Close
T2W
Authors Posts by Redactie

Redactie

2614 POSTS 6 COMMENTS

0 412

Abby Martin is bezig met een interessante nieuwe serie met de titel The Empire Files.

Ze bekijkt hierin hoe krachten achter de schermen via o.a. geheime diensten en het leger van de VS een wereldwijd rijk hebben weten te bouwen met leugens, misleiding, dwang, chantage, moord en oorlog.

Ze laat zien dat mensen wereldwijd dit empire builden vanuit deze globale maffia volledig zat zijn, niet in het minst de bewoners van de VS zelf.

In deze eerste aflevering gaat ze in op hoe dit globale rijk is gebouwd en hoe enorm groot dit empire inmiddels is.

Empire building is psychopathologie op een enorme schaal. Het is het onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid van miljoenen mensen tegelijkertijd. Hele landen wordt de vrijheid ontnomen om hun eigen keuzes te mogen maken. Gehoorzaamheid aan de wil van de VS wordt afgedwongen via (de dreiging van) grof geweld.

11043020_10153218965905628_4936816628970469365_n

frabz-AMERICA-What-Japan-thinks-I-do-What-Korea-thinks-I-do-What-Vietn-5b252d

Elke vorm van psychopathologie inclusief empire builden schept verlies-verlies situaties. Mensen die anderen beperken in het maken van hun eigen keuzes en het leren van die keuzes, kunnen omdat ze hun tijd moeten spenderen aan het onderdrukken van anderen zelf ook niet in vrijheid hun echte passie volgen, hun eigen keuzes maken en daarvan leren.

Op het moment dat we dit leren inzien, dat niemand echt voordeel heeft van psychopathologie, kunnen we proberen deze verlies-verlies situaties om te vormen naar win-win situaties.

Een begin kan zijn door je eigen vrijheid en je eigen ruimte om zelf je keuzes te maken inclusief fouten te maken en daarvan te leren te respecteren en duidelijk te communiceren naar mensen die dit wellicht niet goed begrijpen. En daarnaast is het belangrijk dat we in onze acties ervoor zorgen dat we zelf niet de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van andere mensen beperken en vernietigen.

11924272_1490107084642375_8913626271915484759_n

Moge dit artikel over het empire builden van de VS een behoefte naar vrijheid scheppen zodat we met zijn alleen aan een wereld kunnen gaan bouwen met meer vrijheid voor onszelf en elkaar.

Bron

0 1547

Volksbedreiging nummer een is niet het terrorisme.1Wereldwijd zijn noch natuurrampen, hongersnoden, oorlogen of epidemieën de grootste doodsvijand van de burger. Honderden miljoenen mensen hebben door dit fenomeen het leven gelaten in de afgelopen eeuwen. Het aantal dodelijke slachtoffers was in de vorige eeuw hoger dan in alle centennia daarvoor. Het nieuwe millennium is juist begonnen en telt al weer een ongekend aantal doden. De dreiging lijkt groter dan ooit tevoren en de burger steeds minder weerbaar. De belangrijkste doodsvijand van de burger is…
De overheid.
De ware terrorist ontmaskerd: wie beschermt ons tegen de overheid?
Met talloze burgerrechten- en vrijheidsbeperkende maatregelen, beschermt de overheid zichzelf in toenemende mate tegen haar onderdanen maar wie beschermt ons tegen de overheid? Politiek wetenschapper Prof. R.J. Rummel heeft onderzoek gedaan naar wat hij noemt ‘democide’, de moorden door overheden op eigen burgers in de zo ‘beschaafde en ontwikkelde’ twintigste eeuw. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om doden als gevolg van oorlogen maar om moedwillige mishandeling met dodelijke afloop en executies van ongewapende burgers. Dit is precies de reden waarom Amerikaanse staatsburgers volgens het ‘tweede amendement’ op hun grondwet het recht hebben op het dragen van wapens: ‘to lawfully rebel against unjust governments’.2 Wat blijkt? Nooit eerder zijn er zoveel burgers omgekomen door overheidsgeweld als in deze eeuw.
Enkele getallen die Rummel noemt in zijn boek Death by Government:

Volksrepubliek China (PRC) 1949 – ‘87 76.702.000 burgermoorden door de overheid
U.S.S.R. 1917 – ‘87 61.911.000 burgermoorden door de overheid
Kolonialisme 20ste eeuw 50.000.000 burgermoorden door de overheid
Duitsland 1933 – ‘45 20.946.000 burgermoorden door de overheid
Kuomintang China (KMT) 1928 – ‘49 10.214.000 burgermoorden door de overheid
Japan 1936 – ‘45 5.964.000 burgermoorden door de overheid
China (Mao Sovjets) 1923 – ‘48 3.468.000 burgermoorden door de overheid
Cambodja 1975 – ‘79 2.035.000 burgermoorden door de overheid
Turkije 1909 -‘18 1.883.000 burgermoorden door de overheid
Vietnam 1945 – ‘87 1.670.000 burgermoorden door de overheid
Polen 1945 – ‘48 1.585.000 burgermoorden door de overheid
Pakistan 1958 – ‘87 1.503.000 burgermoorden door de overheid
Joegoslavië (Tito) 1944 – ‘87 1.072.000 burgermoorden door de overheid

Tezamen met andere massamoorden, zuiveringen en genociden gepleegd door overheden, komt Rummel op een onthutsende 262 miljoen burgermoorden begaan door de eigen overheid in de twintigste eeuw. Rummel merkt er het volgende over op:
‘De volslagen onwetendheid en ontkenning van de 262.000.000 burgermoorden gepleegd door de overheid wordt onthuld door deze feiten:
dit totaal is meer dan zes maal het aantal omgebrachten in de gevechten van alle nationale en buitenlandse oorlogen tezamen in de vorige eeuw (inclusief Wereldoorlog I & II, de Koreaanse en Vietnamoorlog) en wanneer de lijken van alle vermoorden voet aan hoofd achter elkaar werden gelegd zouden deze de aarde tien maal omcirkelen.’ 3
Ter illustratie: de vijftien bloedigste oorlogen in de twintigste eeuw:

Tweede Wereldoorlog (1937 – ‘45) 20 miljoen
Eerste Wereldoorlog (1914 – ‘18) 8.5 miljoen
Koreaanse oorlog (1950 -m ‘53) 1.2 miljoen
Chinese burgeroorlog (1945 – ‘49) 1.2 miljoen
Vietnamoorlog (1965 – ‘73) 1.2 miljoen
Iran-Irakoorlog (1980 – ‘88) 850.000
Russische burgeroorlog (1918 – ‘21) 800.000
Chinese burgeroorlog (1927 – ‘39) 400.000
Oorlog Frans Indochina (1945 – ‘54) 385.000
Mexicaanse revolutie (1911 – ‘20) 200.000
Spaanse burgeroorlog (1936 – ‘39) 200.000
Oorlog Frans Algerije (1954 – ‘62) 160.000
Afghaanse oorlog (1980 – ‘89) 150.000
Russisch-Japanse oorlog (1904 – ‘05) 130.000
Oorlog rifgebergte (Marokko 1956 – ‘72) 100.000
Eerste Soedanese burgeroorlog (1956 – ‘72) 100.000
Russisch-Poolse oorlog (1919 – ‘20) 100.000
Biaffraanse oorlog (1967 – ‘70) 100.000

Het totaal dodelijke oorlogsslachtoffers bedraagt 35 tot 40 miljoen, zes keer minder dan de wereldwijde overheidsgenocide op eigen burgers.
Exploitatie van chaos voor macht en gewin
Maar ook in geval van oorlogsdoden moeten we bedenken dat de machthebbers die over ons heersen – de vertegenwoordigers van de overheden –  nagenoeg altijd de oorlogen beginnen, vaak onder voorwendsels als ‘volksveiligheid’ of zelfs ’vrijheid en democratie’ met als werkelijk doel: vergroting van macht en bezit. De doorsnee burger wenst slechts rust, vrede, vervulling van de eerste levensbehoeften en een liefdevol familieleven. Met de oorlogsdoden meegerekend overstijgt het aantal overheidsmoorden in de twintigste eeuw de driehonderd miljoen. Bij slechts een zeer klein aantal overheden staat niet geld of macht maar de burger centraal. Deze overheden die zich het lot van hun volk aantrekken – waarvan momenteel enkele voorbeelden in Zuid Amerika – staan doorgaans onder grote druk van de veelal rijkere westerse overheden die uit zijn op eigen gewin, en de met hen collaborerende massamedia die ons moedwillig een vertekend beeld voorspiegelen.
In talloze bloedige coupes, revoluties en oorlogen overal ter wereld heeft de Amerikaanse overheid de hand, zoals blijkt uit het zeer gedocumenteerde boek van Naomi Klein, ‘The Shock Doctrine’  en de vele documentaires van John Pliger, waaronder ‘The War on Democracy’ (bekijk video):

 

‘people with power who are cashing in on chaos, exploiting bloodshed and catastrophe to brutally remake our world in their image.’ 4
Coupplegers, aanvoerders van moordcommando’s en professionele beulen krijgen in de twintigste eeuw hun opleiding aan The School of the America’s, ook wel bekend als ‘The School of the Assassins’ (bekijk video). Overheidsvertegenwoordigers van landen die Amerika met minder machtsvertoon in het gareel hoeft te houden, zoals het slaafse Nederland, krijgen een training aan wat ooit heette het ‘Office of War Information’, later omgedoopt tot ‘Office of International Information’ en vervolgens tot ‘International Leadership Program.’ Gordon Brown en Karzai namen eraan deel en Sarkozi zat in de jaargroep van 1985 tezamen met Balkenende. Opmerkelijk is het grote aantal oudstudenten dat vele jaren later ‘stomtoevallig’ wordt ‘gekozen’ tot president of premier.
Voorbeeldig, christelijk Nederland met Den Haag als ‘wereldhoofdstad van recht en vrede’
Den Haag als ‘stad van recht en vrede’, staat gelijk aan een vlag op een strontpraam en wel een heel erg stinkende. Nederland hoort namelijk in de eerstgenoemde opsomming thuis als behorend tot de overheden die in de eerste helft van de twintigste eeuw op grote schaal genocide pleegt op eigen onderdanen en wel onder het kopje ‘kolonialisme’. In verhouding tot zo’n klein land is de omvang opvallend groot. Nauwelijks zelf bevrijd van de Duitse bezetter in 1945, geeft onze overheid nog in het hetzelfde jaar opdracht tot moord en geweld – vaak gepaard gaand met de afschuwelijkste martelingen – op medeburgers van het Koninkrijk der Nederlanden in ‘ons’ Indië. De reden is de enorme bron van inkomsten waarin Nederlands Indië voorziet, waaronder olie en cocaïne, afgezet tegen de drang van het volk tot vrijheid en onafhankelijkheid.
Minimaal honderdvijftigduizend onderdanen zijn daarom door de Nederlandse overheid verbrand in hun dorpjes, doodgemarteld of standrechtelijk geëxecuteerd tijdens de ‘politionele acties.’ Aan het begin van de eeuw levert de Atjehoorlog al een eindresultaat van minstens 70.000 gedode koninkrijksonderdanen. Tezamen goed voor bijna een kwart miljoen moorden onder de burgerbevolking: meer dan de helft van alle ingezetenen van Den Haag of gelijk aan het inwonertal van een complete stad als Eindhoven. Vervolgens heeft de Nederlandse overheid, in ondermeer de persoon van Joseph Luns, steeds onvoorwaardelijke steun verleend aan Amerikaanse interventies als de massamoorden in Vietnam voor ‘vrijheid en democratie.’
Onze overheid is schuldig aan de onevenredige hoogte in verhouding tot de rest van Europa, van het totaal aantal joodse burgers dat in de oorlog uit ons land is weggevoerd en omgebracht. Het is in vergelijking het hoogste aantal in Europa. Het aantal doden was nooit zo omvangrijk geweest als de overheid niet op zo’n grote schaal had gecollaboreerd en haar burgers niet zo kwetsbaar had gemaakt door haar controlegerichte registratiewoede. Nooit is de registratiedrift echter zo groot geweest als nu (voor uw veiligheid uiteraard). Een kwaadwillende overheid kan thans moeiteloos afwijkenden, ‘Entarteten’, geïnfecteerden, andersdenkenden, activisten of etnische minderheden traceren en afvoeren.
Deze eeuw verleende de christelijke Nederlandse overheid opnieuw kritiekloze steun aan massamoord op burgers, zowel politiek als militair bij de olie- en opiumoorlog te Irak en Afghanistan die onder valse voorwendselen is begonnen. Over deze megaslachtingen voor ‘democratie en vrijheid’ door zichzelf verrijkende parasitaire naties tegen de ‘as van het kwaad’, maakte Pilger een documentaire, getiteld Breaking the Silence (bekijkvideo). Ook de Israëlische genocide van 1300 Palestijnen onlangs, kon weer rekenen op de steun van ons christelijk kabinet.
Nederland is medeverantwoordelijk voor bijna anderhalf miljoen doden in Irak en minimaal hetzelfde aantal dat nog wordt verwacht als gevolg van kanker, misgeboorten en geboortedefecten door het gebruik van verarmd uranium in de munitie. Daarvoor leverde Nederland al wapens aan de tegenpartij, Sadam Hoessein, waaronder 4.621 ton grondstoffen voor chemische wapens.5 Hoessein wendde deze grondstoffen vervolgens aan voor genocide op zijn onderdanen te Halabja, met ondermeer 5000 dode en 7000 Koerden met ernstige gezondheidsschade tot gevolg (Amnesty International). Nederland verdient vermogens aan de moord op burgers en behoort tot de top vijf wapenexporteurs in de wereld 6 met klanten als Israël7 en Indonesië.8
Noten:
1 Lees Anarchiel: ‘Het Sprookje van terreur’ & ‘Terroristische dreiging of pure bangmakerij’.
2 Vastgelegd ondermeer in de Declaration of Independence uit 1776. Let wel: Anarchiel.com verafschuwt te allen tijde elke vorm van fysiek geweld (zie missie): dat laten we graag over aan de specialist hierin bij uitstek: de overheid.
3 Bron: Prof. R.J. Rummel, Death by Government (Google books).
4 Naomi Klein, The Shock Doctrine.
5 Daan Bronkhorst, februari 2007, Amnesty International.
6 Volkskrant, 13 december 2008.
7 Groene Amsterdammer, 14 januari 2009.
8 Nederland leverde o.m. voor 48,88 miljoen aan wapens aan Indonesië (Martin Broek, ‘Actiekrant tegen straffeloosheid in Indonesië’, okt 2002).

Bron

0 742

September is een maand waarin iedereen die een klein beetje het nieuws volgt meer gespannen is dan anders. Talloze mensen zijn ervan overtuigd dat er “iets” in de lucht hangt.

Dat er ergens rond de 23e van deze maand iets gaat gebeuren, waardoor de toekomst van onze planeet zal veranderen, net zoals dat na 9/11 het geval was.

Een van de kenmerken van een grote False Flag operatie zoals 9/11 is het gelijktijdig plaatsvinden van oefeningen waardoor vaak grote verwarring ontstaat en op een bepaald moment mensen niet meer weten wat echt is of oefening.

Iets dergelijks was er ook aan de hand tijdens 9/11 en dat wordt dikwijls als reden aangevoerd om te verklaren dat de biljoenen kostende Amerikaanse luchtmacht niet in staat was om te voorkomen dat er “een paar losgeslagen terroristen” tegen de torens in New York vlogen .

On 9/11, the multiple “war games” scheduled at the same time as the attacks resulted in numerous false alarms that temporarily confused the air defense system, making it more difficult to respond effectively.

Tot verrassing en verbazing van velen worden er nu deze maand militaire oefeningen gehouden in Amerika aan de oostkust waardoor de radarsystemen voor de burgerluchtvaart niet optimaal werken.

Twee veel gebruikte systemen zullen door deze oefeningen niet goed en/of betrouwbaar meer werken. Het ene heet TCAS en het anders ADS-B.

Via een zogenaamde Notam is bekendgemaakt aan het vliegend deel van de bevolking dat deze systemen vanaf 2 september tot aan 1 oktober niet goed en/of betrouwbaar zullen werken in Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida alsmede een strook van meer dan 300 kilometer uit de kust.

Als reden wordt aangevoerd dat er in dat gebied militaire oefeningen plaatsvinden.

Het bericht dat op het laatste moment is uitgevaardigd heeft ook onder vliegend personeel en andere luchtvaartorganisaties voor de nodige onrust gezorgd.

De vraag is nu of we hier te maken hebben met een slordig Amerikaans Ministerie van Defensie die er op het laatste moment achter komt dat vanwege een door hen geplande oefening bepaalde radarsystemen niet goed meer werken?

Of is er sprake van een situatie zoals bij 9/11, waarbij het cruciaal was voor het slagen van de False Flag operatie dat de luchtmacht gehinderd zou worden in het uitvoeren van hun taak.

