Het onafhankelijke internetportaal “StatusQuo NEWS” berichtte op 27 januari 2016, dat de grootste bank van Noorwegen , de DNB naamloze vennootschap (ASA) het contante geld compleet zal afschaffen voor haar klanten.

Het hoofd van de DNB, Trond Bentestuen, zei onlangs in een interview met de grootste krant van Oslo, de “Verdens Gang”, of VG, dat “Noorwegen geen contant geld nodig heeft”. Interessant zijn de details van zijn motivatie. Bentestuen : “60% van het contante geld dat in Noorwegen in omloop is, is buiten onze controle.” “En een groot deel van dit geld ligt bij de mensen onder de matras. Het is geld dat wij niet zien.”

Met deze uitspraak verwijst Bentestuen naar wat er achter de door bepaalde kringen geëiste en geplande afschaffing van contant geld zit. De banken zijn onder druk gekomen door de economische crisis, en willen de toegang over de activa van de bankklanten voor zichzelf veilig stellen. Dat functioneert alleen, als de klanten het geld op hun rekeningen laten en het juist niet in contanten opsparen onder de matras of in een kluis.

Om dit doel te bereiken wordt daarom steeds meer geprobeerd om het bezit van contant geld in de criminele hoek te duwen. Volgens een melding van de Duitse Presse-Agentur dpa, van 22 januari, zei het hoofd van de Duitse Bank, John Cryan, op het afgelopen economische forum in Davos: “Contant geld helpt alleen witwassers van geld en andere criminelen, om hun zaken te versluieren.

Een bijkomende aanhanger van het verbod van contant geld, de Duitse economische deskundige Peter Bofinger, liet in “Spiegel” bekendmaken: “Als er geen contant geld meer is, vervalt de nul rentegrens en de negatieve rente staat niets meer in de weg.” Dat betekent dat als u uw tegoed bij uw bank niet meer kunt laten uitbetalen in contant geld, dat uw tegoed te alle tijden belast zou kunnen worden met de negatieve rente, of zelfs een zogenaamde vermogensheffing van uw rekening worden afgenomen, zonder dat u zich daartegen kunt verweren. De vluchtweg voor uw kapitaal zou zijn afgesneden.

Bron

Share.