Close
T2W
Authors Posts by Redactie

Redactie

2506 POSTS 6 COMMENTS

0 18622

WikiLeaks bevestigt echtheid: Emails bewijzen ‘complot’ dat de Franse politieke elite vanaf het begin achter Macron stond, en zowel de president als diverse ministeries hem hielpen zijn campagne te lanceren.

Niet alleen de Franse, maar ook de andere Europese media zwijgen als het graf over de inhoud van de enorme lading gehackte emails van de met grote meerderheid gekozen nieuwe Franse president Emmanuel Macron. Uit de emails blijkt dat zo ongeveer alle ‘complot’theorieën over Macron waarheid zijn, van het wegsluizen van miljoenen naar belastingparadijzen tot aan zijn betrokkenheid bij illegale wapen- en drugshandel. Ook staat nu vast dat Macron inderdaad vanaf het allereerste begin naar voren werd geschoven door de huidige politieke elite, en hij in werkelijkheid nooit een ‘onafhankelijke’ kandidaat is geweest.

Macron is pro-EU Superstaat, pro-euro, pro-immigratie en pro-islam, en zijn klinkende overwinning gisteren wordt daarom alom toegejuicht door de Europese politiek en reguliere media.

WikiLeaks bevestigt echtheid

Het onweersproken WikiLeaks heeft de grote lading gehackte emails, documenten, foto’s en rekeningen onderzocht, en bevestigt dat ze echt zijn. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn geweest dat de Franse kiescommissie het publiceren van deze emails tot crimineel bestempelde, en dreigde iedereen te arresteren die er ook maar iets van zou publiceren – overduidelijk om de overwinning van Macron niet in gevaar te brengen.

Ondertussen worden de Fransen en Europeanen zoet gehouden met de bekende, nog nooit bewezen smoes dat het weer ‘de Russen’ zijn geweest die de emails hebben gehackt. Diverse sites die er toch iets van online zetten, werden zo snel mogelijk door de Franse overheid geblokkeerd.

Maar waarom zo angstvallig censuur afdwingen, als het gelekte materiaal toch ‘fake’ zou zijn, zoals wordt beweerd? Wellicht omdat WikiLeaks heeft bevestigd nog niet één vervalsd document te zijn tegengekomen? ‘En we zijn erg skeptisch dat de Macron campagne sneller is dan wij,’ reageert het tot nu toe nog nooit gedebunkte platform.

Illegale wapens voor ISIS

Dat de nieuwe president als bankier bij Rothschild miljoenen verdiende, en het grootste deel daarvan wegsluisde naar belastingparadijzen, bespraken we al in eerdere artikelen. Nu blijkt dat Macron ook betrokken lijkt te zijn geweest bij illegale wapenhandel. Als minister van Economische Zaken zou hij zaken hebben gedaan met de beruchte Frans-Libanese wapenhandelaar Ziad Takieddine, die wapens heeft geleverd aan de islamitische terreurgroep ISIS.

Een ander opzienbarend document is een bestelbevestiging per email van de Britse chemie-online firma, die legale synthetische drugs produceert. De order van het product 3-MMC is namelijk geadresseerd aan het Franse parlement.

Macron van meet af aan gesteund door elite

Uit het gehackte materiaal komt tevens naar voren dat de Franse politieke elite, inclusief de scheidende president Francois Hollande, van meet af aan achter Macron en zijn zogenaamd ‘onafhankelijke’ campagne stonden. Het kantoor van de president en diverse ministeries hielpen zelfs bij het lanceren van zijn campagne. Daarmee wordt bevestigd dat die ‘onafhankelijke’ status van Macron een doelbewuste misleiding van het volk was, en hij in werkelijkheid tot de kern van de linkse elitaire gevestigde orde behoort.

Geen eerlijke en vrije verkiezingen

Het is nog nooit eerder gebeurd dat het publiceren van gevoelige informatie over een kandidaat tijdens een politieke campagne op straffe van arrestatie werd verboden, en dat alle reguliere media zonder morren akkoord gingen met deze ernstige inbreuk op de persvrijheid en daarmee democratie. Waren de gelekte documenten van Marine Le Pen geweest, dan had het vermoedelijk heel anders gelopen. Dan hadden zowel politiek als media geëist dat ze zouden worden gepubliceerd, omdat de Fransen dan wèl het recht zouden hebben gehad om te weten op wie ze stemden.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat er gisteren geen enkele sprake is geweest van eerlijke en vrije verkiezingen in Frankrijk. Eén kandidaat werd door de gehele media en politiek gedemoniseerd en/of geboycot, terwijl de andere kandidaat juist door datzelfde complete ‘cordon sanitaire’ eensgezind en met uitsluitend positieve aandacht werd gepromoot.

Maar dat is tegenwoordig de normale gang van zaken in de EU (denk aan hoe er met de Britse UKIP, de Zweden Democraten, Alternative für Deutschland en de PVV wordt omgegaan). Des te triester is het dat nog maar zo weinig Europeanen in de gaten hebben dat hiermee de laatste resten echte democratie en vrijheid in Europa ten grave zijn gedragen.

Bronnen:

(1) Anonymous
(2) 20minutes

0 1814

De westerse media doen hard hun best om het volk ervan te overtuigen dat de door het Westen gefinancierde terroristen die tegen de Syrische overheid strijden vrijheidsstrijders en belangeloze activisten zijn.

Er blijven echter onthullingen naar buiten komen die de ware aard van groepen als de Witte Helmen laten zien.

Keer op keer blijkt dat de Witte Helmen niets meer zijn dan een tak van Al Qaida en al-Nusra. Zo bleek eerder dat ze in hetzelfde gebouw als terroristen verbleven en hun steun uitspraken voor al-Nusra.

Boodschap van dank

Nu is er een video opgedoken waarin de leider van Tahrir al-Sham (Al Qaida in Syrië), Abu Jaber, de Witte Helmen prijst als de ‘verborgen soldaten van de revolutie’.

In het filmpje, dat momenteel rondgaat op sociale media, bedankt hij hen voor hun werk.

“Ten tweede, een boodschap van dank aan de verborgen soldaten van onze revolutie,” zei Jaber. “Bovenaan de lijst staan de ouders van de martelaars en de mannen van de Witte Helmen.”

Propagandatak

Als de Witte Helmen echt zo neutraal zijn, waarom ziet Tahrir al-Sham hen dan als helden van de revolutie? Het antwoord is simpel.

De Witte Helmen zijn niets meer dan een propagandatak van Al Qaida zelf, gefinancierd door westerse overheden en ngo’s om het westerse volk te misleiden met schokkende filmpjes.

Meer geld

Onlangs werd bekend dat de Witte Helmen, die pas geleden nog de alternatieve Nobelprijs kregen, meer geld ontvangen van de Nederlandse overheid.

Nederland trekt voor de organisatie drie miljoen euro extra uit. Eerder ontvingen de Witte Helmen al vier miljoen euro steun van de Nederlandse regering.

In onderstaand filmpje roemt de Al Qaida-leider de Witte Helmen als ‘verborgen soldaten van de revolutie’:

[Activist Post]

0 1307

Nog een voorbode van vervulling profetie: Iraanse minister Defensie dreigt Saudi Arabië te vernietigen.

Niet voor het eerst heeft de islamistische Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan Israël openlijk gedreigd met een moslim invasie van Jeruzalem. Volgens Bijbelse profetieën is dit exact wat er zal gebeuren tijdens de allerlaatste fase van de eindtijd. Een andere voorbode van een profetie die al binnen enkele jaren in vervulling zou kunnen gaan is de door de Iraanse minister van Defensie toegezegde vernietiging van Saudi Arabië.

Erdogan trekt de laatste jaren regelmatig fel van leer tegen Israël. Tijdens een toespraak in Istanbul gisteren beschuldigde hij de Joodse staat van ‘racisme’, om vervolgens zijn eigen racisme wederom niet onder stoelen of banken te steken door te beweren dat ‘iedere dag dat Jeruzalem bezet wordt, een belediging voor moslims is.’ Daarom riep hij moslims wereldwijd op om naar de Al-Aqsa moskee te gaan massaal en de Tempelberg te overspoelen.

‘Wij zullen gebeden in Jeruzalem niet tot zwijgen laten brengen’

De Turkse dictator is ook boos dat Israël van plan is om het vaak oorverdovende volume van de Islamitische gebedsoproepen (de Muezzin) in het land aan banden te leggen, omdat veel niet-moslims daar last van hebben. ‘Het feit dat degenen die het hebben over vrijheid van meningsuiting deze maatregel zelfs maar goedkeuren door te blijven zwijgen is opmerkelijk. Wij zullen het tot zwijgen brengen van de gebeden in Jeruzalem niet toestaan,’ aldus Erdogan.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde dat ‘degenen die in hun eigen land systematisch de mensenrechten schenden, geen preken moeten houden tegen de enige echte democratie in het Midden Oosten. Israël beschermt consistent de totale vrijheid van aanbidding voor Joden, moslims en christenen, en zal dat blijven doen, ondanks deze ongegronde laster.’

Erdogan waarschuwde ook president Donald Trump om zijn plan de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, niet uit te voeren. (1)

Bijbelse profetieën over het 8e wereldrijk

Vaste lezers weten dat ondergetekende gelooft dat het Turks-Ottomaanse wereldrijk het in de Bijbel geprofeteerde 8e wereldrijk is, het herstelde 7e, het ‘beest dat van zijn dodelijk wond genas’. Beesten zijn in Bijbelse profetieën zonder uitzondering symbolen voor imperiums, nooit voor individuele personen (met uitzondering van de ‘draak’ waarmee Satan wordt bedoeld).

Drie van de belangrijkste kenmerken van het eerste beest zijn de ‘ontkenning van de Vader en de Zoon’, het getal 666 (het meest heilige getal van Allah) en een ‘valse profeet’ (Mohammed), aan wie iedereen gehoorzaam moet zijn op straffe van vervolging en/of de dood.

Over 6 jaar is het exact 100 jaar geleden dat de laatste resten van het Turks-Ottomaanse Rijk –dat tussen 1517 en 1917 precies 400 jaar Jeruzalem bezette- officieel uitdoofden, reden waarom Erdogan en zijn islamistische AK Partij al velen jaren streven naar het herstel van het Turkse imperium in dat jaar. Internationale moslimgeestelijken hebben herhaaldelijk verklaard dat Erdogan in 2023 de leider van het echte Islamitische Kalifaat zal zijn.

2023 is vermoedelijk niet toevallig het vooralsnog waarschijnlijkste eind-jaar van de voor christenen bekende 1260+1260+30+45 profetische dagen (= jaren) profetie over het Joodse volk uit het Bijbelboek Daniël. Vanwege enige onzekerheden in de jaartelling en historische plaatsing van Daniël is het jaar 2042 een andere optie.