Misschien heeft dit allemaal niets te betekenen, maar de combinatie van de maand september en radarsystemen die niet goed functioneren aan de Amerikaanse oostkust maken veel mensen huiverig.

Dat wordt versterkt als we bijvoorbeeld de agenda van Vladimir Poetin erbij pakken:

September 14–15 – Official Visit to New York, to participate in 70th Regular Session of the United Nations General Assembly. In het hol van de leeuw.

En het bezoek van de paus:

De Amerikaanse president Barack Obama zal paus Franciscus op 23 september ontvangen op het Witte Huis in Washington DC.

Voor het eerst in de geschiedenis zal een paus op 24 september de gezamenlijke vergadering van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat toespreken.

 

 

PERSBERICHT: Nieuw bewijs van voorkennis van de aanvallen van 11 September

Veertien jaar na de wereldschokkende gebeurtenissen van 11 september 2001 heeft een panel van 23 professionele onderzoekers nieuw bewijs boven water gehaald dat de officiële lezing betwist.

Vandaag publiceert het Consensuspanel 11 September twee nieuwe Consensuspunten waarin bewijs wordt overlegd dat er sprake was van voorkennis van de aanvallen.

Het eerste punt, Punt H-2, gaat over Able Danger, codenaam voor een hoog niveau inlichtingenoperatie, opgezet door de generaals Hugh Shelton en Peter Schoonmaker, Opperbevelhebbers van het Commando Bijzondere Operaties van het Ministerie van Defensie (SOCOM).

Able Danger bracht naar voren dat de man die werd geïdentificeerd als “Mohamed Atta” al sinds januari/februari in het land was, ongeveer 18 maanden voor de aanslagen van 11 September, terwijl de officiële lezing zegt dat hij in juni 2000 aankwam.

Hoe dan ook: Het bewijs dat Able Danger opleverde werd voor het plaatsvinden van de aanvallen stelselmatig door overheidsambtenaren genegeerd; de Commissie 11 September zwijgt er achteraf over in hun Eindverslag; en de Inspecteur Generaal van het Ministerie van Defensie stopte het later in de doofpot.

Voormalig directeur van de FBI noemde de bewering van de Commissie 11 September, dat dit bewijs historisch niet van belang was, “verbijsterend.”

Het tweede nieuwe Consensuspunt, Punt Pent-4, toont aan dat de aanval door een aantal mensen werd verwacht voor deze plaatsvond. Een aantal militaire oefeningen, gehouden voor 11 September, waar virtueel vliegtuigen in het Pentagon werden gevlogen, suggereren dat een dergelijke aanval niet onverwacht was.

Verder verschenen er nieuwsberichten dat veiligheidsbronnen ambtenaren van het Pentagon en andere overheidsdienaren waarschuwden niet vliegen op 11 September.

Op de ochtend van 11 September voorspelde Minister van Defensie Donald Rumsfeld een aanval op het Pentagon. Er werd bericht dat hij, gezeten in zijn kantoor en kijkend naar een televisieverslag vanuit New York, zei: “Geloof me, dit is nog niet voorbij. Er komt nog een aanval, misschien wel hier.”

Dan, binnen minuten na de aanval, en ondanks zwaar verstopte verkeersaders, arriveerde de FBI om op verschillende locaties videobanden van beveiligingscamera’s in beslag te nemen, camera’s gericht op het deel van het Pentagon dat net daarvoor was geraakt.

Pentagon-correspondent van NBC Jim Miklaszewski werd werd vooraf gewaarschuwd door een official van de militaire inlichtingendienst, die zei: “Ik zou de rest van de dag wegblijven van de E-ring [de buitenste ring van het Pentagon, waar het kantoor van NBC was gevestigd], want nu zijn wij aan de beurt.”

Eerdere Consensuspunten die betrekking hebben op voorkennis gaan onder andere overhet instorten van Gebouw 7, over handel met voorkennis, en over de rollen vanVice President Dick Cheney en burgemeester van New York Rudy Giuliani.

Bron

 

0 2487

Afgelopen week werd geschokt gereageerd op de foto waarop de dood aangespoelde vluchteling Aylan Kurdi (3) is te zien op het strand in het Turkse Bodrum. In reactie op de tragedie hebben social mediagebruikers ontroerende en aangrijpende kunstwerken gemaakt van de kleine jongen, waarbij hij vaak wordt afgebeeld als kleine engel.

De beelden van de aangespoelde peuter gingen de hele wereld over. De foto van het verdronken jongetje op het strand gaf de asielcrisis plotseling een gezicht. Maar was de peuter wel op de vlucht? Er komt nu informatie naar buiten over de familie van het 3-jarige jongetje, waaruit blijkt dat er iets niet klopt.

De Wall Street Journal meldt dat Abdullah Kurdi, de vader van de peuter, al drie jaar in een veilig gebied in Turkije woonde. Hij werkte in de bouw en verdiende zo’n 15 euro per dag. Kurdi vertelde aan een Syrische radiozender dat hij meer geld nodig had en voor de huur afhankelijk was van zijn 20-jarige zus Tima Kurdi die in Canada woont.

Syrische Koerden niet geregistreerd

Tima vertelde journalisten dan weer dat het gezin afgelopen jaar pas was aangekomen in Turkije. Op deFacebookpagina van de vader staan foto’s van het gezin bij de Yeni Cami in Istanboel. Tima zei tegenover de WSJ dat haar vader nog in Syrië was en zijn zoon adviseerde Turkije te verlaten en naar Europa te gaan omdat hij een nieuw gebit nodig had. Tima maakte vorige maand 1000 euro over naar haar broer zodat hij de reis kon maken.

Volgens de Ottawa Citizen worden duizenden Syrische Koerden niet geregistreerd in Turkije omdat de VN ze niet meetelt als vluchteling. “Ik wilde ze sponsoren,” zei Tima. “Mijn vrienden en buren hielpen, maar we konden ze niet het land uit krijgen. Daarom gingen ze per boot. Ik betaalde zelfs de huur voor ze in Turkije.”

