Close
T2W
Artikelen

0 1146

Eerstehulpafdelingen die zo vol raken, dat ze tijdelijk geen patiënten meer opnemen. Dat speelde vorig jaar in de Randstad, maar inmiddels melden bijna alle regionale netwerken voor acute zorg soortgelijke problemen met overvolle eerstehulpposten.

Dat blijkt uit rapportages die de elf regionale organisaties voor acute zorg naar minister Schippers hebben gestuurd. Door de toenemende vergrijzing en de veranderingen in de ouderenzorg verwachten ziekenhuizen dat de problemen in de toekomst alleen maar toenemen.

Patiëntenstops

Door overbezetting en personeelstekorten voeren eerstehulpposten bijvoorbeeld langere patiëntenstops in. In de regio Midden-Nederland gebeurde dat bijvoorbeeld in de eerste vier maanden van 2017 al 215 keer. Een patiënt moet dan uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt. De netwerken benadrukken dat mensen in levensgevaar uiteraard altijd terecht kunnen.

Vorig jaar trok de regio Amsterdam aan de bel over personeel- en beddentekort op de eerstehulpposten. Nu geven alle regio’s dus aan dat de druk op spoedzorg te groot wordt, afgezien van Twente en Groningen.

De problemen ontstaan vooral doordat steeds meer ouderen zich melden bij de spoedzorg, maar ook doordat ziekenhuizen patiënten moeilijk kunnen doorsturen. Dat heeft te maken met een tekort aan verpleeghuisbedden en thuiszorg buiten het ziekenhuis. De ouderen blijven dus langer dan nodig. Door die hogere instroom en lage uitstroom ontstaat ‘verstopping’.

Uit onderzoek blijkt ook dat 61 procent van de ouderen achteraf gezien op een andere, meer passende manier zorg had moeten krijgen, bijvoorbeeld door verpleeghuis- of wijkzorg.

Meer samenwerken

Minister Schippers schrijft de Tweede Kamer dat er regionaal veel initiatieven worden genomen om de problemen te ondervangen. Toch roept ze partijen over de hele zorglinie op om nog meer met elkaar samen te werken.

Ook verzoekt ze zorgverzekeraars “om expliciet te sturen op goede coördinatie van de soepele doorgeleiding van kwetsbare ouderen in de acute zorgketen, of door te voorkomen dat zij hierin terechtkomen”.

Een regionale denktank voor acute zorg, waarin ziekenhuizen, gemeenten, deskundigen en huisartsen zitten, vindt dat alleen personeel opleiden niet meer genoeg is. Alle partijen moeten beter samenwerken, is het idee, zodat ouderen in een aantal gevallen goede en passende zorg dichterbij huis moeten krijgen, in plaats van dat ze op de spoedeisende hulp terecht komen.

Eén zorgloket

Ook moet duidelijker waar je voor welke zorg naartoe moet. Nu is dat lastig voor een patiënt, die een keuze moet maken tussen wijkverpleging, een verpleegvoorziening, een huisartsenpost of een eerstehulppost.

Door bijvoorbeeld per regio één zorgloket in te voeren, moet het makkelijker worden om dat te bepalen. Daar kunnen deskundigen snel vaststellen waar iemand de meest passende zorg kan krijgen.

Bron

0 1908

Veel media berichtten gisteren al snel naar de man die op moskeegangers in Londen inreed dat de dader ‘een blanke man’ was, en moslims zijn slachtoffers. In de 999 van de 1000 gevallen is de situatie andersom, maar dan wordt vrijwel nooit al zo snel van een aanslag gesproken, maar van een ‘incident’, veroorzaakt door ‘een individu’. Zo ook bij twee mislukte aanslagen binnen 24 uur, één in Engeland, waar een moslim/immigrant (immers: ‘individu’ en geen ‘blanke man’) al met zijn auto op zo’n 20 spelende kinderen inreed, en vanavond een moslim die met een bomgordel het centraal station van Klein Marokko Brussel binnenliep en volgens getuigen ‘Allahu Akbar schreeuwde. Agenten namen hem onder vuur, waarna een ‘kleine explosie’ volgde.

15 politiewagens spoedden zich gisterenavond naar een voormalige legerbasis in Canterbury, waar kinderen aan het spelen waren. Een ‘ongeïdentificeerde man’ reed volgens getuigen met getrokken mes uit zijn raam op een andere man af, stapte uit en dreigde hem neer te steken. Daarna stapte hij weer in en reed vervolgens met hoge snelheid rechtstreeks op zo’n 20 spelende kinderen afreed, die in paniek wegvluchtten.

Bij de mislukte aanslag werden naar verluid gelukkig enkel een aantal auto’s en een kinderfiets beschadigd. De politie zette een helikopter in om de auto van de man op te sporen. Het is onduidelijk of de man inmiddels gearresteerd is.

Brussel: weer een aanslag, deze keer mislukt

In één van de snelst islamiserende steden van Europa, Brussel, was vanavond weer een poging tot een aanslag. Volgens getuigen liep een man ‘Allahu Akbar’ schreeuwend het station binnen. Agenten openden vervolgens het vuur, waarna zijn bomgordel zou zijn geëxplodeerd.