Invasie van Jeruzalem

Erdogan dreigde al vaker openlijk met een invasie van Jeruzalem, dat volgens hem ‘bezet’ wordt door Israël. Deze gebeurtenis wordt letterlijk voorzegd in onder andere het profetische boek Zacharia (hoofdstuk 14):

‘Dan zal ik alle volken (in de context: van ‘rondom’ (12:2), dus de volken rond Israël) tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden… zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg… dan zal de Olijfberg middendoor splijten… tot een zeer groot dal…. en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen.’ Uit het tweede deel van deze profetie blijkt duidelijk dat het om de ‘dag des Heren’ gaat, om de periode rond de Wederkomst, en dus niet om iets dat inmiddels al heeft plaatsgevonden.

Over het lot van de volken die Israël en Jeruzalem aanvallen is Zacharia duidelijk: ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’

De geprofeteerde vernietiging van Saudi Arabië (Babylon) door Iran (Elam)

In dezelfde week was er een voorbode te horen van de vervulling van nog een andere eindtijdprofetie. De Iraanse minister van Defensie, Hossein Dehghan, waarschuwde via een official dat Iran heel Saudi Arabië zal vernietigen, ‘met uitzondering van Mekka en Medina… Wij zullen geen enkel gebied onaangeraakt laten.’ Dat was een antwoord op de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, die vorige week had gedreigd dat ‘wij niet zullen wachten totdat de strijd naar Saudi Arabië komt, maar wij eraan zullen werken dat die strijd in Iran plaatsvindt, in plaats van in Saudi Arabië.’ (2)

De toekomstige totale vernietiging van Arabië, de ‘hoer’ zetelend in Mekka (waar het met 7 megatorens uitgebreide Ka’aba complex –het grootste ter wereld- letterlijk ‘de berg Babel’ wordt genoemd), zal op de Rode Zee worden gehoord (Jeremia 49:21) en ook gezien (Openbaring 18 en 14). Alle volken die ‘haar’ (= de Ka’aba wordt door Arabische auteurs en mystici als een vrouw omschreven, en het zwart-met gouden kleed als haar ‘jurk’) ‘wijn’ (olie) hebben gedronken en zo overspel met haar pleegden (immers: de islam gaat rechtstreeks tegen alle Westerse waarden in, en toch doen we maar wat graag zaken met hen), zullen om haar treuren, omdat hun belangrijkste olieleverancier annex koper van tal van luxe goederen zal zijn weggevallen.

Volgens Openbaring zal er in de hemel echter grote vreugde zijn, omdat de zetel van de religie die op dit moment via onder andere ISIS en tal van andere moslim terreurgroepen een uitroeiingsoorlog tegen de christenen voert (en velen van hen onthoofdt, zoals ook in de Bijbel is voorzegd), eindelijk voorgoed zal zijn vernietigd.

Ondanks de belofte van de Iraanse minister van Defensie dit niet te doen, zal wel degelijk heel Arabië, inclusief de ‘glorie van Kedar’ (Mekka), worden vernietigd. Dit blijkt uit deze profetie: ‘… het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan…’ (Jes.13:20). Arabieren slaan hun tenten op in Arabië, niet in New York, Brussel, Moskou of Rome (vaak genoemde andere opties voor de zetel van ‘Babylon’). De ultieme vervulling van deze profetie is de verwoesting van het eindtijd-Babylon, van Saudi Arabië, als de belangrijkste zetel van de islam.

Derde (of Vierde?) Wereldoorlog duurt 15 dagen

Nu Erdogan stap voor stap de absolute macht in Turkije naar zich toe trekt, is het goed mogelijk dat hij inderdaad de islamitische heerser zal worden die het 8e eindtijdrijk zal aanvoeren, of dit tenminste zal herstellen. Dat herleefde islamitische wereldrijk krijgt volgens Openbaring slechts één profetisch uur (= ruim 15 dagen) de macht om de laatste Holocaust te ontketenen en het Midden Oosten en de hele wereld in de meest vernietigende oorlog ooit te storten, die zijn apotheose zal kennen in het beruchte ‘Armageddon’.

De toekomst zal moeten uitwijzen of de vernietiging van Saudi Arabië door Iran in deze allerlaatste periode plaatsvindt, of enige tijd eerder.

Bronnen:

(1) World Israël News
(2) Zero Hedge

0 2390
French presidential election candidate for the En Marche ! movement Emmanuel Macron raises his hands as he arrives on stage to deliver a speech at the Parc des Expositions in Paris, on April 23, 2017, after the first round of the Presidential election. / AFP PHOTO / Eric FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)

Einde Nederlandse sociale zekerheid en welvaart nabij als Macron, D66 en GroenLinks hun zin krijgen – Telegraph: Macrons plannen betekenen een ‘uniforme eurozone superstaat’.

Ook ‘onze’ eigen premier Rutte juichte deze week de verkiezing van Emmanuel Macron toe, maar of hij werkelijk blij is met de nieuwe Franse president is maar de vraag. Zowel in Berlijn en Den Haag wordt met weerzin en zelfs huivering gekeken naar Macrons wensen, zoals de oprichting van een eurozone regering met een gezamenlijke begroting en gezamenlijke schulden. Daarmee wil Macron onhoudbaar hoge staatsschuld en enorme (sociale) uitgaven van zijn land handig afschuiven op de Duitsers en Nederlanders. Probleem in ons eigen land is dat de toekomstige coalitiepartners D66 en GroenLinks de grootste voorstanders zijn van het volledig opheffen van onze soevereiniteit ten gunste van zo’n Europese Superstaat.