Elders wordt gemeld dat het gezin Kobane in Syrië ontvluchtte, een gebied dat eerder is aangevallen door terreurgroep ISIS, maar de WSJ schrijft dat het gezin Turkije wilde verlaten om redenen die niets met ISIS of oorlog te maken hadden.

Verblijfsvergunning of geen verblijfsvergunning?

De vrouw van Abdullah zei tegen Tami dat ze bang was voor water en niet kon zwemmen. Eerder zou het gezin asiel hebben aangevraagd in Canada, maar die aanvraag zou zijn afgewezen. De Canadese immigratiedienst vertelde aan de BBC dat ze geen aanvraagformulier van het gezin konden vinden. Tima gaf later toe dat de vader geen aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan.

Het bootje met daarin de zoontjes en vrouw van Abdullah sloeg om. Twaalf mensen kwamen om het leven. Abdullah was het enige gezinslid dat de tocht overleefde, maar de foto van zijn 3-jarige zoontje ging de wereld over.

Een Australische politicus gaf de vader de schuld van de dood van het jongetje. Senator Cory Bernardi erkende dat de dood van de peuter een tragedie was, maar zei verder: “Dat jongetje en zijn familie woonden al drie jaar in Turkije. Het geld dat de vader kreeg om de mensensmokkelaars te betalen kwam uit Canada. De vader zette ze op de boot zodat hij naar de tandarts kon. Ze hoefden in Turkije niet bang te zijn om te worden vervolgd en waren niet in gevaar.”

[Daily Caller]

0 1817

Is gebouw 7 de ‘smoking gun’ die bewijst dat niet Al Qaida, maar Amerika zelf achter de aanslagen van 9/11 zat? Volgens velen moesten de aanslagen Amerika een legitieme reden verschaffen om oorlogen te kunnen beginnen in Afghanistan en in Irak.

Een groep van maar liefst 2351 Amerikaanse architecten en ingenieurs, verenigd in de organisatie Architects and Engineers for 9/11 Truth, eist een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar wat het instorten van de WTC-gebouwen op 11 september 2001 heeft veroorzaakt.

Overeind

De groep richt zich met name op WTC7, waar de CIA, de Secret Service en het ministerie van Defensie onder meer waren gevestigd. Dit gebouw stortte net als de Twin Towers bijna kaarsrecht in elkaar. Dat is vreemd, aangezien er in dit gebouw geen vliegtuig is gevlogen. Ook stortte WTC7 pas zeven uur later in dan de Noordtoren van het WTC.

Op de dag van de aanslagen meldde BBC-verslaggeefster Jane Standley dat WTC7 net was ingestort, 20 minuten voordat het ook daadwerkelijk gebeurde. Achter haar is te zien dat het gebouw nog gewoon overeind staat.

Gecontroleerde explosies

De organisatie, die is opgericht door voormalig architect Richard Gage, vindt het nog het meest verdacht dat WTC7 in een bijna perfecte symmetrische val naar beneden stortte.

Het NIST (National Institute of Standards and Technology) concludeerde dat WTC7 is ingestort vanwege brand. Volgens Gage is dat onmogelijk omdat er nog nooit een wolkenkrabber is ingestort als gevolg van een brand. Bovendien was WTC7 versterkt met 40.000 ton staal.

Daarnaast is bij WTC7 een rivier aan gesmolten staal en beton aangetroffen. Staal smelt bij 1500 graden Celsius, terwijl de temperatuur bij een gewone brand oploopt tot hooguit 1000 graden. Gage concludeert op basis van zijn onderzoek dat zowel de Twin Towers als WTC7 zijn ingestort als gevolg van gecontroleerde explosies.

[Nieuwe Revu]

3 38969

De Islamitische Staat is net als Osama bin Laden en Al Qaida een creatie van Amerika. Dat blijkt uit geheime documenten die zijn vrijgegeven door de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA. Voormalig directeur van de DIA luitenant-generaal Michael T. Flynn bevestigde het nog eens tijdens een interview met Al Jazeera.

Bouthaina Shaaban, de naaste adviseur van de Syrische president Bashar al-Assad, zei drie jaar geleden al dat de rebellen wapens en geld kregen van overheden die tegen het Syrische bewind waren. Ze sprak ook van troepen die nog gevaarlijker waren dan Al Qaida. Deze claims werden ontkend door de Verenigde Staten, Turkije en andere landen die de rebellen steunen.

“Ik denk dat het een bewust besluit was”

In het interview gaf Flynn toe dat de extremistische opstand die uiteindelijk tot de Islamitische Staat leidde, onderdeel was van het Amerikaanse beleid in West-Azië. Generaal Flynn zei dat er duidelijk iets niet klopte aan het Amerikaanse beleid omdat het aantal terreurgroepen was verdubbeld.

Hij zei dat de oorlog had geleid tot de opkomst van de Islamitische Staat en dat de VS zich niet op het conflict had moeten richten, maar op oplossingen. Flynn bevestigde tijdens het interview dat de VS in 2012 al informatie had over de Islamitische Staat. “Ik denk niet dat ze het door de vingers hebben gezien. Ik denk dat het een besluit was. Ik denk dat het een bewust besluit was,” zei hij.

Verlenging van de militaire aanwezigheid

Bouthaina had vanaf het begin al informatie over de zogenaamde rebellen die werden bewapend en getraind door de VS, Turkije en de Golfstaten, om ten strijde te trekken tegen het Syrische regime. Eerst werden wapens de grens over gesmokkeld door kleine groepjes opstandelingen. Later werden ze vergezeld door salafisten en Al Qaida-strijders. De landen die Assad weg wilden hebben overspoelden de regio vervolgens met wapens en geld.

