Volksbedreiging nummer een is niet het terrorisme.1Wereldwijd zijn noch natuurrampen, hongersnoden, oorlogen of epidemieën de grootste doodsvijand van de burger. Honderden miljoenen mensen hebben door dit fenomeen het leven gelaten in de afgelopen eeuwen. Het aantal dodelijke slachtoffers was in de vorige eeuw hoger dan in alle centennia daarvoor. Het nieuwe millennium is juist begonnen en telt al weer een ongekend aantal doden. De dreiging lijkt groter dan ooit tevoren en de burger steeds minder weerbaar. De belangrijkste doodsvijand van de burger is…
De overheid.
De ware terrorist ontmaskerd: wie beschermt ons tegen de overheid?
Met talloze burgerrechten- en vrijheidsbeperkende maatregelen, beschermt de overheid zichzelf in toenemende mate tegen haar onderdanen maar wie beschermt ons tegen de overheid? Politiek wetenschapper Prof. R.J. Rummel heeft onderzoek gedaan naar wat hij noemt ‘democide’, de moorden door overheden op eigen burgers in de zo ‘beschaafde en ontwikkelde’ twintigste eeuw. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om doden als gevolg van oorlogen maar om moedwillige mishandeling met dodelijke afloop en executies van ongewapende burgers. Dit is precies de reden waarom Amerikaanse staatsburgers volgens het ‘tweede amendement’ op hun grondwet het recht hebben op het dragen van wapens: ‘to lawfully rebel against unjust governments’.2 Wat blijkt? Nooit eerder zijn er zoveel burgers omgekomen door overheidsgeweld als in deze eeuw.
Enkele getallen die Rummel noemt in zijn boek Death by Government:

Volksrepubliek China (PRC) 1949 – ‘87 76.702.000 burgermoorden door de overheid
U.S.S.R. 1917 – ‘87 61.911.000 burgermoorden door de overheid
Kolonialisme 20ste eeuw 50.000.000 burgermoorden door de overheid
Duitsland 1933 – ‘45 20.946.000 burgermoorden door de overheid
Kuomintang China (KMT) 1928 – ‘49 10.214.000 burgermoorden door de overheid
Japan 1936 – ‘45 5.964.000 burgermoorden door de overheid
China (Mao Sovjets) 1923 – ‘48 3.468.000 burgermoorden door de overheid
Cambodja 1975 – ‘79 2.035.000 burgermoorden door de overheid
Turkije 1909 -‘18 1.883.000 burgermoorden door de overheid
Vietnam 1945 – ‘87 1.670.000 burgermoorden door de overheid
Polen 1945 – ‘48 1.585.000 burgermoorden door de overheid
Pakistan 1958 – ‘87 1.503.000 burgermoorden door de overheid
Joegoslavië (Tito) 1944 – ‘87 1.072.000 burgermoorden door de overheid

Tezamen met andere massamoorden, zuiveringen en genociden gepleegd door overheden, komt Rummel op een onthutsende 262 miljoen burgermoorden begaan door de eigen overheid in de twintigste eeuw. Rummel merkt er het volgende over op:
‘De volslagen onwetendheid en ontkenning van de 262.000.000 burgermoorden gepleegd door de overheid wordt onthuld door deze feiten:
dit totaal is meer dan zes maal het aantal omgebrachten in de gevechten van alle nationale en buitenlandse oorlogen tezamen in de vorige eeuw (inclusief Wereldoorlog I & II, de Koreaanse en Vietnamoorlog) en wanneer de lijken van alle vermoorden voet aan hoofd achter elkaar werden gelegd zouden deze de aarde tien maal omcirkelen.’ 3
Ter illustratie: de vijftien bloedigste oorlogen in de twintigste eeuw:

Tweede Wereldoorlog (1937 – ‘45) 20 miljoen
Eerste Wereldoorlog (1914 – ‘18) 8.5 miljoen
Koreaanse oorlog (1950 -m ‘53) 1.2 miljoen
Chinese burgeroorlog (1945 – ‘49) 1.2 miljoen
Vietnamoorlog (1965 – ‘73) 1.2 miljoen
Iran-Irakoorlog (1980 – ‘88) 850.000
Russische burgeroorlog (1918 – ‘21) 800.000
Chinese burgeroorlog (1927 – ‘39) 400.000
Oorlog Frans Indochina (1945 – ‘54) 385.000
Mexicaanse revolutie (1911 – ‘20) 200.000
Spaanse burgeroorlog (1936 – ‘39) 200.000
Oorlog Frans Algerije (1954 – ‘62) 160.000
Afghaanse oorlog (1980 – ‘89) 150.000
Russisch-Japanse oorlog (1904 – ‘05) 130.000
Oorlog rifgebergte (Marokko 1956 – ‘72) 100.000
Eerste Soedanese burgeroorlog (1956 – ‘72) 100.000
Russisch-Poolse oorlog (1919 – ‘20) 100.000
Biaffraanse oorlog (1967 – ‘70) 100.000

Het totaal dodelijke oorlogsslachtoffers bedraagt 35 tot 40 miljoen, zes keer minder dan de wereldwijde overheidsgenocide op eigen burgers.
Exploitatie van chaos voor macht en gewin
Maar ook in geval van oorlogsdoden moeten we bedenken dat de machthebbers die over ons heersen – de vertegenwoordigers van de overheden –  nagenoeg altijd de oorlogen beginnen, vaak onder voorwendsels als ‘volksveiligheid’ of zelfs ’vrijheid en democratie’ met als werkelijk doel: vergroting van macht en bezit. De doorsnee burger wenst slechts rust, vrede, vervulling van de eerste levensbehoeften en een liefdevol familieleven. Met de oorlogsdoden meegerekend overstijgt het aantal overheidsmoorden in de twintigste eeuw de driehonderd miljoen. Bij slechts een zeer klein aantal overheden staat niet geld of macht maar de burger centraal. Deze overheden die zich het lot van hun volk aantrekken – waarvan momenteel enkele voorbeelden in Zuid Amerika – staan doorgaans onder grote druk van de veelal rijkere westerse overheden die uit zijn op eigen gewin, en de met hen collaborerende massamedia die ons moedwillig een vertekend beeld voorspiegelen.
In talloze bloedige coupes, revoluties en oorlogen overal ter wereld heeft de Amerikaanse overheid de hand, zoals blijkt uit het zeer gedocumenteerde boek van Naomi Klein, ‘The Shock Doctrine’  en de vele documentaires van John Pliger, waaronder ‘The War on Democracy’ (bekijk video):

 

‘people with power who are cashing in on chaos, exploiting bloodshed and catastrophe to brutally remake our world in their image.’ 4
Coupplegers, aanvoerders van moordcommando’s en professionele beulen krijgen in de twintigste eeuw hun opleiding aan The School of the America’s, ook wel bekend als ‘The School of the Assassins’ (bekijk video). Overheidsvertegenwoordigers van landen die Amerika met minder machtsvertoon in het gareel hoeft te houden, zoals het slaafse Nederland, krijgen een training aan wat ooit heette het ‘Office of War Information’, later omgedoopt tot ‘Office of International Information’ en vervolgens tot ‘International Leadership Program.’ Gordon Brown en Karzai namen eraan deel en Sarkozi zat in de jaargroep van 1985 tezamen met Balkenende. Opmerkelijk is het grote aantal oudstudenten dat vele jaren later ‘stomtoevallig’ wordt ‘gekozen’ tot president of premier.
Voorbeeldig, christelijk Nederland met Den Haag als ‘wereldhoofdstad van recht en vrede’
Den Haag als ‘stad van recht en vrede’, staat gelijk aan een vlag op een strontpraam en wel een heel erg stinkende. Nederland hoort namelijk in de eerstgenoemde opsomming thuis als behorend tot de overheden die in de eerste helft van de twintigste eeuw op grote schaal genocide pleegt op eigen onderdanen en wel onder het kopje ‘kolonialisme’. In verhouding tot zo’n klein land is de omvang opvallend groot. Nauwelijks zelf bevrijd van de Duitse bezetter in 1945, geeft onze overheid nog in het hetzelfde jaar opdracht tot moord en geweld – vaak gepaard gaand met de afschuwelijkste martelingen – op medeburgers van het Koninkrijk der Nederlanden in ‘ons’ Indië. De reden is de enorme bron van inkomsten waarin Nederlands Indië voorziet, waaronder olie en cocaïne, afgezet tegen de drang van het volk tot vrijheid en onafhankelijkheid.
Minimaal honderdvijftigduizend onderdanen zijn daarom door de Nederlandse overheid verbrand in hun dorpjes, doodgemarteld of standrechtelijk geëxecuteerd tijdens de ‘politionele acties.’ Aan het begin van de eeuw levert de Atjehoorlog al een eindresultaat van minstens 70.000 gedode koninkrijksonderdanen. Tezamen goed voor bijna een kwart miljoen moorden onder de burgerbevolking: meer dan de helft van alle ingezetenen van Den Haag of gelijk aan het inwonertal van een complete stad als Eindhoven. Vervolgens heeft de Nederlandse overheid, in ondermeer de persoon van Joseph Luns, steeds onvoorwaardelijke steun verleend aan Amerikaanse interventies als de massamoorden in Vietnam voor ‘vrijheid en democratie.’
Onze overheid is schuldig aan de onevenredige hoogte in verhouding tot de rest van Europa, van het totaal aantal joodse burgers dat in de oorlog uit ons land is weggevoerd en omgebracht. Het is in vergelijking het hoogste aantal in Europa. Het aantal doden was nooit zo omvangrijk geweest als de overheid niet op zo’n grote schaal had gecollaboreerd en haar burgers niet zo kwetsbaar had gemaakt door haar controlegerichte registratiewoede. Nooit is de registratiedrift echter zo groot geweest als nu (voor uw veiligheid uiteraard). Een kwaadwillende overheid kan thans moeiteloos afwijkenden, ‘Entarteten’, geïnfecteerden, andersdenkenden, activisten of etnische minderheden traceren en afvoeren.
Deze eeuw verleende de christelijke Nederlandse overheid opnieuw kritiekloze steun aan massamoord op burgers, zowel politiek als militair bij de olie- en opiumoorlog te Irak en Afghanistan die onder valse voorwendselen is begonnen. Over deze megaslachtingen voor ‘democratie en vrijheid’ door zichzelf verrijkende parasitaire naties tegen de ‘as van het kwaad’, maakte Pilger een documentaire, getiteld Breaking the Silence (bekijkvideo). Ook de Israëlische genocide van 1300 Palestijnen onlangs, kon weer rekenen op de steun van ons christelijk kabinet.
Nederland is medeverantwoordelijk voor bijna anderhalf miljoen doden in Irak en minimaal hetzelfde aantal dat nog wordt verwacht als gevolg van kanker, misgeboorten en geboortedefecten door het gebruik van verarmd uranium in de munitie. Daarvoor leverde Nederland al wapens aan de tegenpartij, Sadam Hoessein, waaronder 4.621 ton grondstoffen voor chemische wapens.5 Hoessein wendde deze grondstoffen vervolgens aan voor genocide op zijn onderdanen te Halabja, met ondermeer 5000 dode en 7000 Koerden met ernstige gezondheidsschade tot gevolg (Amnesty International). Nederland verdient vermogens aan de moord op burgers en behoort tot de top vijf wapenexporteurs in de wereld 6 met klanten als Israël7 en Indonesië.8
Noten:
1 Lees Anarchiel: ‘Het Sprookje van terreur’ & ‘Terroristische dreiging of pure bangmakerij’.
2 Vastgelegd ondermeer in de Declaration of Independence uit 1776. Let wel: Anarchiel.com verafschuwt te allen tijde elke vorm van fysiek geweld (zie missie): dat laten we graag over aan de specialist hierin bij uitstek: de overheid.
3 Bron: Prof. R.J. Rummel, Death by Government (Google books).
4 Naomi Klein, The Shock Doctrine.
5 Daan Bronkhorst, februari 2007, Amnesty International.
6 Volkskrant, 13 december 2008.
7 Groene Amsterdammer, 14 januari 2009.
8 Nederland leverde o.m. voor 48,88 miljoen aan wapens aan Indonesië (Martin Broek, ‘Actiekrant tegen straffeloosheid in Indonesië’, okt 2002).

Bron

Share.