Verschillende leden van het Outbreak Mangement Team hebben financiële belangen bij coronatesten. Arts en microbioloog Jan Kluytmans, die minister de Jonge al sinds de uitbraak van de pandemie adviseert over het testbeleid, verzweeg zijn financiële belangen bij de testen op zijn belangenverklaring. Dat meldde Follow The Money afgelopen woensdag.

Jan Kluytmans presenteerde begin oktober tijdens een persmoment de nieuwe coronasneltest aan minister de Jonge. Het vermeende succes van de sneltest gaf een boost aan het vastgelopen en zwaar bekritiseerde testbeleid. Kluytmans is als arts verbonden aan het Amphia-ziekenhuis en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Echter, via deze zorginstellingen is hij ook verbonden aan Microvida, een commercieel laboratorium van vier ziekenhuizen waaronder de bovengenoemde. Microvida specialiseert zich in medische microbiologie en infectiepreventie en voert grote hoeveelheden PCR – testen uit voor de GGD. Kluytmans maakt samen met tien andere artsen deel uit van een zogenaamde maatschap die zich verhuurt aan deze ziekenhuizen. Gezien het feit dat Microvida voor elke PCR – test 65 euro ontvangt, is het verband tussen de hoeveelheid afgenomen testen en het inkomen van de artsen in de maatschap niet moeilijk te zien.

Op grond van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling worden alle leden van het OMT geacht een belangenverklaring te ondertekenen. Deze verklaring is bedoeld om er zeker van te kunnen zijn dat wetenschappers te allen tijden volksgezondheid als hoogste prioriteit hebben. De adviezen van het OMT mogen de leden geen financieel voordeel opleveren; anders ontstaan er dubbele belangen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een dienstverband of aandelenbelang bij een bedrijf dat kan profiteren van een advies.
Kluytmans vermeldt in zijn belangenverklaring dat hij verbonden is aan het Amphia Ziekenhuis en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, maar zijn connectie met Microvida ontbreekt. In een antwoord op vragen van Follow the Money ontkent hij dat er een direct verband bestaat tussen zijn adviezen over het testbeleid en het financiële voordeel van Microvida bij het toegenomen aantal testen. Zoals eerder vermeld is de omzet van Microvida echter als gevolg van het toenemende aantal PCR-testen het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. De sneltesten, waarover Kluytmans positief geadviseerd heeft, maken die stijging nog groter. Kort gezegd: Kluytmans profiteert financieel van de sneltesten.

Kluytmans is overigens niet het enige lid van het OMT met financiële belangen bij het testbeleid. Ann Vossen, de voorzitter van de belangenvereniging de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologen (NVMM), zei in september tegen Nieuwsuur dat het raadzaam was om buitenlandse testlaboratoria met grotere capaciteit als concurrenten te weren. Zij stelde dat concurrentie van deze laboratoria de zaak te ingewikkeld zouden maken. Echter, als voorzitter van de NVMM vertegenwoordigt zij de belangen van wetenschappers die financieel profiteren van de kleinere, duurdere ziekenhuislaboratoria zoals bijvoorbeeld Microvida. Haar argument is daarom weinig geloofwaardig, zeker in het licht van het feit dat er vanaf augustus sprake was van een groot tekort aan testen.

Het ministerie van VWS ontkent niet dat er wat betreft Kluytmans sprake is van een belangenconflict, maar lijkt hier weinig kwaad in te zien. Een woordvoeder stelt dat Kluytmans slechts één van vele stemmen is, en dat er zelden of nooit op één advies wordt geleund. Dit argument is echter wat ons betreft eveneens ongeloofwaardig, gezien het feit dat de verstrengeling van belangen veel verder gaat dan alleen Kluytmans. Naast de eerder genoemde Ann Vossen zit in het bestuur van de NVMM bijvoorbeeld ook een directe collega van Kluytmans in de eerder genoemde maatschap van artsen. Deze maatschap staat binnenkort weer onder leiding van ene Anton Buiting, de voorzitter van de belangenvereniging van ziekenhuislabs (VMML).