Generaal Martin Dempsey, de hoogste officier binnen het Amerikaanse leger, waarschuwde dat de oorlog tegen IS langer dan een generatie zou kunnen duren. Die Dempsey is een slimme generaal. Kort na zijn aantreden werden de rebellen bewapend en getraind in een poging de Syrische regering af te zetten en Bagdad te dwingen om Amerikaanse troepen in Irak toe te laten. En kort geleden bracht hij een bezoek aan de Afghaanse president Ashraf Ghani om in verband met de strijd tegen IS te praten over een verlenging van de militaire aanwezigheid in Afghanistan.

Goud geld

Lockheed Martin en andere Amerikaanse defensiebedrijven zoals AM General, SOS International en General Dynamics verdienen goud geld aan de strijd tegen IS. De overheid spendeert er steeds meer geld aan. De hoge bedragen laten zien dat het adagium ‘geen troepen op de grond’ niet klopt, aldus hoogleraar Laura Dickinson. Het werk wordt uitbesteed aan private ondernemingen.

[India TV]

0 669

De New York Times heeft een opzienbarend artikel gepubliceerd over de enorme omvang van de wetenschapsfraude die in Amerika wordt gepleegd. Wetenschappers die in dienst zijn van universiteiten, blijken in het geheim te worden betaald door de biotech-industrie.

Er is een lange lijst met gerenommeerde universiteiten, wetenschappers en zelfs journalisten die allemaal voor de biotech-reuzen werken. Die lijst komt nu naar buiten.

US Right To Know

De krant verwijst naar een onderzoek dat is uitgevoerd door Gary Ruskin en de organisatie US Right To Know. Het blijkt dat iedere wetenschapper die Monsanto openlijk verdedigt, direct of indirect betrokken is bij de biotech-industrie.

Neem bijvoorbeeld Kevin Folta van de Universiteit van Florida. Hij noemt zichzelf een ‘onafhankelijk expert’ op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Folta schrijft geregeld stukken voor de website GMO Answers, die wordt gefinancierd door onder andere Monsanto, DuPont, BASF, Bayer en Syngenta.

US Right To Know wist bovendien te achterhalen dat Folta 25.000 dollar heeft gekregen van Monsanto. Tot twee maanden geleden zei Folta nog: “Ik heb niets met Monsanto te maken.”

Bedreigingen

Vanwege alle ophef en bedreigingen aan het adres van Folta heeft de Universiteit van Florida inmiddels besloten het geld te doneren aan een voedselbank, meldt Nature. De universiteit wilde het geld in eerste instantie terugstorten, maar Monsanto wilde het niet aannemen.

Dr. Folta is één van de meest agressieve voorstanders van biotech, aldus de New York Times. Tot het moment dat zijn e-mails afgelopen maand werden gepubliceerd, ontkende hij dat hij banden had met Monsanto.

De biotech-industrie heeft tientallen artikelen gepubliceerd onder de naam van prominente wetenschappers, die in veel gevallen zijn geschreven door mensen uit de industrie zelf. Folta werd betaald door Monsanto om door het land te reizen en het gebruik van ggo’s te verdedigen.

Topje van de ijsberg

Uit de e-mails blijkt ook dat Monsanto in 2011 een onbekend bedrag heeft overgemaakt aan professor emeritus Bruce M. Chassy van de Universiteit van Illinois om mensen te informeren over biotech. Ook oefende hij druk uit om strengere regels voor het gebruik van pesticiden te voorkomen. En met succes, de strengere regels kwamen er niet.

In 2013 vroeg Monsanto David R. Shaw van de Mississippi State University om te helpen een nieuw soort sojaboon en katoenzaad van Monsanto goedgekeurd te krijgen. Biologische boeren waren tegen omdat de goedkeuring van de nieuwe zaden zou leiden tot meer pesticidegebruik. Monsanto wilde dat dr. Shaw, die in de afgelopen 10 jaar bijna een miljoen dollar heeft gekregen van de chemiereus, de argumenten van de boeren zou weerleggen.

Dit zijn nog maar een paar wetenschappers die hun ziel hebben verkocht aan bedrijven als Monsanto. Volgens US Right To Know zijn er tenminste 40 wetenschappers van Amerikaanse universiteiten bij dit schandaal betrokken. Vaak luisteren beleidsmakers en overheidsagentschappen naar de argumenten van deze wetenschappers om de beleidskoers te bepalen.

[New York Times, Nature]

0 421

Onze moderne wereld is een elektromagnetische soep gevuld met peulvruchten, radiofrequenties, computerschermen, draadloze signalen, en een groot aantal draagbare gadgets die schadelijke straling uitzenden.Collegiaal getoetste wetenschappelijke studies bevatten conclusies waar we ons grote zorgen over zouden moeten maken, en in het bijzonder voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Overheidsinstellingen zijn nog in een onderlinge strijd verwikkeld met meer dan verouderde wetenschappelijke informatie die nog steeds gevolgen heeft voor de huidige regelgeving.

Nog een andere geloofwaardige stem trekt nu aan de alarmbel over de alle gevaren van elektromagnetische velden (EMV) – Professor Martin Pall, PhD – professor in de biochemie. Zijn lezing kan hieronder worden bekeken, evenals een samenvatting van zijn bevindingen temidden van een vloed aan ander wetenschappelijk onderzoek.

Het is vermeldenswaardig dat de bezorgdheid van Pall is herhaald door anderen op het gebied van de biochemie en de gezondheid van de wetenschap.

