Twee van de belangrijkste ‘Nieuwe Wereld Orde’ leiders, de Duitse bondskanselier Angela  Merkel en paus Franciscus, hebben in dezelfde week gezegd dat het moslim terrorisme niet bestaat. Zowel Merkel als Franciscus eisen dat Europa nog meer moslimmigranten opneemt. Het Europese establishment heeft hiermee de frontale aanval geopend op het bestaan, de vrede, de veiligheid, de welvaart en de toekomst van de autochtone Europese volken.

Op de internationale veiligheidsconferentie in München herhaalde Merkel dat ‘Europa de verplichting heeft om ontheemden uit Syrië en Irak op te nemen’. Dat vorig jaar uit officiële cijfers van haar eigen overheid bleek dat op zijn hoogst nog geen 14% van de migranten uit oorlogsgebied afkomstig is, en de overige ruim 86% hier enkel om financiële redenen komt, werd opnieuw door haar genegeerd.

Hoewel Merkel verklaarde met de Russische president Putin te willen samenwerken in de strijd tegen ISIS en het islamitische terrorisme, herhaalde ze het politiek-correcte mantra dat ‘islam niet de bron van terrorisme is’ (1), ondanks het feit dat

* het zaaien van terreur onder ‘ongelovigen’ in de Koran een direct bevel van Allah is;

* de grote, en talloze kleinere terreuraanslagen in Europa de afgelopen jaren door ‘Allahu Akbar!’ schreeuwende moslims werden gepleegd;

* de islam in zijn hele historie een militante, onderdrukkende, racistische en uiterst gewelddadige ideologie is gebleken, die al honderden miljoenen slachtoffers heeft gemaakt;

* vele honderden islamitische terreurgroepen en een veelvoud aan leden zich altijd op de Koran, hun god en hun profeet beroepen, en

* uit diverse onafhankelijke onderzoeken blijkt dat een meerderheid van alle moslims –en bij uitstek degenen die in Europa wonen- achter het plegen van geweld voor hun religie staat.

Franciscus: islamitische terrorisme bestaat niet

Afgelopen vrijdag sloot paus Franciscus zich wederom bij Angela Merkel aan, en beweerde letterlijk dat ‘moslim terrorisme niet bestaat’, net zoals het christelijke en Joodse terrorisme niet bestaan. Alle religies promoten volgens hem vrede, en alle religies zouden fundamentalisten in hun gelederen hebben die geweld en haat verspreiden.

Hij kon echter niet één voorbeeld noemen van een dodelijke aanslag op burgers gepleegd door ‘Jezus is Heer’ schreeuwende christenen, of ‘HaShem is de grootste! krijsende Joden.

De extreemlinkse rassocialist in het Vaticaan zei daarnaast dat ‘niemand crimineel, een drugshandelaar of gewelddadig’ is. Nee, er zijn enkel ‘arme mensen zonder gelijke kansen’.

‘Global warming misschien niet wetenschappelijk, maar mag niet ontkend worden’

Mensen zouden zich daarom geen zorgen moeten maken over de islam(isering), maar wel over de ‘ecologische crisis’, aldus de paus, die de in werkelijkheid al 19 jaar niet optredende ‘opwarming’ van de aarde een ‘vaststaand wetenschappelijk feit’ noemde dat ‘niet ontkend’ mag worden.

Tegelijkertijd zei hij dat ‘de wetenschap niet noodzakelijk neutraal is’ en vaak ‘ideologische standpunten of economische belangen bevat’ – een impliciete erkenning dat het ‘global warming’ alarmisme feitelijk niets anders dan een nieuwe religie is, waar het Rooms Katholicisme zich onder zijn leiding schijnbaar mee vermengd heeft.

Franciscus riep daarnaast op tot echte oplossingen voor de werkeloosheid, corruptie, identiteitscrisis en het ‘uithollen van democratieën… De verrotting van het systeem kan niet voor altijd worden witgewassen, want vroeg of laat zal de stank te sterk worden.’ (2)

Bronnen:

(1) Daily Star
(2) Breitbart

Share.