Close
T2W
Artikelen

1 1993

Joost Niemöller heeft een goed zicht op het functioneren van de EU-crisis.

Het is een opeenstapeling van op zich verschillende problemen waarop de EU geen antwoord heeft, omdat er geen werkelijke EU eenheid bestaat. De EU is een mythe, een hol vat. De ineenstorting is nabij en dat kan alleen maar een goede zaak zijn.

De EU heeft geen antwoorden maar zorgt wel voor immer groeiende problemen. AnderEuropa is ook scherp en schrijft over de gekozen aanpak van de EU:

Het is geen oorlog tussen Europa en Griekenland, al stellen de vertegenwoordigers van de Europese elite het graag zo voor. Het is een oorlog tussen de Europese elite en de Europese bevolking. En de inzet is de vraag wie moet er opdraaien voor de crisis.

Het EU-drukvat is dus een formule met slechts één logische conclusie: Ontploffing. En dan specifiek: Ontploffing volledig en alleen op de kosten van de inwoners, als het ligt aan de EU en dan daarna door in een volledig totalitaire dictatuur. Misschien komt de ontploffing maandag al, de bijbehorende bankrun is in ieder geval alvast onderweg. De ECB roept daarbij ook alvast op tot een bankrun. Alles om de druk op Griekse volk (en Griekse onderhandelaars) nog wat verder op te voeren.

Joost Niemoller stipt in zijn betoog over de EU-ontploffing de (overigens zelf gecreëerde) groeiende economische problemen en diversiteit aan. Het (overigens zelf aangewakkerde) problematische immigratiebeleid door Schengen over de hele EU. Het (overigens zelf opgezochte) conflict met Rusland. De problemen die de (overigens zelf opgelegde) politieke ‘eenheid’ van de EU met zich mee brengt, o.a. de (overigens zelf opgezochte) druk van Amerika om Griekenland binnen te houden.

Alleen zonder de EU kunnen de Europese problemen aangepakt worden. Per land. Met onderlinge afspraken waar overeenstemmende belangen bestaan. Pas na de bevrijding uit de EU kan er een nieuwe dynamiek ontstaan.

Wat hebben we geleerd in het Europese experiment? One size fits none. Laten we dus gewoon weer eens gaan samenwerken, maar dan wel bevrijd van de EU-elite en voor  wederzijdse vooruitgang in plaats van ‘mutual assured destruction’. Daarvoor zullen we ons ook moeten bevrijden van EU-elite in eigen land, de eurofielen in de monopartij van VVDers, PvdAers, D66ers en CDAers. Die zullen plaats moeten maken in de bevrijding zodat ruimte ontstaat voor een nieuwe dynamiek. Maar dat alles kan uiteraard alleen als de Oorlog in Griekenland gewonnen wordt door de Europese bevolking en niet door de Europese elite.

Hoe die nieuwe Europese dynamiek er uit moet zien, dat is wel duidelijk. Het is namelijk een reeds een beproefde methode! We zien het namelijk gewoon al gebeuren, we weten al dat het een succesformule is… we zien het reeds met succes werken in IJsland.

Lees verder via: Lang Leve Europa!

8 160529

Geen wonder dat hij door Forbes werd gekozen als de machtigste persoon in de wereld !! Dit is zoals het hoort. Politici maak aantekeningen!

Dit is een van die momenten, dat onze verkozen leiders aandacht zouden moeten besteden aan het advies van Vladimir Poetin. Ik stel voor dat niet alleen onze leiders maar elke burger aandacht besteed aan dit advies. Hoe eng is dat? Het is een trieste dag wanneer een communist zinvollere uitspraken doet dan onze leiders, maar hier is het !!!! Vladimir Poetin’s speech – De kortte speech ooit!!!

Op 4 augustus 2013, Sprak de Russische president Vladimir Poetin de Doema (Russisch parlement) toe, en gaf een toespraak over de spanningen met minderheden in Rusland:

“In Rusland leven we als Russen. Elke minderheid, van overal, die wil leven in Rusland, om te werken en te eten in Rusland, spreekt Russisch, en moet de Russische wetten respecteren.

Als ze de sharia prefereren, en het leven leiden van een moslim, dan adviseren wij hen om naar die plaatsen te gaan waar dat is de staatswet. Rusland heeft geen islamitische minderheden nodig. Minderheden hebben Rusland nodig, en we zullen ze geen speciale privileges toekennen, of proberen om onze wetten te veranderen om beter bij hun wensen te passen.