We moeten maar wennen aan aanslagen, is iedere keer de boodschap van de gevestigde orde. Geschokte verklaringen, kaarsjes, teddyberen, benefietconcerten, ‘het heeft niets met de islam te maken’, en we gaan weer gewoon door, wachtend op de volgende aanslag, die steeds sneller zal komen.

Bij de spreekwoordelijke uitzondering op de regel gisteren, toen een blanke een aanslag op moslims pleegde, kwam diezelfde gevestigde orde woorden te kort om hun afschuw uit te spreken, en werd onmiddellijk alles en iedereen wat ‘blank’, ‘rechts’, ‘conservatief’ en ‘islamofoob’ was over één kam geschoren. Kortom: moslims mogen van politiek en media alleen slachtoffers zijn, en nooit daders.

De conclusie: dit is het nieuwe normaal, het nieuwe Europa van Angela Merkel, Emanuel Macron, Theresa May, Mark Rutte, Jean-Claude Juncker, en al die andere globalisten die er keihard aan werken om onze ooit vredige, stabiele en welvarende samenleving –om niet te spreken de toekomst van onze kinderen, die de meeste van deze ‘leiders’ niet hebben- met massa immigratie en islamisering te verwoesten.

Eerlijk is eerlijk: met de medewerking van veel van onze landgenoten, die in maart toch weer op dezelfde partijen hebben gestemd die dit alles mogelijk hebben gemaakt, en die daar de komende jaren bepaald geen einde aan willen maken – integendeel.

Bronnen:

(1) Zero Hedge
(2) Express via Infowars

0 809

Economische groei sinds 2007 net zo laag als tijdens Grote Depressie jaren ’30 – Systeemcrash steeds dichterbij: dit jaar pompten de 5 grootste centrale banken al $ 1,5 biljoen nieuw geld in de markten – ‘Wederopbouw gaat generaties lang duren’.

Volgens financieel analist Chris Martenson stijgt de kans dat er volgend jaar een ongekende wereldwijde financiële crash plaatsvindt, waarna een –mogelijk zelfs decennia lange- recessie uitbreekt, tot boven de 50%. De Verenigde Staten lopen in 2018 zelfs 75% risico op een grote inzinking. Martenson legt uit dat het op schulden gebaseerde fiat-geldsysteem sowieso op zijn einde loopt, wat vooral aan de centrale banken te wijten is, omdat die sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 de geldkranen vrijwel onbeperkt hebben opengedraaid, zodat vooral overheden enorme nieuwe schulden konden (blijven) maken. En dat loopt historisch gezien altijd, maar dan ook echt altijd op een enorm drama voor de gewone man uit.

Martenson begint te schrijven dat iedereen die weigert in te zien dat een op schulden gebaseerd (papieren) geldsysteem onvermijdelijk moet instorten, ‘of naïef, of idioot’ is. De laatste jaren waarschuwen steeds meer experts dat ook ons geldsysteem op zijn laatste benen loopt en zal instorten, waarna er duistere tijden zullen volgen.

Overlijden van de patiënt door gratis-geld infuus uitgesteld

Feitelijk vond die crash al in 2008/2009 plaats. De ten dode opgeschreven ‘patiënt’ werd echter aan het onbeperkte geld + extreem lage rente infuus gelegd, waardoor de fatale hartstilstand voor onbepaalde –maar absoluut niet onbeperkte- tijd werd uitgesteld.

Dat ‘gratis geld infuus’ zorgde er echter niet voor dat de patiënt herstelde. Met biljoenen dollars en euro’s wisten de centrale banken weliswaar de beursindexen tot records op te drijven en daarmee de financiële elite nog rijker te maken, maar de echte economie -en daarmee de gewone man- profiteerde daar nauwelijks van. Die groeide in de periode 2007-2016 met gemiddeld slechts 1,33% – net zo weinig als tijdens de Grote Depressie tussen 1930 en 1939.

De centrale banken hebben geen flauw idee hoe ze de door henzelf gecreëerde problemen moeten oplossen. Na de dag van de afrekening, als de kloof tussen de enorme geldstroom/lage rente en geringe economische groei te groot is geworden, zijn er theoretisch twee mogelijkheden: óf er komen jaren met de hoogste economische groei ooit, óf het aantal faillissementen begint zich op te hopen, en de wereldwijde schuldenberg doet vervolgens de rest en verplettert alles en iedereen. De kans op het eerste scenario is volgens Martenson ‘je reinste wensdenken’.

De ‘moeder van alle financiële bubbels’

Omdat de huidige krediet- en schuldenzeepbel –‘de moeder van alle financiële bubbels’- tot nooit eerder geziene proporties is opgeblazen, zal ook de knal waarmee deze uiteen zal spatten, ongekend hevig zijn en ‘een verschrikkelijke vernietigingskracht’ laten zien. De crash zal zó erg zijn, dat alle aspecten van ons dagelijkse leven, onze samenleving en welvaart er keihard door getroffen zullen worden.

Het hebben van enkel geld zal in die periode beslist niet voldoende zijn – integendeel. Zaken zoals eigen kunnen en weten, zelfvoorziening, een sociaal netwerk, ‘emotioneel kapitaal’ en culturele waarden zullen vermoedelijk belangrijker zijn om de ‘nieuwe tijd’ te kunnen overleven.

Nog meer schulden met nog meer nieuw geld

Teken aan de wand is het schrijnende verschil tussen de officiële verklaringen van de centrale banken, die het voortdurend over ‘lage werkloosheid’ en ‘sterkere groeiverwachtingen’ hebben, en hun acties, die juist getuigen van het tegendeel. ‘Daden zeggen meer dan woorden’: vanaf 2016 hebben de centrale banken hun schuldenaankopen, waar in 2008 massaal mee werd begonnen, opnieuw versneld. Tussen 2008 en 2016 had de stijgende lijn in de aankoopgrafiek nog een helling van 30 graden; vanaf 2016 is die 45 graden geworden. Dat was het moment dat de centrale banken nóg meer geld in de beurzen pompten. Het was een vertwijfelde poging om een nieuwe recessie opnieuw uit te stellen.

Deze maand hebben de vijf grootste centrale banken alleen al in 2017 maar liefst $ 1,5 biljoen uit het niets gecreëerd en in de markten gepompt. Dit kan met recht een ‘gelddruk orgie’ worden genoemd, waar overigens uitsluitend de grote financiële spelers en speculanten van profiteerden.

Alleen de rijksten werden nog rijker

Het enige wat de grootste instorting ooit nog kan voorkomen is de onmiddellijk terugkeer van een robuuste en permanente economische groei. En zoals we net al schreven is dat nu juist wat er al 9 jaar aan ontbreekt. Kortom: het gigantische geldschep-experiment van de centrale banken, met name die van de EU, de VS, China en Japan, heeft volledig gefaald, en heeft enkel de toch al uit hun voegen barstende elitaire 1% nóg veel rijker gemaakt – ten koste van de bevolking, en dat met de hulp en zegen van de heersende politici.

Grote klap komt er hoe dan ook snel aan

Professor Steve Keen toonde aan dat zodra de groei van de schuldenberg 10% is om een economische groei van 5% mogelijk te maken, enkel een almaar sneller groeiende krediet- en schuldenvergroting de economische neergang kan verhinderen. Anders gezegd: zolang de uitgaven (veel) hoger blijven dan de inkomsten, kan het huidige ‘feest’, de ook in Nederland zo bejubelde ‘aantrekkende economie’, nog een poosje doorgaan.

Iedereen die in de brugklas ooit de eerste paar lessen economie heeft opgelet, weet dat dit onmogelijk goed kan blijven gaan. Je kunt niet tot in het oneindige veel meer geld blijven uitgeven dan er binnenkomt. De realiteit zal hoe dan ook toeslaan, en hoe langer dat moment wordt uitgesteld, hoe groter de klap zal zijn, en hoe erger en hoe langer de gevolgen zich zullen doen laten voelen.

En die ontmoeting met de realiteit komt steeds dichterbij, besluit Martenson. Volgend jaar schat hij de kans van een wereldwijde financiële crash en daarop volgende recessie al op meer dan 50%. Voor de VS is het zelfs 75% zeker dat er een economische inzinking komt. ‘Deze aanstaande markcorrectie zou hevig kunnen zijn, dat de financiële markten totaal kunnen instorten. De daarop volgende wederopbouw van het systeem zal mogelijk generaties lang gaan duren’ – tenminste, als die daar de kans voor krijgen, want deze historische instorting zou heel goed gepaard kunnen gaan met een nieuwe, historische (wereld)oorlog.

Bron

0 1345

Groenen willen ‘enorme aantallen mensen ophalen, omdat dit de integratie zal bevorderen’ – In Baltische lidstaten opgenomen migranten vertrekken in grote getale naar West Europa, omdat de uitkeringen hier hoger zijn.

De Europese fractie van de Groenen / Vrije Europese Alliantie, waar ook het Nederlandse GroenLinks bij is aangesloten, wil de bewoners van complete Syrische dorpen naar Europa halen, ‘omdat het ophalen van enorme aantallen mensen de integratie zal bevorderen, want mensen vinden het fijn ergens naartoe te gaan waar ze onder hun landgenoten kunnen zijn,’ aldus de onthutsende verklaring van de vicepresident van de Europese Groenen, de Duitser Ska Keller. Wij vermoeden dan ook dat zij de omgekeerde integratie in gedachten heeft, namelijk het door links/groen gewenste opgaan van de autochtone Europese bevolking in de islam.

Volgens Keller moet Brussel het verdelen van deze onbeperkte aantallen moslimmigranten over de EU bij alle lidstaten gaan afdwingen. Ze wees in dit verband op het feit dat een zeer groot deel van de migranten die in de Baltische staten zijn opgenomen, al heel snel opnieuw hun koffers pakken en naar West Europese landen zoals Duitsland (en Nederland) trekken, omdat de uitkeringen daar hoger zijn.

Keller had klaarblijkelijk niet in de gaten dat dit bepaald geen typisch gedrag is voor oorlogsvluchtelingen, maar juist wel voor economische migranten.

