Close
T2W
Authors Posts by Redactie

Redactie

2618 POSTS 6 COMMENTS

0 461

De toekomst is cashless, zeker wanneer Visa en Mastercard er iets over te zeggen hebben.

In de VS is Visa nu begonnen met het belonen van restaurants wanneer ze cash geld verbannen.

Vijftig restaurants krijgen 10.000 dollar wanneer ze overstappen naar een bedrijfsmodel zonder cash.

Of zoals Mashable het omschrijft:

Visa is bribing small businesses to stop accepting cash

Visa Cashless Challenge

Om in aanmerking te komen voor de beloning moet het deelnemende bedrijf alle vormen van contant geld verbieden.

Het bedrijf mag alleen nog betalingen accepteren via pas, smartphone, horloge of andere draagbare technologie.

Het idee is simpel en ook bijzonder winstgevend: zorg ervoor dat mensen digitaal betalen, in plaats van cash, en uiteindelijk kan er van elke transactie een percentage meegepikt worden.

Want wie denkt dat dit in de toekomst niet zal gaan gebeuren, die zit toch flink mis.

Visa gaat er in ieder geval vol voor in haar laatste campagne: De Visa Cashless Challenge.

Visa Chief Executive Al Kelly verklaart cash persoonlijk de oorlog. Het betalingsnetwerk wil cash volledig uitbannen. Kelly:

We’re focused on putting cash out of business

Digitaal gaan betekend natuurlijk criminaliteit de kiem in smoren en betalingsgemak. En zo wordt het ook in hapklare brokken verkocht aan het publiek.

Mastercard

Mastercard ceo Ajay Banga is een van de meest fervente voorvechters van de war on cash.

De 57-jarige Banga gaf afgelopen maand in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering aan:

I view cash as the real competitor for the company

Linda Kirkpatrick, executive vice president U.S. merchants and acceptance bij Mastercard gaf aan:

I don’t have to pay for parking with cash. I don’t have to pay for my train ticket with cash. Pretty much every point of my day that I do habitually has been electronified

Het gemak, de techniek, de veiligheid.

Een gewoonte (habitually), dat zal het moeten worden. Zo valt er verder ook weinig kritiek op te geven.

Zoals we honderd jaar geleden van geld gedekt door goud naar papiergeld gingen gaan we nu naar pasjes en chips.

Het is niet voor niets het digitale tijdperk.

Zowel overheden als banken doen er alles aan om cash geld een zo’n vies mogelijke naam te geven.

En vanuit hun oogpunt ook terecht.

Daarmee is de wereld een stuk overzichtelijker en valt alles net iets gemakkelijker te controleren en sturen.

Dat digitale veiligheid na 20 jaar nog steeds in de kinderschoenen staat daar zullen we het verder niet over hebben.

Die fenomenale hacks die de afgelopen tijd het nieuws aan doen zijn natuurlijk slechts uitzonderingen.

Om over de onfeilbaarheid van de banken en bedrijven zelf maar te zwijgen.

Hartstikke veilig en een onbesproken reputatie. Allemaal.

Openbaar vervoer

Ondertussen zien we de cashless society ook in Nederland doordenderen.

Zo kunnen reizigers in alle reguliere Brabantse bussen vanaf 1 december niet meer contant een kaartje kopen.

In alle bussen wordt het enkel nog mogelijk om met OV, pin, contactloos of met creditcard te betalen.

Met het verdwijnen van al het contant geld op de bussen hoopt men de sociale veiligheid in het openbaar vervoer verder te verbeteren. Tegelijkertijd wil men het reisgemak van de reizigers verhogen.

Want het is natuurlijk een stukje reisgemak wanneer de reistarieven vanaf 1 januari 2018 verhoogt gaan worden om de kosten te dekken om alle bussen van de betaalapparatuur te kunnen voorzien.

Ook alle trams in Amsterdam zullen worden voorzien van een pinautomaat. Begin 2018 verdwijnen contante betalingen
ook aldaar volledig.

Bronnen: Wall Street JournalBloombergMashableVisaBDAT5

0 1749

Bukovsky voorspelde correct dat moderne dissidenten in Europa degenen zullen zijn die zich verzetten tegen massa immigratie en verdere integratie tot een Sovjet-achtige superstaat –– ‘Politieke correctheid in EU is onderdrukkende ideologie aan het worden – Alleen een eigen KGB ontbreekt nog, maar die komt er in de vorm van Europol, en zal nog machtiger zijn’.

Oud Sovjet dissident Vladimir Bukovsky waarschuwt al vele jaren voor de vorming van een federale EU-superstaat naar het model van de voormalige Sovjet Unie. Bukovsky publiceerde oude documenten uit de jaren ’80, waaruit onomstotelijk blijkt dat het Kremlin samen met sociaaldemocratische en linkse partijen in Europa nauwgezette plannen maakte voor de huidige Europese Unie, die inderdaad precies zo werd opgezet als het politieke systeem van de Sovjets, dat uiteindelijk leidde tot zware onderdrukking en vervolgingen van iedere burger die het daar openlijk niet mee eens was. Bukovsky voorspelde dat de toekomstige dissidenten in de EU burgers zullen zijn die zich verzetten tegen verdere Europese integratie en tegen de massa immigratie uit Derde Wereld (moslim)landen.