Het maakt niet uit hoe hard ze roepen ‘discriminatie’. We tolereren geen gebrek aan respect voor onze Russische cultuur. We kunnen beter leren van de zelfmoord van Amerika, Engeland, Nederland en Frankrijk, als we willen overleven als natie. De moslims zijn die landen aan het overnemen en dat zal ze niet lukken met Rusland.

De Russische gewoontes en tradities zijn niet compatibel met het gebrek aan cultuur of de primitieve manier van sharia wetgeving en moslims. Wanneer dit eervolle wetgevend lichaam denkt aan het maken van nieuwe wetten, moet het in gedachten hebben de Russische nationale belangen voorop te stellen, in acht nemend dat de moslims minderheden zijn en geen Russen.”

De politici in de Doema gaf Poetin een vijf minuten durende staande ovatie.

Deel dit artikel als je durft!

Bron

0 817

Een voormalige defensieminister trekt door Canada om te spreken over de vermeende doofpot rond UFO’s en aliens. Zaterdag deed de ‘Disclosure Canada Tour’ de Universiteit van Calgary aan. Zo’n 400 aanwezigen luisterden aandachtig naar het verhaal van Paul Hellyer, die in de jaren zestig minister van Defensie was.

Hellyer en andere sprekers die meedoen aan de lezingentour door Canada, willen dat de overheid alle informatie over UFO’s naar buiten brengt. De 91-jarige Hellyer zei in 2005 voor het eerst openlijk dat overheden de aanwezigheid van aliens geheimhouden. Hij zegt dat UFO’s net zo vaak in onze lucht zijn te vinden als vliegtuigen.

De ex-minister zegt deel te nemen aan de tour omdat hij zijn overtuigingen graag wil delen met het publiek. “De meeste media branden hun vingers hier niet aan,” zei hij. “Dus moet je blijven doorgaan in de hoop dat je op een dag een kritische massa bereikt en mensen zeggen: ‘Meneer de president of meneer de premier, wij willen nu de waarheid omdat het ons leven beïnvloedt’.”

Kernwapens

Volgens Hellyer zijn er 80 verschillende soorten aliens. Op de Russische tv zei hij vorig jaar dat sommige aliens er net zo uitzien als wij en zich onder de mensen begeven. Hij zei verder dat de meeste aliens vredelievend zijn, maar dat er een klein groepje is dat kwade bedoelingen heeft.

Ze zijn bezorgd dat mensen meer kernwapens tot ontploffing zullen brengen, aldus Hellyer, toevoegende dat dergelijke wapens ‘ook invloed hebben op andere mensen in de kosmos’.

[CTV]

0 3070

Baanbrekend onderzoek werpt de vastgeroeste gedachte dat er geen rechtstreekse link bestaat tussen de hersenen en het immuunsysteem overboord. De ontdekking heeft een verstrekkende invloed op het onderzoek naar een groot aantal neurologische ziektes. Er zal op een volstrekt andere manier moeten worden gekeken naar aandoeningen als autisme, Alzheimer en multiple sclerose (MS).

“De ontdekking verandert de manier waarop we de neuro-immuunreactie waarnemen. We hebben het altijd gezien als iets esoterisch dat je niet kunt bestuderen, maar nu kunnen we eindelijk de juiste vragen stellen,” zei professor Jonathan Kipnis van de Universiteit van Virginia (UVA).

De wetenschappers van de UVA zijn verbaasd dat de missing link tussen het immuunsysteem en het brein niet eerder werd ontdekt, vooral omdat ons lymfestelsel al zo gedetailleerd in kaart is gebracht. De ontdekking opent de deur naar betere behandelingen voor een groot aantal neurologische aandoeningen.

De ontbrekende schakel bestaat uit lymfevaten die ontzettend goed verstopt zitten en die een zeer grote invloed op bijvoorbeeld Alzheimer en autisme hebben. Bij Alzheimer ontstaan eiwitophopingen in het brein. Volgens Kipnis is het goed mogelijk dat die ophopingen niet goed worden verwijderd door de lymfevaten.

“We moeten onze kennis over een groot aantal neurologische ziektes dringend herzien,” zei hij. Het onderzoek is gepubliceerd in tijdschrift Nature.