Oost Europa moet worden gedwongen complete dorpen op te nemen

Om de islamisering ook in Oost Europa onomkeerbaar te maken, wil Keller dat de EU ‘een compleet Syrisch dorp’ in bijvoorbeeld Letland onderbrengt, zodat het voor andere Syriërs aantrekkelijker wordt om ook daar te gaan (/ blijven) wonen. Volgens Keller zal dit de integratie ‘bevorderen’, waarmee ze het overal in de EU vastgestelde feit dat de integratie van moslims vrijwel volledig is mislukt en er reeds in honderden steden parallelle islamistische samenlevingen met onveilige, extreem criminele ‘no-go’ zones zijn ontstaan, negeerde.

De Groenen zijn het daarom eens met het plan van de Europese Commissie om landen zoals Tsjechië, die weigeren grote aantallen moslimmigranten op te nemen, te straffen, omdat ze daarmee ‘het EU Verdrag’ zouden hebben gebroken. Ook dat is een leugen, want volgens de standaardverdragen, zowel van de EU als de VN, zijn lidstaten in geen enkel geval verplicht tot het opnemen van migranten die zich reeds in veilige derde landen bevinden, en volgens het VN Vluchtelingenverdrag zelfs niet uit niet-veilige landen als een land dit als een bedreiging voor de eigen binnenlandse cultuur en stabiliteit beschouwt.

Linksgroenen opzettelijk blind voor islamitische jihad en criminaliteit

Jihad Watch gaf als commentaar dat ‘Ska Keller, net als veel andere Westerse leiders, opzettelijk blind is voor de aanzeggingen van ISIS om in de vluchtelingenstroom te infiltreren (wat ze inderdaad hebben gedaan), net als voor de implosie van de Europese landen door miljardenschulden, moslimmigranten criminaliteit, chaos en jihadistische aanslagen. Dit schijnt Keller allemaal niets uit te maken. Ze merkte zelfs luchtig op dat migranten op zoek gaan naar landen met hogere uitkeringen zoals Duitsland, en Brussel daarom gewoon veel meer migranten naar Oost Europa moet sturen.’

Het Nederlandse GroenLinks is zeer waarschijnlijk dezelfde mening toegedaan als Keller, getuige de opmerkingen van GL leider Jesse Klaver tijdens de verkiezingscampagne eerder dit jaar dat ‘Nederland van iedereen is’. In het licht van de wensen van de linksgroene EU-fractie zal hij daarmee ‘iedereen die hier maar wil komen’ hebben bedoeld, en met name degenen die uit islamitische landen komen en –net als overal waar ze een substantiële minderheid beginnen te worden- hun discriminerende, onderdrukkende en op totale onderwerping gerichte religieuze ideologie aan de Europese volken willen opleggen.

Dat is overduidelijk wat linksgroen onder ‘integratie’ verstaat, en dat komt exact overeen met de islamitische uitleg hiervan.

Bron

0 756

De voormalige Qatarese minister-president Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani heeft tijdens een interview toegegeven dat de Verenigde Staten en hun Golf-bondgenoten islamitische extremisten steunen in Syrië.

Die werden getraind in CIA-kampen in Jordanië en Turkije, lichtte hij toe. “We steunden allemaal dezelfde groepen,” aldus al-Thani. “Daar zaten ook extremisten tussen.”

Er komt steeds meer bewijs dat de Amerikaanse overheid jihadisten steunde met als doel de Syrische overheid en diens bondgenoten te verzwakken.

Fouten

Qatar ligt sinds kort onder vuur. Onder meer de VS heeft het land ervan beschuldigd ‘islamitische groepen te steunen’.

Al-Thani, die tot 2013 minister-president was, werd afgelopen week geïnterviewd door de Amerikaanse journalist Charlie Rose.

“Iedereen heeft fouten gemaakt in Syrië,” zei al-Thani. “Inclusief uw land.”

CIA-programma

Hij verwees hiermee naar Operation Timber Sycamore, een geheim CIA-programma waarbij duizenden militanten werden getraind om tegen de Syrische overheid te strijden.

Op het hoogtepunt spendeerde de CIA één miljard dollar per jaar aan het trainen en bewapenen van wat zij ‘gematigde’ Syrische rebellen noemde.

Uiteindelijk bleek dat sommige van deze gewapende groepen ‘een andere agenda’ hadden, legde al-Thani uit.

Verkeerde groepen

“De VS heeft soms ook de verkeerde groepen gesteund,” benadrukte hij.

Zo voegde Nour al-Din al-Zinki, een ‘gematigde’ rebellengroep die door de CIA werd gesteund en bewapend, zich bij een coalitie onder leiding van Al Qaida.

In 2013 gaf voormalig CIA-baas Mike Morell toe dat gematigde rebellen zich hadden aangesloten bij terreurgroepen Jabhat al-Nusra en Ahrar al-Sham. Toch bleef de VS wapens sturen.

Wapens

De VS heeft vorige week even voor 12 miljard dollar wapens verkocht aan Qatar. Enkele dagen eerder noemde president Trump Qatar nog ‘een belangrijke sponsor van terrorisme’.

Al-Thani wordt ook wel HBJ genoemd. De miljardair staat erom bekend grote sommen geld te spenderen aan luxegoederen zoals een penthouse ter waarde van 100 miljoen dollar in New York.

