Close
T2W
Artikelen

0 689

Macedonië, dat landje dat laatst in opspraak kwam omdat van daaruit grote hoeveelheden nep nieuws werden verspreid die de verkiezingen in USA zouden hebben beïnvloed, is vol in de aanval gegaan tegen allerlei Soros organisaties. 22 van die orgs worden nu door de financiële politie onder de loep genomen. …

Bron

 

0 262

James Alefantis, een van de hoofdverdachten in het pizzagate schandaal, zou een pizzagate onderzoeker en diens familie met de dood hebben bedreigd, nadat deze een filmpje op YouTube had geplaatst welke voor Jimmy Comet (een alias van Alefantis) blijkbaar onwelkome onthullingen met de wereld deelde. In de video wordt helder gemaakt dat Alefantis de eigenaar is van een obscuur “museum” welke ogenschijnlijk gelinkt wordt aan de “killroom” foto’s welke Jimmy Comet op zijn publiek toegankelijke Instagram account had staan.

Alefantis dwong de onderzoeker het filmpje offline te halen, wat de bange man ook deed. Echter waren er al back ups van de video gemaakt, en inmiddels staan er al mirrors op YouTube. Zie hieronder.

De bedreigde onderzoeker heeft aangifte gedaan en naar verluid zou de FBI zich op de zaak hebben gestort. Ook maakte de onderzoeker een uitgebreid filmpje over de gesprekken die hij had met James Alefantis, welke hij na alle commotie toch online heeft gezet. Dat laatste verbaast me door de angst welke de onderzoeker claimt te hebben door de doodsbedreigingen van de eigenaar van de spraakmakende pizza tent Comet ping pong…

Hieronder de filmpjes:

Via: Zaplog

0 468

Een stukje uit het boek: Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose.

Rose laat zien dat belasting niet alleen diefstal is, maar dat met deze vorm van diefstal de grootste misdaden die de wereld kent tot op de dag van vandaag worden gefinancierd. Dat maakt het erger dan gewone diefstal.

Mensen worden eerst onder dwang en (de dreiging van) geweld bestolen door hun eigen overheid en vervolgens onderdrukt die overheid het volk met die inkomsten. Mensen betalen kortom zelf voor alle onderdrukking in de wereld via de belastingen.

Iets om eens over na te denken als u weer eens een blauwe envelop in de brievenbus krijgt. Fijn betalen voor de onderdrukking van uzelf en die van de buren. Larken Rose legt het prachtig helder uit in zijn stuk over hoe goede mensen het kwaad in de wereld financieren.

De goeden financieren de kwaden

Zelfs als iemand nooit persoonlijk slachtoffer van “rechtshandhaving” is geweest, nog nooit met de politie in aanraking is geweest, en weinig of geen directe impact van de “regering” op zijn dagelijks leven ziet, heeft de mythe van “gezag” nog steeds een dramatische impact, niet alleen op zijn eigen leven, maar ook op de manier waarop “gezag” de wereld om hem heen beïnvloedt.

Bijvoorbeeld, de miljoenen volgzame onderdanen die een verplichting voelen om een deel van wat ze hebben verdiend aan de staat af te geven, om hun “eerlijke aandeel” in de “belasting” te betalen, financieren continue allerlei instanties en verrichtingen die ze anders niet zouden steunen – die bijna niemand anders steunt, en die anders dus niet zouden bestaan.

Door middel van “belasting”,  confisqueren zij die beweren “regering” te zijn, een bijna onbevattelijke hoeveelheid tijd en inspanning van miljoenen slachtoffers en zetten dat om in brandstof voor de agenda van de heersende klasse. Zo worden miljoenen mensen die tegen de oorlog zijn, gedwongen om het te financieren via “belastingheffing”. Het product van hun tijd en moeite wordt gebruikt om iets wat ze moreel tegenstaat, mogelijk te maken.

Hetzelfde geldt voor door de staat geregelde rijkdom herverdeling programma’s (b.v. “welzijn”), piramide programma’s (b.v. “sociale zekerheid”), de zogenaamde “oorlog tegen drugs” en ga zo maar door. Het merendeel van de programma’s van de “regering” zouden niet bestaan als de algemene bevolking niet geloofde in een morele verplichting om “belasting” te betalen. Zelfs “regerings” programma’s voor beweerde nobele doelen – zoals bescherming van het publiek en helpen van de armen – worden opgeblazen, inefficiënte en corrupte gedrochten, die bijna niemand vrijwillig zou steunen als er geen “wet” is die hen voorschrijft dit doen.

Bovenop de verspilling, corruptie, en destructieve dingen die de “regering” doet met het geld dat het in beslag neemt, is er ook de minder voor de hand liggende vraag, wat de mensen anders met hun geld zouden hebben gedaan.

Als “regering” geld van producenten afneemt voor hun eigen doeleinden, ontneemt het producenten ook van de mogelijkheid om hun eigen doelen te dienen. Iemand die een bepaald bedrag via “belasting” afstaat aan de heersende klasse financiert niet alleen een oorlog die hij moreel afkeurt, maar hij wordt ook beroofd van de mogelijkheid om dat bedrag op een spaarrekening te zetten, of om het te doneren aan een goed doel dat hij de moeite waard acht, of om iemand te betalen om hovenierswerk te doen. Dus de schade door de mythe van “gezag” is tweeledig: het  dwingt mensen om dingen te financieren waarvan ze niet geloven dat die goed voor zichzelf of de samenleving zijn, terwijl het ze tegelijkertijd verhindert dingen te financieren die ze als de moeite waard zien. Met andere woorden, onderwerping aan “gezag” zorgt ervoor dat mensen zich op een manier gedragen die in meer of mindere mate, direct tegen hun eigen prioriteiten en waarden ingaan.

Zelfs de mensen die denken dat hun “belasting” geld goed wordt besteed door het bouwen van wegen, het helpen van de armen, het betalen voor de politie, en ga zo maar door, zouden vrijwel zeker niet de “regerings” versie van deze diensten financieren, althans niet in dezelfde mate, als ze niet zich gedwongen voelden – door moreel plichtsgevoel en de dreiging van straf – om dit te doen.

Elk particulier goed doel dat de inefficiëntie, corruptie, en achtergrond van misbruik heeft, dat jeugdzorg, woningstichtingen, ziekenfondsen, en andere “regerings” programma’s hebben, zou al snel al haar donateurs verliezen. Elk particulier bedrijf dat zo duur, corrupt en inefficiënt is als “regerings” infrastructuur programma’s zou al zijn klanten verliezen. Iedere particuliere beveiligingsdienst die zo vaak werd betrapt op misbruik, mishandelen en zelfs vermoorden van ongewapende, onschuldige mensen zou geen klanten hebben. Elke privé-onderneming die beweerde bescherming te verlenen, maar haar klanten vertelde dat het een miljard per week nodig had om een langdurige oorlog aan de andere kant van de wereld te voeren, zou weinig of geen donateurs hebben, inclusief de mensen die nu dergelijke militaire operaties verbaal ondersteunen.

Het gevoel van verplichting om “belasting” te betalen lijkt weinig hinder te ondervinden van het feit dat de “regering” berucht is om zijn verkwisting en inefficiëntie. Terwijl miljoenen “belastingbetalers” worstelen om rond te komen, onder het betalen van hun “eerlijk aandeel” in de “belasting”, verspillen politici miljoenen aan belachelijk domme  projecten – alles van het bestuderen van koeienscheten, tot het bouwen van bruggen naar nergens, tot het betalen van boeren om bepaalde gewassen niet te verbouwen, en zo verder, ad infinitum – en miljarden meer zijn gewoon “kwijtgeraakt” zonder boekhouding van waar het heen ging.

Maar veel van wat mensen mogelijk maken door “belasting” te betalen wordt niet alleen verspild, maar is heel destructief voor de samenleving. De “oorlog tegen drugs” is een duidelijk voorbeeld. Hoeveel mensen zouden vrijwillig doneren aan een privé-organisatie die tot doel had miljoenen niet gewelddadige mensen bij hun familie en vrienden weg te slepen, om in hokken te worden gezet? Zelfs de vele mensen die nu de “oorlog tegen drugs” erkennen als een complete mislukking, blijven via “belasting” de financiering bieden die het mogelijk maakt door te gaan met het vernietigen van miljoenen levens.

Zelfs de meest uitgesproken critici van het vele misbruik dat door de steeds toenemende politiestaat wordt gepleegd, vallen meestal onder degenen die dat misbruik mogelijk maken, door de financiering ervan te bieden. Of het nu gaat om regelrechte onderdrukking, corruptie, of louter bureaucratisch inefficiënt geklungel, iedereen kan op zijn minst een paar dingen aanwijzen van de “regering” waar hij het niet mee eens is. En toch, getraind in het gehoorzamen van “gezag”, zal men zich verplicht blijven voelen om de financiering te verstrekken die datzelfde corrupte, onderdrukkende “regerings” geklungel mogelijk maakt, dat men bekritiseert en waar men zich tegen verzet. Zelden ontdekt iemand de voor de hand liggende niet te ontkennen tegenstelling tussen het zich verplicht voelen om dingen te financieren terwijl men denkt dat het slecht is.

Natuurlijk kunnen mensen die werken voor niet-autoritaire organisaties ook inefficiënt en corrupt zijn, maar als wat ze doen het aan het licht komt, kunnen hun klanten gewoon stoppen ze te financieren. Dat is het natuurlijke correctiemechanisme in menselijke interactie, maar dat is volledig verslagen door het geloof in “autoriteit”. Hoeveel mensen zijn er momenteel, die niet worden gedwongen om een “regerings” programma of activiteit te financieren waar zij moreel tegen zijn? Zeer weinig of geen. Dus waarom blijven die mensen dan dingen financieren waarvan ze voelen dat die destructief zijn voor de samenleving? Omdat “gezag” het hen vertelt, en omdat ze geloven dat het goed is om “gezag” te gehoorzamen. Als gevolg daarvan blijven ze de opbrengst van hun arbeid afgeven als brandstof aan de machine van onderdrukking – een machine die anders niet bestond en niet kon bestaan.

“Regeringen” produceren geen rijkdom; wat ze besteden moeten ze eerst van iemand anders afnemen. Elke “regering”, met inbegrip van de meest onderdrukkende regimes in de geschiedenis, is gefinancierd door betaling van “belasting” door loyale, productieve onderdanen.

Dankzij het geloof in “gezag”, zal de rijkdom die door miljarden mensen is gecreëerd, gebruikt blijven worden, niet om de waarden en prioriteiten van de mensen die er voor werkten te dienen, maar om de agenda’s te dienen van degenen die, boven alles hun medemens willen domineren.