[DeMorgen]

0 495

Richard Gage stond afgelopen maand in een volle zaal in de TU Delft om de huidige theorie van de aanslagen op 11 september 2001 onderuit te halen. De organisator van de avond, Coen Vermeeren van Studium Generale, zag zijn gast als waardevolle bijdrage voor studenten om zich te verdiepen in meerdere theorieën.

Gage is de oprichter van Architects and Engineers for 911 Truth (www.ae911truth.org), een groep van 2300 architecten en ingenieurs die vraagtekens zetten bij de officiële versie van de gebeurtenissen op 9/11. Deze organisatie meent dat het World Trade Center en WTC7 met behulp van explosieven zijn vernietigd.

Dat twee vliegtuigen, die de Twin Towers invlogen, een dergelijke verwoesting aanrichtten is volgens Gage zeer onwaarschijnlijk. Dat 110 verdiepingen in enkele seconden naar beneden kwamen, is volgens de beweging alleen mogelijk met exact getimede explosieven.

Ook het feit dat de torens niet omvielen, maar recht naar beneden kwamen, duidt er volgens Gage en zijn medestanders op dat er sprake was van een gecontroleerde sloop. En dat er na de instorting vrijwel alleen stof en verwrongen stalen delen overbleven, zou hiervoor ook een aanwijzing zijn.

Daarnaast is er chemisch bewijs van explosief materiaal in het WTC-stof gevonden. Gage stelde dat het vrijwel niet anders kan dat Amerikaanse overheidsdiensten achter de aanslagen zitten.

De groep wil namens het Amerikaanse volk een onafhankelijk onderzoek naar de aanslagen, met name naar de verwoesting van WTC7. AE911Truth zegt niet in complotten te denken, maar zich op wetenschappelijk bewijs te baseren.

[Studium Generale]

0 945

Graham Nicholls werd vlak voor zijn uittreding op 25 april 1999 overvallen door een beklemmend gevoel. Hij leek zijn lichaam te verlaten en zag zichzelf in het oerwoud. Hij bereikte een open plek, waarna hij plotseling op de hoek van Moor Street en Old Compton Street in de Londense wijk Soho stond.

Even verderop was een explosie. Hij was getuige van de chaos, zag een man langs hem rennen en voelde de emoties van mensen die gewond of bang waren. Eén van de getuigen van Nicholls’ buitenlichamelijke ervaring was Lawrence Brighton. Hij zei dat Nicholls tot in detail beschreef wat hij had gezien.

Nicholls had nog nooit beweerd in de toekomst te kunnen zien. Hoewel hij in het verleden veel buitenlichamelijke ervaringen had gehad, was dit de eerste keer dat hij kennis leek te hebben van gebeurtenissen in de toekomst nog voor ze hadden plaatsgevonden.

Vijf dagen later ontplofte er een spijkerbom in een bar in Soho, op de plek waar Nicholls zijn buitenlichamelijke ervaring had. Het was een terroristische aanslag, waarbij drie mensen om het leven kwamen en meer dan 110 gewond raakten.

Nicholls had als kind geregeld buitenlichamelijke ervaringen, waarna hij er onderzoek naar begon te doen. Tijdens één van zijn uittredingen reisde hij naar het huis van een man die hij niet kende. Hij zag onder meer de naam van de man en de postcode. Na de uittreding bleek de man echt te bestaan.

Tijdens een andere uittreding reisde Nicholls naar de Alexander Nevski-kathedraal in Tallinn. Hij wist van tevoren niet hoe het bouwwerk eruitzag. Nicholls gaf een uitgebreide beschrijving van de kathedraal. Toen hij later een bezoek bracht aan Estland bleek zijn beschrijving te kloppen.

[Epoch Times]

0 1102

De liberale mediamachine walst met een steeds grotere bulldozer over iedereen heen die zegt dat er geen sprake is van global warming. Ze hebben voor deze mensen zelfs een naam bedacht: klimaatontkenners.

De boodschap is simpel: global warming wordt veroorzaakt door de mens en als je daar niet in gelooft ben je onwetend. Maar hoeveel is de aarde echt opgewarmd?

Geen onbelangrijke vraag, aangezien de Amerikaanse overheid ieder jaar 22 miljard dollar (19,8 miljard euro) uittrekt voor de bestrijding van global warming, zo meldt Newsmax. In de VS gaat er iedere minuut 41.856 dollar naar initiatieven die te maken hebben met global warming. Het olievlekeffect van deze initiatieven kost de Amerikanen volgens Forbes-columnist Larry Bell elk jaar 1,75 biljoen dollar.

