*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Raad van Europa beslist dat vaccinaties niet verplicht, weigeraars niet gediscrimineerd, mogen worden, er geen vaccinatiepaspoort komt en moeten contracten van regering met vaccinfabrikanten volledig openbaar worden gemaakt
De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft op 27 januari een amendement aangenomen waarin expliciet wordt gesteld dat vaccins NIET mogen worden verplicht in de EU, weigeraars niet mogen worden gediscrimineerd, en een vaccinatiecertificaat niet mag worden gebruikt als paspoort.
Wel is de Parlementaire Vergadering een groot voorstander van vaccinaties, en is tevens besloten om ‘desinformatie en aarzelingen’ over de Covid-19 vaccins ‘met effectieve maatregelen’ tegen te gaan.
In het rapport ‘Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations’ (Resolutie 2361) staat onder punt 7.3 te lezen dat de lidstaten en de EU dringend worden opgeroepen om ‘met het oog op het verzekeren van een hoge vaccin acceptatie
7.3.1. te verzekeren dat burgers zijn geïnformeerd dat de vaccinatie NIET verplicht is, en dat niemand op politieke, sociale of andere wijze onder druk wordt gezet om zichzelf te laten vaccineren, als zij dat zelf niet willen;
7.3.2. te verzekeren dat niemand wordt gediscrimineerd wegens het niet gevaccineerd zijn vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of niet gevaccineerd willen worden;
7.3.3. vroegtijdig effectieve maatregelen te nemen om misinformatie, desinformatie en aarzelingen ten aanzien van Covid-19 vaccins tegen te gaan;
7.3.4. transparante informatie te verspreiden over de veiligheid en mogelijke bijwerkingen van vaccins, en met sociale media platforms samen te werken en deze te reguleren om te voorkomen dat misinformatie wordt verspreid;
7.3.5. helder te communiceren over de inhoud van contracten met vaccinproducenten, en deze publiekelijk beschikbaar te maken voor parlementair en publiek onderzoek;
Onder punt 7.4 wordt tevens opgeroepen om zo snel mogelijk vaccins voor kinderen te ontwikkelen, en daarbij goed naar alle zorgen over de veiligheid en effectiviteit te kijken. Het belang van kinderen dient voorop te staan en in overeenstemming te zijn met de Rechten van het Kind zoals door de VN zijn vastgelegd. Daarbij moeten de wensen van kinderen zelf serieus worden meegewogen.
7.5.2. is eveneens van groot belang: ‘Gebruik vaccinatiecertificaten alleen waarvoor ze zijn bedoeld: het monitoren van vaccin effectiviteit, potentiële bijwerkingen en tegenreacties.’ Met andere woorden: vaccinatiecertificaten mogen NIET als paspoort of toegangsbewijs worden gebruikt.
Onder punt 8 wordt gesteld dat het met oog op de democratie de nationale parlementen hun functie als (volks)vertegenwoordigers, wetgevers en toezichthouders in pandemieën moeten behouden. De Parlementaire Vergadering roept parlementen daarom op om deze machten uit te oefenen, zoals bepaald is, ook met het oog op de ontwikkeling, toewijzing en distributie van Covid-19 vaccins.
Pro-EU regering moet nu kleur bekennen
Nationale regeringen kunnen overigens besluiten zich hier niets van aan te trekken, maar daarmee zullen ze het failliet van de democratie in Europa en in hun eigen land onderstrepen. De (voorheen) liberale partijen VVD en D66 zijn groot voorstanders van verplichte vaccinaties, maar tevens erg pro-EU (vooral D66, dat openlijk een federale Superstaat wil).
Als deze partijen in de regering nu nog steeds inzetten op gedwongen of gedrongen vaccinaties en het discrimineren van ongevaccineerden, dus het invoeren van een vaccinatiebewijs waarmee je weer toegang tot de onderdelen van de samenleving krijgt, dan zullen zij daarmee enkel bevestigen dat zij alleen pro-Europa zijn als het hun uitkomt.
De Tweede Kamer kan zich de besluiten in dit Europese document eveneens zeer aantrekken, aangezien onze volksvertegenwoordigers vorig jaar, door akkoord te gaan met de spoedwet, juist een groot deel van hun toezichthoudende en wetgevende macht hebben opgegeven, en ons landsbestuur feitelijk hebben overgeheveld naar een handjevol ministers en enkele andere experts. Oftewel: naar een dictatuur, zeker nu het kabinet Rutte-III demissionair is.
Goed nieuws voor mensen die zich niet willen laten vaccineren
Het zeer positieve is dus dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft besloten dat vaccinaties nooit verplicht mogen worden gesteld, ook niet indirect, dat is door vaccinatiecertificaten als paspoorten en toegangsbewijzen te gaan gebruiken, en zo ongevaccineerden uit te sluiten van onderdelen van de samenleving.
Kwalijk is echter dat de regeringen tegelijkertijd worden opgeroepen om de vrijheid van meningsuiting ten aanzien van vaccins – die ook wetenschappelijk beslist niet onomstreden zijn – in te perken en zelfs met actieve maatregelen tegen te gaan. Ook de Parlementaire Vergadering staart zich blind op vaccins als DE oplossing voor de Covid-19 crisis, waar geen enkele kritische kanttekeningen bij worden geplaatst.
Desondanks is dit eindelijk eens goed nieuws, aangezien mensen en partijen

 

Bedankt voor het doneren aan T2W

time2wakeup.me wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving voort te zetten over alles wat er wordt verzwegen wereldwijd en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. time2wakeup.me is al 8 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we u niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dit wel doen, dan kan dat via

Ideal, creditcard, Crypto Valuta of Paypal.

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster