maandag, september 25

Sombere vooruitzichten voor het grootste deel van ons volk, maar elite zal nog rijker worden – Niet populisme is het probleem, maar het blijven negeren van de zorgen van de gewone man.

Terwijl het ene na het andere kabinet (voornamelijk onder premier Mark Rutte) met behulp van de propaganda-media blijft beweren dat het zo goed met ons land gaat, laten de harde cijfers zien dat dit slechts voor een minderheid het geval is. Volgens het gerenommeerde McKinsey is het besteedbare inkomen van 70% van de Nederlanders sinds 2005 gelijk gebleven of gedaald. Van de top-25 onderzochte geïndustrialiseerde landen scoren alleen de VS (81%) en Italië (97%) nog slechter. Tal van onderzoeken bevestigen de trieste trend dat de komende generaties het net als de meesten van u die dit lezen niet beter, maar slechter zullen krijgen, terwijl een klein eliteclubje nog meer macht en rijkdom naar zich toe zal trekken dan het nu al bezit.

Tot de jaren tachtig gingen de groei van de productiviteit en de stijging van het gemiddelde inkomen van een gezin nog gelijk op. Vooral na 1989 is de productiviteit verder blijven stijgen, maar het reële (besteedbare) gemiddelde inkomen veel minder. Sinds de eeuwwisseling is er sprake van stagnatie, en na de crisis van 2008 zelfs van een daling.

Grote steden profiteerden, de provincie niet

In de grote steden, die het dichtst op de politiek en de financiële markten zitten, is verreweg het meeste geprofiteerd van de welvaartsgroei (die overigens voor een groot deel tot stand kwam door het maken van enorme nieuwe schulden). Daar vinden we dan ook de grootste voorstanders van het globalisme, van een EU-superstaat, van open grenzen voor iedereen, en daarmee van de huidige massa immigratie (en waar velen dus op links en liberaal stemmen, zie de gemeenteraad van Amsterdam).

In de provincie, op het platteland en in de periferie daarentegen hebben de meeste mensen daar echter niet of nauwelijks van geprofiteerd. Velen zagen en zien hun reële inkomen en koopkracht juist dalen. De opkomst van ‘populistische’ partijen in deze gebieden, en ook in armere stadswijken, is daarom goed te verklaren, en -aangezien de heersende politieke partijen helemaal niets doen om deze trend om te keren, en deze eerder versterken- tevens niet meer te stoppen.

Populisme is niet een probleem, maar een logische reactie

Daarom zal niet het ‘populisme’, maar het blijven weigeren te onderkennen van deze problematiek, gekoppeld aan het niet willen luisteren naar de zorgen van de gewone man over bijvoorbeeld de massa immigratie, islamisering en snel stijgende lasten (vooral energie gaat de komende jaren peperduur worden), een verdere polarisatie in ons land veroorzaken. Uiteindelijk zal er een dermate grote maatschappelijke onderklasse –met wijd verspreide energie-, vervoer- en algemene koopkracht armoede- ontstaan, die zó lang genegeerd is, dat de fundamenten van onze stabiele rechts- en welvaartsstaat in gevaar zullen komen.

https://www.youtube.com/watch?v=INPa8LtxycI

Bronnen:

(1) The Mises Institute via Zero Hedge

Share.