In 1992 had Bukovsky onbeperkte toegang tot de geheime documenten van het Politburo en het Centrale Comité in Moskou. Hij kreeg daar op uitnodiging van de Russische regering inzage in, omdat hij getuige was in een proces dat moest bepalen of de Communistische Partij een criminele organisatie was geweest.

Complot tussen Gorbachov en sociaaldemocraten / links in Europa

Uit deze nog steeds geheim gehouden documenten bleek volgens hem overduidelijk dat het concept om de Europese Economische Gemeenschap stapsgewijs om te vormen tot een federale superstaat een gezamenlijk complot was tussen Sovjetleider Michael Gorbachov en enkele grote sociaaldemocratische en linkse partijen in Europa.

Dit plan werd in 1985-1986 opgesteld toen leden van de Italiaanse Communistische Partij op bezoek waren bij Gorbachov. Later volgden ook Duitse sociaaldemocraten (de SPD). Ze constateerden de teloorgang van het klassieke socialisme over de hele wereld, en waren bang om hun macht en invloed definitief kwijt te raken. Daarom kwamen ze met het idee om het tot dan toe succesvolle Europese Project de kapen, en de EEG om te vormen tot een totalitair bestuurde socialistische superstaat, precies het omgekeerde van waar de gemeenschappelijke markt ooit voor werd opgericht.

Volgens Bukovsky kan dit een rasecht complot worden genoemd. In januari 1989, kort voor de val van de Muur, bezocht een delegatie van de Trilaterale Commissie juist voor dit doel het Kremlin. Deze commissie bestond uit onder andere oud president van Frankrijk Giscard d’Estaing, de Japanse ex-premier Yasuhiro, en de Amerikaanse NWO-topmannen David Rockefeller en Henry Kissinger. Zij drongen er bij Gorbachov op aan om de Sovjet Unie te integreren in het wereldwijde financiële systeem, zoals het IMF, de Wereld Bank en de GATT.

‘Gemeenschappelijke Europese Huis’ = kopie van Opperste Sovjet en Politburo

Dit project werd het ‘Gemeenschappelijke Europese Huis’ genoemd, en was bedoeld om een soort samensmelting te creëren, waarin de Sovjet Unie wat softer en sociaal-democratischer zou worden, en West Europa juist steeds extremer socialistisch.

Bukovsky: ‘Daarom zijn de structuren van de EU oorspronkelijk opgezet om in het Sovjet systeem te kunnen passen. Daarom is hun functioneren en structuur zo vergelijkbaar. Het is geen toeval dat het Europese Parlement aan de Opperste Sovjet doet denken, omdat het precies zo ontworpen werd. Hetzelfde geldt voor de Europese Commissie: die lijkt exact op het Politburo, behalve dat de Commissie nu 25 leden heeft, en het Politburo er 13 tot 15 had. Maar los hiervan zijn ze exact hetzelfde: ze zijn aan niemand verantwoording schuldig, en worden ze door niemand gekozen.’

‘Dit Europese monster is net zo corrupt als de Sovjets, heeft alleen nog geen KGB’

‘Als je kijkt naar al die bizarre activiteiten van de EU, met zijn 80.000 pagina’s regulaties (* inmiddels vele tienduizenden pagina’s meer), dan lijkt dit op Gosplan… een organisatie die vijf jaar van tevoren alles in de economie plande en reguleerde, tot en met het laatste moertje en schroefje. In de EU gebeurt nu precies hetzelfde. De corruptie in de EU is dezelfde vorm van corruptie als in het Sovjet tijdperk – corruptie die begint aan de top, in plaats van onder aan de ladder.’

Bukovksy constateerde dan ook dat ‘dit opkomende Europese monster’ steeds meer op de voormalige Sovjet Unie begint te lijken – weliswaar een mildere versie, omdat het geen eigen versie van de KGB heeft – nog niet. Daarom maakte hij zich al zo’n 10 jaar geleden grote zorgen over de groeiende macht van Europol. ‘Deze organisatie zal vermoedelijk meer macht krijgen dan de KGB… Kunt u zich dat voorstellen, de KGB, maar dan met diplomatieke immuniteit?’

Politieke correctheid wordt onderdrukkende ideologie

‘Ze zullen ons op allerlei soorten misdaden gaan controleren. De meest zorgwekkende daarvan is ‘racisme’, en de andere ‘xenofobie’… Iemand van de Britse regering vertelde ons dat degenen die bezwaren zullen hebben tegen ongecontroleerde massa immigratie uit de Derde Wereld, als ‘racisten’ zullen worden bestempeld, en degenen die tegen verdere Europese integratie (naar een federale superstaat) als ‘xenofoben’ zullen worden beschouwd.’