Bekijk hieronder het interview:

[AlterNet]

0 1323

Om het Westerse sprookje dat slechts een klein groepje moslims het islamitische terrorisme ondersteunt en de overgrote meerderheid voor vreedzaam samenleven is overeind te houden, organiseerden islamwetenschapper-publicist Lamya Kaddor en moslim vredesactivist Tarek Mohamad – met steun van de Centrale Raad van Moslims, bijna alle politieke partijen en ook christelijke groeperingen- afgelopen weekend een massale vredesmars in Köln, waar tienduizenden moslims aan zouden deelnemen. Het werden er… ongeveer 250. Beter kan niet worden onderstreept dat de zwijgende meerderheid van de moslims in Europa op zijn minst helemaal niets zullen ondernemen zodra Sharia-islamisten hier met geweld de macht proberen over te nemen.

De vredesmars had een duidelijke boodschap van de alhier woonachtige moslims moeten zijn aan het adres van de Europeanen: ‘Niet met ons’. Oftewel: wij, de meerderheid, wijzen terreuraanslagen door moslims –die alleen al in de afgelopen 24 dagen 1263 slachtoffers eisten- af, en zijn voor vrede en tolerantie.

‘De opstand van fatsoenlijke moslims is uitgebleven’

In totaal kwamen er maximaal 300 tot 500 mensen op de demonstratie af, waarvan de helft niet-moslims. Turkse organisaties hadden van tevoren al laten weten geen trek te hebben in de mars, mede omdat er ook Koerdische moslims in zouden meelopen. ‘So much’ voor ‘vreedzaam samenleven’- zelfs niet onder moslims onderling

De mars, die zo goed was georganiseerd en door alle grote politieke partijen werd ondersteund, werd dus een complete blamage. De massamedia hadden er graag met vele tientallen camera’s over bericht, maar konden om een totale afgang te voorkomen niet anders dan de demonstratie zoveel mogelijk negeren. ‘Die Welt’ berichtte nog wel ‘de opstand van fatsoenlijke moslims is uitgebleven’.

De Islamitische Bond in Duitsland kwam met een zeer kenmerkende islamitische ‘verklaring’: moslims deden niet aan de mars tegen terrorisme mee, omdat ze niet ‘gestigmatiseerd’ wilden worden. U leest het goed: moslims zouden NIET tegen het terrorisme moeten demonstreren, omdat hen dat in verband zou brengen met datzelfde terrorisme, dat in 999 van de 1000 gevallen door moslims wordt gepleegd? Dergelijke ‘logica’ komt alleen in de islam voor.

Mislukte marsen: Handjevol demonstranten ook nog eens betaald

Het is zeker niet voor het eerst dat een moslim ‘vredesmars’ in Europa volledig mislukt. Na de gruwelijke aanslagen op satirici en Joden in Parijs in 2015 werden er overal in Europa door de politiek georganiseerde demonstraties voor moslims georganiseerd. Daar deden bijna zonder uitzondering extreem weinig moslims aan mee, vaak maar enkele tientallen. In Berlijn bleken die ook nog eens te zijn betaald door de regering, die grote druk op moslimorganisaties had moeten uitoefenen om hun medewerking te verkrijgen (!).

Deze keer was het de tot de islam bekeerde publicist Lamya Kaddor, een van de organisatoren van de mars in Köln, die de demonstranten zou betalen. Het hielp niets; Kaddor hield voor net zo weinig moslims een toespraak als Seyran Ates, die een ‘liberale moskee’ in een Evangelische Kerk heeft georganiseerd, in een jammerlijk mislukte poging om de elkaar zo tegengestelde religies tot elkaar te brengen.

Dus zelfs als ze worden betaald, komen er minder moslims op een ‘vredesmars’ af dan op een doorsnee Turkse bruiloft. Moeten we de vraag nog stellen wat dit zegt over de zo geloofde ‘integratie’ van moslims in Europa? Of over de ‘vreedzame’ bedoelingen van de ‘overgrote meerderheid’ van de volgelingen van Allah en Mohammed?

Invoering radicale islam door zwijgende meerderheid ondersteund

Na de mislukte (false flag) staatsgreep tegen de Turkse dictator Recep Erdogan gingen er in Rotterdam vele duizenden, en in Köln zelfs 40.000 Turken de straat op om te protesteren – vóór hun moslimdictator, en vóór zijn keiharde aanpak van iedereen die er zelfs maar van verdacht werd het niet met hem eens te zijn.

Tot slot herinneren we u weer eens aan de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen een andere groep racistische fascisten, Hitlers Nazi’s, met slechts 5% tot 10% actieve steun van de Duitse bevolking aan de macht wisten te komen.

Als we dan bedenken dat uit tal van internationale onderzoeken blijkt dat de invoering van de discriminerende, radicale (Sharia-) islam door een grote meerderheid van de moslims wordt gesteund, is iedere uitleg over wat dit betekent voor onze landen, onze toekomst en onze samenleving overbodig. Tenminste, als in Europa niet heel snel een totaal andere koers wordt ingeslagen, de grenzen onmiddellijk worden gesloten, de massa immigratie wordt stopgezet, en enkel nog echte vluchtelingen (zo’n 2% van het huidige aantal) worden toegelaten.