Het Derde Rijk werd mogelijk gemaakt door miljoenen Duitse “belastingbetalers” die zich verplicht voelden om te betalen. Het Sovjetimperium werd mogelijk gemaakt door miljoenen mensen die zich verplicht voelden om aan de staat te geven wat het eiste. Elk binnenvallend leger, elk veroverend imperium, is opgebouwd uit rijkdom dat werd afgenomen van productieve mensen.

De vernietigers zijn altijd gefinancierd door de creërders; de dieven zijn altijd gefinancierd door de producenten; door het geloof in “gezag”, zijn de agenda’s van de kwaden altijd gefinancierd door de inspanningen van de goeden. En dat zal zo blijven, tenzij en totdat het meest gevaarlijke bijgeloof wordt ontmanteld.

Wanneer de producenten niet langer een morele verplichting voelen om de parasieten en overweldigers, de vernietigers en controleurs te financieren, zal tirannie wegkwijnen, en uitgehongerd uit het bestaan verdwijnen. Tot dan zullen de goede mensen de middelen blijven leveren die de slechte mensen nodig hebben om hun destructieve programma’s uit te voeren.

Dit is een fragment vanaf pagina 74 uit het boek van Larken Rose: Het meest gevaarlijke bijgeloof.
Lees meer in het gratis downloadbare boek: Het meest gevaarlijke bijgeloof 

Bron

0 687

Meer dan 100.000 Britse moslims staan achter geweld en terreur tegen ‘ongelovigen’ – Sharia in opmars: Moslimgroepen eisen verbod op honden – Britse sociale zekerheid instanties staan moslims polygamie toe en uitkeringen voor meerdere vrouwen.

3,5 miljoen moslims wonen er inmiddels in Groot Brittannië, zo’n 5,5% van de bevolking. Alleen in Frankrijk en Duitsland leven percentueel meer volgelingen van Allah en Mohammed. De gevolgen van de islamisering van de Britse samenleving worden almaar opzichtiger en ernstiger, en zijn een voorbode van wat er ook in Nederland staat te gebeuren. De autoriteiten staan al honderden Shariarechtbanken toe, die volgens moslimwetenschapper Elham Manea een ‘totalitaire’ houding hebben, en ‘achterlijker zijn dan sommige delen van Pakistan’. Enkele moslimrechters zijn zelfs voorstanders van het afhakken van handen.

Britse samenleving wordt ‘sharia compliant’

Dankzij de massa immigratie en het hoge geboortecijfer groeit de moslimbevolking in Groot Brittannië razendsnel. En die groei doet zich steeds pijnlijker voelen in de samenleving, omdat die door de overheid gedwongen wordt zich aan te passen aan de islam en de Sharia.

In grote Britse steden bestaan al wijken die 100% moslim zijn, en waar geen vrouw meer naar buiten wordt gelaten. Uit een onderzoek vorig jaar bleek dat veel van deze moslima’s denken dat ze in een islamitisch land wonen, en geen enkel besef hebben dat het overgrote deel van de Britse bevolking (nog) geen moslim is.

Dat zoiets kan gebeuren komt mede omdat de Britse samenleving ontzettend hard haar best doet zich aan te passen aan de islam. Zo heeft de Nationale Unie van Leraren verklaard dat het onderwijzen van de fundamentele Britse waarden aan schoolkinderen voortaan ‘culturele suprematie’ is, en daarom moet worden vervangen door zogenaamde ‘internationale rechten’ – waarmee doorgaans de Sharia wordt bedoeld.

Polygamie voor moslims toegestaan én gefinancierd

Een jaar geleden bleek dat de Britse Sociale Zekerheid instanties het moslims inmiddels toestaat om voor meerdere vrouwen (en hun kinderen) uitkeringen en toeslagen aan te vragen. Hoewel polygamie illegaal is, wordt het al door zo’n 300.000 moslims gepraktiseerd, en sinds 2016 dus ook gefinancierd met belastinggeld.

De overheid bevestigde dat Britse moslimstudenten speciale leningen krijgen die ‘sharia compliant’ zijn. Oud premier David Cameron bood zijn excuus aan moslimextremist Suliman Gani aan, omdat hij gezegd had dat deze de oprichting van een ‘islamitische staat’ steunt. De Moslim Raad van Brittannië eiste onmiddellijk een onderzoek naar ‘islamofobie’ in de politiek.

100.000 Britse moslims staan achter terreur – Honden straks verboden?

Uit een 615 pagina’s tellend onderzoek kwam naar voren dat meer dan 100.000 Britse moslims achter (zelfmoord)terroristen staan. 47% vindt de islam hun belangrijkste identiteit, één derde wil sowieso niets te maken hebben met de Britse cultuur, en slechts 34% gaf aan de politie in te schakelen als ze zouden weten dat een bekende zich bezig houdt met de radicale islam. Al 23% vindt dat in ‘hun’ wijken en steden de Britse wetten moeten worden vervangen door de Sharia. In Manchester kregen bewoners pamfletten in hun brievenbus van de moslimgroep ‘Public Purity’, die eist dat er een verbod komt op honden.

Volgens een voormalige gevangene is de Belmarsh maximum-security gevangenis in Londen als ‘een trainingskamp voor jihadisten’ geworden. 20,8% van de ‘zeer gevaarlijke’ gevangenen in het land zijn moslim, bijna 4 x zo hoog als gemiddeld. De regering werd ervan beschuldigd een rapport over het extremisme in de gevangenis stil te houden. In dat rapport staat onder andere te lezen dat het gevangenispersoneel bang is om tegen de islamisten op te treden, omdat ze vrezen van ‘racisme’ te worden beschuldigd.

Om dezelfde politiek-correcte reden kijkt de overheid bewust de andere kant op bij tal van gevallen van bewezen stembusfraude in en door moslim gemeenschappen.

Misbruikschandalen jarenlang genegeerd

Dan hebben we nog de beruchte, ook op deze site besproken vele misbruikschandalen, waar de Nederlandse media niet of nauwelijks aandacht aan besteden, omdat de daders geen katholieke priesters, maar moslims zijn (en die zijn niet alleen in eigen ogen, maar ook van ‘links’ en ‘progressief’ altijd het slachtoffer). In Telford, dat inmiddels de pedo-hoofdstad van Groot Brittannië wordt genoemd, bleken politici en politie officieren jarenlang het misbruiken en prostitueren van honderden Britse meisjes – waarvan sommigen amper in de puberteit- door Pakistaanse bendes te hebben genegeerd en actief uit de media te hebben gehouden.

In Rochdale was ook zo’n islamitische kindermisbruikbende actief. De 63 jarige leider Shabir Ahmed –die door de rechter een ‘gewelddadige hypocriete bullebak’ werd genoemd- ging in beroep tegen zijn deportatie omdat hij vond dat ‘zijn mensenrechten’ waren geschonden, en zijn veroordeling ‘een complot was om moslims zwart te maken.’ De 43 jarige Pakistaan Mohammed Shaheen –vader van 7 kinderen- ging voor 16 jaar het gevang in omdat hij minderjarige schoolmeisjes had verkracht. Zijn verweer: ‘Ik ben door die meisjes in de val gelokt.’

Drie Somaliërs die een 16 jarig meisje verkrachtten werden tot in totaal 29 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Tijdens de rechtszaak vertoonden ze geen enkele spijt, en zeiden ze dat ze hadden ‘gehandeld volgens onze wetten in Somalië, niet de Britse.’

Deze houding is wijd verspreid onder moslims, en heeft een parallelle islamitische samenleving opgeleverd die zich met steeds meer succes verzet tegen de Britse wetgeving, en die in een overheidsrapport al ‘een natie binnen een natie’ wordt genoemd. Veel imams roepen moslims dan ook op om niet te integreren, omdat het Allahs wil is dat alle ‘ongelovige’ Europeanen goedschiks of kwaadschiks aan de islam worden onderworpen.

Dominee vrijgesproken van ‘haat tegen islam’

Mensen zoals James McConell, een 78 jarige dominee uit het Noord Ierse Belfast, werden voor de rechter gesleept omdat ze het gewaagd hadden openlijk de islam te bekritiseren. McConell had de islam als ‘heidens’ en ‘satanisch’ omschreven, ‘een leer die rechtstreeks uit de hel afkomstig is’. De rechter sprak hem uiteindelijk vrij omdat ‘wij rechters heel voorzichtig moeten zijn om kritiek te hebben op uitspraken die, hoe verachtelijk ze ook zijn, enkel beledigend zijn. Het is niet de taak van het strafrecht om beledigende uitspraken te censureren.’ Kortom: een uitspraak waar de partijdige Nederlandse D66-rechters, die vorig jaar PVV leider Geert Wilders veroordeelden, nog iets van kunnen leren.

Ook bij de extreem politiek-correcte BBC begint zowaar enige besef door te dringen. Aaqil Ahmed, hoofd religie & ethiek van de staatsomroep, riep de Britten op de ‘ongemakkelijke waarheid’ dat ISIS uit moslims bestaat en dat hun leer islamitisch is, te aanvaarden. ‘Ik hoor zoveel mensen zeggen dat ISIS niets met de islam te maken heeft. Natuurlijk is dat wel zo. Ze preken niet het Judaïsme.’ (1)

Onlangs nam de BBC in het satirische programma ‘The real Housewives of ISIS’ moslims zelfs op de hak – een unicum, en eindelijk een teken dat men islam –en alles waar deze haatideologie voor staat- écht serieus begint te nemen. Maar of het nog kan voorkomen dat onze ooit vrije en stabiele landen worden overlopen en veroverd door islam?

Bron

0 1271

Een langverwacht rapport waaruit moest blijken dat Rusland Donald Trump steunde tijdens de verkiezingscampagne, heeft de Amerikaanse veiligheidsdiensten in grote verlegenheid gebracht. Dat schrijft het Russische persbureau Sputnik.

Het bewijs dat zender RT het Amerikaanse volk beïnvloedde blijkt te zijn verzameld in december 2012, vlak nadat Barack Obama was herkozen tot president.

Het rapport richt zich op tv-shows en interviews die jaren voor de verkiezing van Trump waren uitgezonden, ver voordat hij überhaupt politicus was.

2012

Amerikaanse inlichtingendiensten claimen in bijlage A van het rapport dat ‘de tv van het Kremlin poogt de politiek te beïnvloeden in de Verenigde Staten’.

Onderaan de pagina staat in een voetnoot dat ‘de bijlage is gepubliceerd op 11 december 2012 door het Open Source Center’.