‘De Sovjet Unie was een staat die door een ideologie werd gerund. De huidige ideologie van de EU is sociaal-democratisch en statistisch, waar politieke-correctheid een groot onderdeel van is. Deze politieke correctheid is zich aan het verspreiden, en wordt een onderdrukkende ideologie.’

Als voorbeeld noemde hij het aannemen van wetten die allerlei minderheden zoals homoseksuelen, moslims en immigranten tot in extremis beschermen. Kortom: daar mag je geen enkele eigen mening meer over hebben. Degenen die zich hier tegen verzetten, lopen het risico gerechtelijk te worden vervolgd en uiteindelijk zelfs in gedwongen in psychiatrische inrichtingen te worden gezet, net zoals in de Sovjet Unie gebeurde. ‘Deze systematische introductie van ideologie kan later met onderdrukkende maatregelen gehandhaafd worden. Dit is duidelijk het hele idee achter Europol.’

‘Uw land kan binnen no-time een dictatuur worden’

Daarom constateerde Bukosvky al in 2006 de ‘snelle, systematische en zeer consistente ontmanteling van de democratie (in Europa). Kijk naar de nieuwe hervormingswet, waarmee ministers (/ commissarissen) nieuwe wetten kunnen introduceren zonder het parlement of wie dan ook daarover te informeren… Hiermee kan uw land binnen no-time in een dictatuur worden veranderd.’

‘Deze bureaucratie zal op ons instorten’

‘Kijk naar het enorme aantal Derde Wereld immigranten die nu in Europa leven,’ besloot hij (nogmaals: dit zei hij al 11 jaar geleden). ‘Dit wordt gepromoot door de EU. Wat gebeurt er met hen als er een economische instorting komt? In geen enkel ander land waren de etnische spanningen zó groot als in de Sovjet Unie… Dit enorme bureaucratische gebouw zal dan bovenop ons in elkaar storten… We verspillen tijd.’

Bronnen:

(1) Crossroad / YouTube

0 11326

Oostenrijk bereidt sluiting Brennerpas met behulp van het leger voor en eist reisverbod migranten Middellandse Zee – Identitaire Beweging probeert samen met Libische kustwacht mensen smokkelende Europese NGO’s, mede verantwoordelijk voor duizenden verdronken migranten, te stoppen.

De Italiaanse Vluchtelingenraad van de Verenigde Naties (CIR) dreigt om tienduizenden Afrikaanse migranten uit Italië op de bus naar Duitsland, Nederland en België te zetten. ‘Op die manier moet Europa wel reageren,’ wordt er gezegd. De Oostenrijkse minister van Defensie Hans Peter Doskozil wil niet het risico lopen dat opnieuw duizenden migranten in zijn land achterblijven, en bereidt de inzet van het leger voor om de Brennerpas desnoods hermetisch af te sluiten.

‘Laten wij onze havens openen voor de vluchtelingen, en alle schepen laten aankomen. Laten we bussen en treinen ter beschikking stellen om een groot deel van onze vluchtelingen met treinen en bussen naar de Brenner, Como (grens met Zwitserland) en Ventimiglia (grens met Frankrijk) te sturen,’ dreigde de directeur van de met behulp van de VN opgerichte Vluchtelingenraad (Consiglio Italiano per I Refugiati, CIR), Christopher Hein. ‘Dan zal Europa reageren.’

9 van de 10 migranten hebben geen enkel recht op asiel

Volgens Hein staan in Duitsland, Nederland en België ‘honderden opname inrichtingen leeg’. In Italië barsten ze juist uit hun voegen. ‘Dat is toch paradoxaal,’ aldus Hein. Maar zelfs in Rome wordt officieus erkend dat ‘70% tot 90% van deze migranten uit Nigeria, Ivoorkust, Senegal en Guinea geen kans op asiel maken. Ze vallen ook niet onder de EU verdelingsregels.’

Oostenrijk eist reisverbod migranten Middellandse Zee

De Oostenrijkse minister Doskozil zet in ieder geval 750 soldaten in om de Brennerpas binnen 12 tot 24 uur te kunnen afsluiten. ‘Het is eveneens duidelijk dat het sluiten van de Middellandse Zeeroute gezien de ontwikkelingen aan de Italiaanse kust geen optie, maar noodzaak is. De eis van minister van Buitenlandse Zaken Kurz dat het illegale migranten verboden wordt om per boot naar het Europese vasteland te reizen, vind ik dit verband essentieel.’

Identitaire Beweging en Libische kustwacht tegen NGO’s en mensensmokkelaars

Ondertussen verdrinken er steeds meer migranten op de Middellandse Zee. Deze doden zijn voor een groot deel de verantwoordelijkheid van Europese ‘hulp’organisaties en NGO’s, die al maanden illegaal samenwerken met mensensmokkelaars, en met hun schepen wekelijks duizenden migranten vlak voor de kust van Libië ophalen en naar Italië varen. Daarmee hebben ze een sterk aanzuigende werking veroorzaakt, waardoor steeds meer migranten de gevaarlijke oversteek proberen te maken.