Macron heeft zijn koffers in het Champs Elysées nog niet uitgepakt, of de eerste protesten tegen hem zijn reeds losgebarsten – nota bene van de machtige vakbonden, die het meest gevreesd worden door de Franse politici. De werknemersorganisaties geven daarmee een waarschuwingsschot af voor Macrons geplande hervormingen van de arbeidsmarkt. Zijn voorganger Francois Hollande probeerde dit ook, wat hem op fel verzet kwam te staan en hem prompt tot de meest impopulaire president van het land ooit maakte.

‘Zumutungen’: onredelijk hoge, niet in te willigen eisen

Ook in Berlijn was men aanvankelijk erg opgelucht dat Macron afgelopen zondag zo’n duidelijke overwinning op Marine Le Pen had geboekt. De euforie is echter al verdwenen; wat nu in de Duitse media overheerst is het woord ‘Zumutungen’, wat vertaald kan worden met ‘onredelijke eisen die niet kunnen worden ingewilligd’. Macron en bondskanselier Merkel hebben namelijk diametraal tegenovergestelde ideeën over de toekomst van de eurozone.

Zo is Macron groot voorstander van de invoering van eurobonds, gezamenlijke Europese staatsobligaties. Daarmee worden de schulden van de eurolanden op één hoop gegooid, wat een essentiële voorwaarde is om Macrons beleid van de grond te krijgen.

Frankrijk heeft namelijk door eigen toedoen, dat is stelselmatig veel te veel uitgeven aan onder andere een uitermate royale sociale zekerheid (zo kunnen de Fransen gemiddeld 4 tot 5 jaar eerder met pensioen dan de Nederlanders), een torenhoge staatsschuld opgebouwd. Via eurobonds wordt het aflossen van die schulden van de Franse schouders gehaald, en op die van de Duitsers en Nederlanders gelegd. Macron kan het Franse potverteren vervolgens in verhoogd tempo doorzetten.

Macron wil fiscale- en schuldenunie

Francois Hollande probeerde ook zo’n eurozone regering van Merkel gedaan gekregen, maar liet zijn plannen varen toen duidelijk werd dat Berlijn daar niets voor voelde. Volgens de Franfurter Allgemeine Zeitung wil Macron zelfs nog verder gaan dan Hollande, en draait zijn agenda niet rond crisisoplossingen, maar rond algemene economische schok absorptie, zoals een pan-Europese WW en een ‘Koop Europees’ wet. De FAZ reageert daar vol afschuw op.

De nieuwe Franse president zou bereid zijn om enkele broodnodige hervormingen van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel door te voeren, maar alleen als Duitsland akkoord gaat met een fiscale unie en het afbouwen van het Duitse begrotingsoverschot. Macron wil dat laten doen door een eurozone minister van financiën en een gezamenlijke eurozone begroting, inclusief een gezamenlijke schuldenlast, gefinancierd met eurobonds, en een bankenunie met gemeenschappelijke deposito garanties. De Britse Telegraph schrijft dat dit ‘een uniforme eurozone superstaat’ betekent.

Eurozone superstaat ‘politiek onmogelijk’ voor Duitsers

De Duitse gevestigde orde is vooralsnog mordicus tegen zo’n superstaat, althans, zolang de meeste andere eurozone landen, met Frankrijk voorop, voortdurend de (spel)regels overtreden met (veel) hogere begrotingstekorten en uitgaven dan is afgesproken. Bovendien moet de Duitse grondwet worden veranderd als er een fiscale- en schuldenunie wordt opgericht, wat volgens oud minister van Economische Zaken Flassbeck ‘politiek absoluut onmogelijk is’.

Kortom: laten de Fransen eerst maar eens hun eigen zaakjes op orde brengen voordat er überhaupt serieus gesproken kan worden over gemeenschappelijke financiële verantwoordelijkheden, zeker als bedacht wordt dat er een euroland met nòg hogere schulden is dat dan eveneens zijn gigantische schuldenlast op de Duitsers en Nederlanders zal willen afwentelen: Italië.

Schulden worden nu al via ECB op ons afgewenteld

Via een opzichtige achterdeur die eigenlijk geen achterdeur meer is wordt dat overigens sluipenderwijs toch al gedaan door de Europese Centrale Bank, die onder leiding staat van de Italiaan Mario Draghi. Draghi koopt al lange tijd maandelijks voor € 60 miljard tot € 80 miljard aan Zuid Europese schulden op. Dat ondermijnt de pensioenfondsen in Nederland en de waarde van de euro, en daarmee op termijn de koopkracht en welvaart van de gewone man.

De Tweede Kamer is van plan om Draghi ‘stevig aan de tand te voelen’ als die vandaag op bezoek komt (2). Die stoere taal is zoals gebruikelijk enkel voor de bühne, want buiten de PVV is er niet één grote partij die daadwerkelijk consequenties wil verbinden aan het uithollen van de Nederlandse financiële positie, pensioenen, koopkracht en sociale zekerheid door de ECB, ten gunste van het veel te kwistige Zuid Europa.

Sterker nog: de toekomstige coalitiepartijen D66 en GroenLinks lijken dat gezien hun extreme pro-Brusselse programma’s tot een vast en geaccepteerd feit door de volgende regering te willen maken. Waarmee de totale opheffing van de Nederlandse onafhankelijkheid en soevereiniteit opnieuw een reuzenstap dichterbij zal komen.

Bronnen:

(1) Zero Hedge
(2) NU.nl

0 953

Onderzoeksjournalist Joost Niemoller kocht Die Zeit, las een interview met Herr Schäuble en maakt zich grote zorgen over de enge ideeën die deze 74-jarige mastodont erop nahoudt. Vooral omdat Schäuble een grote invloed uitoefent, niet alleen in Duitsland, maar binnen de gehele EU. Welke ideeën liggen ten grondslag aan het gedachtegoed van mensen zoals Schäuble ?