Het rapport stelt dat in twee programma’s van RT, Breaking the Set en Truthseeker, kritiek wordt geuit op de VS.

Al lang niet meer

Het probleem is dat beide shows al lang niet meer werden uitgezonden toen de verkiezingscampagne begon.

Het rapport gaat dieper in op onregelmatigheden tijdens het stemmen, die zich dus tijdens de campagne van Obama moeten hebben voorgedaan.

“RT is kritisch op het Amerikaanse economische systeem, het Amerikaanse beleid, de hebzucht van Wall Street en de staatsschuld,” aldus het rapport.

Romeinse Rijk

“Sommige presentatoren van RT hebben de VS vergeleken met het Romeinse Rijk en voorspeld dat de corruptie en hebzucht zullen leiden tot een financiële instorting,” klonk het verder.

Al deze verslaggeving uit 2012 was natúúrlijk onderdeel van een groots plan om Trump in het zadel te helpen.

RT gaf dit jaar ook andere presidentskandidaten de ruimte om hun zegje te doen, kandidaten die niet mochten meedoen aan de grote verkiezingsdebatten in de VS. Dat is vanzelfsprekend uit den boze.

Fracking

In het rapport wordt verder gesteld dat RT verslag doet over ‘gevaren van fracking voor het milieu en de volksgezondheid’. Monsters zijn het…

Het Amerikaanse inlichtingenapparaat presenteert dit rapport, dat vlak na de herverkiezing van Obama is opgesteld, desalniettemin als ‘bewijs’ dat Rusland Trump in het zadel heeft geholpen.

Huidige president

Als het rapport klopt en RT in 2012 daadwerkelijk het Amerikaanse volk heeft beïnvloed, is de zittende president de enige die daar baat bij heeft gehad.

Vier jaar geleden was Trump nog geen politicus en het is dan ook een raadsel hoe tv-programma’s uit 2012 de verkiezingen van afgelopen november hebben beïnvloed.

[Sputniknews]

0 2702

Dandelion thee beter bekend als Paardenbloem (thee) bezit niet alleen krachtige detox eigenschappen, maar bezit aldus wetenschappelijke studies krachtig en snel werkend vermogen om kankercellen te vernietigen door apoptose. Apoptose is het proces waarin een cel zichzelf doodt.

De wetenschap dat thee getrokken van wortels van de welbekende Paardenbloem het vermogen in zich heeft om in veel gevallen bij mensen die kanker hebben, de kanker  te kunnen vernietigen, hebben we te danken aan oncoloog dr Caroline Hamm.

Zij ontdekte dat in meerdere gevallen kankerpatiënten na het drinken van Dandelion thee zich begonnen te herstellen.

Hierop vroeg ze een University of Windsor biochemicus, Siyaram Pandey, om te ontdekken of er misschien meer in zou zitten dan de buitenkant deed vermoeden.

En inderdaad, in zijn eerste experimenten met leukemie cellen bleek het extract van de wortel van de paardenbloem apoptose te veroorzaken in de kankercellen. De kankercellen stierven. Daarbij lieten bloedmonsters zien dat gezonde cellen ongemoeid gelaten waren.

Het onderzoek is daarna uitgebreid naar andere kanker soorten waarbij dezelfde opmerkelijke resultaten werden waargenomen. Meer wetenschappelijk onderzoek naar Dandelion thee is nu gaande en het onderzoeksteam heeft goedkeuring gevraagd voor Fase 1 Clinical Trial, .

Siyaram Pandey: “Het was opzienbarend, maar het was nog niet zo opzienbarend, totdat we zagen dat het voor normale cellen niet giftig bleek“.

Volgens studies beginnen kankercellen met desintegreren na minder dan 48 uur na het in contact komen met paardebloem wortel extract. Als reactie op de desintegratie vervangt het lichaam deze cellen met nieuwe gezonde cellen. Verdere studies daarvan kan men concluderen dat Dandelion thee van de wortel, zeer krachtige anti-kanker voordelen voor zowel borst-, lever-, colon-, long- en prostaatkanker met zich mee brengt.

Dandelion thee redde leven van John DiCarlo die door de reguliere zorg was opgegeven!

Bij John DiCarlo (76), inzet was een aantal jaren geleden kanker in de vorm van leukemie geconstateerd. Na een aantal agressieve behandelingen in het ziekenhuis werd hij door zijn specialisten naar huis gestuurd om zijn zaken met zijn familie en vier kinderen ‘op orde te kunnen brengen’, zo zij verwachtte had hij niet lang meer te leven.

De kanker kliniek deed nu na alle reguliere zorg geen baat bleek te hebben de suggestie om Dandelion wortel thee te proberen. Vier maanden later keerde hij terug naar de kanker kliniek, per 2012 is hij 3 jaar kankervrij.

Dandelion bloemen rijk aan antioxidanten!

De bloemen van de Paardenbloemen zijn geladen met waardevolle antioxidanten en dragen na consumptie bij aan het versterken van je immuunsysteem ofwel het schild dat je helpt beschermen tegen allerlei kwalijke aanvallen die ziekte en versnelde veroudering veroorzaken.

De wortels, de bloemen, maar ook de blaadjes en de stengel, kortom alle delen van de paardenbloem zijn erg gezond en geladen met veel waardevolle gezondheidsstoffen, waar in een ander artikel wat meer over verteld zal worden.

Attentie: Raadpleeg altijd uw eigen reguliere huisarts of reguliere specialist voordat u besluit om eventueel een kruidenpreparaat in welke vorm dan ook in te nemen!

Recept: Om dandelion thee zelf te maken?

Om zelf Dandelion thee te maken. Koop je zelf biologische paardenbloemwortel stukjes. Doe enkele eetlepels paardenbloem wortel in de theepot, overgiet dit met heet, niet kokend water en laat voor 20 minuten trekken. Daarna opgieten mbv een zeef, in een mok. En eventueel op smaak brengen met een puntje kaneel en wat honing en eventueel wat pepermuntolie erbij want de smaak zal de meeste niet bevallen daar deze wat bitter is.

Waar koop ik Dandelion thee?

Paardenbloem wortel extract waarbij elke capsule gelijk staat aan 2 gram wortelpoeder, heb ik hier gevonden. Je kan de capsule openmaken en het poeder als thee gebruiken, waarna je dat met warm water opdrinkt na het even een kwartiertje te hebben laten trekken. Warm gedronken dranken, die nog even in de mond hebben gerold nemen nog beter op ook: Paardenbloem extract| VITAMINESPERPOST.NL

Bron

0 372

Paus Franciscus heeft journalistiek die gebaseerd is op roddels en geruchten tijdens een bijeenkomst met de Italiaanse journalistenvakbond in het Vaticaan getypeerd als ‘een vorm van terrorisme’.

Hij haalde ook uit naar media die volkeren zwartmaken en onnodig angst zaaien over migranten. De paus zei dat dergelijke negatieve verslaggeving ‘destructief’ werkt.

Hij spoorde journalisten aan nog meer op zoek te gaan naar de waarheid nu media 24 uur per dag nieuws brengen.

Krachtig wapen

“Ik snap dat het met de constante stroom aan nieuws niet altijd gemakkelijk is om de waarheid te achterhalen, maar journalisten moeten hun feiten altijd goed controleren,” zei hij.

“Geruchten verspreiden is een vorm van terrorisme,” zei paus Franciscus.

“Natuurlijk kun je mensen ook doden met woorden. Dit geldt nog meer voor journalisten, omdat hun stem iedereen kan bereiken en een krachtig wapen is,” voegde hij toe.

Verzoening

De paus vindt dat journalisten moeten uitkijken dat de discussie in de samenleving niet te veel polariseert.

“Het leven is niet alleen zwart en wit, alle journalisten moeten zich bewust zijn van de grijze gebieden en deze op een correcte manier bespreken,” zei hij.

“Ik hoop dat journalistiek meer zal worden gebruikt als iets constructiefs, voor het algemeen belang, om verzoening te bevorderen, en minder voor het aanzetten tot confrontatie,” aldus de paus.

[Collective-evolution]

0 2140

Nieuwste stealth raketten voor Polen kunnen gebruikt worden voor ‘first strike’ op Rusland – Grootste troepenverplaatsingen in Duitsland sinds einde Koude Oorlog – Donald Trump: Alleen idioten willen oorlog met Rusland.

Hoewel de aankomende president Donald Trump herhaaldelijk heeft gezegd de banden met Rusland te willen herstellen, gaan de scheidende regering Obama en de NAVO in snel tempo door met het voorbereiden van een oorlog tegen Rusland in Europa. In de Duitse stad Bremerhaven zijn inmiddels massa’s Amerikaanse tanks en pantservoertuigen aangekomen. De deze maand in gang gezette operatie ‘Atlantic Resolve’ omvat de grootste troepenbeweging in Duitsland sinds het einde van de Koude Oorlog, als een complete Amerikaanse brigade naar Polen wordt verplaatst. Dat land gaat als eerste land buiten de VS 70 van de nieuwste stealth raketten krijgen, waarmee een ‘first strike’ op Rusland mogelijk wordt.

Europa moet volgens de globalisten in Washington en Brussel klaarblijkelijk voor de derde keer in een eeuw tijd het strijdtoneel worden van een wereldoorlog. De NAVO werkt daar met een agressieve militaire opbouw in Oost Europa al vele jaren naartoe. De CIA zette in Oekraïne een staatsgreep op touw om het land uit de Russische invloedssfeer los te weken en een burgeroorlog tegen de Russische sprekende bevolking te ontketenen, zodat land gebruikt kan worden als ‘opofferbaar’ voorfront in de geplande toekomstige (wereld)oorlog.

‘Vrede en veiligheid’

In Bremerhaven kwamen gisteren 446 rupsvoertuigen en 907 stuks ander rollend materieel uit Amerika aan. Daar zaten 87 gevechtstanks van het type M1 Abrams, 144 Bradley bewapende infanterie pantservoertuigen en 18 Paladin houwitsers tussen. Naast 4000 soldaten komt het totaal aantal Amerikaanse militaire voertuigen aan de Russische grens hiermee op 2000.

Volgens Tedd Bertulis, vicecommandant van de Amerikaanse logistieke tak van het leger in Europa, is de enorme militaire opbouw allemaal bedoeld om ‘de vrede en veiligheid’ te garanderen. Zoals de Amerikanen dat ook zo goed gelukt is in Libië, Syrië, Irak, Oekraïne en al die andere landen waar de regering Obama ‘vrede en veiligheid’ ging brengen.

