doen Rusland veel pijn, maar ik denk dat we tot iets kunnen komen dat voor veel mensen voordelig is’, aldus de Republikein.

Net voor Kerstmis deed Trump nog vrezen voor een nieuwe wapenwedloop. In een tweet waarschuwde hij dat het Amerikaanse kernwapenarsenaal indien nodig versterkt en uitgebreid zou worden.

De toekomstige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, de voormalige CEO van ExxonMobil, probeerde tijdens zijn confirmatiehoorzitting voor de commissie Buitenlandse Zaken in de Senaat echter gerust te stellen. Hij verklaarde dat de Verenigde Staten het nucleaire non-proliferatieverdrag moeten blijven naleven. ‘We mogen simpelweg ons engagement rond het verminderen van het aantal nucleaire wapens op deze planeet niet opgeven’, klonk het toen.

De VS beschikken over een arsenaal van 7.000 kernkoppen en is zo de op één na grootste kernmacht, na Rusland.

Bron

0 2255

Zo’n 3500 Amerikaanse militairen zijn in Polen om daar deel te nemen aan een grootscheepse militaire oefening.

De oefening, die onderdeel uitmaakt van Operation Atlantic Resolve, is de grootste in Europa in decennia.

Rusland heeft afwijzend gereageerd op de komst van de militairen naar Polen. Volgens een woordvoerder van Poetin brengt de stationering de belangen en veiligheid van Rusland in gevaar.

Destabiliserende factor

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken noemde de detachering van Amerikaanse militairen in Oost-Europa een ‘destabiliserende factor’.

Ook vanuit Nederland zijn gepantserde voertuigen vertrokken naar Polen om mee te doen aan de oefening.

De oefening bereidt de krijgsmacht voor op deelname aan de gevechtsgroep die vanaf maart als vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen is.

Agressief beleid

De Duitse vredesactivist Reiner Braun stelt dat niet Rusland, maar NAVO-landen al jaren een agressief beleid voeren.

“De meeste Europeanen willen vreedzame betrekkingen met Rusland,” zegt Braun. “Ze zitten niet te wachten op oorlog.”

Deze oefening is volgens hem juist een voorbereiding op oorlog.

Tegenovergestelde

“Het is ongelooflijk dat Duitse troepen, met al hun geschiedenis, opnieuw op slechts 250 kilometer van Sint-Petersburg zijn gestationeerd,” benadrukt Braun.

“Dit is precies het tegenovergestelde van wat de vredesbeweging in Duitsland en Europa wil bereiken,” voegt hij toe.

“Wij zijn fel tegen deze activiteiten,” zegt hij. “We moeten samenwerken en dialoog voeren.”

Volstrekt verkeerd

“De reactie van de NAVO is volstrekt verkeerd en heeft niets te maken met een vreedzame oplossing in Europa,” aldus Braun.

Hij pleit voor ontwapening en een vermindering van de troepenmacht langs de grens met Rusland.

[RT]

0 269

De wet verplicht het ministerie van Veiligheid en Justitie jaarlijks te onderzoeken hoe zorgvuldig wordt omgesprongen met de landelijke database waarin de gegevens van alle telefoon- en internet­gebruikers zijn opgeslagen. Die audits laten altijd zien dat er wel wat schort. Maar storender is dat het ministerie die jaarlijkse onderzoeksverplichting aan de laars lapt.

In feite zeggen de ambtenaren van het ministerie: we komen onze wettelijke verplichtingen niet na. De wet is namelijk helder: die verplicht het ministerie tot een jaarlijks onderzoek. Maar het ministerie slaat soms wel eens een jaartje over of beknibbelt op de grondigheid van het onderzoek.

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT), is de database waar telefoon- en internetproviders elke dag opnieuw een kopie van hun administratie over hun klanten naar uploaden. Handig voor de politie en andere opsporingsdiensten. Die geven bijvoorbeeld een IP-adres op en krijgen de bijbehorende naam en adresgegevens terug. Of, als ze een postcode en een huisnummer invullen, krijgen ze een overzicht van alle telefoon- en internetabonnementen op dat adres. Handig toch? Zo handig, dat er jaarlijks meer dan 1,7 miljoen zoekopdrachten worden gedaan.