Onzes inziens zijn de vele gevallen van belangenverstrengeling die naar aanleiding van de coronacrisis aan het licht komen symptomatisch voor een politiek en economisch systeem waarin de belangen van de “gewone burger” vrijwel nooit de grootste prioriteit zijn. Doordat de grenzen tussen de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven steeds verder vervagen, ontstaat er steeds meer ruimte voor corruptie. Wanneer de leden van het OMT een financieel belang hebben bij een toename van het aantal afgenomen tests, zijn zij waarschijnlijker om uitbreiding van het testbeleid te adviseren. Meer testen leiden logischerwijs tot een groter aantal “besmettingen”, hetgeen weer zeer gunstig is voor de producenten van nieuwe coronavaccins. Immers, hogere aantallen “besmettingen” kunnen worden gebruikt als motivatie voor strengere maatregelen, die alleen kunnen worden versoepeld of opgeheven wanneer de bevolking gevaccineerd is.

Critici van het coronabeleid worden veelvuldig beschuldigd van het ontkennen van wetenschap, maar team Doe Zelf Normaal vraagt zich in toenemende mate af of overheden wereldwijd hun beleid wel baseren op zuivere, oprechte wetenschap. Het is de vraag in hoeverre we vertrouwen kunnen hebben in de wetenschap wanneer wetenschappers evenzeer te koop zijn als politici.

Coronavaccin toch geen uitweg uit de crisis

De eerste vaccinatieronde tegen het coronavirus zal volgens epidemiologen weinig impact hebben op de verspreiding. Op versoepelingen van de maatregelen hoeven we dan ook in de nabije toekomst niet te rekenen. Dat meldde de NOS gisteravond.

Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2021 zo’n anderhalf miljoen Nederlanders gevaccineerd worden (bron). Het zal dan voornamelijk gaan om 60-plussers, kwetsbare groepen en zorgmedewerkers. De verwachting is dat dit de stress in zorginstellingen zal verminderen en de ziekenhuizen zal ontlasten. Immers, volgens het RIVM vonden de meeste sterfgevallen met het coronavirus plaats in de leeftijdsgroep 70-plus, en valt ook de helft van de ziekenhuisopnames toe te schrijven aan deze groep.

Het lijkt in principe logisch om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te versoepelen na vaccinatie van kwetsbare groepen. Deze groepen worden namelijk al vanaf het begin van de coronacrisis aangevoerd als voornaamste reden voor het sluiten van vrijwel de gehele samenleving. Ook minister de Jonge is zeer gefocust op een vaccin; aan onderzoek met betrekking tot mogelijke behandelmethoden voor COVID-19 wordt weinig tot geen aandacht besteed, en een motie van kamerlid Baudet aangaande het medicijn hydroxychloroquine werd door hem afgedaan als een “kwakzalvermotie.” (bron) In zijn antwoord op een kamervraag van dhr. Baudet wat hij vindt van het censureren van kritische artsen door Facebook en Youtube zegt hij dat “een grote diversiteit aan opvattingen aan de voorkant ertoe kan leiden dat het proces per saldo meer tijd kost.” Het is onzes inziens duidelijk dat het kabinet geen enkele interesse heeft voor behandelmethoden voor COVID-19, maar tegen elke prijs een vaccin als de oplossing wil presenteren.

Het is dus op zijn minst gezegd opvallend te noemen dat, nu het zo fel begeerde vaccin in zicht lijkt te komen en een groot aantal mensen voorzichtig hoopvol werd, versoepeling nog altijd niet in zicht lijkt te zijn. Volgens door de NOS ondervraagde artsen doet het vaccineren van kwetsbare groepen tijdens de eerste vaccinatieronde namelijk niets om de verspreiding van het virus onder de rest van de bevolking te beperken. Het zijn volgens hen namelijk vooral jongere mensen die het virus verspreiden, en “ook in de iets jongere laag van de bevolking belanden mensen op de IC.” Ook is het nog geenszins zeker wat de effectiviteit van het vaccin bij hogere leeftijdsgroepen zal zijn. De conclusie van deze artsen is dus dat er geen versoepeling in zicht is tot ook mensen van middelbare leeftijd en jongeren kunnen worden gevaccineerd.

Dit alles lijkt ons eerder uitgesproken vermoeden te bevestigen dat talloze aspecten van de maatschappij alleen toegankelijk zullen blijven op voorwaarde dat men gevaccineerd is. De berichtgeving door de media lijkt hier in ieder geval op aan te sturen. Zo schreven we al eerder over de ontwikkeling van zogenaamde coronapaspoorten.

Gezien het feit dat het beschermen van kwetsbare groepen maandenlang gebruikt is als motivatie voor een beleid met zeer verregaande negatieve gevolgen op economisch, medisch, sociaal en psychisch gebied, vindt team Doe Zelf Normaal het zeer kwalijk dat de berichtgeving nu van richting lijkt te veranderen. Dit voornamelijk omdat de bewering dat de meeste besmettingen plaatsvinden onder jongere mensen, geenszins op een sluitende manier valt te onderbouwen. Immers, de zogenaamde RTPCR – test, waarop alle cijfers van het RIVM en daarmee het gehele beleid gebaseerd zijn, ligt in toenemende mate onder vuur van talloze wetenschappers. Een groep van ruim twintig biologen, artsen en immunologen publiceerde deze week een rapport waarin zij tien ontwerpfouten in deze test aan de kaak stelden. Deze kritiek werd echter vrijwel meteen door het reformatorisch dagblad afgedaan als ongegrond. Overigens gaat het artikel nauwelijks in op de inhoud van het rapport, en wordt het afgesloten met de mededeling dat het deel uitmaakt van een serie artikelen over “complottheorieën met betrekking tot corona.” Team Doe Zelf Normaal ziet niet in hoe wetenschappelijk gegronde kritiek op het ontwerp van een test met zulke verstrekkende gevolgen een complottheorie is. Wij zien dit artikel wederom als een voorbeeld van framing door de pers.

Vast staat wat ons betreft dat het aantal “besmettingen” dat door het RIVM gemeld wordt op zijn minst discutabel is. Dit aantal zou nooit gebruikt mogen worden als onderbouwing het feit dat de overheid, ondanks het vaccin, geenszins van plan lijkt te zijn om de bevolking haar rechten terug te geven. Team Doe Zelf Normaal houdt de ontwikkelingen rondom het vaccin, eventuele “coronapaspoorten” en de discussie omtrent de PCR – test nauwlettend in de gaten.

 

De surveillancestaat in wording: overheid overweegt nieuwe corona-app

Het ministerie van Volksgezondheid overweegt een speciale app te maken voor de coronatest. Dat meldt de NOS vandaag

De app kan worden gebruikt om een afspraak voor een test te maken, maar kan bijvoorbeeld ook een soort certificaat bevatten dat aantoont dat de gebruiker recent negatief is getest voor het coronavirus. Of de app ook gebruikt gaat worden om aan te tonen of mensen gevaccineerd zijn tegen het virus, wil de woordvoerder van het ministerie niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Hij geeft aan dat “alle opties nog open zijn.”

Team Doe Zelf Normaal wil de lezer herinneren aan ons artikel van 21 oktober jl., waarin wij een soortgelijke app (de CommonPass) bespraken. Deze werd destijds getest op vluchten van United Airlines, en gepresenteerd als de ideale manier om het vliegverkeer wereldwijd weer op te starten. In dat artikel hebben wij de juridische implicaties van een dergelijke app besproken; het verwerken van speciale persoonsgegevens is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Destijds spraken wij al onze vermoedens uit dat in de toekomst niet alleen het vliegverkeer ontoegankelijk zal zijn voor mensen die geen recent negatief testresultaat kunnen tonen. Sinds de publicatie van het artikel over de CommonPass zijn er meerdere signalen geweest dat ook andere aspecten van de samenleving alleen onder bepaalde voorwaarden toegankelijk zullen blijven. Zo meldde het AD op 14 november jl. dat de Vereniging voor Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) het weren van ongevaccineerde mensen bij concerten en festivals als een reële optie ziet (Bron). Ook Ticketmaster, een verkoopkanaal van concert- en festivaltickets, werkt aan een plan om smartphones te gebruiken om de testresultaten en/of vaccinatiestatus van concertbezoekers te controleren (Bron).

