Oud-president van de ‘Bank of England’ kenner en insider Mervyn King, een man die aan het monetaire roer heeft gestaan, hint op een Big Reset in een interview voor het WGC. Het IMF heeft zich vanaf 2009 teruggetrokken opgesteld ten opzichte van wereldwijde samenwerking. Op het allerhoogste niveau hebben landen het roer niet mondiaal durven omgooien en varen we steeds verder weg van de oplossing voor het globale schuldenprobleem dat nog dagelijks groeit. Enkele van zijn opvatting leest u in dit artikel.

Sinds de publicatie van zijn boek ‘the End of Alchemy’ werd duidelijk dat de voormalige voorzitter Mervyn King niet langer gelooft in het huidige monetaire beleid bestaande uit geldschepping gebaseerd op niets.

In een recent interview voor een publicatie voor het WGC (World Gold Council) gaat Mervyn King zelfs een stap verder. In een artikel getiteld ‘Misguided policies and economic risk’ praat Mervyn openlijk over de situatie in Europa, de groei van de wereldeconomie en hoe investeerders zich het beste opstellen binnen dit huidige onzekere klimaat. Beschouw enkele van zijn opvattingen.

Uitgeven en lenen

De oorzaken voor het uitbreken van de crisis, te veel lenen en uitgeven, zijn nooit opgelost. Daarentegen zijn we zelfs nog meer gaan lenen om nog meer te kunnen blijven uitgeven. De oplossing begeeft zich steeds verder buiten handbereik. Het doorvoeren van wijzigingen in het huidige monetaire beleid wordt hierdoor met de dag moeilijker. We varen dagelijks steeds verder in de verkeerde richting.

Negatieve rente

Het monetaire beleid bereikt duidelijk haar limieten. Het neerwaarts bijstellen van de rente met als doel de bestedingen te stimuleren kan slechts tijdelijk werken. Uiteindelijk zal het systeem resistent worden tegen dergelijke maatregelen. Hoe langer je de binnenlandse uitgaven wilt blijven opvoeren, hoe meer je ook zal moeten lenen. Dit heeft zijn grenzen. Een dergelijk beleid is onhoudbaar waarbij een scherpe neerwaartse daling op de loer ligt.

Vastgestelde wisselkoersen

De onbalans tussen economieën dienen getackeld te worden door middel van flexibele wisselkoersen. Vastgestelde wisselkoersen leek de juiste weg, maar bleek grote onevenwichtigheden te veroorzaken tussen Azië en het Westen. Dit is een grote uitdaging maar zal aangepakt moeten worden.

Big Reset en wereldwijde samenwerking

Geïndustrialiseerde economieën moeten voortdurend inspanning blijven leveren om een vrijere wereldhandel te bevorderen. We zullen tevens moeten streven naar een wereldwijde samenwerking welke we eigenlijk al sinds de lente van 2009 niet meer hebben waargenomen. Het IMF heeft zich sindsdien niet meer actief beziggehouden dit te bevorderen. Landen zullen hun economieën moeten her-balanceren, maar dit kan alleen als landen dit in harmonie met elkaar afstemmen.

Veel landen hebben getracht hun binnenlandse groei te stimuleren door hun wisselkoersen neerwaarts bij te stellen, maar dit werkt averechts daar het totaalbeeld wordt verstoord en dit een valutaoorlog rugwind geeft. Hoewel gering, op dit vlak zijn er tekenen van samenwerking te vinden, echter staan we nog wel ver van een mondiale aanpak, ofwel een monetaire reset.

Europa

Wanneer we kijken naar de situatie in Europa, is King Mervyn nog somberder. Daar hebben we een totaal andere ‘configuratie’ nodig waarbij een exit van Duitsland de voorkeur geniet. Dat kan van tijdelijke aard zijn daar Duitsland een struikelblok lijkt naar wat het uiteindelijke doel is van een monetaire unie. Een politieke unie daarentegen ligt nog veel verder weg en zullen er nog veel stappen gezet moeten worden.

Houding van investeerders

Daar we eigenlijk niet weten wat de toekomst precies voor ons in petto heeft, is het niet bepaald verstandig oude rekenmethodes te handhaven om te bepalen hoe je je portfolio zal moeten diversifiëren. Probeer door te denken welke mix van assets je de beste kans geeft om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. Dat kan betekenen dat je assets opneemt die negatief correleren met datgene wat je in je portfolio aan bezittingen hebt.

De rol van goud

Opvallend is dat centrale banken, overheden en individuen in deze kringen altijd over goud in hun portfolio beschikken ondanks hun openlijke afkeuring op dit edelmetaal – immers behaal je hier geen bijzondere winsten mee. Echter, wanneer de markten onzeker dreigen te worden, laat staan er grote monetaire wijzigingen voor de deur staan, zijn dit de assets die als laatst overeind blijven. Betalingen in goud zullen altijd worden geaccepteerd. Om die reden hebben centrale banken altijd goud op hun balans. Steeds meer landen blijven goud toevoegen aan hun balansen. King merkt op: “Ik kan begrijpen waarom ze het gevoel hebben dat een deel van hun portfolio moet bestaan uit fysiek goud”.

Goud is een ‘hedge’, een verzekering tegen (hyper-) inflatie. Op een dag kan het flink fout gaan hoewel overheden de situatie nochtans goed onder controle lijken hebben. Er is veel vooruitgang geboekt sinds de jaren ’90 en de vroege jaren deze eeuw, maar ondanks dat zijn er recente voorbeeld van zelfs hyperinflatie te noemen zoals in Argentinië of in Zimbabwe. Dan ben je als overheid en centrale bank gered wanneer er goud op de balans staat. Het zijn simpele maatregelen tegen destructieve gevolgen.

Dit is de gedachtegang van een kenner, insider, een man die aan het monetaire roer heeft gestaan. Het huidige monetaire beleid is niet langer toepasbaar. Dit geldt ook voor financiële modellen die veel investeerders handhaven. Verzeker je risico’s door goud te kopen om de komende big reset te overleven.

Share.