‘Groot deel van Europese bevolking is totaal geïndoctrineerd en heeft geen benul van dreigende oorlog’.

De gerenommeerde Duitse auteur, journalist, jurist en gastprofessor Wolfgang Bittner, schrijver van onder andere ‘De Afschaffing van de Democratie’ en ‘De Verovering van Europa door de VS’, waarschuwt in een speciaal interview dat hij heel bang is dat de ‘deep state’ anti-Trump schaduwregering in Amerika vastbesloten is om een oorlog tegen Rusland te beginnen, waarin Europa opnieuw het slagveld zal zijn. Tevens verkettert Bittner de reguliere Westerse media voor het blindelings verspreiden van leugenachtige oorlogspropaganda, bedoeld om de burgers zover te krijgen het uitbreken van een groot conflict te accepteren en daar Rusland de schuld van te geven.

Heropstarten Koude Oorlog door het Westen ‘tragedie van de eeuw’

Bittner noemt het ‘de tragedie van de eeuw’ dat de Koude Oorlog weer is opgelaaid. Die begon in de jaren ’90 met het breken van de beloften van de NAVO aan Rusland om niet naar Oost Europa uit te breiden. In 2014 werd een nieuwe, gevaarlijke stap genomen door een fascistische staatsgreep in Oekraïne te forceren, een anti-Russisch marionettenregime aan de macht te helpen, en het land zowel financiële als militaire steun te geven in de burgeroorlog tegen de Russisch sprekende bevolking.

‘Parallel daaraan begon een in boosaardigheid nauwelijks te overtreffen (media)campagne tegen Rusland,’ aldus Bittner. ‘Dat heeft tot de huidige levensgevaarlijke situatie geleid, waar volgens mijn onderzoek heel duidelijk de Westerse alliantie van VS, NAVO en EU de schuld aan heeft.’ Met sancties probeerde het Westen vervolgens de Russische economie kapot te maken, een doelstelling die voormalige vicepresident Joe Biden letterlijk uitsprak tijdens een toespraak in Cambridge. President Obama dwong de aanvankelijke onwillige Europese landen om eraan mee te doen.

NAVO en VS treffen oorlogsvoorbereidingen

Tegelijkertijd begonnen Amerika en de NAVO met oorlogsvoorbereidingen door grote aantallen troepen, tanks en vliegtuigen naar de grenzen met Rusland te sturen. Michael ‘glasnost’ Gorbachov waarschuwde daarom dat dit tot een verwoestende kernoorlog kan leiden.

Bittner begon zich vooral vanaf 2014 steeds grotere zorgen te maken over de glasharde leugens die de Europese politici en media over Rusland en de situatie in Oekraïne verspreiden. Zo wordt de democratische aansluiting van De Krim bij Rusland nog altijd valselijk een ‘annexatie’ genoemd. Hij begon een langdurig grondig onderzoek, waar uiteindelijk zijn boek ‘De Verovering van Europa door de VS’ uit voortkwam.

Russen willen nog steeds vrede en samenwerking

Voor zijn research reisde hij ook naar Rusland. De bevolking daar begrijpt niets van de sancties die tegen hun land zijn ingesteld. De Russische burgers zijn zwaar teleurgesteld dat ze zo door Europa en Amerika zijn bedrogen en in de steek zijn gelaten. Ondanks alles wil een overgrote meerderheid nog altijd een goede en vreedzame relatie met Europa, maar dat wordt door Washington en Brussel onmogelijk gemaakt.

In Moskou sprak Bittner met medewerkers van een Duitse firma, die de Westerse sancties ‘een schande’ en ‘totaal onzinnig’ noemden. Ze werken ook averechts, want de Russen zoeken voor de zaken die ze eerst in Europa kochten nu naar andere markten, zoals China. Deze ‘mensenverachtende politiek’ heeft tot grote verliezen bij Duitse en Europese ondernemingen geleid.

‘Deep state’ schaduwregering vermoedelijk ook Trump te machtig

De auteur-journalist vreest dat de hardliners in Washington en lobbyisten van de Amerikaanse wapenindustrie daadwerkelijk op oorlog uit zijn. Het is zeer de vraag of president Trump hen nog kan stoppen. De laatste weken is duidelijk geworden dat zijn tegenstanders ook een groot deel van zijn eigen partij in hun macht hebben, en bijna alle plannen en beleidswijzigingen van Trump blokkeren.

Bittner wijst in dit verband op de ook door ons al vaak besproken ‘schaduwregering’, de ‘deep state’ die bestaat uit de elite in politiek, multinationals en veiligheidsdiensten, die na Barack Obama ook Hillary Clinton aan de macht wilde helpen. Deze elite is niet gebaat bij een samenwerkend en daardoor welvarend Europa en Rusland, omdat dit als een bedreiging voor het wereldwijde Amerikaanse militaire en financiële imperium wordt gezien, waardoor de positie van de VS als enige supermacht in gevaar zou komen.

De directeur van de bekende Amerikaanse denktank Stratfor verklaarde in een toespraak dat het voorkomen van een verbond tussen Rusland en Duitsland al een eeuw lang het belangrijkste doel van het Amerikaanse buitenlandse beleid is. Een combinatie van de Europese technologische, financiële en industriële kracht met de Russische grondstoffen en strijdkrachten zou op het wereldtoneel vrijwel onoverwinnelijk zijn.