Polen krijgt stealth raketten, leger fors vergroot

Polen, dat net als Oekraïne door het Pentagon als slagveld is aangewezen, krijgt als eerste land buiten de VS 70 AGM-158B JASSM-ER stealth raketten, die vanaf F-16’s kunnen worden afgevuurd. De raketten, die een bereik hebben van meer dan 1000 kilometer en daarmee Moskou kunnen bereiken, kunnen daarom worden ingezet in een ‘first strike’ (eerste aanval) tegen Rusland.

In 2014 schaften Polen en ook Finland al de eerste variant van de raket aan, de AGM-158A, die een bereik heeft van ‘slechts’ 370 kilometer. Polen neemt deze raket dit jaar in gebruik. Daarnaast komen in 2017 de eerste 20.000 van in totaal 50.000 man van een nieuwe paramilitaire territoriale Poolse defensiemacht, dat als een soort reserve leger gaat functioneren, in dienst. Het leger zelf zal de komende jaren vergroot worden van 95.000 naar 150.000 soldaten, en fors worden gemoderniseerd en uitgebreid met onder andere 1200 drones, waarvan er minimaal 1000 met raketten kunnen worden uitgerust.

Nieuwe wapens destabiliseren veiligheid Europa

Naast de AGM-158B wordt in 2018 het omstreden Aegis Ashore ballistische raketafweersysteem in Polen opgesteld. Beide wapensystemen zijn een overduidelijke rechtstreekse bedreiging tegen Rusland, en zullen de veiligheidssituatie op ons continent verder destabiliseren. ‘De JASSM-ER is een buitengewoon provocerende stap tegen Rusland, ondermijnt de veiligheid van Europa, en plaatst Polen aan het front van een (nieuwe) wapenwedloop,’ is de conclusie op Zero Hedge.

Trump: Alleen idioten willen oorlog met Rusland

Mogelijk dat Donald Trump de door de gevestigde orde geplande militaire confrontatie met Rusland weer kan afwenden, en nog dit jaar een begin maakt met een nieuwe periode van ontspanning en samenwerking. Afgelopen zaterdag twitterde hij dat ‘een goede relatie met Rusland iets goeds is, niet iets slechts. Alleen ‘domme’ mensen, of idioten, zouden dit slecht vinden. We hebben al genoeg problemen op de wereld om er nog een bij te krijgen. Als ik president ben, zal Rusland ons veel meer respecteren dan nu, en zullen beide landen wellicht samenwerken om enkele van de grote en dringende problemen van de wereld op te lossen!’

Bronnen:

(1) Epoch Times
(2) YouTube
(3) Zero Hedge
(4) Zero Hedge

0 513

Stefan Beck en Michel Spekkers zijn deze kerstvakantie naar de Donbass afgereist om onderzoek te doen naar feiten en omstandigheden rond de MH17 crash. Op twitter is daar opschudding over ontstaan. Met name omdat Michel Spekkers menselijke resten en ander materiaal mee naar Nederland heeft genomen. Hij heeft dat in alle openheid gedaan en ook om ze af te geven aan de authoriteiten in Nederland.

Echter, bij aankomst op Schiphol heeft daar niet enkel de overdracht van deze materialen plaatsgevonden. De authoriteiten hebben direct ook computers, telefoons en ander beeldmateriaal tegen de wil van de journalisten geconfisceerd.

Eric Donk

Eric Donk heeft het ook wel eens meegemeaakt dat meteriaal in beslag is genomen en dat is toen gewist. Dat belooft niet veel goeds en is een uitermate kwalijke zaak. De mannen zouden wel eens explosief materiaal geschoten kunnen hebben; wellicht ook van getuigen die meer weten over de achtergronden van de crash. Zolang het materiaal niet in zijn geheel is geretourneerd zullen we dat niet weten.

NRC-journalist Steven Derix zurig over Beck en Spekkers

In andere tweets windt Joost Bosman zich erover op dat de de heren “illegaal” Oekraïne zijn binnen gegaan. Bosman hernnert er ook aan dat Spekkers tot circa 2006 problemen heeft gehad met justitie in de VS en Nederland voor onder andere creditcard fraude en oplichting. Opwinding over het door de staat in beslag nemen van het materiaal van Beck en Spekkers hebben we bij Bosman en Derix nog niet gezien.

Het dedain bij de NRC-jongen Derix zit diep. Hij zit te wachten op het eerste goede stuk van Spekkers. Dat moet hij en zijn NRC vooral zeggen, veilig, hoog en droog vanaf zijn plekje in Moskou! Nou, wij zitten ook te wachten op het eerste goede, en vooral onafhankelijke, stuk van Derix!

Graham Phillips

Graham Phillips, die wij kennen van zijn excellente werk nog jl. vrijdag, waar Derix nog en puntje aan kan zuigen, wordt er ook bijgesleept omdat hij met Spekkers een tijdje opgetrokken is. Phillips heeft er maar gelijk een verklaring over uitgegeven.

Conclusie Blik op NOS-journaal

De staats- en concernjournalisten laten zich weer enorm kennen. Het echte nieuws laten ze liggen, negeren ze, playen ze down. Burgerjournalisten vinden ze geweldig als het Bana of Bellingcat betreft. Maar owee als Beck en Spekkers aantonen wat de Nederlandse authoriteiten allemaal laten liggen in de Donbass, dan richten deze goedbetaalde journalisten zich niet op deze authoiteiten, maar op deze mensen die in eigen tijd en met eigen geld hun ding doen.

Bron

0 3835
Schokkende bekentenis van de baas van de Rekenkamer in Elsevier. Van de helft van de uitgaven van de overheid is niet te achterhalen waaraan die wordt besteed. Arno Visser bepleit meer inzicht. Misschien is een revolutie wel effectiever. Misschien is het tijd voor een opstandig theefeestje.

Weet u nog? De Amerikaanse revolutie? Die begon omdat de Engelse kolonisten belasting wilde invoeren, maar de Amerikaanse bevolking daarover niets mocht zeggen. De kreet ‘No taxation without representation’ werd toen geboren. Hoe is de situatie in de lage landen anno 2017? Die wijkt daar niet veel van af. De helft van het geld dat we besteden aan collectieve uitgaven komt terecht bij clubjes, instellingen en groeperingen die nimmer verantwoording hoeven af te leggen over hun uitgaven. Tijd voor een revolutie. Tijd voor controle over onze centen.

Arno Visser, de baas van de Rekenkamer, is nog vrij rustig, maar je voelt zijn woede. De beste passages (Blendle-link).

Het onderwijs kreeg 2,2 miljard extra. Waar is het gebleven? We weten het niet!

Visser daarover: ‘De Algemene Rekenkamer, die een deelonderzoek hiervoor uitvoerde, concludeerde indertijd: hoewel Kamer en kabinet hadden afgesproken dat de onderwijsvernieuwingen budgettair neutraal zouden worden ingevoerd, bleken ze tussen 1990 en 2007 2,2 miljard extra te hebben gekost. Hoe scholen dat geld hadden benut, was niet te achterhalen. Wat als de volksvertegenwoordiging tóch wil weten of extra budget voor het onderwijs rendeert? De Algemene Rekenkamer onderzocht in 2015 wat er was gebeurd met de 1,2 miljard euro extra voor de professionalisering van leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Conclusie: het is onbekend hoeveel extra geld schoolbesturen daadwerkelijk aan de professionalisering van leraren besteedden. Evenmin is vast te stellen welk effect dat had op de onderwijskwaliteit.’

Maar het is bij de hele overheid, om met Cruijff te spreken, budgettaire geitenkaas.

Visser. ‘Dit democratisch gebrek aan inzicht raakt niet alleen het onderwijs. Probeer er achter te komen wat de meerwaarde is van innovatiesubsidies van Economische Zaken voor het bedrijfsleven, of de financiële middelen die Sociale Zaken en Werkgelegenheid uittrekt voor de begeleiding van oudere werklozen, of de reorganisa tie van de politie door Veiligheid en Justitie: het is bijkans onmogelijk om te bepalen of er met het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig is omgegaan – om maar een paar voorbeelden te noemen. En ook de 11 miljard euro die in 2015 van het Rijk naar gemeenten werden overgeheveld, zijn niet gepaard gegaan met democratische spelregels die helpen besteding publiek inzichtelijk te maken.’

Ja, dat is idioot. Vindt ook Visser.

‘Dat is zorgelijk, want het gaat over veel geld. De collectieve uitgaven bedragen zo’n 300 miljard euro per jaar. Meer dan de helft van de in Den Haag geïnde euro’s wordt elders uitgegeven en verantwoord. Door provincies en gemeenten, maar ook door organisaties als het UWV, Staatsbosbeheer, zorginstellingen en subsidie ontvangende vennootschappen als ProRail en NS. De relatie tussen innen, betalen en genieten is dus nauwelijks te leggen en de euro is zo onnavolgbaar geworden. Wie heeft er dan nog grip? Wie vertrouwt erop dat het vanzelf wel goed gaat? Gebrek aan inzicht is toch nooit basis voor vertrouwen?’

Conclusie: dit kan niet langer.

‘Zo zijn we in 2017 op een punt aanbeland waar geen democratisch gekozen instituut nog een totaalbeeld heeft, de publieke geldstromen kan volgen en er relevante informatie voor terug krijgt. Tot wie moet de belastingbetaler zich wenden met de vraag waarom die ozb-verhoging nodig is? En al die gemeenten, provincies, scholen en ziekenhuizen kunnen nauwelijks van elkaar leren: er is geen harmonisatie die op systematische wijze inzicht in prestaties en effecten van publieke middelen creëert. Niemand spreekt dezelfde taal, ieder doet het op zijn eigen manier. Taxation is gebleven, representation is stap voor stap uit het zicht verdwenen. Daarmee is een burgerrecht uit het zicht verdwenen. En ontbreekt relevant inzicht dat de volksvertegenwoordiger kan delen met zijn achterban.’

‘En dus moet het ook gaan over taxation en representation – maar dan niet alleen op centraal niveau, maar ook op provinciaal en lokaal niveau. Want daarachter zit de vraag of we willen worden geregeerd door rekenkundige modellen of door volksvertegenwoordigers. Het budgetrecht van de volksvertegenwoordiging immers waarmee het allemaal begon, en waar het nog steeds allemaal om draait. No taxation without representation!’

Visser wil geen revolutie, maar meer inzicht in data. Prima en goed bedoeld, maar een paar hooivorken naar het Binnenhof heeft misschien toch iets meer effect. In Boston lukt het wel om het volk weer iets te zeggen te laten krijgen over hun eigen geld nadat de Britse bezetter de belasting op Amerikaanse thee verhoogde. Het is maar een idee hè.

Bron

Open

Online Chat