Het kernkabinet heeft vandaag zes van achttien maatregelen goedgekeurd die de regering had aangekondigd in de strijd tegen terrorisme.  De regeringstop zal de Kamer een voorstel voorleggen over de herziening van artikel 12 van de Grondwet om de administratieve aanhouding te verlengen van 24 naar 72 uur voor terroristische daden.

De tekst over de PNR kreeg in eerste lezing groen licht en wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd. Concreet gaat de Belgische tekst verder dan de voorgenomen Europese beslissing. Het wetsontwerp verplicht vervoersmaatschappijen en reisoperatoren in de verschillende transportsectoren (luchtvaart, hst, scheepvaart en internationale autocars) de gegevens van hun passagiers over te maken aan een databank, aldus het kabinet van Binnenlandse Zaken. De termijn waarbinnen de gegevens worden bewaard, stemt overeen met de Europese termijnen, namelijk zes maanden. Nadien zullen de gegevens gedurende 4,5 jaar toegankelijk zijn, zij het erg beperkt.

Bedoeling is dat de veiligheids- en inlichtingendiensten kunnen anticiperen op de aankomst of het vertrek van iemand die gesignaleerd staat of met een risicoprofiel. De analyse van de passagiersgegevens wordt exclusief toegewezen aan een specifieke eenheid binnen de FOD Binnenlandse Zaken. Die is samengesteld uit leden van de politie, de Staatsveiligheid, de ADIV en de douane.

Het kernkabinet besliste verder tot een registratie van alle prepaid sim-kaarten te gaan, zowel bestaande als nieuwe kaarten. De informatie over de prepaid kaarten zal beheerd worden door de telecomoperatoren, net zoals operatoren vandaag ook weten aan wie welk postpaid nummer toebehoort. De gegevens zullen enkel gebruikt kunnen worden in gerechtelijke onderzoeken. De recente terreuronderzoeken hebben aangegeven dat het belangrijk is snel een identiteit aan een gsm-nummer te kunnen koppelen.

Andere beslissingen slaan op de uitbreiding van de bijzondere opsporingsmethoden, meer bepaald de telefoontap, naar inbreuken in verband met wapenhandel, een gemeenschappelijke databank over personen die naar het buitenland zijn vertrokken om te gaan strijden en de mogelijkheid om 24 uur per dag huiszoekingen te verrichten voor terroristische misdrijven.

Bron

Share.