De Identitaire Beweging, die voor het behoud van de Europese cultuur en samenleving is en daarom de massa immigratie en islamisering van onze landen wil stoppen, heeft na een crowdfunding actie ‘Defend Europe’ –die ondanks grote druk en boycotbesluiten van internetplatforms, sociale media, Paypal en de politiek toch succesvol bleek- de 40 meter lange ‘C-Star’ gehuurd, waarmee geprobeerd wordt het smokkelen van migranten naar Europa te verhinderen.

‘De NGO’s doen alsof redden en smokkelen hetzelfde zijn,’ legde Marin Sellner, hoofd van IB-Oostenrijk, uit. De C-Star gaat voor de kust van Libië nauwgezet de (illegale) acties van de hulporganisaties volgen, en zal onmiddellijk de Libische kustwacht waarschuwen zodra een NGO-schip de territoriale wateren binnendringt om migranten op te halen. De kustwacht brengt de migranten weer terug aan land, terwijl de hulporganisaties ze tegen alle regels in juist honderden kilometers verder weg naar Europa brengen.

Italië stelde begin deze maand een ‘absoluut verbod’ in voor NGO’s om nog één meter de territoriale wateren van Libië in te varen. Dat verbod kwam er nadat bewezen werd dat de hulporganisaties telefonisch contact onderhouden en samenwerken met Afrikaanse mensensmokkelaars. Ook mogen de NGO-schepen hun transponders niet langer uitzetten, wat gedaan werd om hun illegale vaarbewegingen te verhullen.

Leeg achtergelaten (opblaas)bootjes van migranten worden door de Identitaire Beweging tot zinken gebracht, zodat ze niet opnieuw kunnen worden gebruikt. (2)

Bronnen:

(1) Anonymous
(2) Epoch Times

0 1099

Klaus Eberwein, een voormalige overheidsfunctionaris uit Haïti die op het punt stond te getuigen tegen de Clinton Foundation, is dood gevonden in Miami. Dat schrijft nieuwssite WND.

Zijn dood is afgedaan als zelfmoord. Eberwein was 50 jaar oud en zou tegen kennissen hebben gezegd dat hij vanwege zijn kritiek op de Clinton Foundation vreesde voor zijn leven.

Eberwein zou aanstaande dinsdag getuigen voor een Senaatscommissie. Hij was van mening dat de organisatie zich schuldig maakt aan corruptie en fraude.

Verduisterd

Volgens de overheidsfunctionaris heeft de Clinton Foundation een groot deel van het geld verduisterd dat werd ingezameld na de verwoestende aardbeving in Haïti in 2010.

Eberwein zei dat slechts 0,6 procent van de donaties die waren binnengekomen bij de organisatie daadwerkelijk is aangekomen bij de Haïtianen.

Een kleine 10 procent belandde bij de Haïtiaanse overheid en de resterende 89 procent, een slordige 5,4 miljard dollar, werd doorgesluisd naar organisaties die niets met het land te maken hadden.

Criminelen

“De Clinton Foundation, dat zijn criminelen, dieven, leugenaars,” zei Eberwein vorig jaar tijdens een protest bij het hoofdkantoor van de Clinton Foundation. “Ze zijn een schande.”

Volgens de krant Haiti Libre was Eberwein positief over de toekomst. Zijn goede vrienden en zakenpartners reageerden geschokt op zijn dood.

Seth Rich

Eerder overleed voormalig medewerker van de Democratische Partij Seth Rich. Zijn dood is met veel mysterie omgeven.

Fox News suggereerde dat er sprake was van een samenzwering, maar moest een bericht daarover herroepen.

De ‘vrienden’ van Bill en Hillary Clinton vallen van gebouwen, storten neer en komen onder mysterieuze omstandigheden om het leven, zo blijkt uit deze lijst.

[WND]

0 4977

Spaanse minister van Veiligheid waarschuwde in 2014 dat ISIS ebola als wapen tegen Europa wilde gaan gebruiken.

Volgens berichten op onafhankelijke blogs en social media is in Italië ebola uitgebroken, veroorzaakt door de enorme aantallen Afrikaanse migranten die dagelijks door Europese hulpmensensmokkelorganisaties aan wal worden gebracht. De uitbraak onder minstens 40 mensen heeft korte tijd op enkele officiële nieuwssites gestaan, totdat deze even snel weer was verdwenen. Het ministerie van Volksgezondheid weigert vragen over een eventuele uitbraak te beantwoorden, waardoor de indruk bestaat dat het zorgwekkende nieuws opzettelijk wordt achtergehouden voor het grote publiek.

De in 2014 in Senegal uitgebroken ziekte, waar 90% van de geïnfecteerden aan overlijdt, heeft grote aantallen slachtoffers gemaakt, en verspreidde zich ook naar omringende landen. Enige tijd nadat de uitbraak onder controle leek, laaide deze op sommige plaatsen toch weer op.

Artsen op Lampedusa waarschuwden al in april voor ebola

De eerste bericht dat ebola ook in Italië is gearriveerd, kwamen ruim 3 maanden geleden van artsen op het eiland Lampedusa. Zij plaatsten op een internet site een waarschuwing dat migranten het ebola virus mee naar Europa hebben genomen, en wat een uitbraak voor dramatische gevolgen voor ons werelddeel kan hebben.

In Rome, Brussel en Berlijn wilde niemand ernaar luisteren. Sterker nog, de waarschuwing, waarin stond te lezen dat op het eiland steeds meer mensen worden besmet, werd op 16 april ‘om nationale veiligheidsredenen’ verwijderd. Het ministerie van Volksgezondheid weigerde wekenlang om op de berichten te reageren.

Ebola in AZC Pisa, 40 migranten in quarantaine

Vervolgens werd er ook in de Toscana alarm geslagen. Het nieuws over een uitbraak was te lezen op Vnews24, waarna het door blogs, sociale media en alternatieve nieuwssites werd overgenomen. In ook dit weer snel verwijderde artikel stond te lezen dat het AZC in Pisa is gesloten om een ebola uitbraak buiten de poorten te voorkomen. In het opvangcentrum zouden een behoorlijk aantal Afrikanen symptomen van het dodelijke virus vertonen.

De wethouder Sociale Zaken van Pisa, Sandra Capuzzi, probeerde de ontstane onrust te sussen door te verklaren dat het AZC weliswaar in quarantaine was gezet, maar enkel omdat sommige migranten koorts hadden gekregen, en nog niet precies duidelijk was waar deze door werd veroorzaakt. Volgens Capuzzi kon dat ook een gewoon griepje zijn.

Antonio Cerrai, president van het Rode Kruis in de beroemde stad, sloot zich bij haar aan en zei dat ‘wij alle symptomen zullen onderzoeken, en de mensen weer zullen genezen.’

Toch konden zij de angst niet wegnemen. Zo’n 40 potentiële dragers van het ebola virus werden naar een afgesloten en zwaar bewaakte afdeling van het AZC verplaatst. Omdat er verder geen mededelingen meer werden gedaan, kreeg de Italiaanse bevolking de indruk dat de autoriteiten geen open kaart speelden, en het feit dat het wel degelijk om een ebola uitbraak ging probeerden achter te houden.

Ministerie ‘klaar’ voor eventuele uitbraak

Het ministerie van Volksgezondheid kwam uiteindelijk dan toch met het bericht dat de autoriteiten in Rome en Milaan ‘in het geval van een epidemie’ klaar staan om te handelen, en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het publiek te beschermen, mocht het inderdaad om ebola gaan.

Even besmettelijk als gewone griep

Het ebola virus, dat voor het eerst in 1976 in de Democratische Republiek Congo werd gesignaleerd, kan door zowel dieren als direct menselijk contact (speeksel, bloed, andere lichaamsvloeistoffen) worden overgedragen. Ten tijde van de grote uitbraak in West Afrika enkele jaren geleden waarschuwden diverse onafhankelijke wetenschappers dat het virus inmiddels ‘airborne’ is, en zich even eenvoudig als influenza kan verspreiden.

Daarnaast erkenden zowel de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en het gezaghebbende Amerikaanse CDC dat het virus ook door niezen en hoesten kan worden opgelopen. De eerste symptomen van ebola, zoals koorts, braken en diarree, lijken dan ook op een gewone griep.

Ebola kan in Europa tot 2 maanden op harde oppervlakken overleven

Het Britse Defense Science & Technology Laboratory ontdekte in 2010 dat het ebolavirus juist bij de vaak lagere temperaturen in Europa (rond 4 graden Celsius) wel 2 maanden lang op harde oppervlakken (glas, plastic, deurknoppen e.d.) kan overleven. Het WHO bevestigde ten tijde van de uitbraak in 2014 dat mensen inderdaad besmet kunnen worden door het aanraken van voorwerpen.

Spaanse minister in 2014: ISIS wil ebola als wapen tegen Europa gebruiken

In november van datzelfde jaar waarschuwde de Spaanse minister van Veiligheid, Francisco Martinez, dat ISIS ebola als wapen tegen de Europa wil gebruiken. Op diverse islamitische internetforums zou worden gediscussieerd over hoe de Europese bevolking het beste kan worden besmet.

De meest eenvoudige methode: het sturen van zowel mogelijk reeds besmette mensen als zogenaamde ‘vluchtelingen’. Een andere optie is het mensen injecteren met besmet bloed of andere vloeistof.

Resistente TBC in Duitsland

Afgelopen vrijdag schreven we over een mogelijke uitbraak van TBC onder kinderen in Noord Duitsland, veroorzaakt door een illegale asielzoeker uit Jemen. Duitse artsen en chirurgen waarschuwen al enige jaren dat het binnenhalen van enorme aantallen migranten tevens de import van tal van ernstige besmettelijke ziektes betekent, wat een almaar groter risico oplevert voor de volksgezondheid.

