Op 27 februari 2019 heeft The Karskens Times aangifte gedaan tegen de Nederlandse Omroep Stichting en tegen hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws wegens discriminatie en misbruik van overheidsgelden vastgelegd in de volgende drie wetsartikelen:

Aangifte:

1 -Overtreding van Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. (Gelijke behandeling)

2 -Overtreding van Artikel 137d juncto Artikel 137e Wetboek van Strafrecht, in samenhang metArtikel 1 en 2 Universele Rechten van de Mensen en Artikel 14 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. (Verbod op discriminatie)

3- Overtreding van Artikel 323a Wetboek van Strafrecht. (Misbruik overheidsgelden)

 

Van de aangifte is proces-verbaal opgemaakt door bevoegde politiefunctionarissen van District Den Haag-Centrum op 27/02/2019 om 11.01 uur. Ik vertegenwoordiger ruim 100 andere benadeelden en ik heb verbalisanten verzocht om mij op de hoogte te houden van het verloop van de procedure.

Voorgeschiedenis

Tussen eind september 2017 en begin februari 2019 heb ik voor de website The Karskens Times als gemiddelde kijker/lezer NOS Nieuws: het NOS Journaal, de website nos.nl, @nos en NOS Teletekst gevolgd. In deze periode heb ik samen met mede-critici tientallen malen de NOS kunnen betrappen op discriminatie en andere berichtgeving  die in strijd zijn met de Mediawet. De missie en taken in deze wet stellen dat de NOS zich moet houden aan journalistieke ‘evenwichtigheid, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en onbevooroordeeldheid’. De NOS blijft in gebreke waarmee is vastgesteld dat er sprake is van misbruik van overheidsgelden. De NOS Nieuwsdienst ontvangt jaarlijks zo’n 50 miljoen euro uit de algemene middelen.

Als de definitie van nepnieuws luidt: desinformatie verhult als nieuws met als doel het beïnvloeden van de publieke opinie, dan voldoet de NOS berichtgeving daar ook aan, maar het verspreiden van nepnieuws is volgens de huidige Nederlandse wetgeving -nog- niet strafbaar.

In de enige reactie aan The Karskens Times laat hoofdredacteur Marcel Gelauff op 2 februari 2018 weten dat hij de kritiek niet deelt. ‘De redactie van het NOS Nieuws werkt 24 uur per dag voor radio, tv en online en discussieert en evalueert voortdurend aanpak, invalshoek, beeldgebruik, keuzes etc. Zoals u zegt maakt iedereen fouten. Wij ook uiteraard.’

Voor de duidelijkheid: Zwartboek NOS Journaal behandelt geen bloopers, versprekingen, kleine foutjes die direct worden hersteld of persoonlijke tweets van NOS-journalisten als die niet direct wijzen op een NOS-onderwerp. Want inderdaad waar gewerkt wordt, worden menselijke fouten gemaakt. De klachten van The Karskens Times in het Zwartboek NOS Journaal richten zich op items waarbij naast de verslaggever en de bureauredacteur van dienst, ook de afdelingschef, een eindredacteur en/of een hoofdredacteur kunnen ingrijpen of kunnen sturen. Met andere woorden: daar waar je kunt spreken van NOS-beleid onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur.

Lees het hele verhaal bij de bron

Share.