Bij de Belastingdienst is dit jaar nog eens aan 5 projecten geld gecommitteerd, ter waarde van 34 miljoen, zonder dat daarbij de juiste procedures zijn gevolgd.

Eerder deze maand moest staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes al erkennen dat er vorig jaar buiten hem om een bedrag van 500 miljoen was gecommitteerd aan een omstreden vertrekregeling.

Daarbij kregen pensioengerechtigden nog een premie mee van maximaal twee jaarsalarissen. De regeling werd door de inspecteur zelfs aangemerkt als een verkapte regeling voor vroegpensioen, waarop een boete staat van 52 procent.

De Belastingdienst moest zichzelf dus een boete opleggen van maximaal 200 miljoen euro.

Opvallend is dat Wiebes nu aankondigt dat de Belastingdienst tegen die aanslag in beroep gaat. Dat is het gevolg van het feit dat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant twijfel heeft gezaaid over de rechtmatigheid van zo’n boete in een ander geval.

Dat er ook dit jaar weer geld is uitgegeven aan projecten zonder dat Wiebes daarvan formeel op de hoogte was, is volgens de staatssecretaris opnieuw een bevestiging van de informele cultuur en autonomie binnen de Belastingdienst, waartegen hij naar eigen zeggen nu inmiddels maatregelen heeft genomen.

Grappig gegeven is dat chief analytics officer Cyprian Smits van de Belastingdienst juist door Accenture uitgeroepen is tot ‘Innovator of the Year’.

De Belastingdienst kampt met ict-problemen en bovendien waarschuwde de Ombudsman eerder voor de haast van de digitalisering, maar dat weerhoudt Accenture niet de award uit te geven.

Juryvoorzitter en winnaar van 2015, Jeroen Tas van Philips, roemt de omgeving die de Belastingdienst heeft gecreëerd voor zijn mensen om innovatief bezig te zijn.

De uitvoeringsorganisatie krijgt de prijs voor de ontwikkeling van tools die het makkelijker maken om in contact te staan met gebruikers. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan partijen die oplossingen leveren die het dagelijks leven vereenvoudigen.

De jury lette ook specifiek op de impact die bepaalde ontwikkelingen hebben. Cyprian Smits meent dat hun impact vooral zakelijk belegd is. Smits:

Dat moet ook wel om een goede maatschappij te creëren. We hebben te maken met personen en bedrijven die belasting betalen, die moet je meer gemak gaan bieden. Onze oplossingen helpen hen om beter te functioneren. Daarbij kunnen wij de ‘bad guys’ eruit pikken

Wellicht dat de Belastingdienst ook wat beter intern de bad guys er uit kan pikken want de Belastingdienst blijkt los van dit alles bezwaren van burgers illegaal af te handelen, zo blijkt uit werkinstructies en memo’s van de dienst.

Wie in bezwaar gaat tegen een aanslag, krijgt geen bevestiging meer. Ook mogen bezwaarschriften tegenwoordig telefonisch worden ingetrokken.

Het programma Reporter Radio deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de documenten boven tafel te krijgen.

Daaruit blijkt dat “de rechtsbescherming van de burger onder druk staat“, aldus CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Bronnen: FD, Rijksoverheid, Computable, RTL Nieuws

Share.