In de VS heeft een meerderheid van de leden van het Huis van Afgevaardigden een nieuwe afzettingsprocedure tegen president Donald Trump goedgekeurd. Dat is een gevolg van de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers, waartoe hij zou hebben aangespoord. Trump is nog niet meteen uit zijn ambt ontzet: de Senaat moet nu een proces over zijn lot voeren. Het is de tweede keer dat deze procedure tegen hem is opgestart.

 

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi opende de zitting. Ze riep de afgevaardigden op om president Donald Trump verantwoordelijk te houden voor aanzetting tot de gewelddadige aanval op het Capitool vorige week. “We weten dat de president van de Verenigde Staten tot deze opstand, deze gewapende rebellie tegen ons land, heeft aangespoord”, klonk het. Daarna volgde een urenlang debat tussen de voor- en tegenstanders van de afzettingsprocedure. 

De meerderheid van de volksvertegenwoordigers volgde Pelosi: 232 afgevaardigden stemden voor de afzettingsprocedure, 197 stemden tegen. De afzettingsprocedure om president Trump uit zijn ambt te zetten kan dus verder gezet worden. Opmerkelijk: ook 10 Republikeinse afgevaardigden stemden vóór de afzettingsprocedure. Het leger was massaal aanwezig om het Capitool te beveiligen tijdens de stemming.

 
 
 

Waarover ging de stemming precies?

De stemming die vanavond in het Huis heeft plaatsgevonden is een onderdeel van de procedure om president Trump af te zetten. Een Amerikaanse president afzetten kan volgens de grondwet als hij zich schuldig heeft gemaakt aan verraad, omkoping of andere zware misdrijven. 

De Democraten stelden een artikel van impeachment op, ofwel de formele aanklacht tegen president Trump. Daarin wordt Donald Trump beschuldigd van “incitement of insurrection” of “aansporing tot opstand”. Volgens de Democraten is Trump namelijk verantwoordelijk voor de bestorming van het Capitool, die vorige week plaatsvond.

Vanavond heeft het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, dus geoordeeld dat die aanklacht zwaar genoeg doorweegt om de president af te zetten.

 

Wat nu?

President Trump is nu dus officieel in beschuldiging gesteld door het Huis van Afgevaardigden. Al betekent dat niet dat hij ook uit zijn functie wordt gezet. De stemming in het Huis is slechts de eerste fase van de afzettingsprocedure. De tweede fase, het proces, vindt plaats in de Senaat. 

De senatoren zullen worden beëdigd als juryleden in het proces en moeten beslissen of ze de president ook daadwerkelijk zullen veroordelen. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig. Als twee derde van de senatoren de president veroordeelt, moet hij onmiddellijk aftreden, hij kan niet in beroep gaan.

De Democraten beschuldigen Trump van "aanzetten tot opstand".
2021 Getty Images

100 dagen wachten?

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, moet de goedgekeurde akte van beschuldiging nu dus naar de Senaat sturen, zodat het proces daar gevoerd kan worden.

Maar de Democratische afgevaardigden denken eraan om nog 100 dagen te wachten om dat te doen. Aantredend president Joe Biden zou zich zo eerst kunnen focussen op beleidsbeslissingen, zonder dat het Congres afgeleid is door de afzettingsprocedure. Als Pelosi de akte van beschuldiging wel meteen doorstuurt naar de Senaat, kunnen de leiders van de Senaat beslissen wanneer het proces van start gaat.

 
 
 

De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell heeft al gezegd dat hij blij is dat de Democraten de impeachment-procedure opgestart hebben. Dat is opmerkelijk, want McConnel is normaal gezien een bondgenoot van president Trump. Vanavond maakte hij bekend dat hij nog geen definitieve beslissing gemaakt heeft over hoe hij zal stemmen. “Ik zal luisteren naar de juridische argumenten die voor de Senaat gepresenteerd zullen worden”, klonk het in een mededeling.

McConnel zei ook dat er “geen kans is op een eerlijk en ernstig afzettingsproces” voor de eedaflegging van de verkozen president Joe Biden op 20 januari. De focus van het Amerikaanse Congres moet volgens hem de komende zeven dagen liggen op “het mogelijk maken van een veilige eedaflegging en een ordelijke overdracht van de macht”. Zelfs als het proces deze week zou beginnen, zou er volgens McConnel geen verdict uitgesproken kunnen worden voor Trumps vertrek uit het Witte Huis omwille van tijdsgebrek.

Maar of de Senaat president Trump zal veroordelen, is voorlopig nog afwachten. Een aantal Republikeinen hebben al aangegeven dat ze mee zullen stemmen met de Democraten, tegen president Trump, maar het is nog onduidelijk of een tweederdemeerderheid zal zijn.

Het leger was massaal aanwezig om het Capitool te beveiligen tijdens de zitting van het Huis van Afgevaardigden.
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Eedaflegging van Biden

Wanneer het proces in de Senaat ook begint, in ieder geval volgt volgende week op 20 januari de eedaflegging van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. Vanaf dan zal Donald Trump sowieso niet langer president zijn. Toch willen de Democraten Trump nog afzetten, al was het maar symbolisch, om hem te straffen voor de opstand in het Capitool. Ze willen hem ook het recht ontnemen om ooit nog kandidaat-president te zijn.

President Trump heeft vanavond nog opgeroepen om de eedaflegging van Biden zonder geweld te laten verlopen.”Gezien de berichten over verdere betogingen eis ik dat er geen geweld, geen ordeverstoring en geen vandalisme van welke aard dan ook zal zijn”, zei Trump volgens een mededeling die het Witte Huis heeft verspreid. “Daarvoor sta ik niet en daarvoor staat Amerika niet”.

Share.