zaterdag, september 23

Extreemlinkse gouverneur van Californië: ‘Wij zijn een aparte natie’ – Staten gaan samenwerken met de EU in het vernietigen van de welvaart en vrijheid van het gewone volk – Analist: ‘Er komt een burgeroorlog aan’.

De Verenigde Staten stevenen met zevenmijlslaarzen op een ongekende binnenlandse crisis af. Top Democraten hebben het al openlijk over het ontketenen van een opstand en burgeroorlog tegen de regering Trump. Linkse groepen en activisten plegen –daartoe aangezet door de mainstream media- almaar grover wordend geweld tegen rechtsen en conservatieven. En nu hebben 10 staten zich officieus afgescheiden van de VS door te verklaren dat ze samen met de EU en China een ‘klimaatalliantie’ gaan vormen die zich niets aantrekt van het terugtrekken van president Trump uit het klimaatakkoord van Parijs. In de Amerikaanse grondwet is het staten echter expliciet verboden om eenzijdig verdragen met andere landen te sluiten.

De afscheidingsregeringen van Californië, New York en Washington hebben letterlijk aangekondigd dat ze unilateraal –en grondwettelijk dus illegaal- het klimaatverdrag van Parijs zullen blijven honoreren. De extreemlinkse gouverneur Brown van Californië was heel duidelijk: ‘Het is een beetje heftig om over een partnerschap tussen China en Californië te spreken alsof we een apart land zijn, maar dat zijn we wel… Wij zijn een machtige staatsregering. We hebben negen andere staten die het met ons eens zijn.’

De Klimaatministers van Schotland en Noorwegen, alsmede ook enkele hoge EU officials, hebben al aangekondigd zich op losse Amerikaanse staten te gaan concentreren, waarmee ze de afscheidingsbeweging in de VS direct ondersteunen, en zich daarmee feitelijk als een vijand van Washington opwerpen.

Grote overeenkomsten met afscheiding Zuidelijke Confederatie in 1861

De staten Vermont, Massachusetts, Connecticut, Oregon, Colorado, Hawaii, Virginia en Rhode Island vormen de andere staten van de klimaatalliantie*, die veel weg heeft van de Montgomery Conventie van de (Zuidelijke) Confederatie, die leidde tot de Amerikaanse burgeroorlog tussen 1861 en 1865 (en tot een nederlaag van diezelfde Confederatie).

* Wij tellen er ook 11, maar Washington wordt niet als aparte staat gerekend.

In beide gevallen is er sprake van een alliantie van staten die weigert de autoriteit van Washington te erkennen. In de 19e eeuw wilden de Zuidelijke Staten de slavernij van de zwarten niet opgeven; in onze tijd wil de klimaatalliantie een nieuwe vorm van slavernij introduceren door met name met de EU mee te gaan in het vernietigen van de welvaart en vrijheid van het gewone volk door het opleggen van torenhoge klimaatbelastingen, en het weghalen van miljarden dollars en euro’s uit de samenleving door deze in enkele grote ‘groene energie’- en klimaatmultinationals en hun banken te pompen.

Net als de steenrijke Zuidelijke slavenhouders denkt de moderne linkse elite in Amerika en Europa dat ze door hun enorme rijkdom en macht onaantastbaar zijn, en zelfs straffeloos verraad kunnen plegen. Vanuit hun luxueuze penthouses, villa’s en regeringscentra kijken ze op ons neer, en trekken zich er niets van aan dat de meerderheid van het gewone volk veel minder enthousiast is over een met hun belastinggeld gefinancierde strijd tegen een fictief klimaatprobleem, en het overhevelen van miljarden, die voor zaken zoals gezondheidszorg en onderwijs hadden kunnen worden gebruikt, naar zinloze investeringen in tienduizenden windmolens en velden vol met zonnepanelen.

‘Nog steeds deel van Unie, MAAR…’

Gouverneur Brown zei weliswaar dat Californië ‘nog steeds deel uitmaakt van de Unie’, maar dat is net zo bizar als dat de commissaris van Friesland zou verklaren dat zijn provincie nog steeds deel uitmaakt van Nederland. Door een normaal feit te onderstrepen geeft iemand aan dat dit in de nabije toekomst wel eens zou kunnen veranderen.

Brown liet daar verder overigens geen misverstand over bestaan: ‘Het is belangrijk dat de wereld weet dat Amerika niet Washington is. Ja, we zijn deel van de Unie, maar we zijn ook een soevereine staat die het noodzakelijke beleid kan promoten dat nodig is voor ons overleven.’ Zijn cruciale ‘maar’ is de eerste openlijke stap naar een echte, officiële afscheiding van de Verenigde Staten.

De Californische gouverneur gaat op kosten van de Energy Foundation naar China om daar over (illegale) klimaatafspraken te praten. Achter deze Energy Foundation zitten een aantal extreemlinkse organisaties. Eén van de belangrijkste donateurs is Ecocrat miljardair Tom Steyer, die grote financiële belangen in China heeft, onder andere met leden van de Chinese regering. Steyer beschuldigde Trump van ‘verraad’ vanwege het terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs.

Andere notoire ultralinkse namen achter de Energy Foundation zijn het Rockefeller Brothers Fund, Bloomberg en –daar hebben we hem weer- multi miljardair George Soros, de kwade genius achter de opstand tegen president Trump.

Ook verraad op gebied van immigratie

Daarnaast is er nog een ander gevoelig thema waarop Californië en andere staten rechtstreeks tegen Washington ingaan: immigratie. Zo negeren ze nieuwe federale wetten door een illegaal verdrag te handhaven waarmee illegale asielzoekers in zogenoemde ‘sanctuary’ steden en staten niet vervolgd mogen worden. Ook dit is puur verraad.

Wat de situatie nog erger maakt dan pal voor de Amerikaanse burgeroorlog is dat deze afscheidingsstaten openlijke allianties sluiten met vreemde –en in sommige opzichten zelfs vijandelijke- machten. Daarmee wordt de eenheid van de VS nog verder ondermijnd.

‘Er komt een burgeroorlog aan’

‘Er komt een burgeroorlog aan,’ concludeert Daniel Greenfield voor FrontPageMag dan ook. ‘Tijdens de laatste verkiezingen verwierp de territoriale meerderheid van de Amerikanen de heerschappij van de rijke en machtige stedelijke enclaves (op de verkiezingskaart kleurde bijna heel Amerika Republikeins rood, met uitzondering van de grote stedelijke gebieden in met name het Oosten en Westen). Buiten hun bases aan beide kusten werd de politieke macht van de Democraten verwoest. En dus zijn ze teruggevallen op (pogingen tot) omverwerping en afscheiding.’

‘China gaat op zeer serieuze wijze voorwaarts, net als Californië. En wij gaan de tegengestelde richting van Donald Trump op,’ dreigde gouverneur Brown. De door de Democraten beheerste massamedia juichen over dit openlijke verraad.

Greenfield: ‘Brown en zijn collega’s overtreden rechtstreeks de Logan Wet. Hun acties zijn een schending van de Grondwet van de VS. Dit alles is de zoveelste duistere stap op de weg naar een nieuwe burgeroorlog. Als de klimaatconfederatie niet ter verantwoording wordt geroepen vanwege hun verraad, zal de crisis alleen maar groter worden.’

Bronnen:

(1) FrontPageMag via Zero Hedge

Share.