Bron

0 1957

Als je als Nederlandse journalist buiten de gebaande paden treedt, wordt je vaak genadeloos hard aangepakt door de massamedia, de poortwachters van het establishment.

Zo werd AD-journalist Wierd Duk, die zei dat het de media zijn die ons een totaal verkeerd beeld van Poetin en Rusland geven, vandaag door de mangel gehaald in NRC.

Columnist Jan Kuitenbrouwer schreef: “Duk kan in talkshows verschijnen en in het AD schrijven, er zijn toch langzamerhand heel wat aanwijzingen dat hij gewoon niet bij zijn hoofd is.”

Carnegie Endowment

Dat het NRC zo hard uitvalt tegen een kritische journalist is niet vreemd, zo zal blijken.

In Rusland zijn allerlei organisaties actief die proberen Poetin zo snel mogelijk uit de weg te ruimen.

Eén van die organisaties is de Carnegie Endowment for International Peace, waar onder andere NRC-correspondent Caroline de Gruyter voor werkt.

Vervlochten

De Gruyter schrijft voor het NRC over politiek en Europa en is tegelijkertijd verbonden aan Carnegie Europe. Je leest het goed.

“Het zit helemaal in elkaar vervlochten,” zei professor Karel van Wolferen, die zelf NRC-correspondent is geweest.

“Een heleboel mensen, ook de mensen die voor dit soort organisaties werken, zijn zich onvoldoende bewust van wat er speelt,” vervolgde hij.

Geen nieuwsgierigheid

Toen Hubert Smeets (ook van het NRC) naar Moskou ging, zocht hij niet uit wat er nu precies aan de hand is, maar ging hij praten met de mensen van Carnegie Endowment, aldus Van Wolferen.

“Dit zijn oud-collega’s van me, ik ken die mensen,” zei hij. “Dan vraag ik me af: wat is er eigenlijk met jullie gebeurd.”

Alles wat je over geopolitiek leest in de Nederlandse mainstream media, daar mag geen nieuwsgierigheid meer bij, verklaarde hij.

Propaganda-arm

“Als je je door nieuwsgierigheid laat meeslepen, dan kost het je je baan,” benadrukte Van Wolferen. “Dus het is zelfbehoud.”

Journalist Stan van Houcke merkte daar nog bij op: “Het is algemeen bekend dat Smeets (NRC) nauwe banden heeft met de Atlantische Commissie en dat is eigenlijk de propaganda-arm van de NAVO.”

Diezelfde Smeets, die jarenlang buitenlandredacteur was bij het NRC, heeft van de Nederlandse overheid bijna 300.000 euro gekregen om een anti-Rusland-website op te zetten, aldus Van Houcke.

0 2541

Hoe meer de westerse media schrijven over Russische beïnvloeding, hoe meer schade ze zichzelf berokkenen.

De Amerikaanse zender CNN verspreidde nepnieuws over vermeende banden tussen president Trump en het Kremlin, bedreigde Reddit-gebruikers die de draak staken met de zender en in filmpjes van Project Veritas gaven CNN-producers toe dat hun nieuws veelal ‘onzin’ is.

Al deze onthullingen over nepnieuws en propaganda blijken nu ook hun weerslag te hebben op de kijkcijfers.

Misleid

Op prime time doen herhalingen van Yogi Bear, Full House en Friends het in Amerika inmiddels zelfs nog beter dan de shows van Anderson Cooper en Don Lemon op CNN.

Nu er steeds meer propagandaoorlogen worden gevoerd lijkt het ons een goed idee om mensen eraan te herinneren hoe we worden misleid als we naar het nieuws kijken.

Wijlen Udo Ulfkotte wordt wel gezien als de eerste prominente journalist die openlijk heeft toegegeven dat hij moedwillig propaganda verspreidde voor de Amerikaanse spionagedienst CIA.

Geweten

De oud-redacteur van een grote Duitse krant trad recentelijk in de openbaarheid omdat zijn geweten aan hem begon te knagen.

Ulfkotte werkte lange tijd voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung en plaatste nieuwsartikelen die door de CIA werden aangeleverd onder zijn eigen naam.

Het doel van deze verzonnen artikelen was om landen tot oorlog te drijven.

Dr. Ulfkotte, die adviseur van de regering van bondskanselier Helmut Kohl was, zei dat de CIA routinematig journalisten en grote westerse media corrumpeert.

Gelogen

Journalisten die niet meewerken worden ontslagen en kunnen vervolgens nergens meer aan de bak.

Ulfkotte heeft door de jaren heen naar eigen zeggen heel wat propaganda moeten publiceren. Zo ook het verhaal dat de Libische leider Moammar Gaddafi in 2011 gifgasfabrieken zou hebben gebouwd.

Ulfkotte zei spijt te hebben dat hij jarenlang heeft ‘gelogen’ tegen het volk.

“Ik moest artikelen onder eigen naam publiceren die waren geschreven door agenten van de CIA en andere inlichtingendiensten, met name de Duitse geheime dienst,” zei hij.

Bananenrepubliek

“We hebben het volk verraden, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa,” vervolgde hij.