Bron

0 587
De economische sancties van de Europese Unie tegen het Oekraïense schiereiland de Krim blijven van kracht. De 28 lidstaten verlengden de strafmaatregelen vanwege de inlijving door Rusland maandag met een jaar.

Europese bedrijven mogen geen goederen uit de Krim importeren en mogen er niet investeren. Bepaalde technologieën voor de winning van olie, gas en andere grondstoffen mogen niet worden geëxporteerd.

Ook op het gebied van transport en telecommunicatie gelden beperkingen. Verder mogen Europese cruiseschepen niet aanleggen in havens op het schiereiland aan de Zwarte Zee, behoudens noodgevallen.

Tegen Rusland heeft de EU ook sancties lopen vanwege de illegale annexatie en de agressie in het oosten van Oekraïne. Die worden naar verwachting binnenkort met zes maanden verlengd. Het vredesakkoord van Minsk wordt nog altijd niet nageleefd.

0 586

Het transhumanisme daalt langzaam maar zeker neer. Dat blijft niet bij gestoorde figuren als Ray Kurzweil van Google, maar ook in Europa slaat het anti-menselijke toe:

In Zweden kunnen reizigers nu inchecken met behulp van een nfc-chip onder hun huid. Naar schatting hebben zo’n 1500 tot 2000 mensen de hardware al laten implanteren. Het is de eerste keer dat de technologie in het openbaar vervoer toegepast wordt. Het inbrengen doen de Zweedse spoorwegen niet zelf, daarvoor zijn speciale piercingwinkels. De chip komt in de hand terecht.

Het klinkt goed, voor sommigen wellicht, om het menselijke achter je te laten en het elektro-mechanische te implanteren in je lijf. Voorbij de menselijkheid: hiermee wordt weer een mooie stap genomen naar de ontmenselijking van de mens.

Verstoring, aansturing, ontmenselijking

Weet dat je lichaam zelf werkt op elektrische stroompjes en energievelden, en je kan bedenken dat deze chip daarin gaat storen met allerlei enge ziektes tot gevolg. Niet in de laatste plaats is het uiteraard een zoveelste stap naar meer centrale controle over de mens.

Transhumanisme, de term zegt het al, is de route om de mens te transformeren tot voorbij het menselijke in techniek en mechanica. Figuren als Kurzweil zijn ogenschijnlijk bang voor het menselijke en zijn op een pathologische manier aan het zoeken naar manieren om de mens te ontmenselijken door technologie te introduceren in de mens.

Onderdruk de ontwikkeling van de mens en dring vervolgens transhumanisme op

Er is een soort ‘gevecht’ op de planeet gaande tussen ontwikkeling van de mensheid op de spirituele manier (let op: ik zei spiritueel, niet religieus) en ontwikkeling op onmenselijke, technologische manier.

Enerzijds zet men zich voortdurend in om de (spirituele) ontwikkeling van de mens op elk front te onderdrukken, vertragen en tegen te werken (nu heb ik het o.a. wel over religies). Anderzijds dringt men steeds onmenselijkere oplossingen op om de mens door te ontwikkelen, maar dan wel uitsluitend via transhumanisme en technologie.

“Mensen hoeven alleen mijn hand te scannen, dan hebben ze al mijn contactgegevens.” [..] “Katten en honden krijgen ook vaak zo’n chip, zodat ze de gegevens van hun baasje altijd bij zich dragen.”

Juist. Altijd de chip met de gegevens van “je baasje” bij je dragen. Het mag duidelijk zijn welke optie de voorkeur geniet en welke optie u langzaam maar zeker alternatiefloos wordt opgedrongen door het establishment.

Om één of andere reden (het is volstrekt duidelijk waarom, maar dat is een ander bericht) probeert men continu het menselijke te onderdrukken en van ons af te nemen. In dit geval niet met barcode op je voorhoofd of in je nek, of met een nummer op je onderarm (Godwin!), maar met de barcode in een chip geïmplanteerd in je hand.

Weg met het menselijke

Deze stap wordt uiteraard genomen in het land dat onderweg naar totale controle ook als eerste het contante geld afschaft. Nu dus openbaar vervoer betalen met je rechterhand, waar kennen we dat ook alweer van!?

Weg met onze soevereiniteit, weg met onze vrijheid, weg met onze menselijkheid. Weg met ons. Denk aan je lichamelijke integriteit, doe niet mee aan deze activiteiten.

0 987
Mogelijk te veel haken en ogen aan het dossier om D66 binnenboord te houden

De gehele donordiscussie is omgeven door emoties; begrijpelijke emoties. Wat kan je nog doen voor een ander na je dood? Wat als een deel van jou nog een verder leven kan schenken aan iemand anders? Wanneer zou je wel en wanneer zou je niet als donor willen fungeren? Ben je het eens met de nieuwe wet die stelt dat je automatisch orgaandonor bent mits je anders aangeeft? In de brei van feiten en emoties worden echter essentiële zaken onbesproken gelaten. Ik werd door een kennis van mij (Annet Wood) op de hoogte gebracht van wat zich in donorland allemaal afspeelt. Zo zijn in veel gevallen de orgaandonoren niet echt dood, maar hersendood. Dit is een semimedisch semi-juridisch construct om orgaandonaties mogelijk te maken. Wat dit precies inhoudt is bij velen onbekend en de betrokken instanties doen er te weinig aan om de informatievoorziening te verbeteren, waardoor al snel de perceptie kan ontstaan dat zij het graag zo willen houden om potentiële orgaandonoren niet af te schrikken. Hoe dan ook, de betrokken instanties verzaken enerzijds in hun plicht om volledige en accurate informatie te verschaffen en anderzijds door de keuzemogelijkheden voor donoren niet uit te breiden.

