Larken Rose heeft een nieuw project. Hij wil de discussie bij de docenten sociale wetenschappen en filosofie gaan aanzwengelen over het meest gevaarlijk geloof. Een geloof dat alleen in de vorige eeuw meer dan 262 miljoen doden veroorzaakte.

In deze korte YouTube geeft Larken Rose aan met welke 5 vragen je het geloof in een heersende klasse kunt ontmantelen.

De 5 vragen

1) Is er een mogelijkheid hoe één of een aantal individuen een moreel recht wat ze zelf niet hebben, kunnen delegeren aan een ander?

Bijvoorbeeld is er een mogelijkheid hoe één of een aantal mensen die zelf niet het recht hebben om met dwang en dreiging van geweld geld af te nemen van mensen, dit recht kunnen geven aan een ander persoon?

2) Hebben mensen uit de heersende klasse (zoals politici en rechtshandhavers) het morele recht om dingen te doen waarvan andere mensen dat morele recht niet hebben? En als dat het geval is, op welke manier en van wie hebben ze dat recht verkregen?

3) Is er een proces (bijv. grondwetten, verkiezingen, wetgeving) hoe mensen een immorele daad kunnen veranderen in een morele daad (zonder de daad zelf te veranderen)?

4) Wanneer wetgevers en wetshandhavers dwang gebruiken en geweld initiëren onder het mom van het handhaven van de wet en het gehoorzamen van de overheid, dragen ze op dat moment dezelfde verantwoordelijkheid voor hun daden als iemand anders die dat soort acties zou begaan?

5) Wanneer er een conflict is tussen het morele geweten van een individu, en de bevelen van een politieke autoriteit, is het individu dan moreel verplicht om wat hij zelf als verkeerd ziet toch te doen om zodoende “de wet te gehoorzamen”?

Hier de originele Engelse vragen, vertaalverbeteringen van harte welkom in de reacties.

1) Is there any means by which any number of individuals can delegate to someone else the moral right to do something which none of the individuals have the moral right to do themselves?

2) Do those who wield political power (presidents, legislators, etc.) have the moral right to do things which other people do not have the moral right to do? If so, from whom and how did they acquire such a right?

3) Is there any process (e.g., constitutions, elections, legislation) by which human beings can transform an immoral act into a moral act (without changing the act itself)?

4) When law-makers and law-enforcers use coercion and force in the name of law and government, do they bear the same responsibility for their actions that anyone else would who did the same thing on his own?

5) When there is a conflict between an individual’s own moral conscience, and the commands of a political authority, is the individual morally obligated to do what he personally views as wrong in order to “obey the law”?

En in onderstaande video zien we hoe zo een debat eruit zou kunnen zien. Hier wordt een aantal van deze vragen losgelaten op een politicus en het is heerlijk om te zien hoe rationaliteit en logica wel degelijk gebruikt kan worden om een punt te maken.

Leg deze vragen vooral ook eens voor aan je vrienden, familie en vijanden die nog heilig geloven. Print ze uit op een stukje papier, geef het aan ze en wacht vervolgens op wat ze opschrijven. Na de tijd kun je er bijna zeker van zijn dat ze interesse hebben om eens een boek van Larken Rose of Jeremy Locke te lezen en die zijn vrij beschikbaar voor iedereen.

Bron

Share.