dinsdag, september 26

Als het aan dit kabinet ligt, ga je fors meer betalen voor de kapper, het openbaar vervoer, geneesmiddelen, de bioscoop, kranten en schoolboeken. In het belastingplan van staatssecretaris Wiebes (VVD) stijgt de btw naar 21% voor alles wat niet onder de ‘normale’ boodschappen valt. Met de opbrengsten uit deze drastische btw-verhoging wil hij ‘de lasten op arbeid verlichten om werkgelegenheid te creëren’.  Een kletsverhaaltje om nog meer geld van de mensen op de werkvloer door te sluizen naar de bazen. Wat zit er werkelijk achter deze ‘belastingherziening’?

Wiebes roept dat we er allemaal 800 euro op vooruit gaan. We hoeven minder belasting te betalen over ons inkomen. En dat is goed voor onze koopkracht. En waar haalt de staatssecretaris het geld vandaan voor deze lastenverlichting? Uit onze portemonnee. Als je al meer geld overhoudt, kan dat namelijk rechtstreeks naar de btw-verhoging. Dit verkooppraatje van Wiebes haalt zichzelf onderuit.

Welke lasten? En voor wie?
Maar die lastenverlaging levert toch meer werkgelegenheid op? Is dat zo? Dus als wij minder belasting betalen over ons inkomen, dan komen we makkelijker aan werk. Nog een keer. Netto houden we meer over (althans, als je alleen maar geld uitgeeft aan de ‘normale’ boodschappen). En daardoor ontstaan er ineens meer banen. Bijzonder. Want er verdwijnen alleen maar vaste banen. Dan moet er toch iets aan de hand zijn met die lastenverlichting waar Wiebes het de hele tijd over heeft.

Welke lasten worden dan precies verlaagd? En voor wie? Die zogenaamde lasten zijn eigenlijk sociale bijdragen die vallen onder jouw brutoloon, oftewel: het gaat om uitgesteld loon dat je nodig hebt als je ziek wordt, je werk kwijtraakt of met pensioen gaat. Maar dat zijn toch geen lasten? Nee, voor jou niet. Voor de bazen daarentegen wel. Het is voor hen blijkbaar een enorme last dat een deel van jouw loon via de staat zomaar weer bij jou (of bij je familie, je collega’s, je vrienden of je buren) terechtkomt. En van die last moeten ze af. Dat brutoloon moet naar beneden. Waarom? Zodat je werkkracht goedkoper wordt. Daar heb je dus je lastenverlichting.

Allergrootste dikke ikken
En als we nu de winsten van grote bedrijven en vermogens van miljonairs zwaarder belasten? Wat zeg je nu? Toen premier Rutte het laatst had over de dikke-ik-mentaliteit, doelde hij niet op de bazen die het meeste geld voor zichzelf houden. De grootaandeelhouders die vallen onder box 2 bijvoorbeeld. Die kunnen hun vermogens gewoon eindeloos oppotten. Nee, dit kabinet zorgt er wel voor dat de allergrootste dikke ikken de belastingdans zo veel mogelijk ontspringen. Met hulp van bazenlobbyclub VNO-NCW.

In een uitzending van Nieuwsuur maakt Hans de Boer nog eens duidelijk hoe belangrijk het oppotten van vermogens is. ‘Ondernemers zijn het dieselblok voor de Nederlandse economie. Oppotten van vermogen is geen belastingontduiking. Ik noem het bij elkaar sparen opdat je eigen vermogen kunt onderbrengen in de groei van je onderneming’. Over egoïsme gesproken (nog afgezien van het feit dat dieselblokken het milieu vreselijk vervuilen). Maar jij mag je spaar- en pensioengeld niet oppotten.

Vermogens activeren
Maar het zijn toch hun eigen vermogens? Dan mogen bazen toch zelf weten wat ze ermee doen? O ja? Komen die vermogens zomaar uit de lucht vallen? Hebben de grootaandeelhouders er zo hard voor gewerkt? Nee, ze hebben andere mensen heel hard laten werken tegen zo laag mogelijk loon. En nu piepen ze over de lasten van het brutoloon. ‘Hun’ vermogen komt voort uit rijkdom die wij met ons werk mogelijk maken. Het behoort toe aan ons allemaal. Is oppotten eigenlijk niet gewoon ordinaire diefstal? Als we al dat geld nu eens activeren in het belang van de hele maatschappij. Moet je zien hoeveel geld er dan is voor de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, huisvesting, bibliotheken, maar ook voor vaste banen, sociale zekerheid en pensioenen.

Het belastingplan van het VVD-PvdA-kabinet is weer een zoveelste cadeautje aan de bazen in deze verzorgingsstaat voor multinationals. Al eerder hervormden de VVD en de PvdA samen het belastingstelsel. In 2001 schaften Zalm (VVD) en Vermeend (PvdA) de Wet op de Vermogensbelasting af. Ook toen hadden ze het over ‘verlaging van lasten op arbeid’ door de btw te verhogen van 17,5% naar 19%.

Hoe zit het nu echt?
In deze maatschappij betaalt een schoonmaker naar verhouding meer belasting dan een miljonair. Het belastingstelsel herverdeelt rijkdom op zo’n manier dat het meeste terechtkomt bij de allergrootste dikke ikken. Dat is de logica van het kapitalisme. Het boek Hoe zit het nu echt? laat je zien waar de rijkdom echt vandaan komt en op welke manieren de bazen zo veel mogelijk daarvan naar zich toe trekken.

Bron

Share.