Om ervoor te zorgen dat het allemaal niet alleen heel makkelijk voor de politie is, maar dat de database op een verantwoorde wijze wordt gebruikt, zijn er regels opgesteld. Eén van die regels eist een jaarlijks onderzoek naar “de goede uitvoering” van die regels. Het ministerie moet dus ieder jaar onderzoek doen naar de werking van het systeem, de kwaliteit van de gegevens en de manier waarop de gegevens worden opgevraagd. Van dat onderzoek moet dan een verslag opgesteld worden. Elke keer dat de minister dat verslag niet uit eigen beweging doet, dwingen wij met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur dat af.

De resultaten van die audits tonen de noodzaak van die audits aan. In elk verslag worden steeds weer opnieuw dingen genoemd die niet op orde bleken te zijn. De persoonlijke pasjes die nodig zijn voor toegang tot de database bleken gedeeld te worden, de documentatie was onvoldoende waardoor de rechtmatigheid van opvragingen niet gecontroleerd kon worden en de virusscanners op de computers waarmee de database beheerd wordt bleken niet te worden bijgewerkt.

Omdat de laatste audit in 2014 was uitgevoerd en in 2015 aan de Tweede Kamer werd gestuurd, verzocht Bits of Freedom-vrijwilliger Rogier Boutkan het ministerie om de verslagen van de audits in 2015 en 2016 openbaar te maken. Het eerste antwoord van het ministerie stemt treurig. Zo schrijven de ambtenaren dat “er over het jaar 2015 geen audit van het CIOT gebruik heeft plaatsgevonden”. Dat is verrassend, want de minister schreef in 2015 aan de Tweede Kamer:

Op dit moment voert de interne auditdienst van de politie een nieuwe audit uit naar de CIOT-bevragingen. Over de uitkomsten van deze audit en de volgende audits naar de werking van het systeem en de kwaliteit van de verstrekking van gegevens, informeer ik u als deze resultaten beschikbaar zijn.”

En zelfs als er in 2015 inderdaad geen onderzoek heeft plaatsgevonden, dan zou je verwachten dat het onderzoek in 2016 versneld gedaan is. Niets blijkt minder waar: “de gegevens van de audit 2016 [zijn] nog niet in een verslag verwerkt daar de audit over 2016 nog niet is afgerond.” Nu 2016 verleden tijd is én de minister in 2015 ook al geen audit heeft uitgevoerd, moet het verslag van die audit met de hoogste prioriteit worden opgeleverd.

Bron

0 1394

Oud-Ukip-voorman Nigel Farage stelt dat de Europese Unie een grotere bedreiging vormt [voor Groot-Brittannië] dan Rusland.

In The Nigel Farage Show op de populaire radiozender LBC zei Farage dat hij geen fan van Poetin is, maar gelooft dat de aankomende Amerikaanse president Trump de huidige problemen kan oplossen.

“Ik ben bezorgd over de constante uitbreiding van de EU richting het oosten en het feit dat ze nu werken aan een EU-leger,” zei hij.

Anders doen

“We zijn weer terug in de Koude Oorlog,” voegde hij toe. “Ongeacht of Poetin een bedreiging vormt of niet, laten we alsjeblieft stoppen met het porren van de Russische beer. Dat heeft geen enkele zin.”

“Er is maar één man die deze impasse kan doorbreken en die man is Donald J. Trump,” zei de Britse politicus, die Groot-Brittannië uit de EU haalde. “Hij gaat dingen anders doen.”

Geen visie

“Later dit jaar zal er een bijeenkomst zijn in Reykjavik,” ging Farage verder. “Ik wens hem succes. Ik hoop dat we overeenstemming kunnen bereiken. Ik hoop dat we de strijd tegen IS beter kunnen coördineren.”

“Onze leiders in dit land, in de EU en de rest van het Westen hebben geen visie,” besloot hij.

[LBC]

Open

Online Chat