zaterdag, september 23

De armoede in de Europese Unie is toegenomen, als gevolg van hoge werkloosheidscijfers en onderbetaalde jobs. Dat blijkt uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een gespecialiseerd orgaan van de Verenigde Naties, dat vandaag werd vrijgegeven.

In totaal was 17,2 procent van de inwoners van de EU ‘relatief arm’ in 2014, wat betekent dat het gezinsinkomen minder dan zestig procent van de gemiddelde levensstandaard in een land bedraagt. In 2005 was dat nog 16,5 procent.

Volgens de IAO is de stijging te wijten aan aan een zwakke economische groei en een gebrek aan kwalitatieve banen. De VN-organisatie stelt bovendien dat socialezekerheidsbijdragen en inkomenstransfers alleen de chronische armoede niet kunnen verhelpen: “Enkel door de kwaliteit van banen bewust te verbeteren en nieuwe fatsoenlijke jobs te creëren, kunnen we de precaire leefomstandigheden van de werkende armen en hun gezinnen daadwerkelijk ombuigen”, zegt Raymond Torres, Adviseur Sociale en Economische zaken bij IAO. Concreet pleit de organisatie voor beter betaalde jobs met een hogere productiviteit, en voor meer hooggeschoolde arbeid.

De stijgende Europese armoedecijfers komen er na een periode van mondiale vooruitgang sinds 1990, waarin het aantal extreem armen (inkomen van minder dan 1,90 dollar per dag, gemeten in koopkrachtpariteit) in 107 opkomende en ontwikkelende landen daalde van 46,9 procent tot net geen 15 procent van de bevolking. “De voortzetting van die significante vooruitgang in het terugdringen van extreme armoede is nu in gevaar”, stelt de IAO.

De organisatie is daarbij niet alleen bezorgd om de situatie in de EU. Hoewel de armoede in andere regio’s, zoals Azië, Latijns-Amerika en de Arabische wereld verder blijft dalen, is er voor het eerst sinds lang wel een stijging te zien van de inkomensongelijkheid in sommige van die landen. Dat zou volgens de IAO het effect van economische groei op het terugdringen van armoede kunnen verminderen.

Bron

Share.