BELANGRIJKE OPROEP VAN DR. ELKE DE KLERK EN ADVOCAAT VAN KESSEL


1
Dit is de actie die we hebben ontworpen i.p.v. de actie Covid 19 van de A lijst, omdat dit is wat er moet gebeuren. Agenda 20-30 wordt hierbij ook ingezet als bewijs voor staatsgreep.

2
We een andere advocaat hebben die deze grote zaak op deze wijze wil aangaan en er zijn al duizenden mensen die mee doen.
Beste mensen, verzamel zoveel mogelijk mensen met naam en adres. Al deze mensen kunnen in een en dezelfde aangifte ex art. 93 j° 97 WvSr aangifte doen bij het OM Den Haag tegen Rutte en zijn kompanen, waarbij tevens onderbouwd wordt geëist opheffing van de mondmaskerplicht en 1,5m regel wegens strijd met de artt 2 en 3 EVRM (absolute grondrechten).

Tevens de eis om per direct over te gaan tot de strafrechtelijke vervolging van Rutte en zijn kompanen, waarbij wordt gesteld dat zij op geen enkele wijze het NL volk vertegenwoordigen en geen mandaat hebben voor hun rechtshandelingen.

Indien niet binnen 1 week zal worden overgegaan tot arrestatie van Rutte en zijn kompanen, dan zullen de aangevers overgaan tot het verzoeken van het Internationaal Strafhof te Den Haag tot het uitbrengen van een internationaal arrestatiebevel jegens Rutte en zijn kompanen o.g.v. onder meer artt 2 en 3 EVRM foltering en mishandeling van het NL volk.

De USA erkent het Int. Strafhof niet, maar het verzoek tot int. arrestatie van Rutte en zijn kompanen kunnen wij wel indienen bij de USA ambassade, zodat de USA kan overgaan tot arrestaties van Rutte en kompanen.

Dit kan serieus en per direct worden gedaan. Ik kan de stukken opmaken. Nu zo veel mogelijk mensen verzamelen.

Share.