zaterdag, september 30

In ons schatrijke land staan we de schandalige praktijk van huisuitzettingen toe.
Gezinnen worden op straat gezet. Kinderen worden van hun ouders gescheiden en belanden in pleeggezinnen, ouders zoeken nachtopvang, caravan, tent of een ander soort dak boven hun hoofd en raken ook al bezittingen kwijt.

Aantal zelfdodingen in Nederland nog nooit zo hoog | NOS

Het was al onbegrijpelijk dat er niet enorm alarm is geslagen over de cijfers voor zelfdoding van het CBS. Het bedraagt meer dan 3.5 maal het aantal doden in het verkeer, en daar wordt veel geld uitgegeven aan het terugbrengen van dat getal, terwijl er geen enkele urgentie lijkt te bestaan bij het terugdringen van het aantal zelfdodingen.

Maar het meest afschuwelijke is dat zelfdodingen van mensen die een diagnose hebben van een psychische stoornis niet worden meegeteld in deze cijfers.

Als je die cijfers wel meetelt kom je ver boven de 10.000 zelfdodingen per jaar uit!

Vorig jaar melden de woningcorporaties meer dan 18 huisuitzettingen per dag. Let op dat zijn alleen de corporaties daarnaast zijn er hypotheekbanken, bedrijven en huisjesmelkers actief op de woningmarkt zodat het aantal ontruimingen veel groter is.
Nederland is tot op het bod verrot. Alle instanties, politici, hoge ambtenaren en rechters houden elkaar het hand boven et hoofd. En u en ik, de kleine man dus, maar wel de kleine man die hun topsalarissen moeten opbrengen, zijn daar het slachtoffer van.
Zoeken we op internet naar de werkelijke cijfers over de armoede in Nederland komen we in een doolhof terecht. Uit ervaring weten we dan dat het getal (veel) hoger is dan dat e officieel aangeven.
Meer dan 400 duizend kinderen met risico op armoede! Dat is toch niet te geloven. Mijnheer Rutte-Rat, schaamt u zich niet?
Dit komt neer op 12 procent. 131 duizend minderjarige kinderen leefden al vier jaar of langer in een huishouden met een laag inkomen. Dit meldt CBS. Verdubbel dat getal maar, en je komt beter in de buurt. (Als iemand mij kan helpen aan de reële cijfers, graag).
Maar naar buiten toe weten onze schijnheilige o zo christelijke ministers zich zo goed te verkopen. Als je buiten Nederland zegt dat er armoede in Nederland is, word je niet geloofd. In Nederland heft iedereen het toch zo goed, alles is daar toch zo goed geregeld. Van de wieg tot aan het graf.
ja, vooral tot aan het graf. Maar onder welke bijomstandigheden en hoe snel.
Lees verder bij de bron
Share.