  • Een vooraanstaand neurowetenschapper sprak onlangs tijdens een lezing voor de medische gemeenschap om de burger te waarschuwen.
  • Een wereldberoemde biochemicus ging zelfs zo ver om te zeggen dat de draadloze straling een biologisch gevaar is en moet worden afgeschaft in bepaalde instellingen.
  • Britse ER arts en oprichter van Physicians ‘Health Initiative for Radiation and the Environment (PHIRE), Dr Erica Mallery-Blythe, analyseerde de exponentiële groei van schadelijke bronnen zoals elektromagnetische velden – die schade toebrengt aan al het leven. Terwijl het leven zelf kan worden gedefinieerd als iets dat een elektromagnetisch veld bezit. Zij sluit haar lezing met een aantal praktische oplossingen die kunnen worden aangewend om de effecten van biologisch actieve frequenties die verstoring van ons DNA kunnen veroorzaken en tal van stressresponsen kunnen bevorderen.

Professor Pall in zijn lezing in Oslo, Noorwegen: “Ik denk dat dit een van de belangrijkste kwesties in de komende jaren is. De meeste mensen zijn hier niet bewust van, en de mensen die op de hoogte denken te zijn kennen meestal de oude gegevens – en er is een heleboel nieuwe informatie op dit gebied en dat is zeer, zeer belangrijk.”

Pall laat ons zien hoe, met een toenemende overwicht van zogenaamde ‘slimme’ meters, ‘slimme’ telefoons en andere-magnetron-straling technologieën en infrastructuur, de gezondheid van de bevolking in gevaar is; dat onze jongeren het meest worden bedreigd en dat er dringend actie nodig is om mensen te beschermen.

Uitgebreid onderzoek van Prof. Pall in de afgelopen decennia met betrekking tot deze kwestie toont aan dat:

  • Microgolven brengen schade toe aan mensen op een level ver onder de huidige straling limieten ligt, door mechanismen op cellulair niveau.
  • Deze biologische mechanismen kunnen – geheel of gedeeltelijk – achter zich ontwikkelende  “onverklaarbare ziektes” zitten, zoals plotselinge hartstilstand, ME, verzwakt immuunsysteem, fibromyalgie, post-traumatische stress en aantasting van het DNA, etc.
  • De effecten kunnen in principe invloed hebben op alle meercellige dieren, en zijn bewezen, bijvoorbeeld in mosselen (weekdieren).
  • Je hebt geen New Age theorie, tendentieuze wetenschap of samenzweringstheorieën nodig om dit te rechtvaardigen.

Nu is het tijd om jezelf te informeren en uw vrienden en familie op de hoogte te houden van nieuw onderzoek dat de dreiging die uitgaat van onze nieuwe technologieën voor de kwetsbaren onder ons. Hoe vaak moeten wij nog te horen krijgen dat de adviezen die aan de overheden wordt gegeven met betrekking tot de gezondheid niet toereikend blijken te zijn. Haalt de technologie de toelaatbare dosis elektromagnetische straling telkens in, dus wordt het niet de hoogste tijd voor een adequate regelgeving?

Bron: Gewoon-Nieuws.nl

0 766

Het belang van fysiek goud te kopen wordt meer dan eens in de verf gezet door specialisten, van Maarten Verheyen tot Peter Schiff. Vandaag wordt nog maar eens duidelijk waarom…

Want de fraude in de goudmarkt is hallucinant! Met zogenaamd papieren goud wordt gesjoemeld als nooit tevoren. Een misdaad die gebeurt bij klaarlichte dag, want de daders zetten alle details zomaar op hun website.

We hebben het over de COMEX, de grootste goudbeurs ter wereld. Deze beurs bewaart het goud van verschillende grote beleggers en terwijl het goud in de kluis ligt verhandelen deze beleggers de goudcertificaten.

Enig probleem: er zijn meer certificaten in omloop dan er goudstaven in de kluis liggen… vééél meer!

Op de website van de COMEX komen we te weten dat er vandaag 228 claims waren voor elke goudstaaf die in de kluis ligt! Dat zijn misschien 228 beleggers die allemaal denken dat ze goud bezitten. Of bijvoorbeeld één belegger denkt dat hij 228 goudstaven bezit!

Een onhoudbare situatie. Hoe lang doet iedereen nog of zijn neus bloedt? Misschien niet lang meer, want van gisteren op vandaag haalden beleggers 8% van het fysieke goud uit de kluis.

Hoe kan het dat dit toegelaten wordt? De COMEX beweert dat het goudclaims in geld zal uitbetalen in plaats van goud als de kluis leeg raakt.

Maar we weten allemaal wat er zal gebeuren als de grootste goudbeurs ter wereld geen goud meer heeft: de goudprijs zal exploderen en beleggers zullen met lege handen naar huis gaan.

Al die beleggers die dachten dat ze goud bezaten zullen alsnog fysiek goud proberen te kopen, maar ze zullen het nergens meer kunnen krijgen. Toch zeker niet tegen de huidige spotprijzen!

Dat moment komt nu wel heel dichtbij. Als van elke 228 “goudbaren” er maar één afgehaald kan worden, dan betekent dat minder dan 0,5% van de goudcertificaten moeten geïnd worden om de COMEX kopje onder te doen gaan.

Dat is geen geruststellende gedachte als je belegd hebt in een fonds waar zogezegd goud in zit, maar eigenlijk enkel waardeloze certificaten bevat.

Maar degenen die echter fysiek goud hebben gekocht kunnen op beide oren slapen: deze fraude zal niet lang meer blijven duren!

gold dilution total_0

Bron: zerohedge

0 2393

Afgelopen zondag postte ik op zaplog het artikel, een nieuwe dag, een nieuwe hoax, verhaal Aylan compleet in scene gezet, waarin ik beargumenteerde dat het verhaal over het jongetje Aylan een hoax was. Maandag werd het opgepikt door een andere nieuwssite Time2wakeup.me die het op NUJIJ postte, binnen de kortste keren was het trending topic en het artikel ging zo als dat heet viral, tot op heden 86.000 hits op Timetowakeup.me 1.700 FaceBook likes en een stuk of vierduizend hits op Zaplog.

