*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

De blootstelling aan hormoonverstorende chemische stoffen kost Europa jaarlijks vele miljarden euro’s. Deze stoffen komen onder meer voor in voeding, voedingsverpakkingen, bestrijdingsmiddelen, cosmetica en synthetische kleding. De ziektekosten bedragen minimaal mogelijk 46 miljard euro en in het meest pessimistische scenario zelfs 288 miljard euro, toont een meta-analyse van de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Hoog tijd dat overheden verdere beleidsmaatregelen nemen om de blootstelling aan deze stoffen te verminderen”, stellen de Utrechtse onderzoekers Ingrid Rijk, Majorie van Duursen en Martin van den Berg, auteurs van het rapport.

Het rapport geeft een overzicht van ziektebeelden die in bestaande literatuur in verband worden gebracht met blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en de kosten voor de samenleving. Het gaat om ruim tachtig aandoeningen, uiteenlopend van obesitas, diabetes, onvruchtbaarheid, borst- en teelbalkanker tot aan verlies van IQ. “De verstoring van de hormoonhuishouding treedt vaak op na blootstelling als het lichaam nog in ontwikkeling is, dus als foetus of als jong kind”, zegt Martin van den Berg, hoogleraar Toxicologie bij het Instituut for Risk Assesment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht.

Hoog tijd dat overheden verdere beleidsmaatregelen nemen om de blootstelling aan deze stoffen te verminderen.

Martin van den Berg, hoogleraar Toxicologie aan de Universiteit Utrecht

Toename van allergieën
De grootste kosten lijken voort te komen uit neurologische (gedrags)ziektes, zoals AD(H)D en autisme, en metabole ziektes, zoals obesitas en diabetes. De auteurs concluderen dat er te weinig informatie beschikbaar is om een kostenschatting te maken voor immuun-gerelateerde ziektes door hormoonverstorende stoffen. “Daar moet meer aandacht voor komen, zeker gezien de toename in immunologische ziektes, zoals allergieën”, zegt Van den Berg. “Hormoonverstorende stoffen spelen daarbij mogelijk een rol. Toch verplicht de huidige wetgeving niet tot het testen van chemische stoffen op metabole, neuro- en immunotoxische effecten.”

De onderzoekers vergeleken en combineerden eerder gepubliceerde studies waarin de kosten zijn berekend van ziekten door hormoonverstorende stoffen. Ondanks verschillende benaderingen van deze studies, komen de kostenschattingen redelijk goed overeen. Ook brachten de auteurs aanvullende kosten voor drie ziektebeelden in kaart, te weten endometriose, neuraalbuisdefecten en astma. In totaal namen zij kostenschattingen mee voor zestien van de ruim tachtig geïdentificeerde ziektebeelden.

Beter inzicht in ziektekosten
De auteurs benadrukken dat er nog veel onzekerheden zijn rond deze kostenschattingen. Vooral op het gebied van oorzakelijke verbanden tussen deze stoffen en genoemde ziektes blijkt in de wetenschap nog veel discussie te zijn. De auteurs geven echter geen waardeoordeel over deze oorzakelijke verbanden. In de schattingen van de ziektekosten zijn naast directe zorgkosten als behandelingen en medicijnen ook indirecte kosten meegenomen, zoals productiviteitsverlies. En voor sommige ziektebeelden ook immateriële schade, zoals verloren levensjaren.

“De kostenschatting bestaat dus slechts voor een deel uit werkelijke kosten die de maatschappij maakt. Dit rapport laat echter duidelijk zien dat de ziektekosten in Europa door hormoonverstorende stoffen zelfs met het meest optimistische scenario mogelijk enorm kunnen oplopen”, besluit Van den Berg. “Deze studie is met name bedoeld om de overheid een beter inzicht te geven bij het prioriteren van beleidsmaatregelen voor kostenreductie en verder onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen hormoonverstorende stoffen en verschillende ziektebeelden.”

Lees hier het volledige rapport:
Health cost that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals: an inventory, evaluation and way forward to assess the potential socio-economic costs of EDC-associated health effects in the EU

Bron

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster