Zeventien staten hebben nu officieel de klacht van Texas bij het Amerikaanse Hooggerechtshof gesteund, waarin wordt beweerd dat vier staten die de presidentsverkiezingen voor democraat Joe Biden hadden gecertificeerd, hen slecht hebben beheerd in strijd met de Amerikaanse grondwet.


Procureur-generaal Eric Schmitt in Missouri leidde zijn collega’s woensdag de amicus-brief rechtstreeks bij het Amerikaanse Hooggerechtshof in. Het richt zich op Georgië, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin vanwege claims van ongrondwettelijke praktijken bij hun respectieve verkiezingen.

Resultaten op de verkiezingsdag toonden Trump in alle vier de staten vóór Biden, totdat de nachtelijke telling van de post-in-stembiljetten het resultaat naar de Democraat omdraaide.

Breitbart-rapporten: De staten omvatten Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah en West Virginia:

Afbeelding

States that have joined Texas’ Lawsuit filed with the Supreme Court: -Alabama -Arkansas -Florida -Indiana -Kansas -Louisiana -Mississippi -Montana -Nebraska -North Dakota -Oklahoma -South Carolina -South Dakota -Tennessee -Utah -West Virginia 
 
 
Afbeelding
 

Texas heeft maandag de rechtszaak aangespannen met het argument dat de staten van het slagveld “de Electors Clause van de Grondwet hebben geschonden omdat ze de stemregels en -procedures hebben gewijzigd via de rechtbanken of via uitvoerende acties, maar niet via de staatswetgevers”, zoals Breitbart News meldde:

 
 
 

Bovendien stelt Texas dat er verschillen waren in stemregels en -procedures in verschillende provincies binnen de staten, waardoor de clausule inzake gelijke bescherming van de grondwet werd geschonden. Ten slotte stelt Texas dat er in deze staten “stemonregelmatigheden” waren als gevolg van het bovenstaande.

De rechtszaak stelt dat “bepaalde functionarissen in de verwerende staten de pandemie presenteerden als de rechtvaardiging voor het negeren van staatswetten met betrekking tot afwezigheid en post-in stemmen” en beweert dat de staten “hun burgers overspoelden met tientallen miljoenen stembiljetten en stembiljetten in afwijking van wettelijke controles met betrekking tot hoe ze rechtmatig worden ontvangen, geëvalueerd en geteld. “

De rechtszaak noemt de daden ongrondwettelijk en beweert dat de acties “hetzelfde uniforme effect hadden – ze maakten de verkiezingen van 2020 minder veilig in de beklaagde staten.”

“Die veranderingen zijn in strijd met de relevante staatswetten en werden aangebracht door niet-wetgevende entiteiten, zonder toestemming van de staatswetgevers. De daden van deze functionarissen waren dus rechtstreeks in strijd met de grondwet ”, zegt de rechtszaak, aangespannen door de procureur-generaal Ken Paxton (R) van Texas:

Deze zaak stelt een rechtsvraag: hebben de verwerende staten de verkiezingsclausule geschonden door niet-wetgevende maatregelen te nemen om de verkiezingsregels voor de benoeming van presidentskiezers te wijzigen? Deze niet-wetgevende wijzigingen in de kieswetten van de verwerende staten hebben het uitbrengen en tellen van stembiljetten vergemakkelijkt in strijd met de staatswet, die op zijn beurt in strijd was met de keurvorstingsclausule van artikel II, sectie 1, clausule 2 van de Amerikaanse grondwet. Door deze onwettige daden hebben de verdachte staten niet alleen de integriteit van de stem van hun eigen burgers aangetast, maar hun daden hebben ook de stemmen van burgers in de staat van aanklager en andere staten die loyaal bleven aan de grondwet, verlaagd.

Het Hooggerechtshof heeft de verdachte staten bevolen om donderdag te reageren op de rechtszaak.

“Reactie op de motie om een ​​klacht in te dienen en op de motie om een ​​voorlopige voorziening en een tijdelijk huisverbod of, als alternatief, om een ​​verzoek om schorsing en administratief verblijf, verwacht donderdag 10 december voor 15.00 uur”, schreef de rechtbank .

De staat Georgia heeft sindsdien teruggeschoten op de juridische uitdaging, waarbij een woordvoerder van het Office of the Attorney General in Georgia aan Breitbart News vertelde dat Paxtons argument ‘constitutioneel, juridisch en feitelijk onjuist is over Georgië’.

Woensdag verwees president Trump naar de zaak in Texas als “de grote”:

 

“Geen enkele kandidaat heeft ooit zowel Florida als Ohio gewonnen en verloren. Ik heb ze allebei veel gewonnen! ” Trump voegde toe, met behulp van de hashtag, #SupremeCourt:

 

Share.