Maar dat is slechts het topje van de reusachtige ijsberg

Uit de gegevens van Remote Sensing Systems (RSS) van NASA blijkt dat de wereld in de afgelopen 35 jaar (de metingen begonnen in 1979) 0,36 graad Fahrenheit is opgewarmd. Die opwarming vond grotendeels plaats tussen 1979 en 1998 en sindsdien daalt de temperatuur op aarde.

In de afgelopen 17 jaar is er geen sprake meer geweest van global warming. Daarnaast groeit de ijskap van de Noordpool. Recente satellietbeelden laten een toename zien van 43 tot 63 procent.

In 2007 zei Nobelprijswinnaar Al Gore dat de Noordpool ‘over zeven jaar’ weleens geheel ijsvrij zou kunnen zijn in de zomer. Hoewel er duidelijk bewijs is dat de temperaturen niet stijgen, lijkt de klimaathysterie alleen maar erger te worden.

President Obama twitterde op 16 mei 2014: “97 procent van de wetenschappers is het erover eens: klimaatverandering bestaat, wordt door mensen veroorzaakt en is gevaarlijk.” De Wall Street Journal schreef daarop dat deze uitspraken nergens op waren gebaseerd.

Uit gelekte e-mails van klimaatwetenschappers blijkt dat de aarde niet opwarmt. Daarnaast is er bewijs dat Al Gore en zelfs president Obama de klimaathysterie aanwakkerden voor persoonlijk gewin.

[Newsmax]

0 447

Griekse minister Financiën: Eurozone gevaarlijk dicht bij instorting – Geruchten dat Griekenland door Rusland en China zal worden gered, wat grote gevolgen voor Europa zal hebben

De eurocrisis rond Griekenland spitst zich toe nu de Franse Centrale Bankier Benoit Coeuré heeft gezegd dat hij niet weet of de banken in Griekenland maandag nog wel open zullen gaan. De ECB vreest paniek en een bankrun, en heeft daarom een speciale crisistop ingelast.

De afgelopen maanden hebben de Grieken iedere dag vele honderden miljoenen euro’s –soms zelfs bijna een miljard- van hun rekeningen gehaald. Tussen afgelopen maandag en woensdag zou het om een bedrag van € 2 miljard gaan. De Griekse banken zijn zoals we al vaak hebben geschreven dan ook totaal failliet.

Tijdens de bijeenkomst van de eurogroep gisteren in Luxemburg vroeg voorzitter Jeroen Dijsselbloem ECB-lid Coeuré of de Griekse banken vandaag wel open zouden kunnen gaan. Het antwoord van de Fransman: ‘Morgen: ja. Maandag – ik weet het niet.’

Onteigening spaarders om banken te redden altijd in weekend

Gedurende de crisis op Cyprus in 2013 verklaarde de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble dat de onteigening van de spaarders om de banken te redden in principe altijd in een weekend wordt besloten, zodat de mensen op maandagochtend voor een voldongen en onomkeerbaar feit worden gesteld.

Griekse minister Financiën: Eurozone gevaarlijk dicht bij instorting

Zijn Griekse collega Yanis Varoufakis zei dat hij zijn collega’s in Brussel erop heeft gewezen dat de eurozone zich inmiddels gevaarlijk dicht bij een ‘instorting’ bevindt.

Nadat er gisteren weer geen overeenstemming met de Grieken werd bereikt voerde de ECB de noodhulp aan de Griekse banken verder op. Al op woensdag werd de Griekse Centrale Bank overeind gehouden met nog eens € 1,1 miljard, waardoor het totaal op € 84,1 miljard kwam. Desondanks is het dus onzeker of de Griekse banken maandag open zullen kunnen gaan.

Gerucht: Grieken door Rusland en China gered?

Er zijn geruchten dat Griekenland door Rusland en China zal worden gered en op den duur uit de eurozone, de EU en ook de NAVO zal treden. Dit zal enorme gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen in Europa, het Westen en de wereld. Overigens hebben de Chinezen zo hun eigen problemen; de afgelopen weken daalde de Chinese beurs drie keer met 10%, de afgelopen dag alleen al met 6,4%. (2)

Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Zero Hedge

0 677
Grotografie - Mariska de Groot 2013

Steven van Gent (52) uit Hasselt lijdt aan een auto-immuunziekte en dementie. Van de zorginstelling Nieuw Graswijk in Assen,  Drenthe, waar hij is opgenomen, moet hij zijn op maat gemaakte elektrische rolstoel inleveren voor een simpeler exemplaar. Steven en zijn vrouw Franchette begrijpen deze beslissing niet.

