*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Steeds minder Nederlanders leven in armoede, blijkt uit de meest recente cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Goed nieuws dus. Toch roept het rapport veel vragen op. Zo lijkt het beeld dat daarmee wordt geschetst in strijd te zijn met eerdere berichten, zeggen sommige lezers.

Zo werd eind augustus nog bekend dat steeds meer mensen naar de voedselbank gaan. In diezelfde week bleek ook dat steeds meer mensen, vooral jongeren, op straat belanden. Hierdoor lijkt het alsof de armoede alleen maar toeneemt. Hoe zit dat?

Voedselbank
Het aantal mensen dat gebruikmaakt van voedselhulp neemt al enkele jaren toe. In de eerste helft van 2019 gingen ongeveer 35.500 huishoudens naar de voedselbank, 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En een jaar eerder was er een toename van 6 procent mensen. Volgens voedselbanken Nederland kwam dat eerder vooral door eerder versoepelde toelatingsnormen. Door die grens te verlagen, vinden potentiële klanten hun weg sneller naar de voedselbank.

Er speelt nog iets mee, zegt de organisatie. De kosten van het levensonderhoud zijn harder gestegen dan de pensioenen en de AOW, waardoor ook meer alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen zijn geholpen. En dat komt dan weer overeen met het SCP-rapport. Daarin is te lezen dat hoewel de armoede over het algemeen daalt, met name kinderen een hoger risico lopen op armoede in vergelijking met bijvoorbeeld volwassenen, wat weer kan komen doordat zij leven in een eenoudergezin met een lager inkomen.

NOS

Dan is er nog een verschil met wanneer je volgens de Voedselbank arm bent en in aanmerking komt voor hulp, en wanneer je volgens het SCP arm bent. Om armoede te meten gaat het planbureau uit van een ‘niet-veel-maar-toereikendbudget’. In dat bedrag zit onder meer geld voor kleding, openbaar vervoer, was- en schoonmaakmiddelen, een internetaansluiting en mobiele telefoon. Voor een alleenstaande komt dat in 2017 neer op 1135 euro per maand. De Voedselbank hanteert een andere grens: als je als alleenstaande in de maand minder dan 225 euro overhoudt voor eten en kleding, kom je in aanmerking voor hulp.

In totaal zijn er 35.500 klanten van de Voedselbank, veel minder dan het aantal mensen dat het SCP nu als arm bestempelt: 939.000 mensen. “Bij die voedselbank zitten ook mensen die volgens onze armoedegrens niet arm zijn. Maar vanwege een andere definitie van armoede, kan dat zomaar samengaan”, zegt SCP-onderzoek Stella Hoff over de verschillen.

‘Begrip voor verwarring’
SCP-onderzoeker Stella Hoff begrijpt de verwarring over de uitkomsten van het rapport over armoede en de ervaring die sommige mensen zelf hebben of lezen in de media. “Al een aantal jaar worden wij na deze publicatie gebeld door boze burgers die zich totaal niet herkennen in wat wij zeggen. Dat begrijp ik als je er bijvoorbeeld op individueel niveau niet op vooruit gaat, door hogere leefkosten en een te weinig meestijgend inkomen. Maar de cijfers laten wel zien dat de armoede daalt. Dan klopt het voor hen persoonlijk niet, maar voor heel Nederland wel.”

Het aantal daklozen is de afgelopen jaren eveneens gestegen, bleek eerder uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een groot probleem, zeggen hulporganisaties, dat volgens hen vooral te wijten is aan het gebrek aan geschikte woningen. Relatief veel jongeren belanden op straat: een op de drie daklozen is tussen de 18 en 30 jaar.

Het CBS meldde eind vorig jaar dat veel daklozen in de jaren voordat ze op straat belandden al tot de huishoudens met de laagste inkomens behoorden. Maar arm zijn en dakloos worden hoeven niet altijd samen te gaan, zegt SCP-onderzoeker Hoff. “Door een echtscheiding moet je soms uit huis en dan ben je soms feitelijk dakloos. Dus in die zin is dat niet een op een met elkaar te vergelijken.”

Bedankt voor het doneren aan T2W

time2wakeup.me wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving voort te zetten over alles wat er wordt verzwegen wereldwijd en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. time2wakeup.me is al 8 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we u niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dit wel doen, dan kan dat via

Ideal, creditcard, Crypto Valuta of Paypal.

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster