vrijdag, september 29

Andreas Trechel, topman van de Oostenrijke Erste-Bank, zegt dat het gecontinueerde lage-rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) niets anders ‘dan een onteigening van de spaarders in heel Europa is’. In Griekenland is de EU begonnen met wat straks vermoedelijk heel Europa te wachten staat: een meldplicht voor burgers voor het bezit van cash geld en sierraden. Aangezien de EU tevens de Europeanen totaal wil ontwapenen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat Brussel hiermee de volgende stappen zet naar wurgende totalitaire controle over zijn straks volledig machteloos en rechteloos gemaakte verarmde onderdanen.

‘Onder de radar’ van de migrantencrisis en spanningen rond Syrië voeren de eurocraten allerlei maatregelen in die in almaar sneller tempo een einde zullen maken aan onze welvaart en vrijheid. Trechel noemt het ‘extreem problematisch’ dat het zelfs goed verdienende Europeanen onmogelijk wordt gemaakt om een klein eigen vermogen op te bouwen. De ECB helpt wel de schuldenlanden, maar private banken, kleine bedrijven en hun klanten ‘worden door de ECB beschadigd. Alleen als je rijk bent kun je tegenwoordig nog rijker worden.’

Open geldsluizen goed voor rijken, slecht voor burgers

De ECB gaat vrijwel onopgemerkt door met het massaal aankopen van staatsobligaties van de zuidelijke schuldenlanden, wat vooral op kosten van de welvaart van noordelijke staten zoals Duitsland en Nederland gaat. Alleen al vorige week kocht de bank voor € 13,75 miljard op; de week ervoor was het nog € 12,57 miljard. Sinds begin maart is het totaalbedrag opgelopen tot maar liefst € 445,45 miljard. Inclusief hypotheekpapieren zal het programma eind september 2016 een duizelingwekkende € 1,14 biljoen hebben gekost.

Verwacht wordt dat ECB-chef Mario Draghi aanstaande donderdag de geldsluizen nog verder openzet. In Frankfurt beweert men dat dit beleid nodig is om de zeer lage inflatie aan te wakkeren en de banken te stimuleren meer kredieten aan bedrijven en huishoudens te verlenen. (1)

Feit is echter dat de inflatie via allerlei rekenkundige kunstgrepen op papier kunstmatig laag wordt gehouden. Terwijl de meeste gewone burgers hun belangrijkste lasten al jaren fors zien stijgen en steeds minder te besteden hebben, worden de grote banken, multinationals, beurzen en schuldenstaten die weigeren te hervormen overeind gehouden en permanent gefinancierd met onbeperkte ‘quantitative easing’.

Meldplicht cash en sierraden begint in Griekenland

De EU heeft Griekenland gedwongen een meldplicht voor cash geld en sierraden in te voeren, ook als deze in bankkluisjes in het buitenland liggen. Voorlopig liggen de minimumbedragen bij € 15.000 voor cash en € 30.000 voor sierraden, maar na eenmaal te zijn ingevoerd kunnen –en zullen- die bedragen waarschijnlijk stapsgewijs gaan dalen.

Met deze maatregel –die overduidelijk aantoont dat het in Griekenland helemaal niet beter gaat, zoals de media en politiek ons willen doen laten geloven- wil de Troika Griekse burgers dwingen hun geld weer op de failliete banken te zetten. De Grieken haalden honderden miljarden van hun rekeningen af om zich te beschermen tegen bankeninstortingen, -sluitingen en een eventuele uittreding van het land uit de eurozone.

‘Blauwdruk voor financiële onderdrukking hele EU’

‘Men kan er vanuit gaan dat het om een blauwdruk voor financiële repressie gaat, die bij een crisis ook in de andere Europese landen zal worden toegepast,’ waarschuwt de financieel-economische site DWN. ‘De EU volgt in de regel dit model. Zo werd na de ‘bail-in’ van schuldeisers op Cyprus beweerd dat zoiets nooit in de andere EU-staten zou worden ingevoerd. Enkele maanden later werd zo’n ‘bail-in’ echter tot EU-recht gemaakt.’ (2)

De Amerikaanse collega’s van het onafhankelijke Zero Hedge constateren dan ook dat ‘dit de eerste stap is naar een totale inbeslagname’ van alle bezittingen en rijkdom van de Europese burgers. Bankroete regeringen hebben dit historisch al zo vaak gedaan. Van iemand die een ‘fout’ maakt bij het opgeven, of die dit gewoon weigert, kan zo alles worden afgepakt.’ (3)

Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Zero Hedge
(4) EJ Bron
(5) World News Daily

Share.