Geïndoctrineerde Europeanen hebben geen benul van acuut oorlogsgevaar

Daarom bouwde de VS een ring van honderden militaire bases rondom Rusland op, en zorgde het ervoor dat het mede met behulp van een enorme vloot vliegdekschepen overal ter wereld kan ingrijpen. De regeringen in Europa sluiten niet alleen hun ogen voor deze imperialistische en agressieve politiek, maar werken er zelfs gewillig aan mee. ‘Dat is onverantwoordelijk,’ vervolgde Bittner. ‘Sinds het begin van het conflict in Oekraïne hebben we acuut oorlogsgevaar, wat door een groot deel van de (Europese) bevolking, die volledig geïndoctrineerd is, totaal niet wordt waargenomen.’

Die oorlog kan nog worden voorkomen, maar dan moeten wel de sancties tegen Rusland onmiddellijk worden opgeheven, en moet de agressieve militaire opbouw van de NAVO langs de Russische grenzen weer worden teruggedraaid. Dat Rusland de Baltische staten en Polen zou willen aanvallen, is namelijk ‘totale onzin’, wat door de Duitse oud kanselier Gerhard Schröder werd bevestigd. Schröder vindt het buitengewoon pijnlijk voor de Russen dat er net als in de Tweede Wereldoorlog opnieuw Duitse troepen en tanks voor de grenzen staan, op slechts 120 kilometer afstand van St. Petersburg, klaar om een nieuw Oostfront te openen.

Kritische mensen worden monddood gemaakt

Bittner erkent dat het moeilijk is om tegen de ‘onverantwoordelijke’ bondskanselier Angela Merkel op te staan, maar is bemoedigd dat steeds meer oud politici, publicisten, wetenschappers, auteurs, managers en ook hooggeplaatste militairen zich openlijk tegen het confrontatiebeleid van de Westerse alliantie uitspreken. Dit kritische tegengeluid wordt echter geboycot door de media, die geheel op de hand van de oorlogsglobalisten in Brussel, Berlijn en Washington zijn. Zelfs de veel geprezen staatsman Helmut Schmidt wordt niet meer uitgenodigd, omdat hij meerdere malen heeft gewaarschuwd voor de Derde Wereldoorlog als Europa en Amerika niet heel snel van koers veranderen.

‘En zo gaat men met veel kritische mensen om. Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn lijken niet te begrijpen wat zij hun zogenaamde geliefde democratie daarmee aandoen. Daar komt bij dat door het toenemende kritiekvijandige, onderdrukkende klimaat steeds minder mensen openlijk hun mening durven uiten. Ik betreur het buitengewoon dat er in het bedrijfsleven –na aanvankelijk verzet- amper nog protest tegen het sanctiebeleid is.’

Als de politiek niet snel bij zinnen komt, dreigt onherstelbare schade, waarschuwt Bittner. De huidige machthebbers zijn naar zijn overtuiging niet te vertrouwen. Ook zijn er geen echte persoonlijkheden meer die durven op te staan en weer daadwerkelijk de belangen van hun onderdanen willen dienen, inclusief hun soevereine rechten, zoals het mogen voeren van een ander beleid dan door Washington wordt gedicteerd.

Westerse pers verspreidt enkel nog propaganda

Helaas doet de aan de leiband van de politiek lopende pers, waar ‘amper nog kritisch geluid is te horen’, hier volop aan mee, en verspreiden ‘veel Westerse media op schandalige wijze regeringspropaganda, een deel zelfs oorlogshitserij. Dat wordt aan het steeds sceptischer wordende publiek als ‘objectief’ verkocht. De agressieve politiek van het Westen zou zogenaamd nodig zijn om ‘de Westerse waardengemeenschap’ te beschermen tegen ‘de oorlogszuchtige Russen’,’ – allemaal leugens die met historisch verifieerbare feiten zijn te ontkrachten. Dat geldt niet alleen de berichtgeving over Oekraïne en de Krim, maar ook over bijvoorbeeld Syrië en de migrantencrisis.

Het falen van de media heeft volgens de auteur te maken met het feit dat veel toonaangevende organen en journalisten -net als veel politici- deel uitmaken van de in de loop der jaren opgebouwde netwerken van de VS en de NAVO, of daar op zijn minst nauw mee verbonden zijn. Dit heeft geleid tot het verkondigen van steeds minder objectieve feiten, en steeds sterkere gekleurde propaganda. Ook dat valt onder ‘De Verovering van Europa door de VS’.

In dit verband merkt Bittner nog een ‘zorgwekkende ontwikkeling op: critici van dit onverantwoordelijke beleid en van de informatievoorziening door de pers zien zich al enige tijd met een drieste tegenpropaganda geconfronteerd. Ze worden zwartgemaakt en in hun bestaan bedreigd.’ Dat geldt ook deze site, die vanwege deze jarenlange kritische instelling op de officiële Nederlandse zwarte lijst werd gezet.

Uitschakelen Putin hoofddoel = kernoorlog gevaar

Het centrale doel van de Westerse elite is het uitschakelen van de Russische president Vladimir Putin, die een grote blokkade vormt voor hun ‘Nieuwe Wereld Orde’. Met man en macht wordt geprobeerd Rusland te destabiliseren en in Moskou een regimewisseling te veroorzaken.

Het is heel naïef en gevaarlijk te denken dat de tot nu toe zeer terughoudend opererende Putin de voortdurende Westerse agressie oneindig over zijn kant zal laten gaan. Als de globalisten in Washington en Brussel te ver gaan, dan zou het Kremlin plotseling totaal anders kunnen reageren. Dan behoort ook een keiharde preventieve aanval met kernwapens op belangrijke Europese en Amerikaanse doelen beslist tot de mogelijkheden.

Bron

Share.