Het verplichten van werknemers tot het ondergaan van een coronatest is in strijd met artikel 11 van de grondwet (Bron) en is juridisch gezien dus niet toegestaan. Echter, wie zich ziekmeldt bij zijn werkgever, moet “redelijke voorschriften van de bedrijfsarts opvolgen.” Het afnemen van een coronatest kan dan gezien worden als zo’n “redelijk voorschrift”, en weigering kan in dit geval gevolgen hebben voor het arbeidsloon (Bron). Het is dus geenszins onmogelijk dat de app die het ministerie nu overweegt, in de toekomst een voorwaarde kan worden om te mogen werken. Ook het nieuws dat onderwijsminister Arie Slob wil experimenteren met sneltesten op middelbare scholen, lijkt erop te wijzen dat een negatief testresultaat een voorwaarde kan worden om onderwijs te mogen genieten.

Het lijkt er in toenemende mate op dat weigering van testen, corona-apps en vaccins het dagelijks leven in de toekomst onmogelijk zal maken. Hiermee worden meerdere rechten geschonden die in de grondwet staan vastgelegd:

  • Het discriminatieverbod (artikel 1): discriminatie op welke grond dan ook is verboden. Testresultaten of vaccinatiestatus zouden hierop geen uitzondering moeten zijn.
  • Het recht op het verlaten van het land (artikel 2): iedereen heeft het recht het land te verlaten. Dit recht zou niet geschonden mogen worden vanwege het niet kunnen tonen van een testresultaat.
  • Vrijheid van godsdienst/levensovertuiging (artikel 6): de wetgever mag alleen regels maken met betrekking tot geloofsbelijdenis buiten gebouwen of besloten plaatsen. Gebedshuizen en dergelijke mogen dus nooit ontoegankelijk worden gemaakt.
  • Het recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10): iedereen heeft het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd, en het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens. Mensen onder druk zetten om hun persoonlijke gegevens te delen met instanties door middel van een corona-app is een schending van dit recht.
  • Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam (artikel 11): iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn/haar lichaam gebeurt en welke medische handelingen worden verricht. Het weigeren van een coronatest valt onder dit recht.
  • Vrijheid van onderwijs (artikel 23): het geven van onderwijs is vrij en iedereen heeft het recht op onderwijs. Wanneer docenten en/of leerlingen uit scholen geweerd worden vanwege het niet kunnen tonen van een negatief testresultaat, wordt dit recht geschonden.
    (Bron: denederlandsegrondwet.nl)

De overheid blijft met stelligheid beweren dat zaken als vaccins en corona-apps niet wettelijk verplicht kunnen worden. Echter ziet team Doe Zelf Normaal moreel en ethisch gezien absoluut geen verschil tussen een directe en een indirecte verplichting. Wanneer mensen onder druk worden gezet om een corona-app te gebruiken of zich te laten testen of vaccineren, is dit wat ons betreft eveneens een duidelijke schending van de grondwet. Door de verantwoordelijk neer te leggen bij werkgevers, poppodia, vliegmaatschappijen e.d., probeert de staat te verbergen waar zij onzes inziens daadwerkelijk naartoe werken: een surveillancestaat waarin alle burgers zich dienen te voegen naar een draconisch test- en vaccinatiebeleid, en waarin het recht op privacy tot het verleden behoort.

 

 

 

 

Sneltesten bij de deur op school: de totalitaire overheid!

 

 

Onderwijsminister Arie Slob gaat experimenteren met coronasneltesten voor leerlingen en leraren. 

De minister schendt daarmee de lichamelijke integriteit van minderjarige leerlingen. Daarnaast schendt Slob het recht op onderwijs, door leerlingen die positief testen, ook wanneer zij geen symptomen hebben, de toegang tot de school te weigeren.

Het feit dat de gebruikte PCR-test een frauduleuze test is laten we dan nog in het midden.

Nederland verkeert in een crisis. En dan doelen wij niet op een corona-crisis, maar op een crisis als gevolg van het in snel tempo afbreken van de democratie en de vrije samenleving.

De pijlen zijn nu gericht op de jongeren. Zij worden als zondebokken weggezet, als belangrijkste bron van besmetting.

De christelijke Slob zet blijkbaar zijn geloofsovertuiging overboord. Hoe anders is te verklaren dat hij de jeugd bloot stelt aan systematische mishandeling, d.m.v. gerdwongen testen, het dwingen tot het dragen van mondkapjes en het ontnemen van het recht op onderwijs, met een beroep op een virus dat voor meer dan 99% van de bevolking ongevaarlijk is.

De scholen zijn veranderd in concentratiekampen, met concierges en docenten bij de toegangspoort, die de leerlingen in het nekvel grijpen wanneer zij geen mondkapje dragen.

Dit leidt tot schrijnende situaties in gezinnen, met getraumatiseerde kinderen die niet meer naar school durven. Doe Zelf Normaal heeft via het ‘meldpunt mondkapjes op scholen‘ vele verbijsterende verhalen toegestuurd gekregen.

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie (BPOC2020) gaat een schriftelijk- en video-zwartboek opstellen d.m.v. het interviewen van ouders. De ouders vertellen live voor de camera wat zij meemaken als gevolg van de situatie op de scholen.

 

De verhoren starten binnen twee weken, en zullen op één dag afgenomen worden. De schriftelijke verklaringen en de video’s zullen vervolgens openbaar gemaakt worden aan de burgers in Nederland.

 

Meld je aan, en stop dit totalitaire beleid!

 

Leger doet onderzoek naar tegenstanders Corona-beleid!

De Nederlandse krijgsmacht heeft sinds de corona-uitbraak heimelijk op grote schaal informatie verzameld over de Nederlandse samenleving en die geduid en verspreid in rapporten. Daarbij hebben militairen zich maandenlang verdiept in het gedrag van maatschappelijke groepen als Viruswaanzin en Gele Hesjesin de gaten gehouden.

Dat schrijven het AD en het NRC vandaag!

Dat betekent dat we in Nederland in een situatie zijn beland die vergelijkbaar is met Noord-Korea en Rusland.

Ook alternatieve media worden niet gespaard, zoals blijkt uit het feit dat distributiepunten van De Andere Krant zijn onderzocht.

D66 kamerlid Belhaj vraagt een kamerdebat aan over de kwestie. Wat we daar van moeten verwachten is duidelijk: niets! Rutte en consorten trekken zich niets aan van ingediende moties of kamerdebatten. Voorts worden moties en debatten door de oppositie slechts ingediend voor de bühne. Uiteindelijk staat al vast dat de regering elke motie die tegen haar beleid in gaat naast haar neer zal leggen, zoals ook blijkt uit het totalitaire beleid van de regering t.a.v. COVID-19.

