De afgelopen week is onze planeet plotseling getroffen door een aantal zware aardbevingen, waaronder in Japan en Ecuador. De Amerikaanse seismoloog Roger Bilham, werkzaam aan de Universiteit van Colorado, had hier al voor gewaarschuwd, en zegt dat er nog zeker 4 zeer zware 8.0 aardbevingen kunnen komen. Bovendien zijn op dit moment zo’n 38 vulkanen op de wereld actief, en is een rivier vlakbij de Yellowstone supervulkaan in de VS onverwachts gaan koken. Als deze vulkaan ooit tot een volledige uitbarsting komt, dan zal twee derde van Amerika worden weggevaagd en onbewoonbaar worden, en het hele noordelijke halfrond jarenlang in schermduister dompelen.

Japan bang voor extreem zware aardbeving

In Japan kwamen vorige week 42 mensen om bij twee aardbevingen van 6.5 en 7.3. Een kwart miljoen mensen moesten hun huizen verlaten. De daarop volgende verwoestende aardbeving in Ecuador, waarbij tot nu toe meer dan 350 mensen omkwamen, zou nog maar het begin kunnen zijn, vreest Bilham. De ‘Pacific Rim’, de cirkel van vulkanen en breuklijnen rond de Stille Oceaan, is na een eeuwenlange opbouw van geologische spanningen dermate actief geworden, dat er nog minstens vier zware aardbevingen van 8.0 of sterker kunnen worden verwacht.

Daarmee verbonden zijn 38 vulkanen die recent of al geruime tijd geleden actief zijn geworden. Seismologen van het Japanse Meteorologische Instituut denken dat er de komende 30 jaar 70% kans is op een aardbeving zoals de ‘Grote Kanto’ in 1923, die een kracht van 8.9 had en waarbij 143.000 mensen omkwamen. Wetenschappers van de Tokyo Universiteit stellen echter dat het 98% zeker is dat zo’n aardbeving er opnieuw gaat komen.

Nog maar vijf jaar geleden werd Japan getroffen door een zeer sterke aardbeving en een hierdoor veroorzaakte tsunami, waarbij meer dan 25.000 mensen de dood vonden, en de nog altijd niet bedwongen Fukushima kernramp ontstond. (1)

Ongewone activiteit Yellowstone supervulkaan

Ook de supervulkaan in het Amerikaanse natuurpark Yellowstone vertoont steeds meer tekenen van onverwachte activiteit. Getuigen plaatsten filmpjes van de beroemde geisers, die volgens mensen die daar wonen nog nooit zo krachtig en zo lang achter elkaar actief zijn geweest. Ook ontsnapt er stoom uit tal van nieuwe openingen in de grond.

Mogelijk nog zorgwekkender zijn berichten dat de Shoshone Rivier die door het oosten van het park loopt eind maart plotseling van kleur veranderde en op sommige punten zelfs ging koken. Daarbij kwam er een sterke zwavelgeur vrij. Dit duidt op ongewone ondergrondse geothermische activiteit en is mogelijk een voorteken van een uitbarsting.

Wetenschappers beweren al jaren dat zo’n uitbarsting nog duizenden jaren op zich kan laten wachten, maar vulkaanuitbarstingen en aardbevingen hebben doorgaans de gewoonte om onverwacht te komen, en vaak op een plek en met een kracht die van te voren door wetenschappers niet voor mogelijk werd gehouden (3).

Doemscenario

Mocht de Yellowstone supervulkaan ooit volledig uitbarsten, dan is het gebeurd met de VS en wordt twee derde van het land in één klap onbewoonbaar.

Het hele noordelijke halfrond zal dan worden getroffen door een soort ‘nucleaire winter’, die ontstaat door de enorme hoeveelheden as die bij zo’n uitbarsting in de atmosfeer worden geblazen. Omdat het zonlicht vele jaren deels verduisterd zal worden, zullen oogsten goeddeels mislukken, waardoor honderden miljoenen, zo niet miljarden mensen zullen omkomen van de honger. En van de kou, want de gemiddelde temperatuur op Aarde zal met 7 graden Celsius kunnen dalen.

Vooralsnog is dit het meest pessimistische doemscenario. Laten we hopen dat zo’n uitbarsting inderdaad nog duizenden jaren op zich zal laten wachten. Mogelijk dat de mensheid –als die in zijn huidige vorm nog bestaat- tegen die tijd technologieën heeft ontwikkeld waarmee aardbevingen en vulkaanuitbarstingen definitief tot het verleden behoren.

Tekenen van de eindtijd?

Veel christenen denken bij aardbevingen aan een bekende profetie van Jezus Christus:

‘Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn, en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeën.’

Daarbij wordt nogal eens op statistieken gewezen, waarop inderdaad een grote toename van het aantal aardbevingen is te zien. Probleem is echter dat er niet heel ver terug in de geschiedenis kan worden teruggekeken omdat de meet- en registratiemethoden lang zo nauwkeurig niet waren als nu het geval is – àls ze al bestonden. Ook is de nieuwsvoorziening vele malen beter en sneller geworden.

Daarnaast vonden 7 van de 10 allerzwaarste aardbevingen plaats in de periode 1900-1965 (4). Zo bezien moet de toename dus gerelativeerd worden, al kan dat dus op ieder willekeurig moment veranderen als een seismoloog zoals Roger Bilham gelijk krijgt.

Bronnen:

(1) Infowars
(2) Infowars
(3) Kennislink
(4) Top 10 lijstjes

Share.