Momenteel is er bij defensie een ontstellend tekort van duizenden militairen, schrijft Jan Muijs. En de belangstelling in eigen land is zo minimaal dat deze schaarste alleen maar kan worden opgelost door mensen van buiten Nederland te werven.

Gedacht wordt aan onder andere Zuid-Afrika waar veel animo is om in het Nederlandse leger te dienen. Als dat de oplossing moet worden om een nijpend tekort op te lossen, dan hoeven we helemaal niet verder te kijken dan Nederland zelf. Want ze zijn al hier!

In onze asielcentra zitten duizenden asielzoekers die gemotiveerd zijn en dolgraag die kans zouden willen aangrijpen om op die manier een legale status en zicht op een toekomst te krijgen. En die bovendien al de nodige stappen hebben ondernomen om in ons land te integreren.

Waarmee ook direct de enorme druk op de asielketen voor een groot gedeelte wordt weggenomen. Ik zou dus zeggen; waar wachten we nog op.

Share.