*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Fiscale concessies in ruil voor werkgelegenheid

Landen zoals Ierland gaan – door economische nood gedreven- ver in het geven van concessies aan multinationals om een beetje werkgelegenheid binnen te halen.

De Nederlandse fiscaal juristen zijn zeer bedreven in het bedenken van slimme constructies om belastingheffing te ontwijken in het land waar de winst feitelijk wordt gemaakt en die te laten vallen in Nederland, waar tax rulings (afspraken over de hoogte van de belastingheffing) worden gemaakt met de Belastingdienst, die de multinationals en de rijken ettelijke miljarden voordeel opleveren. De landen die in feite recht hebben op hun deel van de winst door belastingheffing hebben het nakijken. Is dat erg? Ja, want de bedrijven verwachten wel van de landen waarin ze zijn gevestigd dat de infrastructuur (wegen, vliegverbindingen, energievoorziening, bruggen etc. ) in orde zijn, maar betalen er niet voor.

De tax rulings hebben meer schade aangericht. Ze hebben voeding gegeven aan een volkomen verkeerde mentaliteit bij de multinationale bedrijven en bij de superrijken en die is, dat als je groot genoeg bent, er geen of nauwelijks belasting behoeft te worden betaald. Multinationals stellen zich daardoor arrogant op naar landen als het gaat om vestiging van een bedrijfsonderdeel in dat land. Zo heeft Apple bedongen bij de Ierse regering, dat er slechts 0,05% belasting behoeft te worden betaald op de winst van het bedrijf tegenover de vestiging van het Europese hoofdkantoor in Cork (Ierland) en werkgelegenheid voor 6.000 Ieren bij Apple. Hoeveel zal dat Apple kosten? Niet meer dan een fractie van wat er wordt bespaard aan belastingbetaling.

Apple boekte van oktober 2014 tot oktober 2015 de astronomische winst voor belastingen van $ 72,5 miljard. In de cijfers van Apple werd in 2015 een voorziening voor te betalen belasting van $ 19,1 miljard opgenomen (26,5% van de winst voor belasting). Van die voorziening – die jaar op jaar wordt vermeld in de jaarrekening van Apple- valt een groot deel vrij want de winsten die elders in de wereld – bijvoorbeeld in andere landen in Europa en in Azië worden gemaakt, worden ‘per expresbrief’ doorgesluisd naar Ierland, waar een belastingpercentage van slecht 0,05% geldt. Hierdoor heeft Apple in totaal zo’n $ 200 miljard onttrokken aan de schatkist van de landen waarin ze in werkelijkheid hun winst boeken. Deze $ 200 miljard komt vanzelfsprekend op het conto van de aandeelhouders.

De vijf grootste aandeelhouders in Apple zijn:
Vanguard Funds (het rijken beleggingsfonds bij uitstek): 329 miljoen aandelen
Carl Icahn (een grote activistische aandeelhouder): 52 miljoen aandelen Tim Cook (ex CEO Apple) 1,17 miljoen aandelen Arthur Levinson (voorzitter van de Raad van Commissarissen) 1,13 miljoen aandelen Craig Federighi (directeur software ontwikkeling Apple) 439,000 aandelen Apple heeft ongeveer 5,6 miljard aandelen uitgegeven. De Vanguard groep heeft daarvan 5,6%en Icahn iets minder dan 1%. Hoewel het aantal aandelen ten opzichte van het totaal laag is, hebben deze aandeelhouders toch een grote invloed achter de schermen, omdat ze in de aaandeelhoudersvergadering de belangrijkste stem hebben. Hetzelfde geldt ook, zij het in mindere mate voor Cook, Levinson en Federighi. De superrijken hebben het daarom achter de schermen voor het zeggen bij Apple, via Vanguard en rechtstreeks in de persoon van Carl Icahn. Zij staan aan de basis van de belastingontwijkende politiek van Apple. Alleen al van de winst in 2015 gaat er bijvoorbeeld $ 4 miljard naar de aandeelhouders van Vanguard. Denk daar eens aan als je de nieuwste Iphone koopt…

De Europese Commissie heeft echter zijn tanden laten zien door Apple een navordering van 13 miljard euro te presenteren vanwege te weinig afgedragen belasting. Dit bedrag zou in de Ierse schatkist moeten vloeien. Het zou een welkome aanvulling van het Ierse budget zijn, dat slechts 75 miljard euro bedraagt. Er gaat nu een schok door de gelederen. Het vestigingsklimaat voor multinationals zou er negatief door worden beïnvloed, omdat er nu het risico ontstaan is, dat de winsten met een onbekend bedrag later worden afgeroomd en dat vinden de aandeelhouders niet leuk. De V.S. oefent bij monde van Obama kritiek uit op de EU vanwege deze naheffing, waarschijnlijk ingegeven door de eerdergenoemde grote activistische aandeelhouders. De tax rulers onder andere in Nederland maken zich grote zorgen, omdat er geen gegarandeerde afspraken meer kunnen worden gemaakt. Kortom de Europese Commissie heeft de deksel van de beerput gehaald. Niet dat het zo’n vaart zal lopen met die 13 miljard euro, want Apple heeft nog meerdere beroepsmogelijkheden en voordat Ierland eventueel de beschikking krijgt over dit bedrag zijn er minstens zes jaar verstreken.

Desondanks is dit een significante gebeurtenis. Voor het eerst staat de EU op voor het midden en kleinbedrijf (MKB) binnen Europa en voor een redelijke bijdrage van de multinationals aan de schatkist van de landen bij wie ze te gast zijn. Door de tax rulings is er sprake van oneerlijke concurrentie tussen multinationale ondernemingen en het MKB. Multinationals hebben al een voorsprong door hun schaalgrootte en spreiding van activiteiten. Door het MKB wel het volle pond aan belasting te laten betalen en de multinationals nauwelijks, is het vrijwel onmogelijk om te kunnen concurreren. Dat doet het MKB ook niet. De enige manier waarop ze kunnen overleven is door hun diensten en producten aan de multinationals te leveren door zich toe te leggen op innovatie en specialisatie. Dit is echter aan de meeste MKB bedrijven niet voorbehouden, omdat ze geen product of dienst leveren waarin de multinationals geïnteresseerd zijn. Mogelijk heeft de Europese Commissie de maatregel genomen om de roep van MKB bedrijven te smoren om ook aan hen tax rulings toe te staan. Het politieke spel dat nu wordt opgevoerd is er wellicht op gericht om de geloofwaardigheid van de EU te vergroten. Het zou mij niet verbazen als de claim van € 13 miljard in stilte van tafel verdwijnt. De rijken zijn niet geamuseerd.

© Ad Broere via: Gewoon nIeuws

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster