Afgelopen zondag verklaarde senator Bob Graham, voormalig voorzitter van het Speciale Senaatcomité voor Inlichtingen en tevens vicevoorzitter van het onderzoekscomité naar de aanslagen op 9/11/01, dat Saudi Arabië achter deze aanslagen zat, en dat deze informatie te vinden is op de beruchte 28 blanco pagina’s van het 838 bladzijden tellende officiële onderzoeksrapport. Wat ook nog steeds voor het publiek verborgen wordt gehouden is dat de Saudi’s de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon samen met de CIA en de FBI op touw zetten.

Graham zei in een interview met 60 minutes dat zowel de Saudische regering als Saudische (liefdadigdheids)organisaties en rijke Arabieren de aanslagen op 9/11 mogelijk hebben gemaakt. De grote Saudische rol werd volgens hem echter weggemoffeld vanwege de ‘speciale band’ tussen de VS en de racistische wahabitische Sharia-oliestaat, die ondanks het feit dat er jaarlijkse honderden mensen worden geëxecuteerd door onthoofding, nog steeds als belangrijkste Arabische bondgenoot van het Westen geldt.

De senator zei dat mogelijk nog erger dan het achterhouden van deze informatie voor het publiek is dat uit de 28 pagina’s blijkt dat de lessen van 9/11 nog steeds niet worden toegepast om het Amerikaanse volk te beschermen (2).

VS ‘vluchthaven voor (islamitische) terroristen’

Ook Tim Roehmer, een voormalige Democratische senator, heeft de 28 pagina’s gelezen. Hij zei letterlijk dat de connectie tussen vijf van de 19 kapers (waarvan 15 de Saudische nationaliteit hadden) en een Saudische moslimgeestelijke in Californië ‘genoeg is om je te doen kronkelen en ongerust te maken.’ In het verleden beloofde Obama de 28 pagina’s openbaar te maken, maar zoals met bijna al zijn beloftes is hij ook deze nog niet nagekomen.

De conclusies van het Congres, dat een eigen onderzoek naar 9/11 deed, waren veel harder dan die van de het 9/11 comité. Het Congres beschuldigde de regering ervan het land tot een ‘vluchthaven voor terroristen’ te hebben gemaakt. Congresleden kunnen de 28 geheime pagina’s overigens nog steeds enkel lezen (en niet meenemen of kopiëren) in een speciaal beveiligde kamer, waar ze van tevoren toestemming voor moeten vragen aan het Inlichtingen Comité.

Connecties tussen kapers en FBI, en Saudische prins en CIA

In september 2015 plaatste de kritische Washington Blog, dat bekend werd door het publiceren van gelekte informatie uit overheidskringen, 20 argumenten waarmee het complot tussen de Saudi’s, de CIA en de FBI zou zijn aangetoond. Zo werden de langdurige contacten tussen twee Saudische kapers en een Saudische FBI-informant in de VS achtergehouden. Een niet bij name genoemde CIA agent die in Saudi Arabië werkzaam was geweest bevestigde dat de twee mannen Saudische spionnen waren die door de Amerikaanse autoriteiten werden beschermd.

Ook de geheim gehouden persoonlijke band tussen toenmalig CIA-director George Tenet en de Saudische prins Bandar, ambassadeur in de VS en later (tussen 2005 en 2015) het hoofd van de Saudische inlichtingendienst, werd weggelaten. Tegen prins Bandar is sterk bewijs dat hij over de hele wereld een netwerk van islamitische terreurorganisaties heeft geleid.

Bedrijven met nauwe banden met Saudi Arabië

Tevens verdacht was dat het bedrijf dat de beveiliging van het World Trade Center regelde, Kroll Associates, sterke connecties met Saudi Arabië had. Zo was bestuurslid Raymond Mabus, de huidige staatssecretaris van de marine, in de jaren ’90 de Amerikaanse ambassadeur in Saudi Arabië. Ook de vier onderaannemers die de beveiliging van het WTC deden verrichtten veel werk voor de Saudi’s. Dit verklaart waarom er ongezien explosieven in de drie WTC torens konden worden aangebracht.

Twee Amerikaanse bedrijven die het puin van zowel de ingestorte Twin Towers als het Pentagon ruimden, hadden al decennialang opdrachten in Saudi Arabië uitgevoerd, zoals de bouw van het Olympische Stadion in de hoofdstad Riyadh. De door de familie Bush en Bin Laden gefinancierde Carlyle Group trainde via de Vinnell Corporation (onderdeel van BDM International) de Saudische Nationale Garde. Ook het Saudische korps mariniers en het Stafcollege Gewapende Strijdkrachten werden door een Amerikaan gerund.

Het bedrijf SSB, dat 10 verdiepingen van het ingestorte (opgeblazen) WTC-7 gebouw huurde, was in 1998 overgenomen door de megabank Citigroup, kort nadat deze in handen kwam van de Saudische prins Alwaleed. Donald Rumsfeld en Dick Cheney kwamen vervolgens in de adviesraad van SSB, en stapten daar pas uit toen ze in 2001 de regering Bush gingen versterken.

Verdedigd door Bush en Obama

De Saudische regering werd door duizenden 9/11 nabestaanden aangeklaagd omdat Saudi Arabië een belangrijke financier van Al-Qaeda zou zijn. De Saudi’s namen vervolgens het advocatenkantoor van James Baker, een Bush insider, in de arm om hen te verdedigen. Die slaagde erin de aanklacht om formele redenen niet ontvankelijk te laten verklaren, omdat het niet mogelijk zou zijn om een buitenlandse regering voor het gerecht te slepen. De nabestaanden tekenden beroep aan, maar toen kregen de Saudi’s de steun van de regering Obama.

Netwerk van terroristen

Ook de grootste verzekeraar ter wereld, Lloyd’s in Londen, klaagde de Saudi’s aan voor hun rol in 9/11. Enkele dagen later werd de aanklacht echter zonder opgaaf van redenen weer ingetrokken. Na 9/11 was het echter iedereen duidelijk geworden dat Saudi Arabië één van de grootste sponsors van islamitische terreur ter wereld is. Inmiddels is ook bewezen dat de Saudi’s samen met de Turken en weer de CIA verantwoordelijk zijn voor het ontstaan, financieren en bewapenen van ISIS.

Waarom?

Sommigen zullen zich afvragen waarom de Saudi’s de aanslagen van 9/11 op touw hielpen zetten en financierden. Feitelijk was dat om dezelfde redenen als nu ISIS wordt gesteund: om een niet gewenste buitenlandse heerser op te ruimen (toen Saddam Hussein, die onterecht de schuld kreeg en de 2e Amerikaanse invasie over zich heen kreeg, en nu Bashar Assad), en daarnaast om de radicale islam over de hele wereld te verspreiden.

De Saudi’s zelf hebben samen met zo ongeveer alle moslimlanden jarenlang beweerd dat ‘natuurlijk’ Israël en de Mossad achter 9/11 zouden zitten –een complottheorie die in het Westen onmiddellijk gretig en kritiekloos werd overgenomen door alles en iedereen dat Israël en/of de Joden haat-, maar daar is nog nooit een greintje bewijs van geleverd – in schril contrast dus met de bewezen cruciale rol van Saudi Arabië.

Bronnen:

(1) Infowars
(2) Zero Hedge

Share.