dinsdag, september 26

Absurde Westerse provocaties brengen oorlog met Rusland  dichterbij – Flashback: Plotselinge kernoorlog en vernietiging Westen halve eeuw geleden voorspeld in profetie van Noorse christin

Als vervolg op –en onderstreping van- het artikel van gisteren ‘NAVO, Merkel en Obama bouwen aan nieuwe oostfront tegen Rusland’ komt vandaag de mededeling van de Amerikaanse onderminister van Defensie, Robert Fork, dat de NAVO 4 bataljons met ieder 4000 soldaten langs de Poolse en Baltische grenzen met Rusland gaat legeren. Nog nooit eerder werden NAVO soldaten zó dicht bij de Russische grenzen geplaatst. Defensie analisten stellen dat de stap zonder twijfel tot nog meer spanning tussen Amerika en Rusland zal leiden, en het Kremlin niets anders kan doen dan hier militair op te reageren.

Het is voor het eerst sinds de Nazi invasie van Rusland zo’n 75 jaar geleden dat Duitse troepen (1 bataljon) aan de oostelijke grenzen met Rusland komen te staan. Een zeer pijnlijke herinnering voor de Russen, die zoals u weet tijdens de Tweede Wereldoorlog 20 miljoen mensen verloren. De Amerikanen (2 bataljons) en de Britten (1 bataljon) werden zelfs nog nooit eerder zo dicht bij Rusland gelegerd.

We begrijpen best dat mensen liever niet willen horen dat de NAVO onder Amerikaanse leiding uit is op oorlog met Rusland, en denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Wij hopen vanzelfsprekend dat het zover nooit zal komen, maar daarvoor is het naar onze overtuiging noodzakelijk dat de Europeanen zo snel mogelijk andere leiders kiezen, die breken met deze agressieve oorlogskoers van de Amerikanen, en weer toenadering zoeken tot Moskou.

Vladimir Putin: IJzeren geduld, maar ook een IJzeren vuist

Wat we tot nu toe weten over Vladimir Putin is dat hij aan de ene kant een ijzeren geduld en zelfbeheersing heeft, maar aan de andere kant niet zal aarzelen als eerste met ijzeren vuist toe te slaan als hij vindt dat de provocaties een te grote bedreiging voor Rusland beginnen te vormen, en oorlog nog de enig overgebleven optie is om het thuisland te verdedigen.

De opbouw van het NAVO raketschild in Oost Europa –zogenaamd tegen Iran, maar in werkelijkheid tegen Rusland gericht- en de door het Westen georganiseerde staatsgreep in Oekraïne deed Putin reeds troepen en materiaal naar het westen verplaatsen. Toen zijn vele protesten tegen het raketschild geen enkel gehoor vonden, plaatste hij Iskander-M raketten in de buurt van Polen, Litouwen, Letland en Estland, de landen waar nu de 16.000 NAVO soldaten worden gelegerd.

Deze raketten kunnen kernkoppen vervoeren, zijn niet te stoppen door afweerraketten, en zullen bij een toekomstige door de VS uitgelokte oorlog ongetwijfeld worden ingezet om de Westerse troepen in Oost Europa van de kaart te vegen. In dit kader wijzen we er nog eens op dat zowel het Pentagon als het Britse Koninklijke Defensie Instituut de afgelopen 2 jaar hebben geconstateerd dat de NAVO geen schijn van kans maakt tegen het inmiddels op alle punten sterkere Russische leger.

Vervulling laatste deel profetie Noorse vrouw dichterbij?

Christenen herinneren wij opnieuw aan de bekende en zeker het afgelopen jaar veelbesproken profetie van een Noorse vrouw uit de jaren ’60, die correct voorspelde dat Noorwegen rijk zou worden door olie, er ontspanning tussen Oost en West zou komen, en het Westen in snel tempo moreel zou vervallen en decadent zou worden.

Na een tijd van ontspanning en ongekende welvaart zou Europa overspoeld worden met miljoenen migranten, zóveel, dat het grote onrust zou veroorzaken en veel weerstand zou oproepen. Tijdens die periode zou volgens de vrouw plotseling, op een onverwachte plek, de Derde Wereldoorlog uitbreken. Het Westen zou verliezen; Europa zou grotendeels met kernwapens worden verwoest. In deze periode zou Jezus Christus terugkeren, maar uit de eerste vertalingen van de profetie blijkt dat –in tegenstelling tot wat op veel christelijke sites en blogs is te lezen- onduidelijk is wanneer dat precies zal gebeuren.

Bron

Share.