Maak onderscheid

Potentiële orgaandonoren zijn in vier categorieën in te delen (zie hier details, PDF):

1. Mensen die met ernstig hersenletsel zijn opgenomen en waarbij volgens de regels de hersendood is vastgesteld. Zij kunnen maximaal doneren

2. Mensen met ernstig hersenletsel waarbij de hersendood niet kon worden vastgesteld, zij moeten binnen een tot twee uur na het beëindigen van de levensondersteunende machines overlijden,

3. Mensen zijn die na een acute hartstilstand niet meer succesvol konden worden gereanimeerd. Zij kunnen als donor worden ingezet indien de omstandigheden in het ziekenhuis dit toelaten (Dit komt weinig voor, maar gebeurt wel)

4. Mensen die vrijwillig voor euthanasie kiezen

Categorie 1 is donatie na de hersendood; zij sterven anderhalf tot twee-en-een half uur na het aanvangen van de operatie omdat dan de beademing etc, wordt uitgezet.

Categorieën 2, 3 en 4 zijn donatie na de hartdood,  dan wordt vijf minuten no-touch aangehouden. Deze mensen kunnen een beperkt aantal organen doneren, daarom heeft groep 1  de voorkeur.

In deze column zal ik focussen op categorie 1.

Foutieve informatie

Het feit dat deze verschillende categorieën bestaan, maar dat het donorregister dit onderscheid niet maakt, is op zijn minst frappant te noemen. De overheid deed dat eerst ook niet in haar orgaandonatiefolders; pas na een klacht van Annet Wood bij de reclame Code Commissie oordeelde deze in november 2016 dat het onderscheid tussen hersendood en hartdood gemaakt moest worden.

Echter, de problemen hielden daar niet op want het inschrijfformulier van het donorregister, dat onlosmakelijk verbonden is met de overheidsfolder, wordt dat onderscheid nog steeds niet gemaakt. De Reclame Code Commissie heeft op 20 februari 2017 uitgesproken dat het onderscheid ook op het inschrijfformulier gemaakt dient te worden. Hier is tot op heden nog geen gehoor aan gegeven.

Heikel punt voor de formatie

Zo komt de initiatiefwet van Pia Dijkstra (D66) in een heel ander daglicht te staan; want dan zou iedereen orgaandonor worden (mits anders vermeldt door persoon in kwestie) terwijl de overheid en de betrokken instanties nog steeds weigeren de juiste informatie te verstrekken. Gezien de moeizame formatiegesprekken, zal een gesprek hierover tussen D66 enerzijds en CU, SGP en CDA anderzijds nog stroever verlopen. Het D66 idee van voltooid leven is dan helemaal onbespreekbaar.

Dood is toch dood?

Veel mensen zeggen dat donoren toch niet uitmaakt, want je bent toch dood. Tot nu toe lijkt het bureaucratisch geneuzel met termen zoals hartdood en hersendood, maar dat is het niet. Hieronder behandel ik de bezwaren.

Probleem A: hersendood is niet dood

De diagnose hersendood is een semi-juridisch semimedisch construct dat orgaandonaties van levende patiënten mogelijk maakt. Immers, personen die in coma liggen, leven nog; hetgeen wat hen dus ook zo geschikt maakt om als donor te fungeren (de organen blijven goed omdat het lichaam nog in leven is. Het probleem was dus dat je een levende niet van een orgaan mag ontdoen wat de dood tot gevolg heeft, dat is immers doodslag of moord. Ofwel, hersendode donoren zijn levende donoren.

Probleem B: valse zekerheden

Nu zou dit niet een heel groot probleem zijn als de medische wereld met zekerheid zou weten dat de persoon in kwestie inderdaad hersendood is en nooit zal herstellen. Echter, er zijn genoeg gevallen bekend waarin de hersendode persoon herstelde. Met het vaak blinde geloof van mensen in medici en de wetenschap, wordt de diagnose hersendood (“kasplantje”) vaak als feit aangenomen en niet als aanname. De diagnose hersendood staat dus niet gelijk aan nul kans op herstel. Dit zou duidelijk gemaakt moeten worden naar (potentiële) donoren. Het is prima om een keuze te maken, maar deze moet wel geïnformeerd zijn. De overheid schiet in dezen dus tekort.

Intermezzo: nog een probleem: uiteenlopende protocollen

Een soortgelijk probleem doet zich ook voor bij hartdood; daarbij wordt in Nederland 5 minuten gewacht vooraleer de organen worden weggehaald. Dit terwijl de hartstichting stelt dat tot 6 minuten een patiënt nog te reanimeren valt. Medische meningen en protocollen lopen ook hier uiteen; zo hanteert Italië 20 minuten no-touch, in Oostenrijk en Zwitserland 10 minuten en in Australië slechts 2 minuten. Kortom, onzekerheid alom of de patiënt wel echt ten dode is opgeschreven.

