Boeren op trekker welkom’ bij CDA-discussie Hoogeveen
Of de boeren komen is nog de vraag, maar op een discussieavond op 22 november van het CDA in Hoogeveen zijn ze welkom. De plaatselijke afdeling heeft de achterban uitgenodigd in gesprek te gaan met landelijke kopstukken als Pieter Heerma en Agnes Mulder, net nu het CDA het landbouwbeleid ter discussie stelt.

Het CDA heeft afgelopen weekend een landelijk partijcongres in Utrecht gehouden waarbij het eigen landbouwbeleid verhitte reacties opriep. De partijleiding zou met het CDA-rapport ‘Zij aan zij’ afstand willen nemen van het grootschalige op export gerichte boerenbedrijf. Een discussie die een maand komt nadat boeren in groten getale met trekkers naar Den Haag trokken. Ze protesteerden tegen de aankondiging van drastische maatregelen om de landbouwsector in te krimpen.

En vorige week trokken in Zuidwolde nog boeren met trekkers naar het gemeentehuis waar een motie van VVD en Gemeentebelangen aan de orde was om van het Reestdal voorlopig geen Natura 2000 gebied te maken.

Boeren zijn wat dat betreft in korte tijd zeer gemakkelijk te mobiliseren als hun belang in het geding is.

Hete aardappel is het landbouwbeleid
Tweede-kamer fractievoorzitter Pieter Heerma wil over anderhalve week in Hoogeveen praten over actuele thema’s. Onderwijs, jeugdzorg en bijvoorbeeld ‘ de problematiek van het bedrijfsleven’ staat op de agenda.

Maar het stikstofbeleid en daarmee samenhangende landbouwbeleid is wat dat betreft de heetste aardappel om te bespreken in CDA-bolwerk Hoogeveen.

Trots op boeren
Plaatselijk fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze verwacht in Hoogeveen geen verhitte bijeenkomst. “Volgens mij zijn boeren binnen het CDA heel constructief in gesprek. Ik heb afgelopen weekend de speech van Pieter Heerma online gevolgd. En het woord trots in ‘trots op de boeren’ komt daarin steeds terug. Ook in onze regio houden we er rekening mee dat de landbouw een inkomstenbron voor velen is.”

22 november is Het Klooster in Hoogeveen in elk geval afgehuurd. Of er veel boeren komen weet Kreuze niet. “Ze zijn ook op de trekker van harte welkom. Er is een groot parkeerterrein om de hoek.” In de zaal is ruimte voor zestig tot zeventig mensen.

De bijeenkomst begint op 22 november om 20.00 uur, bij Het Klooster in Hoogeveen.

Share.