 

 

 

Pfizer: Dubieus vaccin als voorwaarde voor een terugkeer naar normaal

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer kan, in samenwerking het met Duitse BioNTech, begin dit jaar de eerste coronavaccins leveren aan EU-landen, zo meldde het AD gisteren (https://www.ad.nl/binnenland/eerste-coronavaccins-kunnen-eind-dit-jaar-in-nederland-zijn~adaf2aa9/). Dat bericht komt vlak nadat eerder deze week bekend werd dat Pfizer tijdens de laatste testfase had vastgesteld dat hun vaccin voor 90 procent effectief is (https://www.ad.nl/binnenland/enorme-doorbraak-farmaceut-pfizer-coronavaccin-voor-90-procent-effectief-en-veilig~a61bc8b82/). In eerste instantie heeft Nederland recht op acht miljoen doses, later gevolgd door nog eens vier miljoen. Voor voldoende bescherming zijn twee doses van het vaccin nodig. Met die eerste bestelling van acht miljoen doses kan dus eind dit jaar begonnen worden met het vaccineren van zo’n vier miljoen Nederlanders.

Op de ontwikkelingen omtrent het vaccin wordt door de politiek en de media zeer positief gereageerd. Een eventueel vaccin wordt al sinds het begin van de coronacrisis gepresenteerd als de enige manier om terug te keren naar een normale samenleving. Maar wat weten we eigenlijk van de bedrijven die dit vaccin ontwikkelen en produceren?

Pfizer
Met een omzet van ruim bijna 52 miljard USD in 2019 is Pfizer een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld (https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/2018/ar/Pfizer-2019-Financial-Report.pdf). Het werd in 1849 In New York opgericht door de Duits – Amerikaanse Karl Pfizer en zijn neef Charles F. Erhart (Jackson 895). Onder andere door de productie en verkoop van antibiotica groeide het bedrijf gedurende de twintigste eeuw uit tot een van de invloedrijkste farmaceutische bedrijven. Na de millenniumwisseling breidde Pfizer haar invloedssfeer vooral uit door het opkopen van andere bedrijven; voorbeelden zijn Warner-Lambert in 2000, Pharmacia in 2003, en Wyeth in 2009 (https://www.corp-research.org/pfizer).

Gedurende haar lange bestaansgeschiedenis is Pfizer regelmatig een partij geweest in schandalen en juridische conflicten. In 1958 was het bijvoorbeeld één van de bedrijven die door de New York Times beschuldigd werden van het kunstmatig hoog houden van de prijzen van antibiotica (https://www.nytimes.com/1958/08/03/archives/6-concerns-cited-by-ftc-on-fixing-antibiotic-prices-charges-involve.html). Maar het zijn niet alleen haar manieren van zakendoen die Pfizer in het verleden in de problemen hebben gebracht. In 1994 schikte het bedrijf in een rechtszaak die tegen haar was aangespannen door de Department of Justice (DOJ) omtrent een kunstmatige hartklep die geproduceerd werd door een van haar dochterbedrijven, Shiley Inc. Dit product, de Bjork-Shiley Convexo-Concave hartklep, kwam in 1979 op de markt, maar werd in 1986 wereldwijd herroepen nadat bekend was geworden dat het een defect bevatte waardoor het materiaal waarmee de hartklep op zijn plaats werd gehouden in veel gevallen na verloop van tijd zou breken. Dit defect kon in enkele minuten fataal zijn en heeft volgens de New England Journal of Medicine op zijn minst aan een kleine vierhonderd mensen het leven gekost (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199508173330703). In april 2003 meldde CBS News dat ongeveer 12,000 mensen rechtszaken tegen Pfizer hadden aangespannen in relatie tot de mechanische hartklep. Het bleek tijdens het proces dat Pfizer al in 1980 op de hoogte was van het defect, maar er desondanks voor koos om de Food and Drug Administration (FDA) niet van deze ontdekking op de hoogte te stellen, waardoor de productie en distributie van het product nog jaren door kon gaan. Ook werden de eerste rechtszaken van slachtoffers van het defect door Pfizer met opzet in de doofpot gehouden. De totale waarde van de schikking werd door de DOJ geschat op een kleine 20 miljoen USD (https://www.lawyersandsettlements.com/legal-news/bjork_shiley_heart_valves/bjork-00170.html).