De ergotherapeute van zorginstelling Nieuw Graswijk in Assen vindt niet dat Steven de geavanceerde rolstoel nodig heeft. Daarom moet hij de rolstoel inleveren. Hij krijgt er een eenvoudiger model voor terug. “De stoel die ik terugkrijg zal altijd minder zijn”, zegt Steven tegen De Telegraaf.

Ook zijn vrouw snapt de beslissing van de zorginstelling niet. “Ik kan er echt met mijn pet niet bij dat een stoel die volledig voldoet aan de voorwaarden en volledig is afgestemd op de gebruiker, straks staat te verstoffen in een magazijn. Pure kapitaalvernietiging”, zegt Franchette. “Bespottelijk.”

De rolstoel is zo gemaakt dat Steven de stoel ook in de toekomst kan blijven gebruiken. Franchette is bang dat Steven door een andere rolstoel meer lichamelijke klachten gaat krijgen. “De rolstoel is berekend op de toch al niet zo prettige toekomst, waarbij Steven door uitval van zijn arm- en beenfuncties volledig invalide zal worden.”

De ernstige zieke Steven, vader van twee jonge kinderen, laat weten dat hij er alles aan gaat doen om de op maat gemaakte rolstoel te mogen houden.

Het zorgkantoor in Zwolle zegt niet op de hoogte te zijn van de situatie. Wel laat een woordvoerster weten dat het mogelijk is dat het besluit is genomen vanwege financiële redenen.

Zorginstelling Nieuw Graswijk geeft aan geen partij te zijn. Wel gaat de instelling het vraagstuk onder de aandacht brengen.

 

Bron

1 3387

Onzichtbare WOIII

Wat nog weinigen begrijpen is dat de (onzichtbare) wereldoorlog die op dit moment wordt gevoerd niet meer een oorlog is van landen tegen elkaar, maar een oorlog van de elite tegen de rest van de mensheid. Een oorlog van de rijken tegen de armen. De elite heeft haar rijkdom te danken aan de opbrengst van giftige produkten die nu de hele mensheid bedreigen. Ze willen daar zelf natuurlijk niet aan ten onder gaan tegelijkertijd met de massa.  Zij weten als geen ander hoe giftig deze produkten zijn omdat hun werknemers er al in een vroeg stadium ziek van zijn geworden of overleden. Deze informatie is in de loop der jaren vakkundig onder het tapijt geveegd, omdat ze intussen de media en de wetenschap volledig gekocht hebben. Uit die hoek hoeven ze dus geen tegenstand meer te verwachten. Ik ben er persoonlijk getuige van geweest hoe een arts en een professor in het AMC volledig zijn kaltgesteld. En iedereen op die afdeling wist precies wat er gaande was, maar durfde geen partij te kiezen omdat dat hun baantje zou kosten. Gelukkig hebben ze mij -de klokkenluider- de mond niet kunnen snoeren, anders had ik intussen waarschijnlijk niet meer geleefd.

Door onkunde voeren wij zelf dagelijks de agenda voor de elite uit
greenpeaceAls de elite zou stoppen met het produceren van vervuilende produkten zouden ze hun rijkdom verliezen, dus dat is geen optie. De wapens die de elite daarom tegen ons gebruikt zijn hun eigen giftige produkten, waarvan ze ons hebben overtuigd dat ze volledig veilig zijn: deuitlaatgassen van de loodvrije benzine auto’s die ze ons door de strot geduwd hebben, de uitlaatgassen van de vliegtuigen waarmee wij gezellig 2x per jaar op vakantie gaan. De draadloze technieken van onze mobiele telefoons die in combinatie met hetmagnetische ultrafijne stof -wat overigens niemand kan voelen- onze hersenen en alle andere organen heel langzaam, maar gestaag, zeer effectief beschadigt.

Nu bijna iedereen op de planeet ziek
crowdDeze vergiftiging is intussen zo ver gevorderd dat slechts 5% van de wereldbevolking nog volledig gezond is. TTIP is ook zo’n duidelijk voorbeeld van de wereldwijde vergiftigings agenda van de elite en een ander duidelijk voorbeeld is de afbraak van de zorg in Nederland. Maar je hoeft maar naar het dagelijkse nieuws te kijken om te weten wat er allemaal gebeurd.

De Bilderbergers

Uiteindelijk moet dit natuurlijk resulteren in afname van de wereldbevolking en totale controle over degenen die overblijven. De elite heeft echter de middelen om zichzelf volledig te beschermen tegen de over ons uitgestortte vergiftiging. Hun huizen, auto’s, dehotels en ambassades waar zij verblijven zijn voorzien van de allerduurste luchtbehandelingssystemen met ultrafijnstof filters. Ze hebben allemaal ook nog ergenseen paleisje op plaatsen waar nog heel weinig luchtvervuiling is, met prive landingsstrippen voor hun prive jets en aanlegsteigers voor hun boten. Geen GMO of chemisch vervuilde voeding op hun menu. De elite wil niet eerlijk delen, zij willen geen welvaart en welzijn voor iedereen. De elite wil op dezelfde voet doorgaan ten koste van ons. Dit is de oplossing waar de Bilderbergers jaarlijks over vergaderen, en daarom komt er ook nooit een zinnig woord naar buiten. Het wordt daarom hoog tijd dat het volk wakker wordt en aktie gaat ondernemen voor een betere samenleving, want het huidige traject ziet het er heel erg slecht uit voor ons en onze kinderen.

Heilige koeien en de alternatieve media
images (3)De heilige koeien -onze auto’s en vliegvakanties die geassocieerd worden met onze vrijheid- zijn blijkbaar zo heilig dat de meeste alternatieve media en met name mensen als Alex Jones, David Icke en Micha Kat dit verhaal nooit of te nimmer op hun websites zullen publiceren. En daarmee vraag ik me dan ook af of we hier te maken hebben met gecontrolleerde oppositie. Of is het simpelweg dat het schrijven over luchtvervuiling lezers-aantallen kost.

De chemtrail discussie

196300156_ef243b93edIk wil hier nog een aantal zaken ten overvloede duidelijk maken. Er zijn heel veel mensen die mij altijd vragen waarom ik zo weinig aandacht besteed aan chemtrails en giftige chemicalien in voeding. De reden dat ik niet over chemtrails schrijf is omdat je dan uitmondt in oeverloze discussies, terwijl iedereen het direct met mij eens is dat ultrafijnstof van uitlaatgassen van vliegtuigen levensgevaarlijk is.

 

Luchtvervuiling de grootste boosdoener

De reden waarom ik zeker weet dat het de luchtvervuiling is dat het leeuwendeel van de problemen veroorzaakt op onze planeet is de volgende:
images (4)Toen ik 10 jaar geleden naar Thailand verhuisde verdwenen in hoog tempo al mijn klachten die ik in Nederland door luchtvervuiling had.  Ik zag op het platteland in Thailand om mij heen allemaal zeer sterke en gezonde mensen. Ook heel veel gezonde oude mensen. Wel was er veel leverkanker, maar dat is een duidelijk gevolg van de zelfgestookte whisky. Ook zijn er bepaald bloedziekten waarvan de herkomst mij niet bepaald duidelijk is, wellicht malaria. Maar ik zag geen mensen met westerse ziekten. Toen de vervuiling uit China begon over te waaien en er overal files zichtbaar werden, ging dat gepaaard met een epidemie van westerse ziekten.

Eetpatroon van de Thai
hot-spicy-papaya-saladHet eetpatroon van de Thai is nauwelijks of niet veranderd, daarvan ben ik persoonlijk iedere dag weer getuige, dus dat is niet de oorzaak van deze epidemie. Ze vinden ons eten maar slappe hap en ik geef ze groot gelijk. Ook is hier nauwelijks of geen vliegverkeer dus dat is ook niet de oorzaak.

 

Verdwijnen van insecten

Ik heb een paar plafonieres aan de buitenkant van mijn huis hier. Die zitten zo hoog dat ik die in al die jaren dat ik hier woon nooit heb schoongemaakt.
images (5)Er ligt een laag van 5 cm insectenlijkjes in ter grootte van bijen. Deze insecten zijn volledig verdwenen sinds de stad vol met files staat, maar ook op het platteland nemen aantallen af. Kortom in de stad wordt niet gespoten met chemicalien. Hetzelfde heb ik jaren geleden in Nederland al geconstateerd toen daar de luchtvervuiling begon. Als ik in Thailand op plaatsen kwam waar het zwart zag van de insecten die met name ’s avonds om lampen heen zwermden, voelde ik me daar ook altijd geweldig goed.

Bron

Open

Online Chat