Probleem C: onverdoofd opereren

Verder wordt bij het weghalen van de organen bij categorie 1, de donor niet standaard verdoofd maar krijgt hij wel spierverslappers om verkramping van de spieren en afweerbewegingen van de ledematen tegen te gaan (zie pagina 68 van dit rapport (PDF)). De gangbare medische mening is dat hersendode patiënten niet meer kunnen voelen en dat dit soort automatische reflexen zijn (“kip zonder kop”idee), maar er zijn genoeg medici die hun twijfels hebben bij deze aanname. Verdoving zou dus op zijn minst verplicht gesteld moeten worden en wederom, zou de overheid zorg moeten dragen voor de juiste informatievoorziening in dezen.

Probleem D: zichzelf voorspellende test

Om de hersendood vast te kunnen stellen, moet de persoon in kwestie een reeks testen ondergaan. Zo is een EEG (PDF) (om hersenactiviteit vast te stellen) een standaard test (alhoewel ook hier aan getoornd wordt in sommige landen, waaronder Nederland; zij willen af van een verplichte EEG). Een andere, wat vreemde test is de apneutest. Hier wordt de patiënt minutenlang van de beademingsapparatuur gehaald om te kijken of hij zelfstandig kan ademen. Kan hij dit wel, dan is hij niet hersendood. Dit deed mij denken aan mijn geschiedenislessen over de Middeleeuwen waar een vrouw die beschuldigd wordt van hekserij in het water wordt gegooid om te kijken of zij blijft drijven (dan is ze een heks) of zinkt en verdrinkt (dan is ze onschuldig). De apneutest kan immers zelf ook onherroepelijke schade toebrengen, waardoor de kans op herstel dan inderdaad naar nul afglijdt. Dit gaat helemaal op aangezien de apneutest vaak meerdere keren wordt uitgevoerd. De overheid zou hier dus op zijn minst moeten toezien op de juiste informatievoorziening naar (potentiële) donoren en wellicht een wijziging in het protocol moeten afdwingen.

Urgente actie nodig

Al met al zou het duidelijk gemaakt moeten worden aan potentiële en bestaande orgaandonoren dat hersendood, niet echt dood is en dat de kans op herstel wel degelijk aanwezig is. Verder moet er een onderscheid gemaakt worden op het orgaandonatieformulier tussen hersendood en hartdood en zal het protocol om dit vast te kunnen stellen (o.a. de apneutest) uitvoerig aan bod moeten komen. Ook de procedure omtrent het weghalen van de organen zonder verdoving zou verboden moeten worden; de (potentiële) donoren zou dus duidelijk gemaakt moeten worden dat niet met zekerheid vast te stellen is dat de donor niets voelt.

Eigenlijk zou het donorregister zou een soort toetsingsexamen moeten houden die donoren moeten afleggen; iets wat bijvoorbeeld beleggers moeten doen vooraleer zij in bepaalde beleggingsproducten (zoals opties, Turbo’s en CFD’s) mogen beleggen; ze moeten dus eerst aantonen  dat ze over voldoende kennis beschikken. Hierna zou er een uitgebreidere keuzemenu moeten komen zodat de potentiële donor precies kan aangeven wanneer hij wel of niet als orgaandonor wil fungeren. Prima dat mensen hun organen willen doneren, maar wel met alle relevante informatie in de hand en de daarbij horende keuzemogelijkheden.

Het zou mij in ieder geval niet verbazen als dit nog invloed gaat hebben op de formatiebesprekingen; D66 zou zo maar eens uit de boot kunnen vallen.

0 6571

Door belasting te heffen maakt de overheid inbreuk op het eigendomsrecht van burgers. Toine Manders, ooit politicus voor de Libertarische Partij, stelt dat belasting gelegaliseerde roof is.

Manders, oud-directeur van het Haags Juristen College, zei dat vrijdag tegen de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek doet naar belastingontwijking.

Manders hielp duizenden Nederlanders hun vermogen te onttrekken aan de fiscus met ingewikkelde constructies via onder meer Cyprus.

Idealisme

In 2014 werd hij opgepakt door de fiscale opsporingsdienst FIOD. Hij heeft naar eigen zeggen nauwelijks nog geld.

Manders zei zijn werk onder andere te hebben gedaan uit idealisme. Volgens hem maakt de overheid met belastingheffing inbreuk op het eigendomsrecht. Dat groot onrecht wilde hij aan de kaak stellen.

Manders, die zijn opvattingen uiteenzette in een interview met de Volkskrant, werd boos toen commissielid Renske Leijten (SP) hem voorhield dat hij nu in een met belastingopbrengsten gefinancierde sociale huurwoning woont.

Schokkend

“De overheid neemt mij alles af wat ik heb en dan moet ik dankbaar zijn?” vroeg hij. “Ik vind het schokkend dat u dat durft te zeggen.”

Panama Papers

De parlementaire commissie werd ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers, stukken waaruit blijkt dat rijken hun vermogen wegsluizen naar belastingparadijzen met hulp van een Panamees bedrijf.

De naam van Manders komt meerdere keren voor in de Panama Papers.

Open

Online Chat