“Ik wil dit niet meer, ik ben klaar met de propaganda. We leven in een bananenrepubliek en niet in een democratisch land met persvrijheid,” klonk het.

In gesprek met RT zei Ulfkotte: “Ik ben 25 jaar journalist geweest. Ik heb geleerd te liegen, te bedriegen en het volk niet de waarheid te vertellen.”

“Nu de Duitse en Amerikaanse media het Europese volk proberen klaar te stomen voor een oorlog met Rusland, is er wat mij betreft een grens overschreden en heb ik besloten op te staan en te zeggen dat het niet goed is wat ik heb gedaan,” legde hij uit.

Eerste plaats

“Ik heb mensen gemanipuleerd en propaganda tegen Rusland verspreid. Mijn collega’s worden omgekocht om mensen te misleiden, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa,” aldus Ulfkotte.

Maanden achtereen stond Ulfkotte’s onthullende boek op de eerste plaats van een heel aantal bestsellerlijsten, waaronder die van Amazon en Der Spiegel.

Toen Ulfkotte’s boek verscheen zakten de bezoekersaantallen van Duitse media-websites dramatisch in elkaar en de abonneecijfers raakten in een vrije val die nog lang niet is gestopt.

Duitsers haakten massaal af bij hun mainstream media.

Verzweeg

Veel Duitse kranten, waaronder het door Ulfkotte bekritiseerde Bild, maakten in 2014 en 2015 een verlies van honderden miljoenen euro’s en staan inmiddels op omvallen.

Het onderwerp van Ulfkotte’s kritiek, de media, deed zelf badinerend over Ulfkotte’s boek en in Nederland verzweeg men het gewoonweg.

Ulfkotte zou ‘de zaak flink overdreven hebben’, was de communis opinio van de gekochte journalisten.

Maar toen ook de Oekraïne-crisis, vluchtelingencrisis en het geweld van asielzoekers duidelijk maakten hoezeer hij gelijk heeft, draaide de stemming in de media. Der Spiegel begon als eerste bij te draaien.

Geheim

En ook verschillende Duitse top-journalisten hebben toegegeven dat de regering rechtstreeks bepaalt wat er in het nieuws komt en wat niet.

Uitgever Tom Zwitser legde uit dat de media vroeger in het geheim door de CIA werden aangestuurd.

Tegenwoordig gebeurt dat openlijk; de schaamte is verdwenen, aldus Zwitser. Vroeger was het soms nog best moeilijk om journalisten om te kopen, tegenwoordig hoeft dat niet eens meer.

Dr. Ulfkotte is niet de enige journalist die dit soort uitspraken doet.

Manipuleren

Een ander goed voorbeeld is onderzoeksjournalist en oud-verslaggever van CBS News Sharyl Attkisson.

In onderstaande opzienbarende TED-lezing laat ze zien hoe bewegingen die worden gefinancierd door de overheid en bedrijven mediaberichten op zeer effectieve wijze manipuleren en verdraaien.

Drievoudig Emmy Award-winnaar Amber Lyon werkte jarenlang voor CNN.

Ze heeft op tv gezegd dat journalisten vaak worden betaald door overheden voor selectieve berichtgeving en om informatie over bepaalde gebeurtenissen te verdraaien.

Ultieme lobby

Enige tijd terug schreef Owen Jones voor de Britse krant The Guardian een column over het schrale medialandschap in het Westen.

“Groot-Brittannië heeft geen vrije pers,” stelde Jones. “De media zijn in handen van een heel klein clubje politiek gemotiveerde magnaten die er via adverteerders of persoonlijke netwerken een eigen agenda op na houden.”

“De media zijn de ultieme politieke lobby voor onze elite,” legde hij uit.

Gekleurde verslaggeving

“Uit gedetailleerd onderzoek van de Cardiff-universiteit is gebleken dat de BBC gekleurde verslaggeving brengt over corporaties en het establishment,” zei Jones nog.

Voor de inlichtingencommissie in de Amerikaanse Senaat verklaarde voormalig CIA-officier William B. Bader over de tentakels van de spionagedienst in de mediawereld:

“Je hoeft bijvoorbeeld Time Magazine niet te manipuleren omdat er mensen van de CIA in het bestuur zitten.”

Nederland

En in Nederland is het niet veel beter. De elites bepalen wat er op tv, in de krant en op de radio komt. Media zijn slechts een doorgeefluik, stelt communicatiewetenschapper Tabe Bergman van de Xi’an Jiaotong-Liverpool University in China.

Bergman heeft onderzoek gedaan naar de Nederlandse media en kwam tot de conclusie dat die in handen zijn van een kleine groep elites die vooral denken aan geld.

0 1603

Van €128 naar €580 miljard hypotheekschuld

Door deze werkwijze konden banken gemakkelijk geld verdienen, zonder zich teveel zorgen te maken over de risico’s. De koper van een huis dacht dat hij door een hypotheek af te sluiten een lange termijn relatie aanging met de bank, maar in werkelijkheid was de klant voor de bank gewoon een product geworden. Met het afsluiten van iedere hypotheek ontstond er weer een nieuw beleggingsproduct dat met provisie doorverkocht kon worden aan beleggers en aan pensioenfondsen. Omdat de hypotheken direct werden doorverkocht stonden ze niet op de balans van de bank en was dus ook het risico ‘verdwenen’.

Door deze financiële innovaties explodeerde de Nederlandse hypotheekschuld in iets meer dan tien jaar tijd van €128 naar €680 miljard, wat betekent dat er ongeveer €550 miljard aan nieuw geld in de economie gepompt werd. Met heel veel geleend geld werd de Nederlandse huizenmarkt gemanipuleerd, waarbij gelijk een heel stelsel van verzekeringen werd opgetuigd om alle risico’s af te dekken. Daardoor betaalde de consument niet alleen veel geld voor de hypotheek, maar ook voor allerlei verzekeringspremies die samen met de hypotheek verkocht werden.

De hypotheekschulden werden nog eens verder aangejaagd door fiscale stimuleringsmaatregelen, zoals de hypotheekrenteaftrek. Deze maatregel werd door de politiek werd verkocht als een subsidie op het bezit van een eigen woning, maar in de praktijk bleek deze subsidie vooral tot hogere hypotheekschulden te leiden. Goed nieuws voor de banken, omdat die over een hoger bedrag rente ontvangen.

Volgens Sven Hulleman is de huizenmarkt in Nederland – en de gigantische hypotheekschuld die daaronder ligt – een tikkende tijdbom. Daarom hebben de banken en de politiek er na de crisis alles aan gedaan om de huizenprijzen weer te laten stijgen, zodat de problemen weer onder het tapijt geveegd konden worden. Als deze tijdbom barst zullen vooral de millennials die net een huis gekocht hebben het slachtoffer worden, zo verwacht Hulleman.

0 752

Op vrijdag 7 juli keurden in New York 122 lidstaten van de Verenigde Naties een bindend akkoord goed dat de ontwikkeling, het bezit, het testen of het gebruik van kernwapens verbiedt 1. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid voor een beschaafde wereld, en men zou kunnen vermoeden dat alleen een handvol achterlijken waarvan het brein nog niet volledig ontdooid is na de Koude Oorlog zich hiertegen zouden verzetten. Mis! Helaas! Het o zo beschaafde Nederland was zelfs de enige tegenstemmer! De Nederlandse vice-ambassadeur bij de VN, Lise Gregoire-Van Haaren, gaf als verklaring dat het verdrag  “ingaat tegen de verplichtingen die Nederland heeft tegenover de NAVO”. Alstublieft, beste verdedigers van de Noord-Atlantische eeuwige vrede!

En toch is de Nederlandse opstelling in zekere zin ‘moediger’ dan die van de andere NAVO-landen (waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland…)  die de onderhandelingen over het akkoord alleen maar geboycot hebben en afwezig bleven bij de stemming. Nederland kan er zich tenminste op beroepen de spreekbuis geweest te zijn van het machtswellustige wreedaardige Westen.

Enkele reacties uit de vredesbeweging:

(hm)

0 319

Vorige week heeft de Franse Assemblée Nationale met ruime meerderheid ingestemd met de inmiddels zesde verlenging, nu tot november. Maar het eind is in zicht. Deze verlenging is in principe de laatste, liet minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb weten.

Toch stemt dat critici nauwelijks tevreden. Want veel van de extra bevoegdheden voor de politie die gelden onder de noodtoestand, worden vanaf dit najaar onderdeel van het gewone Franse recht. Dit leidt tot een situatie van „permanente uitzondering”, vrezen niet alleen mensenrechtenorganisaties als Amnesty, maar vindt ook de Franse nationale ombudsman.

De nieuwe antiterrorismewet van Collomb geeft prefecten, in departementen verantwoordelijk voor de ordehandhaving, onder andere de mogelijkheid om zonder goedkeuring vooraf van een rechter mensen huisarrest op te leggen of om ze te verbieden hun gemeente te verlaten. ‘Huisarrest’ mag dat om juridische redenen niet meer heten, het worden nu ‘individuele surveillancemaatregelen’ genoemd. Ook huiszoekingen in verband met terrorismeonderzoek (‘visites’ in newspeak) kunnen voortaan zonder goedkeuring vooraf.

De nieuwe wet „staat het toe om vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen op basis van een verdenking, van gedrag, van een houding of van relaties die [een verdachte] heeft”, zei ombudsman Jacques Toubon. De nationale cohesie komt in gevaar omdat „99 procent van deze personen dezelfde religie hebben”, zei hij: de islam. Omdat het voor prefecten ook makkelijker wordt om ‘godsdienstige plekken’ tijdelijk te sluiten, maken vertegenwoordigers van de katholieke kerk zich zorgen om de scheiding van kerk en staat. Sinds het begin van de noodtoestand zijn er zestien radicale moskeeën gesloten.

Bron; NRC

Open

Online Chat