woensdag, september 27

Europese multinationals en hun managers beweerden dat de komst van miljoenen moslimmigranten zo hard nodig zou zijn om het aantal lege vacatures op te vullen. De politiek had immers gezegd dat wij vooral ingenieurs en ander gekwalificeerd personeel binnenhaalden? Een aantal van de grootste Duitse bedrijven, waarvan vele beursgenoteerde zoals Airbus, VW, Opel, Daimler, Adidas en Deutsche Bank, vormden het netwerk ‘Wir zusammen’, oftewel ‘Wij samen’, om binnen korte tijd zoveel mogelijk migranten aan het werk te helpen. Resultaat: 2000 geplande stageplaatsen voor een eventuele baan, en slechts 250 trainingsplekken. Kortom: bijna alle migranten zullen -ook in Nederland- permanent aan het financiële infuus moeten, wat onze sociale zekerheid ondermijnt en uiteindelijk zal doen instorten.

Nieuw Wirtschaftswunder: niemand kan werken

In Duitsland is een nieuw Wirtschaftswunder in de maak – echter een die precies omgekeerd is dan de eerste, die na de Tweede Wereldoorlog voor een razendsnelle opbouw zorgde die Duitsland binnen korte tijd tot één van de sterkste economische landen ter wereld maakte.

Het tweede Wirtschaftswunder bestaat uit het ‘wonderlijke’ gegeven dat van de 1 miljoen officiële migranten –minstens een half miljoen illegalen niet meegeteld- die vorig jaar tot Duitsland werden toegelaten, voor minstens 80% bestaand uit jonge sterke mannen, tot nu toe heel misschien slechts 0,2% aan het werk gezet kan worden.

De reguliere media willen doen overkomen alsof de Duitse bedrijven niet hard genoeg hun best doen voor de nieuwkomers. Feit is echter dat de werkloosheid in Duitsland in realiteit veel hoger is dan de officiële overheidscijfers, en er dus simpelweg geen banen meer te vergeven zijn. Belangrijker nog is het ook door de autoriteiten vastgestelde gegeven dat 90% van de binnengekomen migranten niet eens voldoende kennis, capaciteiten en intelligentie hebben om zelfs maar het basisschoolniveau te halen.

Islam: verboden na te denken, verboden te ontwikkelen

Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de islamitische religie, die zaken zoals persoonlijke ontwikkeling, onafhankelijk nadenken, zelf besluiten en keuzes maken ontmoedigt en zelfs verbiedt, omdat alles in het leven nu eenmaal zou worden bepaald door Allah. En die wil enkel absolute gehoorzaamheid en slaafse volgzaamheid. Het hoogste levensdoel in de islam is het gedwongen en gewelddadig bekeren van de rest van de  mensheid tot Allah en zijn profeet. Zelfs dan zijn enkel zelfmoordterroristen zeker van ‘het paradijs’, tenminste, als het hen lukt om zoveel mogelijk onschuldigen op te blazen.

Het komt er dus op neer dat bijna alle nieuwkomers jarenlang, hoogstwaarschijnlijk permanent, aan het financiële infuus moeten, en ze de sociale zekerheid –waar ze nog nooit een minuut voor gewerkt noch een cent aan bijgedragen hebben- volledig zullen uitputten, waardoor het systeem ook voor autochtone Europeanen zal instorten.

EU haalt dagelijks 2000 Afrikanen naar Sicilië

Wat Brussel betreft kan die instorting klaarblijkelijk niet snel genoeg komen, want u weet inmiddels dat de eurocraten een enorme maatschappelijke crisis nodig hebben om alle macht naar zich toe te trekken voor de vorming van een totalitaire Europese Superstaat. Dus werden er alleen al in de afgelopen drie dagen 6000 toekomstige uitkeringstrekkers uit Afrika naar Sicilië –toepasselijk het ‘nieuwe Lesbos’ genoemd (3)- gehaald. Inderdaad: opgehaald met schepen, een speciaal voor migranten ingezette EU-veerdienst. (2)

Links legt schuld weer bij overheid, niet bij nieuwkomers

Gisteren erkende minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher dat 47.000 van 53.000 migranten er niet in geslaagd zijn de inburgeringscursus te voltooien. Linkse partijen zoals de PvdA en D66 leggen de schuld natuurlijk weer bij de overheid (4), en niet bij de onwillige en/of onkundige nieuwkomers. Van terugsturen, zoals de VVD zogenaamd zou willen (maar die dit nooit in beleid omzet), kan wat hen betreft geen enkele sprake zijn.

Bronnen:

(1) Spiegel via Breitbart
(2) PI-News
(3) Mail Online
(4) NU

Share.