“Dit is echt ziek”: Wat gebeurt er als je mensen voorleest uit Bijbel maar zegt dat het de Koran is?

3

De mannen van het YouTube-kanaal ‘Dit Is Normaal’ hebben voor veel opschudding gezorgd op social media. Met schokkende Bijbelteksten gingen ze de straat op. Ze deden alsof de passages uit de Koran kwamen. Uiteraard werd dit gefilmd.

In enkele dagen is het filmpje al meer dan vijf miljoen keer bekeken. De reacties in de video zijn gelijkgestemd: we moeten niet zo snel oordelen. De video is bedoeld om de onwetendheid over het christendom en de vooroordelen over de islam aan te tonen.

Sacha Harlan en Alexander Spoor leggen in de straten van Den Haag schokkende passages uit het heilige boek voor aan willekeurige mensen. De fragmenten uit de Bijbel staan haaks op onze normen en waarden. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde passage uit Leviticus waarin staat dat mannen die met elkaar naar bed gaan vermoord moeten worden.

Vrouw moet onderdanig zijn

Of het stuk waarin vermeld wordt dat de vrouw onderdanig moet zijn: “Ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, dan moet u haar hand afhakken.”

In een andere passage uit de Bijbel staat: “Als u mijn veroordelingen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, zult u het vlees van uw eigen zonen en het vlees van uw eigen dochters eten.”

De voorbijgangers oordelen dat de Koran veel agressiever is dan de Bijbel. “Het komt over alsof ze je willen onderdrukken,” klinkt het. Dan komt de aap uit de mouw wanneer blijkt dat de passages gewoon in de Bijbel staan.

‘Ik had geen idee dat dit erin stond’

De mensen reageren verrast. “Dit is echt ziek,” zegt iemand. “Het zijn allemaal vooroordelen,” zegt een man. “Ik probeer altijd om die niet te hebben, maar blijkbaar doe ik het toch.” Een jongedame reageert geschokt: “Natuurlijk heb ik wel Bijbelse verhalen gehoord toen ik jong was en op een christelijke school zat, maar ik had geen idee dat dit erin stond.”

Schrijver Dimitri Verhulst omschrijft God in zijn boek Bloedboek als een rancuneuze tiran. “Er is geen grotere mensenrechtenschender dan God. Hij zou eigenlijk voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag moeten worden gebracht.”

Bekijk het experiment hieronder:

[DeMorgen]

Share.

About Author

3 reacties

  1. Joden en Christenen worden geëerd als de mensen van het Boek, die in de ware God geloven. Maar wanneer Mohammed teleurgesteld raakt als ze hem niet erkennen als profeet, geeft hij de opdracht hen te vermoorden of te knechten en het verbod met hen om te gaan…De Koran is in veler ogen een racistisch boek. Geregeld noemt het Joden apen en varkens. Wanneer iemand wordt veroordeeld op grond van zijn afkomst (niet zijn daden), is dat: racisme. Mohammed is volgens Koran en Hadith (de beide openbaringsbronnen van de Islam) een massamoordenaar en een seksmaniak.Hij huwde Aisha als meisje van negen. Die twee dingen kun je zeker niet van Jezus zeggen….Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij.Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde. Je kan zowiezo de islam niet echt met de bijbel vergelijken, want de bronnen van de islam vind je niet alleen in de koran, maar ook in de biografie van Mohammed (sira) en de hadiths. Steniging helemaal niet in de koran staat, maar steniging staat in de hadiths,net als besnijdenis.Koran is veeeeeeeeeeeeel geweldaddiger dan de Bijbel!!! En de verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien….

  2. Alle geloven zijn gemaakt/verzonnen door mensen en niet door één of andere profeet. Ieder zijn/haar religie is de waren en hangt ook af van waar je bent geboren en opgevoed. Als kind word je een geloof vaak gegeven en niet zelf ontdekt. Eerst was bijvoorbeeld de bijbel het ware woord en was zoals geschreven, later moet het anders worden geïnterpreteerd want zo bedoelde “ze”het niet, en nog later was het symbolisch. Er is geen god en was er ook nooit geweest.

  3. M. Brandenburg on

    Wanneer we zeggen dat we uit de bijbel voorlezen is het belangrijk te vermelden of er uit het oude of nieuwe testament wordt voorgelezen. Het oude testament is namelijk het fundament onder de islam. Echter zelfs de Joden die enkel het oude testament aanhangen zijn sinds die tijd doorontwikkeld, en volgens het oude testament niet op de letter. Niet nieuwe Testament is waar het christendom op is gebouwd. En is de lijdraad in het geloof!

    Daarnaast is de Koran gewelddadiger, daar naarmate de hoofdstukken in de Koran elkaar opvolgen hoe gewelddadiger deze wordt. De Koran begint vrij vredelievend, echter naarmate de macht van Mohammed ontwikkelde, zo werd de aan hem gedicteerde Koran ook steeds gewelddadiger en haatdragender naar anders en niet gelovigen. Nogal een verschil met de Bijbel waar juist het tegenovergestelde in gebeurd. Wanneer aan islamgeleerden wordt gevraagd wat te doen met de tegengestelde uitspraken van allah, dan wordt ook haarfijn uitgelegd dat de laatste geboden dienen te worden gevolgd en die zijn allemaal zonder uitzonder haatdragend en gewelddadig gericht tegen een ieder buiten de islam. Maar ach dat moet je maar gewoon negeren.

Reply To Max Cancel Reply

Open

Online Chat