Een Unicum zou je zeggen, moet toch wel een heel goed artikel zijn geweest en gefeliciteerd voor de schrijver. Nou, daar wil ik nog wel wat over kwijt. Ik sta volledig achter de boodschap van mijn artikel en ben heel blij dat circa 100.000 mensen het gelezen hebben en wil iedereen bedanken die het heeft geliked en de beheerder van Time2wakeup.me in het bijzonder voor overnemen en het posten op NuJij.nl, Maar……. de ”fantastische” kwaliteit was zeker niet de reden waarom het viral ging. Sterker, het was vrij haastig geschreven en de research die ik had gedaan was niet super uitgebreid. Grijze Duif wees mij later dan ook belangrijke informatie die ik over het hoofd had gezien (waarvoor nogmaals dank), waardoor ik later nog enkele aanpassingen in het artikel gemaakt heb.

Maar wat ik zeg, de kwaliteit van het artikel was niet de reden dat het viral ging. Normaal worden aanvallen op MainStreamMedia en berichten over een hoax op NuJij altijd meteen de kop ingedrukt en verwijderd, of het bericht nu klopt of niet klopt. Of het nu over CharlieHebdo, de BostonBombings of filmpjes over ISIS betreft. Nu bleef het echter staan en niet een uurtje, maar de volledige 48 uur en het is pas woensdagavond verwijderd. Ook op Facebook worden likes van gevoelige conspiracy gerelateerde-zaken normaalgesproken anders behandeld ten opzicht van andere informatie. In dit geval was dat gezien de enorme hoeveelheid likes duidelijk niet het geval. Misschien zaten stagiaires bij NuJij en Facebook te slapen dan?
Think again…..
De reden dat dit artikel op NuJij bleef staan en daardoor uiteindelijk Viral kon gaan was dat het voor de elite een doel diende.

In mijn artikel over Aylan sloot ik af met:
“Het ergste vind ik nog dat ik voor redelijke informatie over deze hoax terecht kwam bij kanalen die ik het grondigst verafschuw Pamela Geller en een site als The Muslim Issue..
BRRR, moet toch niet gekker worden…
De verdenking rijst bij mij dat onze elitevrienden nu niet alleen de hoax, maar ook de tegenreactie willen regisseren, deze mensen vertrouw ik namelijk nog minder dan de tante van Aylan.

Ik ben blij dat ik deze alinea opgenomen heb in mijn artikel, want het zijn profetische woorden gebleken. Mijn verdenking is op bizarre wijze uitgekomen, mijn eigen artikel is gebruikt om deze tegenreactie te regisseren, alsof de laatste alinea in het geheel niet bestond. Maar helaas voor onze “elitevrienden”, deze alinea stond er wel en dit was waar ik vooraf voor gewaarschuwd had.

De werkelijke reden dat mijn artikel niet van NuJij werd weggehaald en wel op Facebook te zien was, was omdat onze elitevrienden het bruikbaar materiaal vonden om mensen tegen elkaar op te zetten, ongeacht mijn aanval op de MainStreamMedia. Het werd bruikbaar materiaal geacht om de oude links-rechts tegenstellingen op te stoken en verdeeldheid te zaaien. De linkse mensen die voor de arme vluchtelingen klaar staan tegenover de rechtse Wilders adepten die ons land willen beschermen tegen die “verderfelijke islam” die de vluchtelingen meebrengen. Mijn artikel werd bruikbaar materiaal geacht om de “rechtse mensen” te overtuigen dat de linkse elite de kwade partij is die achter de schermen hoaxes opzet om zo Europa te Islamiseren.

Nu heb ik een belangrijke boodschap voor mijn lezers: er bestaat geen recht of links, er er is alleen de elite tegenover de rest van ons. De Elite is niet links of rechts, maar denkt alleen aan zichzelf. Alle grote partijen die nu in de 2e kamer vertegenwoordigd zijn, zijn marionetten van die elite en zijn dus onze tegenpartij. Wij zijn de 99,9 % van de bevolking van NL en wij zijn ook de vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan die voor het door de elite georganiseerde geweld gevlucht zijn. Wij zijn ook de bevolking van Iran, Rusland, Amerika, Israel, Palestijnse gebieden en de Oekraïne. Wij zijn Moslims, Christenen, Joden, Hindoestanen, Atheisten en Iets-is-ten. Zij zijn de WallStreet bankiers, ISIS, NAVO, Al Qaida, MainStreamMedia en de geheime diensten die dit soort hoaxes en massaemigratie opzetten om ons tegen elkaar uit te spelen.

Diegenen die mijn artikel over Aylan hebben gelezen, zou ik dan ook willen oproepen om je niet alleen in deze hoax te verdiepen, maar ook in de hoaxes die bewust voor jullie verborgen worden gehouden, zoals CharlieHebdo, BostonBombings en de nep fimpjes van ISIS. Wat betreft ISIS verdiep je eens in de relatie tussen ISIS, de relatie tussen de geheime diensten van Turkije en SaudiArabië en de CIA. En allerbelangrijkste wat ik daarbij mee wil geven: VERMIJD DAARBIJ DE MAIN-STREAM-MEDIA!

Verder maak ik mij geen zorgen dat mijn artikel op deze wijze gebruikt is. Ik denk dat onze “elitevrienden” hiermee een vergissing hebben gemaakt. De lezers wiens ogen eenmaal geopend zijn voor het bedrog van de MainStreamMedia zullen hun ogen hiervoor niet meer kunnen sluiten.

ps: Overigens heb ik zelf Aylan niet meer teruggezien op tv, jullie wel?

Bron

Open

Online Chat