Nu de Brexit enigszins begint door de dringen in de financiële wereld komen ook de aankomende kosten tevoorschijn. Terwijl de Britse politici ontkennen dat een Brexit gevolgen zal hebben voor de tewerkstelling zijn diverse grote bedrijven, in het bijzonder in The City, volop bezig met de verhuis voor te bereiden.

Consultingbedrijf Synechron Inc. berekende op vraag van enkele grote bedrijven de kostprijs van een dergelijke verhuis en kwam hierbij als resultaat tot een 50000 Britse Pond (circa 60000EUR). Deze kost is inclusief verhuis, aanwerving nieuwe personeelsleden, ondersteunende diensten en uitbouw van nieuwe kantoren in steden zoals Dublin, Parijs, Amsterdam of Frankfurt.

Diverse grote bedrijven waaronder Citigroup Inc. , Goldman Sachs Group Inc. en HSBC Holdings PLC maakten reeds bekend dat er gedeeltelijke of een volledige verhuis komt van diverse diensten. Dit om de toegang tot de Europese eenheidsmarkt niet te verliezen.

Eén van de belangrijkste argumenten voor deze financiële bedrijven is de toegang tot de Europese eenheidsmarkt welke een economie vertegenwoordigt van meer dan 17 biljoen EUR en een inwonersaantal telt van meer dan 500 miljoen inwoners. Zonder deze toegang zullen er financiële belemmeringen zijn die onoverkomelijk zijn om te kunnen concurreren met Europese financiële centra.

Waar Parijs volop zichzelf probeert te profileren als het alternatief voor The City of London lijkt het erop dat opnieuw de Duitsers met het grootste deel van de koek zullen gaan lopen. Frankfurt zit in een bevoorrechte positie door de aanwezigheid van de ECB en andere belangrijke financiële instituten waardoor het een logische stap zou zijn om dit financieel centrum verder uit te bouwen. Daarnaast ziet Duitsland met het verdwijnen van het Verenigd Koninkrijk zowel zijn politieke als financiële positie verder versterken.

Ondertussen ziet Frankrijk met lede ogen aan hoe Duitsland iets meer dan 70 jaar na een militaire heerschappij over Europa uiteindelijk toch de volledige macht in handen krijgt. De Europese Unie werd opgericht om nieuwe conflicten te vermijden tussen Frankrijk en Duitsland. Een gegeven dat meer en meer onder druk komt te staan nu de tegenstellingen tussen de Germaanse landen en de Romaanse landen meer en meer naar boven komen.

Op economisch vlak is Frankrijk er ondertussen bijzonder slecht aan toe, zeker in tegenstelling tot Duitsland dat de afgelopen jaren zijn financiële positie zag verbeteren. Het vertrouwen van de beleggers is de Duitse staat kent een hoogtepunt en zowel de Euro als de Europese Unie zijn afhankelijk van de Duitse wil. Daarnaast zijn ook andere Europese Staten geneigd zich aan te sluiten bij de Duitse positie. Dit gaat onder meer op voor Nederland, de Scandinavische landen, Oostenrijk, Zwitserland (geen EU/Euro lid), en het Vlaamse/Duitse gedeelte van België.

Met het verdwijnen van het Verenigd Koninkrijk is dan ook de vraag hoe lang deze overheersende aanwezigheid van Duitsland haalbaar blijft binnen de huidige Europese context. Een hervorming dringt zich dan ook op waar vele Europese politici zich van bewust zijn. Indien er verder gekozen wordt voor een verdieping van de Eurozone en/of Europese Unie bestaat echter de kans dat deze groep nog meer zal gedomineerd worden door de Noordelijke Eurolanden. Enkel de tijd zal dit alles uitwijzen… .

Bronnen:

http://www.bloomberg.com

http://welt.de

http://www.reuters.com

Share.