Revolutie Europa
vandaag om 16:53
De Raad van Europa verbiedt discriminatie van niet-gevaccineerde mensen

In zijn resolutie 2361 (2021) heeft de Raad van Europa op 27 januari 2021 tal van richtlijnen aangenomen voor vaccinatiestrategieën in Europa. Hieronder staan ​​verschillende organisatorische formuleringen en eisen. Er zijn echter ook passages die het huidige farmacopolitieke lobbynetwerk centraal houden. Met name de onheilige alliantie van de vaccinlobbyorganisatie GAVI, de particuliere marketingorganisatie WHO en de “Coalition for Epidemic Preparedness Innovations” (CEPI) zijn een doorn in het oog van onafhankelijke experts – zij zijn de belangrijkste drijfveren van de pandemie en begunstigden van de geënsceneerde ramp. De vaccinpromotoren worden ook allemaal gefinancierd door onder meer de Bill & Melinda Gates Foundation.

Punt 5 van de resolutie stelt: “ Onder de gezamenlijke leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Vaccine Alliance (Gavi) en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) trekt het initiatief geld terug van de ondertekenende landen voor onderzoek en ontwikkeling en om de productie van een breed scala aan Covid-19-vaccins te ondersteunen en om over de prijzen te onderhandelen. ”Op deze manier hebben de particuliere organisaties, die instrumenten zijn van vaccinatieprofessionals, rechtstreeks toegang tot de fondsen van de lidstaten. Het feit dat, op basis van de ervaring uit 2009, geen enkele officiële eenheid van de Europese staten de verantwoordelijkheid neemt voor de coördinatie, is twijfelachtig en zet de deur open voor misbruik.

Tegelijkertijd roept de resolutie op tot zorg bij de ontwikkeling van vaccins, controle op het gebruik ervan, naleving van veiligheidsnormen en dit ook met betrekking tot langetermijneffecten. Punt 7.1.6 (zie hieronder), dat verwijst naar de noodzaak om handel met voorkennis door de betrokken farmaceutische bedrijven te beheersen, is zeker bijzonder belangrijk bij de pandemie die wordt veroorzaakt door lobbyactiviteiten. De pandemie is nu al het grootste farmaceutische bedrijf aller tijden – en het lijkt erop dat de farmaceutische bedrijven en hun investeerders nog ver verwijderd zijn van het uitspelen van hun kaarten. De honger naar nog meer geld is groot. Over de kwaliteitsborgingseisen schrijft de Raad van Europa:

“De Vergadering dringt er daarom bij de lidstaten en de Europese Unie op aan om:
7.1 met betrekking tot de ontwikkeling van Covid-19-vaccins
7.1.1 om ervoor te zorgen dat hoogwaardige onderzoeken worden uitgevoerd die deugdelijk en ethisch zijn in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (ETS nr. 164, Oviedo – Verdrag) en het bijbehorende aanvullend protocol inzake biomedisch onderzoek (ETS nr. 195), waarbij geleidelijk kinderen, zwangere vrouwen en zogende moeders worden betrokken;
7.1.2 ervoor zorgen dat de instanties die verantwoordelijk zijn voor het evalueren en goedkeuren van vaccins tegen Covid-19 onafhankelijk zijn en beschermd tegen politieke druk ;
7.1.3 zorg ervoor dat hetaan relevante minimumnormen voor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van vaccins wordt voldaan;
7.1.4 invoering van effectieve systemen om vaccins en hun veiligheid na introductie in de bevolking te monitoren, ook met het oog op het monitoren van hun langetermijneffecten ;
7.1.5 Opzetten van onafhankelijke vaccincompensatieprogramma ‘som compensatie te verzekeren voor ongepaste schade en aantasting als gevolg van vaccinatie;
7.1.6 bijzondere aandacht besteden aan mogelijke handel met voorkennis door leidinggevenden in de farmaceutische industrie of bij farmaceutische bedrijven die zichzelf op ongepaste wijze verrijken ten koste van het publiek door de aanbevelingen van Resolutie 2071 (2015) “Volksgezondheid en de belangen van de farmaceutische industrie: hoe zorg je voor de voorrang van volksgezondheidsbelangen?”

Bovendien bevatten de vereisten van de Raad van Europa ook het dringende verzoek om af te zien van discriminatie van niet-gevaccineerde personen:

7.3.1. Ervoor zorgen dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie NIET verplicht is en dat niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren als ze dat niet willen;

7.3.2 ervoor te zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij niet is ingeënt, mogelijk gezondheidsrisico’s heeft of niet gevaccineerd wil worden;

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Deze duidelijke positionering van de Raad van Europa is een daverende klap in het gezicht van de talrijke regeringsleden in Europa die met repressieve maatregelen een indirecte verplichte vaccinatie willen invoeren of dat al hebben gedaan. Jens Spahn had de indirecte verplichte vaccinatie al vóór de “Corona-enscenering” in de Infection Protection Act geschreven – ook al beweert hij altijd publiekelijk dat de vaccinatie “vrijwillig” is. We hebben er hier over gerapporteerd .

https://laufpass.com/corona/der-corona-impfzwang/

De maatregelen die door Bill Gates

https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur..

en de andere ‘filantropen’ bedoeld zijn om

https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur..

het ID2020-project te promoten,

https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur..

moeten ook in dit licht worden gezien: Vaccinatiecertificaten als beroepsvereisten, toelatingseisen, als vereiste voor reizen, opleiding, onderwijs en culturele activiteiten zijn discriminatie met als doel de wereldwijde vaccinatiebusiness van brandstof te voorzien. De Raad van Europa zet zich duidelijk in voor het vrijwillige karakter van vaccinatie en de non-discriminatie van degenen die niet zijn gevaccineerd.

Noot van de redacteur: De verwijzing naar de Bill & Melinda Gates Foundation impliceert niet dat deze fiscaal bevoorrechte investeringsmaatschappij in de vorm van een stichting de uitbraak van de pandemie heeft veroorzaakt. We wijzen erop dat de familie Gates, samen met andere miljardairs, een directe invloed heeft op vaccinatiecampagnes in de wereld door hun creatieve sponsoring. En aangezien Gates en zijn “filantropische” vrienden massaal geïnvesteerd worden in alle vaccinfabrikanten, maakt een terugverdientijd deel uit van de creatieve inzet van de “filantroop”.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur..

https://praxistipps.focus.de/bill-gates-und-die-who-w..

https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnershi..

https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Lin..

Sluiten

Share.