In 2001 maakte de LA Times bekend dat Pfizer akkoord was gegaan met een schikking in een rechtszaak omtrent het medicijn Rezulin, een middel dat werd voorgeschreven aan diabetespatiënten, maar onherstelbare leverschade bleek te veroorzaken. Volgens de krant heeft het middel wereldwijd geleid tot 63 sterfgevallen en nog tientallen meer gevallen van leverschade (https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-dec-22-mn-17267-story.html).

In 2005 kwam Pfizer opnieuw in opspraak, deze keer in relatie tot een pijnstiller genaamd Celebrex. Pfizer moest erkennen dat al in 1999 uit een studie was gebleken dat oudere patiënten die dit middel gebruikten, vier keer zoveel risico liepen om hartproblemen te ontwikkelen. Desondanks werd dit onderzoek niet gepubliceerd en pas in 2001 bij de FDA gemeld, nadat de laatstgenoemde een grootschalig onderzoek was begonnen naar de veiligheid van onder andere Celebrex (https://www.nytimes.com/2005/02/01/business/pfizer-says-1999-trials-revealed-risks-with-celebrex.html). Er werd reclame voor het middel gemaakt tot 2004.

In 2009 schikte Pfizer wederom in een rechtszaak, deze keer gerelateerd aan medicijnproef die zij in 1996 uitvoerde in Nigeria bij kinderen met meningitis (https://www.reuters.com/article/idUSLR271237). In 1996 kende het land een ongekende uitbraak van meningitis. Ongeveer honderd kinderen werden destijds behandeld met het experimentele antibioticum Trovan dat door Pfizer ontwikkeld en geproduceerd werd. Het bleek echter later dat Pfizer niet de benodigde toestemming van de ouders had om experimentele middelen op hun kinderen te testen. Elf van deze kinderen overleden; tientallen van hen ontwikkelden hersenschade, verlamming of spraakproblemen (https://www.theguardian.com/world/2011/aug/11/pfizer-nigeria-meningitis-drug-compensation). Pfizer heeft altijd volgehouden dat de kinderen niet aan het middel Trovan, maar aan meningitis overleden, maar schikte desondanks voor 75 miljoen USD.

https://www.youtube.com/watch?v=G6ADu0qT_XQ&feature=emb_logo
 

Bovengenoemde zaken zijn geenszins een volledige weergave van de schandalen en rechtszaken waarin Pfizer verwikkeld is geweest, en dienen slechts ter illustratie van het karakter van de bedrijven aan wie de productie wordt toevertrouwd van een middel waarmee ten minste vier miljoen mensen zullen worden geïnjecteerd. Team Doe Zelf Normaal maakt zich ernstig zorgen over de invloed die deze bedrijven in de samenleving zullen hebben wanneer minister De Jonge suggereert dat mensen hun terugkeer naar een normaal en menselijk leven moeten verdienen door zich te laten vaccineren (https://www.ad.nl/binnenland/minister-de-jonge-bepaalde-regels-gelden-wellicht-langer-voor-mensen-zonder-vaccinatie~a38416c8/). Grote bedrijven zoals Ticketmaster treffen eveneens voorbereidingen om in de toekomst concertbezoekers te kunnen “screenen” op negatieve coronatests (https://www.billboard.com/articles/business/touring/9481166/ticketmaster-vaccine-check-concerts-plan). Het heeft er alle schijn van dat een terugkeer naar een normale maatschappij wat overheden betreft volledig afhankelijk zal zijn van de bereidheid van haar burgers om zich te laten vaccineren.

Volgens het AD is het nog onzeker of het vaccin van Pfizer op de lange termijn ook effectief blijft (https://www.ad.nl/binnenland/eerste-coronavaccins-kunnen-eind-dit-jaar-in-nederland-zijn~adaf2aa9/). Volgens team Doe Zelf Normaal kan deze krant zich wellicht beter zorgen maken over de vraag of het op de lange termijn ook veilig is, of over de morele implicaties van het feit dat onze minister van Volksgezondheid het als een voorwaarde lijkt te zien voor een leven zonder vrijheidsbeperkende maatregelen.

Share.