‘Minister van Financiën Wolfgang Schäuble is de machtigste man van Duitsland en van Europa. Hij heeft alleen maar de machtigste persoon van Duitsland en Europa boven zich, Merkel. Vandaag verscheen een groot interview met hem in het links-liberale weekblad Die Zeit. (Te vergelijken met NRC Handelsblad.) Schäuble was op zijn gemak. Hij sprak drie uur ‘open’ met geestverwanten.

Het werd een verbijsterend interview. Ik zou zeggen: Een historisch interview. Nooit was het zo duidelijk waar we aan toe zijn met deze bestuurselite.

Ik heb voor de uitzondering eens dit nummer van Die Zeit gekocht en ben van plan dit heel lang te bewaren. De machtigste man van Europa vertelt over de politieke agenda die hij al sinds jaar en dag uitvoert. Een agenda van schaamteloze omvolking: Het oude Duitsland en Europa moeten worden opgeheven. Alle grenzen met Afrika en het Midden Oosten moeten open. Schäuble voelt zich middelpunt van een enorme revolutie. Het is zijn finest hour.

Het interview vond plaats op het Ministerie van Financien, een van de somberste, meest ontoegankelijke kolossen van Berlijn, waar ooit Goring nog zetelde.

In het interview omschreef Schäuble zichzelf als een ‘conservatief’. Maar wat kon dat dan wel wezen, wilden de journalisten van Die Zeit weten, want in deze tijden van AfD en racisme was het conservatisme zijn onschuld verloren. Nee, haastte Schauble zich, zo’n conservatief was hij niet. Hij was een moderne conservatief, een globaliserende. Vroeger waren de tijden netter, mijmert de 74-jarige.

Maar nu, zegt de conservatief Schäuble , met warmte en overtuiging, aldus de journalisten van Die Zeit, nu zijn het tijden van een grote revolutie, en hij zit er midden in. Het waren tijden van revolutie toen de muur viel, er was de tijd van de Arabische revolutie, die beslist nog niet voorbij is, en nu is er de ontzagwekkende globaliserende revolutie die Duitsland voorgoed zal vernietigen.

“De opgave in de globaliserende wereld zal zijn nog een keer een massale revolutie te veroorzaken, een grondige verandering zonder overdrijving te veroorzaken.”

Nu moeten, zegt de machtigste man van Europa, alle muren vallen die het oude Europa nog scheiden van Europa met het Midden Oosten en Afrika. De oude schotten moeten weg!

Want, zegt de oude man met het moderne hart:

“Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.”

Inteelt. Diversiteit. Demografische, biologische termen. Die termen zijn niet zomaar gekozen. Een van de architecten achter het binnenhalen van meer dan een miljoen moslims naar Duitsland binnen een jaar heeft de verdwijning van het Duitse volk op het oog. Duitsers moet zich niet meer onder elkaar voortplanten. Dat is inteelt. Er is nieuw, vers moslimbloed nodig. Waar Schäuble mee bezig is, is een ontzagwekkend eugenetisch programma om het omgekeerde te bereiken wat Hitler wilde bereiken: De vernietiging van het Duitse ras.

De eugenetica is geen taboe in Duitsland. Zolang het maar tot zelfvernietiging leidt.

En verder moet er heel veel geld naar Noord-Afrika, (“Afrika zal ons probleem zijn.”) verklaart Schäuble zich nog eens horig aan de VS, moet de ondersteuning van de Europese boeren worden opgeheven en moeten de overgebleven Duitsers door aanhoudende immigratie en ‘diversiteit’ geciviliseerd worden. Eronder geschoffeld dus.

De machtigste man van Europa legt al zijn eugenetische kaarten op tafel en hij blijft gewoon de machtigste man van Europa. Dat is het gruwelijke heden waar wij nog net in leven.

U kunt nooit meer zeggen: Ich habe es nicht gewusst.’ 

Bron

0 2340

Staat New Hampshire waarschuwt inwoners ‘hyper, hyper waakzaam te zijn met waar je je handen op legt’ – Levensgevaarlijke drug perfect wapen voor terroristen – Drugs veel grotere doodsoorzaak Amerikanen dan verkeersongelukken – ‘Carfentanil rukt ook in Nederland op’.

In de Verenigde Staten is de angst toegeslagen voor een nieuwe en misschien wel aller gevaarlijkste drug ooit: Carfentanil, een synthetisch middel dat 10.000 x sterker is dan morfine, 300 x sterker dan Fentanyl en 50 tot 150 x krachtiger dan heroïne, en oorspronkelijk werd gemaakt om olifanten mee te verdoven. Zelfs alleen al het aanraken van deze stof met de blote huid kan dodelijk zijn. Vorig jaar zou ook popster Prince erdoor om het leven zijn gekomen.

De gouverneur van de staat New Hampshire, Chris Sununu, onthulde afgelopen week op een persconferentie dat de levensgevaarlijke drug, die vorig jaar al minimaal drie levens heeft geëist, ook zijn staat heeft bereikt. Chris Hickey, de brandweercommandant van de stad Manchester,  waarschuwt de inwoners van de staat om ‘hyper, hyper waakzaam te zijn voor wat er rond gaat, hyper waakzaam met waar je je handen op legt, waar je in contact mee komt.’

‘Het enige wat we kunnen doen is in hazmat pakken, die ons volledig beschermen, op iedere afzonderlijke overdosis afgaan. We moeten daar gewoon super, super voorzichtig mee zijn.’

Neutraliserend middel niet meer afdoende

Carfentanil, dat in Noord Amerika vooral door Mexicaanse drugsbendes wordt geproduceerd, is zo krachtig dat ambulancemedewerkers soms een dubbele dosis Narcan aan een slachtoffer moeten toedienen. Narcan is een drug die de schadelijke effecten van een overdosis met een andere drug neutraliseert en minimaliseert.

Artsen waarschuwen echter dat Narcan niet voldoende zal zijn zodra het aantal gebruikers verder toeneemt. Vooral in de noordoostelijke staten loopt het aantal overdosis gevallen snel op.

Paniek; Perfect wapen voor terroristen

Bij zowel de lokale als statelijke autoriteiten is de paniek toegeslagen, vooral omdat alleen al contact van de drug met de blote huid dodelijk kan zijn. De federale overheid zal de toch al strenge drugswetten waarschijnlijk verder gaan verscherpen

Die beruchte ‘war on drugs’ heeft overigens voornamelijk averechtse effecten gesorteerd, omdat steeds meer gebruikers zich daardoor tot de ‘vuile’ zwarte markt hebben gekeerd, met alle gevolgen (zoals toenemende criminaliteit en steeds meer drugsdoden) van dien. Carfentanil, dat steeds vaker gemixt wordt met versneden heroïne, lijkt door de extreme dodelijkheid tevens een perfect wapen voor ISIS terroristen, iets waar het Amerikaanse ministerie van Defensie al in 2016 voor waarschuwde.

Er zijn ook geruchten dat het Russische leger en de Israëlische Mossad het middel hebben gebruikt als chemisch wapen tégen terroristen. Vorig jaar kon Carfentanil gewoon legaal op internet bij diverse bedrijven in China worden besteld voor ongeveer € 2500,-. (4)

Aantal drugsslachtoffers veel groter dan verkeersdoden

Het aantal drugsdoden in de Verenigde Staten blijft al jaren toenemen. Sinds 2008 zijn drugs een belangrijkere doodsoorzaak dan verkeersongevallen. Het aantal Amerikanen dat in 2014 omkwam door drugs bedroeg 49.714, door verkeersongelukken 32.675. In datzelfde jaar werd de ‘magische’ grens van 1 miljoen heroïnegebruikers gepasseerd. (2) Tussen 2011 en 2016 groeide het aantal in beslag genomen kilo’s heroïne met maar liefst 80% tot ruim 6,7 ton. (3)

Vraagtekens bij strenge drugsbeleid, maar (nog) geen vragen bij harde samenleving

In de VS worden steeds meer vraagtekens gezet bij het zeer strenge drugsbeleid. In plaats van het arresteren en demoniseren van drugsgebruikers –waardoor ze nog dieper in de ellende terechtkomen- zouden ze moeten worden geholpen om af te kicken, zo suggereren sommigen, en zouden bepaalde drugs gedeeltelijk gelegaliseerd (en dus gecontroleerd) moeten worden. In ons eigen land is dat al jaren normaal en succesvol, maar in Amerika tot nu toe vrijwel onbespreekbaar.

Zo goed als niemand durft de vinger te leggen op de onderliggende oorzaken van het massale drugsgebruik in de VS: de keiharde, totaal op geld en status gerichte ‘mij, mezelf en ik’ samenleving, waardoor er nauwelijks begrip, ruimte en (sociale) voorzieningen zijn voor mensen die het om wat voor reden dan ook minder goed getroffen hebben in dit leven, en die vervolgens uit wanhoop grijpen naar drugs om hun pijn en ellende te verzachten.

‘Opmars in Nederland’

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schreef in maart dat Carfentanil ook zijn opmars maakt in Nederland, en er al ‘verschillende incidenten’ mee zijn geweest. (5)

Bronnen:

(1) The Anti Media via Zero Hedge
(2) Zero Hedge
(3) The Anti Media
(4) AD
(5) Misdaadjournalist

0 877

ANALYSE – Tien jaar geleden gingen twee investeringsfondsen van de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns totaal onverwacht failliet. Dat moment wordt wel gezien als het begin van de kredietcrisis en die crisis ging vervolgens bijna geruisloos over in de eurocrisis.

Hoewel de eurocrisis onderliggend onopgelost is, dient zich alweer een nieuwe crisis aan, aldus analisten van de Amerikaanse bank Citigroup in een lijvig rapport met de titel The Coming Pensions Crisis (pdf).

Het gaat om de pensioencrisis waarbij het probleem is dat overheden veel gunstigere beloftes hebben gedaan dan waarvoor daadwerkelijk geld opzij is gezet.

Immense bedragen

De analisten stellen in het rapport dat de overheden van twintig welvarende landen gezamenlijk een bedrag van maar liefst 78.000 miljard dollar tekortkomen. Het gaat hierbij om in het vooruitzicht gestelde oudedagvoorzieningen (zoals de AOW in Nederland) en pensioenen voor onder meer onderwijzers.

Te lezen is dat de totale staatsschuld van de groep van twintig landen – waaronder Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië – zo’n 44.000 miljard dollar bedraagt. Dat bedrag alleen is al meer (109 procent) dan het bruto binnenlands product (bbp), oftewel de totale omvang van de economieën, van deze landen.

Spagaat

Met het immense verschil tussen toegezegde en daarvoor gereserveerde pensioengelden bevinden veel overheden zich in een spagaat. Aan de ene kant zijn er de onderwijzers die hun hele leven voor een vrij bescheiden loon hebben gewerkt en voor wie het toegezegde pensioen voor hun oude dag onmisbaar is.

Aan de andere kant zijn er vele kleine zelfstandigen die, als ze geluk hebben, hun bedrijf kunnen verkopen en die opbrengst nodig hebben om hun laatste levensfase in financieel opzicht te overleven. Hen via heel hoge belastingen hun geld afpakken zal vermoedelijk evenmin geaccepteerd worden.

Het laten oplopen van de staatsschuld is al evenmin een optie. Zoals aangegeven is die met gemiddeld 109 procent van het bbp al fors. Wordt deze schuld nog hoger, dan duurt het niet lang meer voordat financiële markten hogere rentes zullen eisen.

Volgens de analisten van Citigroup is van belang dat overheden zo vlot mogelijk openheid over de tekorten geven. Bovendien moet de pensioenleeftijd worden verhoogd (en aan de levensverwachting gekoppeld) en moet bedacht worden hoe de rekening tussen de generaties te verdelen valt.

De probleemlanden

In Nederland en zijn de pensioenen relatief goed geregeld, aldus de analisten van Citigroup. Probleem voor Nederland is echter dat het in een muntunie zit met enkele van de grootste probleemlanden. In bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal en Spanje zijn de pensioentekorten inmiddels opgelopen tot meer dan 300 procent van hun bbp.

Bovengenoemde landen maken onderdeel uit van de euro en kunnen niet langer zelf via een eigen centrale bank geld bijdrukken om begrotingstekorten te financieren. Kortom, de pensioenbeloftes aan de grote groep babyboomers op de drempel van hun pensioen zullen straks uit de lopende begroting betaald moeten worden.

Hogere belastingen, bezuinigingen, soberder pensioenen en verder oplopende staatsschulden lijken in de probleemlanden vanwege de omvang van de tekorten onvermijdelijk. Via hogere staatsschulden, hogere rentes die investeerders zullen eisen en wellicht nieuwe Europese reddingsoperaties is het dan best reëel dat Nederland voor de pensioentekorten elders garant komt te staan.

Bron

0 2106

Extreemlinkse globalist wil als president Frankrijk in nog hoger tempo islamiseren.

De politieke partij/beweging van Emmanuel Macron, die volgens de peilingen vandaag zo goed als zeker tot nieuwe president van Frankrijk wordt gekozen, is grotendeels geïnfiltreerd met leden van de Moslim Broederschap terreurorganisatie. Dat is geen complot, maar werd eind vorig maand onthuld door auteur-journalist Mohamed Louizi, voormalig lid van de Broederschap. Twee weken eerder had Macron zich voor de radio versproken toen hij uitleg gaf waarom hij Mohamed Saou, lid van zijn campagneteam, weer weg had moeten sturen: Saou promootte namelijk de islamistische slogan ‘Je ne suis pas Charlie’ (ik ben niet Charlie). Macron: ‘Hij was een beetje radicaal, maar verder een ontzettend goede gozer.’

‘Nuttige ongelovige idioot’

Macron, die door de gevestigde orde in de Europese media en politiek valselijk als ‘gematigd’ of ‘centrist’ wordt gepresenteerd, maar in werkelijkheid een extreemlinkse globalist is, kan volgens Gatestone Institute journalist Yves Manou als het beste een ‘nuttige ongelovige (idioot)’ worden omschreven. ‘Macron is niet een supporter van het terrorisme of het islamisme. Het is nog erger: hij ziet deze bedreiging zelfs niet eens.’

Na de bloedige islamitische terreuraanslagen op 13 november 2015 zei Macron dat ‘iemand met een baard en van wie we denken dat hij moslim is, vier keer minder kans maakt op een baan dan een niet-moslim,’ waarmee hij suggereerde dat niet de islam, maar werkeloosheid het belangrijkste motief voor de terroristen was. Manou: ‘Dus iemand die bewapend met een Kalashnikov en een bomgordel uit de richting van Syrië komt, doet zoiets uit wraak omdat hij een langdurige werkeloze is?’

Franse samenleving moet ‘veranderen’ en zich ‘openen’ voor de islam

Deze nuttige idioot van en voor de islam, die de autochtone Franse bevolking nog net niet uitmaakt voor islamofoben, maakt vandaag zeer grote kans de machtigste man van Frankrijk te worden. Macron eist dat ‘de Franse samenleving verandert en meer open wordt’. Open voor wat? Voor de islam, natuurlijk.

Zelfs na de moord op een Franse agent op 20 april door een moslim terrorist, de zoveelste aanslag van de afgelopen jaren, weigerde Macron zich vast te leggen op strengere anti-terreur maatregelen, en zei hij dat hij als president niet van plan is om verdachte jihadisten preventief te laten arresteren.

Campagneteam geïnfiltreerd door Moslim Broederschap

Tijdens de presidentscampagne onthulde professor Barbara Lefebvre, auteur van diverse boeken over het islamisme, op TV de aanwezigheid van Mohamed Saou in Macrons campagneteam. Saou promootte op Twitter de bekende islamistische slogan ‘Je suis ne pas Charlie’ (ik ben niet Charlie, waarmee de moorddadige aanslag op dit magazine werd goedgepraat en toegejuicht). Macron, bang voor een schandaal, stuurde Saou vervolgens weg. Op 14 april werd hij door het moslim radiostation Beur FM uitgenodigd, waar hij zich versprak voor een microfoon, terwijl hij dacht dat hij ‘uit de lucht was’:

‘Hij (Saou), deed een paar ietsje te radicale dingen, maar verder is hij een hele goede gozer.’ ‘Heel goed’, omdat Saou de snel groter wordende moslim minderheid in Frankrijk, zo’n 10% tot 15% van de bevolking, mobiliseerde om massaal op Macron te stemmen, iets wat in 2012 zelfs doorslaggevend was voor de winst van de scheidende president Francois Hollande. De Unie van Islamitische Organisaties van Frankrijk (UOIF), die bekend staat als de Franse vertegenwoordiging van de Moslim Broederschap, riep op 24 april alle moslims in Frankrijk dan ook op om op Macron te stemmen.

