De huidige wetgeving maakt het voor instellingen en bedrijven mogelijk om een vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen voor toegang tot hun diensten en voorzieningen. Dat schrijft de Gezondheidsraad donderdag in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Het kabinet heeft zelf nog geen beleid opgesteld over hoe ze hiermee willen omgaan.

Volgens de Gezondheidsraad mag het vragen om een vaccinatiebewijs niet leiden tot discriminatie, uitsluiting of schending van privacyregels.

In het kort

  • Bedrijven mogen wettelijk gezien een vaccinatiebewijs vragen, maar onder strike voorwaarden
  • Een bewijs mag bijvoorbeeld niet leiden tot discriminatie en moet gerechtvaardigd zijn
  • Als een bedrijf dit invoert komt dat neer op een indirecte vaccinatieplicht
  • Het kabinet heeft nog geen beleid opgesteld over hoe met deze wettelijke basis moet worden omgegaan
  • Minister Hugo de Jonge heeft meermaals aangegeven dat vaccinaties altijd vrijwillig moeten plaatsvinden

Werkgevers, zorginstellingen, scholen, horecabedrijven en organisatoren van evenementen kunnen in principe een vaccinatiebewijs eisen van bezoekers om de gezondheid van anderen te beschermen, schrijft de Gezondheidsraad. De onderzoekers erkennen dat economische belangen ook een rol kunnen spelen. Ze benadrukken daarnaast dat de Rijksoverheid toezicht moet houden op hoe bedrijven vaccinatiebewijzen willen inzetten.

“Of de maatregel gerechtvaardigd is, kan verschillen per setting”, aldus het adviesorgaan. Voor die afweging is een zogeheten medisch-ethisch kader ontwikkeld. Zo moeten instellingen kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, dat de maatregel noodzakelijk is om dat doel te bereiken, de voordelen opwegen tegen de nadelen en er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken.

De overheid zou erop moeten toezien of bedrijven zich aan het kader houden. Het is nog niet duidelijk wanneer een vaccinatiebewijs een “gerechtvaardigd doel” is. Volgens de Gezondheidsraad kan het kabinet dat in wetgeving vastleggen of het overlaten aan brancheorganisaties.

Advies gevraagd vanwege zorgen over indirecte vaccinatieplicht

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De bewindsman heeft meermaals zijn zorgen geuit over mogelijke nadelen die een vaccinatiebewijs op publieke plaatsen zou kunnen opleveren. Dat zou inwoners indirect kunnen dwingen om zichzelf in te enten tegen COVID-19.

De Gezondheidsraad schrijft dat bij elke vorm van drang tot vaccineren een strenge afweging moet worden gemaakt ten aanzien van het belang van de volksgezondheid. Het verplichten van een vaccinatiebewijs, of bijvoorbeeld het opleggen van boetes aan burgers die zich niet willen laten vaccineren, zorgen namelijk voor een grote inperking van de keuzevrijheid. Het kabinet heeft al meerdere keren laten weten niets te voelen voor zo’n plicht.

En hoe gaan we dan met deze wtgeving om

 

Revolutie Europa
vandaag om 16:53
De Raad van Europa verbiedt discriminatie van niet-gevaccineerde mensen

In zijn resolutie 2361 (2021) heeft de Raad van Europa op 27 januari 2021 tal van richtlijnen aangenomen voor vaccinatiestrategieën in Europa. Hieronder staan ​​verschillende organisatorische formuleringen en eisen. Er zijn echter ook passages die het huidige farmacopolitieke lobbynetwerk centraal houden. Met name de onheilige alliantie van de vaccinlobbyorganisatie GAVI, de particuliere marketingorganisatie WHO en de “Coalition for Epidemic Preparedness Innovations” (CEPI) zijn een doorn in het oog van onafhankelijke experts – zij zijn de belangrijkste drijfveren van de pandemie en begunstigden van de geënsceneerde ramp. De vaccinpromotoren worden ook allemaal gefinancierd door onder meer de Bill & Melinda Gates Foundation.

Punt 5 van de resolutie stelt: “ Onder de gezamenlijke leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Vaccine Alliance (Gavi) en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) trekt het initiatief geld terug van de ondertekenende landen voor onderzoek en ontwikkeling en om de productie van een breed scala aan Covid-19-vaccins te ondersteunen en om over de prijzen te onderhandelen. ”Op deze manier hebben de particuliere organisaties, die instrumenten zijn van vaccinatieprofessionals, rechtstreeks toegang tot de fondsen van de lidstaten. Het feit dat, op basis van de ervaring uit 2009, geen enkele officiële eenheid van de Europese staten de verantwoordelijkheid neemt voor de coördinatie, is twijfelachtig en zet de deur open voor misbruik.

Tegelijkertijd roept de resolutie op tot zorg bij de ontwikkeling van vaccins, controle op het gebruik ervan, naleving van veiligheidsnormen en dit ook met betrekking tot langetermijneffecten. Punt 7.1.6 (zie hieronder), dat verwijst naar de noodzaak om handel met voorkennis door de betrokken farmaceutische bedrijven te beheersen, is zeker bijzonder belangrijk bij de pandemie die wordt veroorzaakt door lobbyactiviteiten. De pandemie is nu al het grootste farmaceutische bedrijf aller tijden – en het lijkt erop dat de farmaceutische bedrijven en hun investeerders nog ver verwijderd zijn van het uitspelen van hun kaarten. De honger naar nog meer geld is groot. Over de kwaliteitsborgingseisen schrijft de Raad van Europa:

“De Vergadering dringt er daarom bij de lidstaten en de Europese Unie op aan om:
7.1 met betrekking tot de ontwikkeling van Covid-19-vaccins
7.1.1 om ervoor te zorgen dat hoogwaardige onderzoeken worden uitgevoerd die deugdelijk en ethisch zijn in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (ETS nr. 164, Oviedo – Verdrag) en het bijbehorende aanvullend protocol inzake biomedisch onderzoek (ETS nr. 195), waarbij geleidelijk kinderen, zwangere vrouwen en zogende moeders worden betrokken;
7.1.2 ervoor zorgen dat de instanties die verantwoordelijk zijn voor het evalueren en goedkeuren van vaccins tegen Covid-19 onafhankelijk zijn en beschermd tegen politieke druk ;
7.1.3 zorg ervoor dat hetaan relevante minimumnormen voor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van vaccins wordt voldaan;
7.1.4 invoering van effectieve systemen om vaccins en hun veiligheid na introductie in de bevolking te monitoren, ook met het oog op het monitoren van hun langetermijneffecten ;
7.1.5 Opzetten van onafhankelijke vaccincompensatieprogramma ‘som compensatie te verzekeren voor ongepaste schade en aantasting als gevolg van vaccinatie;
7.1.6 bijzondere aandacht besteden aan mogelijke handel met voorkennis door leidinggevenden in de farmaceutische industrie of bij farmaceutische bedrijven die zichzelf op ongepaste wijze verrijken ten koste van het publiek door de aanbevelingen van Resolutie 2071 (2015) “Volksgezondheid en de belangen van de farmaceutische industrie: hoe zorg je voor de voorrang van volksgezondheidsbelangen?”

Bovendien bevatten de vereisten van de Raad van Europa ook het dringende verzoek om af te zien van discriminatie van niet-gevaccineerde personen:

7.3.1. Ervoor zorgen dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie NIET verplicht is en dat niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren als ze dat niet willen;

7.3.2 ervoor te zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij niet is ingeënt, mogelijk gezondheidsrisico’s heeft of niet gevaccineerd wil worden;

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Deze duidelijke positionering van de Raad van Europa is een daverende klap in het gezicht van de talrijke regeringsleden in Europa die met repressieve maatregelen een indirecte verplichte vaccinatie willen invoeren of dat al hebben gedaan. Jens Spahn had de indirecte verplichte vaccinatie al vóór de “Corona-enscenering” in de Infection Protection Act geschreven – ook al beweert hij altijd publiekelijk dat de vaccinatie “vrijwillig” is. We hebben er hier over gerapporteerd .

https://laufpass.com/corona/der-corona-impfzwang/

De maatregelen die door Bill Gates

https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur..

en de andere ‘filantropen’ bedoeld zijn om

https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur..

het ID2020-project te promoten,

https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur..

moeten ook in dit licht worden gezien: Vaccinatiecertificaten als beroepsvereisten, toelatingseisen, als vereiste voor reizen, opleiding, onderwijs en culturele activiteiten zijn discriminatie met als doel de wereldwijde vaccinatiebusiness van brandstof te voorzien. De Raad van Europa zet zich duidelijk in voor het vrijwillige karakter van vaccinatie en de non-discriminatie van degenen die niet zijn gevaccineerd.

Noot van de redacteur: De verwijzing naar de Bill & Melinda Gates Foundation impliceert niet dat deze fiscaal bevoorrechte investeringsmaatschappij in de vorm van een stichting de uitbraak van de pandemie heeft veroorzaakt. We wijzen erop dat de familie Gates, samen met andere miljardairs, een directe invloed heeft op vaccinatiecampagnes in de wereld door hun creatieve sponsoring. En aangezien Gates en zijn “filantropische” vrienden massaal geïnvesteerd worden in alle vaccinfabrikanten, maakt een terugverdientijd deel uit van de creatieve inzet van de “filantroop”.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur..

https://praxistipps.focus.de/bill-gates-und-die-who-w..

https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnershi..

https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Lin

Share.