De academische wereld raakt steeds meer geïnteresseerd in geo-engineering, dat je kunt definiëren als het opzettelijk op grote schaal ingrijpen in de natuurlijke systemen op aarde om het klimaat te veranderen. In 2013 werd bekend dat de CIA US$ 630.000 heeft vrijgemaakt voor geo-engineering. Het is waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre om de werkelijke grootte van het bedrag geheim te houden.. !

Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen in de stratosfeer om het effect van klimaatverandering tegen te gaan. De Britse overheid financiert bijvoorbeeld een project ‘SPICE’, dat als doel heeft het zonlicht terug te kaatsen.

Maar het krankzinnige van al deze onderzoeken is, dat ze geheim worden gehouden, nauwelijks aandacht krijgen van de de main-stream-media en/of dat er op geen enkele democratische wijze beslissingen over worden genomen..! Daarnaast is de vraag, of deze hele ‘klimaatsturingsmethode’, niet de grootste afleiding is, om een volstrekt andere agenda, die wordt uitgerold, te camoufleren..! Let op het werk van een wetenschapper, die ons wel wat te vertellen heeft op dit terrein.

In de periode tussen juli 2011 en november 2012 werden 73 monsters van regenwater uit Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geanalyseerd.
In 77% van de monsters werd aluminium aangetroffen.
En deze monsters bleken ook nog eens zeer hoge concentraties barium en strontium te bevatten.

Het is namelijk scheikundige dr. Marvin Herndon, vooral bekend door zijn hypothese over de samenstelling van het binnenste van de aarde, wiensbaanbrekend onderzoek ‘Aluminum poisoning of humanity and Earth’s biota by clandestine geoengineering activity: implications for India’, over concentraties aluminium in de lucht en het grondwater in India en Himalaya-gebied, werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Current Science’. (hier het hele rapport in pdf voor download) Zijn hele studie gaat over de aluminiumvergiftiging van de mensheid en de aardse leefsfeer, door de illegale klimaatengineering. Want nogmaals: er is nog NERGENS in de wereld een parlement dat goedkeuring heeft gegeven over deze chemtrail-procedures..!

Herndon
Dr. J. Marvin Herndon

De bevindingen van Marvin Herndon..
In het rapport levert Herndon ook bewijs dat een van de verspreidde giftige substanties, koolvliegas is. De illegale verspreiding van dit koolvliegas en aluminium is volgens Marvin Herndon een van de grote onderliggende oorzaken van de wijdverspreide toename van neurologische aandoeningen en de wijdverspreide aantasting van de aardse levenssfeer.  Feitelijk hebben we nu keihard bewijs van illegale klimaatengineering die in de afgelopen 15 jaar heeft plaatsgevonden. En let op: het is vooral de laatste twee jaar dat er sprake is van een scherpe escalatie, aldus Herndon.Door klimaatengineering via tankvliegtuigen ontstaat een niet-natuurlijke, giftige substantie in de atmosfeer waar in combinatie met regenwater aluminium uit vrijkomt. Zo simpel is het en zo evenzo giftig is het.. In zijn onderzoek verwijst dr. Herndon naar publicaties waaruit blijkt dat er zware metalen zoals aluminium, barium en strontium zijn aangetroffen in regenwater en koolvliegas. En niet alleen in het onderzoeksgebied, maar Marvin Herndon deed ook metingen in Europa..!

In de periode tussen juli 2011 en november 2012 werden 73 regenwatermonsters uit Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geanalyseerd. In 77% van de monsters werd aluminium aangetroffen en daarnaast werden in de monsters zeer hoge concentraties barium en strontium aangetroffen!

Herndon legt haarfijn uit dat de aangetroffen concentraties niet het gevolg zijn van natuurlijke fenomenen, zoals bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen, waarbij ook vliegas vrijkomt. Enkele maanden geleden publiceerde dr. Rose Cairns van de Universiteit van Leeds een onderzoek in het Geophysical Journal getiteld‘Climates of suspicion: ‘chemtrail’ conspiracy narratives and the international politics of geoengineering’.  Ook zij beschrijft hoe klimaatengineering, de officiële benaming van wat iedere burger simpelweg ‘chemtrails’ noemt, wereldwijd een verwoestende uitwerking heeft op het milieu en de volksgezondheid.

En hoewel er de laatste jaren steeds minder steun voor onderzoek naar weermanipulatie is, wordt er juist steeds vaker gelijk begonnen met operationele projecten..! Of in gewoon Nederlands: ze hebben volledig lak aan de bezorgdheid van burgers. Hoewel overheden, weerdeskundigen volledig in een soort collectieve cognitieve dissonantie gevangen lijken, is het voor de burgers, voor iedereen, TOCH DE ENIGE WEG, hén juist wakker te maken, met dit soort wetenschappelijk onderzoeken EN HUN VERWOESTENDE CONCLUSIES..!

Bron

Share.