Het Amerikaanse leger werkt aan een manier om de gedachten van soldaten uit te kunnen lezen via hersensignalen. De technologie is niet bedoeld om een ‘gedachtenlezer’ te maken, maar om te helpen bij patroonherkenning, aldus het leger.

Op de website van het Amerikaanse leger wordt uitgelegd wat het systeem met de naam Mission Impact Through Neurotechnology Design, of MIND in het kort, zoal kan; zo wordt er een recent experiment beschreven waarbij een soldaat aan de machine werd gekoppeld, waarna hij een aantal afbeeldingen uit verschillende categorieën te zien kreeg. De soldaat werd gevraagd om zich op een categorie te focussen, en te tellen hoeveel plaatjes er voorbijkwamen in de door hem gekozen categorie.

Door verschillen in hersenactiviteit te meten bij het zien van de verschillende plaatjes kon worden achterhaald aan welke categorie de soldaat dacht. De computer had ongeveer twee minuten nodig om te bepalen dat de soldaat een boot in gedachten had. Door het succes willen de makers het MIND-systeem verder ontwikkelen; in de toekomst moet er bijvoorbeeld eye tracking worden toegevoegd.

Ondanks dat er hersensignalen worden gemeten lijken er geen plannen te zijn om de daadwerkelijke gedachten van mensen uit te gaan lezen. Het leger heeft plannen om het systeem in te zetten voor patroonherkenning in afbeeldingen die zijn vergaard door veiligheidsdiensten. Door hersensignalen uit te lezen en de persoon slechts laten denken aan wat wel en niet interessant is kan er sneller door grote hoeveelheden data worden geploegd. Dat komt omdat de neurale signalen in de hersenen veel sneller werken dan het bewustzijn. Onduidelijk is nog wanneer MIND gereed is om in de praktijk te worden ingezet.

 

Bron

Share.