Oostenrijk en 15 andere landen bang dat Turkije ‘sluizen heropent’ – ‘President Erdogan geen betrouwbare partner’ – Oostenrijk wil speciale EU top voor afspraken om grote aantallen migranten weer terug te sturen – ‘Open terugkeercentra en geef migranten véél minder geld’.

Vooral in Oost Europa beginnen landen steeds vaker te breken met het door de EU geëiste contraproductieve en volledig falende immigratiebeleid. De door Brussel gecontroleerde massamedia berichten dan ook nauwelijks over de oprichting van het Balkan Grens Defensie Project, waarmee de politie en het leger van maar liefst 16 landen los van de EU hun grenzen gaan beschermen en migranten gaan tegenhouden.

‘Wij geloven niet dat de buitengrenzen van de EU adequaat worden beschermd door de EU,’ gaf de Oostenrijkse minister van Defensie Hans-Peter Doskozil als commentaar. ‘Daarom plant Oostenrijk samen met 15 andere landen langs de Balkan route en de Visegrád staten nauwe samenwerking binnen het raamwerk van een nieuw Balkan grensdefensie project.’

Samenwerking politie en leger

‘Bij een massale toevloed van migranten zullen de betrokken landen in het grensbescherming initiatief snel willen handelen. Bij een crisis zullen we naar een gemeenschappelijke situatie toewerken, duidelijk omschreven contacten gebruiken, en regelmatig informatie uitwisselen tussen de hoofden van politie en leger van deze aangesloten landen.’

In dit kader werkt Oostenrijk aan een wetsverandering waardoor het land troepen in het buitenland kan inzetten. Tot nu toe mag dat alleen voor humanitaire missies. ’Oostenrijk staat klaar om zowel binnen als buiten de EU landen bij te staan, niet enkel voor humanitaire missies, maar ook voor het beschermen van hun grenzen – mits deze landen dat ons vragen en wij voldoende capaciteiten hebben,’ vervolgde de minister.

‘Turkije onbetrouwbare partner, dreigt sluizen weer te openen’

Het grensdefensie project richt zich tevens op de illegale mensensmokkel op de Balkan, waar –in tegenstelling tot wat ‘onze’ politici en ‘onze’ media berichten- nog steeds een ‘aanzienlijk aantal’ migranten gebruik van maken. Iedere week arriveren er alleen al in Oostenrijk tussen de 500 en 1000 migranten. Met het oog op de wankele deal tussen de EU en Turkije is de minister bang dat de situatie snel verder zal verslechteren.

‘We moeten ons erop voorbereiden dat de (Turkse) regering in Ankara de sluizen heropent, waar president Erdogan al meerdere keren mee gedreigd heeft. Erdogan is geen betrouwbare partner van de EU.’

‘Terugkeercentra en veel minder geld voor migranten’

Sowieso vindt Oostenrijk dat er al veel te veel illegale migranten in de EU zijn toegelaten. Minister Doskozil wil dan ook dat er veel meer wordt gedaan om hun aantal te verminderen, zoals ‘terugkeercentra, hoge boetes voor asielzoekers die de regels overtreden, en een enorme verlaging van het geld dat immigranten krijgen.’ Tevens suggereert hij een speciale EU top om gezamenlijke besluiten te maken over het terugsturen van grote aantallen migranten.

‘De eerdere initiatieven, zoals een sterker rol voor Frontex, zijn verre van voldoende,’ besloot hij. ‘Het zou het beste zijn om een hooggeplaatste Europese repatriëring official van naam te hebben, die deze belangrijke taak op zich neemt.’

Bron

Share.