Saou was beslist geen uitzondering. Op 28 april schreef Mohamed Louizi, auteur van het boek ‘Waarom ik de Moslim Broederschap verliet’, een gedetailleerd artikel waarin hij Macron beschuldigde ‘gegijzeld te worden door de islamistische stem.’ Louizi presenteerde namen en data waaruit bleek dat Macrons campagne grotendeels is geïnfiltreerd door de Moslim Broederschap, die in veel Arabische landen officieel tot terreurorganisatie is bestempeld.

Macron wil Frankrijk islamiseren

Macron zegt weliswaar niet expliciet dat hij Frankrijk wil islamiseren, maar impliciet laat hij er geen twijfel over bestaan dat dit zijn grote doel is. Zo ontkende hij op 22 februari openlijk dat er zoiets als een Franse cultuur met een specifieke kunst, geschiedenis en literatuur bestaat, en beweerde hij dat hij daar zelfs nog nooit naar gekeken heeft.

Tijdens de campagne vertelde de globalist echter hemelsbreed verschillende dingen, al naar gelang het publiek dat hij toesprak. Zo zei hij in een interview met het anti-islamistische magazine Causeur dat ‘Frankrijk nooit een multicultureel land zal zijn’. Kortom: Macron vertelde de mensen enkel wat ze wilden horen, en voor de een was dat een pro-islam boodschap, en voor de andere een nationalistische.

Emailschandaal; Poorten volledig open miljoenen moslims

En dus zal hij vandaag wel tot de nieuwe president worden gekozen, ondanks het feit dat de Franse overheid gedreigd heeft iedereen te arresteren die ook maar één van de enorme hoeveelheid gehackte emails van Macron publiceert, omdat dit de verkiezingen ‘negatief zou kunnen beïnvloeden.’ Waren Marine Le Pens emails gehackt, dan had diezelfde overheid ongetwijfeld geëist dat ze zouden worden gepubliceerd, omdat de Fransen dan ‘recht hadden gehad om te weten op wie ze stemmen’.

De komende jaren zullen de Fransen dus gaan merken wie Macron, een voormalige Rothschild bankier, werkelijk is: iemand die helemaal niets heeft met zijn thuisland, en die niet alleen de poorten nog verder zal openzetten voor de islam en miljoenen moslims, maar de grenzen zelfs compleet wil opheffen, en iemand die voorstander is van het overdragen van de Franse soevereiniteit aan de eurozone/EU regering.

Waarmee Frankrijk zijn eigen mannelijke variant –en spreekbuis- van de Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt, en met de islamisering van de twee grootste economieën van Europa de toekomstige totale ondergang van Europa wordt bezegeld.

Bron

0 1195

De toekomst van Europese Unie en de euro wordt nu zondag beslist door de Franse presidentsverkiezingen. Volgens peilingen zal pro-Europa kandidaat Emmanuel Macron de verkiezingen winnen, maar zondag wordt pas echt duidelijk welke richting het Franse volk zal kiezen. Bij een winst voor Le Pen kan het hard bergaf gaan voor de Europese Unie en de euro.

Als we ons mogen baseren op de meest recente peilingen, mogen we er zeker van zijn dat de centrum-kandidaat Emmanuel Macron de Franse presidentsverkiezingen zondag zal winnen. Hij haalt op dit moment 62 procent van de stemmen binnen terwijl Marine Le Pen slechts 38 procent binnenhaalt.

Maar net zoals wat er in de Verenigde Staten van Amerika is gebeurd, kan de uitslag zondag voor een complete verrassing zorgen. Beleggers en investeerders, ondanks de groene beursdagen van de laatste tijd, houden hier rekening mee en blijven voorzichtig op de financiële markten.

Marine Le Pen kent de uitslagen van de peilingen ook, om toch meer kiezers over de streep te trekken, heeft ze beslist om haar programmapunten ‘lichtjes’ te wijzigen. Haar geplande referendum zou er misschien toch niet komen omdat ze heeft laten weten dat het verlaten van de Europese Unie en de euro niet meer één van haar prioriteiten is.

Als Le Pen zondag toch wint, dan zou dit een schokgolf teweeg kunnen brengen binnen de Europese Unie en de financiële markten. De euro zal naar verwachting een klap van 5 procent te verduren krijgen en de volatiliteit op de Europese beurzen en obligatiemarkten zal flink toenemen.

Bij een overwinning voor Emmanuel Macron zullen de politieke risico’s in Europa de kop worden ingedrukt en kan de Europese economische groei zonder hinder blijven groeien. Bedrijven zien de toekomst rooskleurig in en laten zich wel beïnvloeden door de peilingen.

Volgens cijfers blijkt dat bedrijven het tweede kwartaal sterk zijn begonnen met de meeste activiteit in de afgelopen zes jaar, bedrijven hebben er vertrouwen in dat de weg voor de Europese economie na de Franse presidentsverkiezingen wagenwijd open ligt.

Bronnen: CNBC, Fox News

Open

Online Chat