Dit is het genadeschot van de “pandemie”.

Mevrouw Koopmans, paniek in de tent, doet u uw beste vriend even een belletje?

De ontwerper van de door de WHO al “genuanceerde” PCR-test Dr. Drosten moet al zijn binnengelopen, want hij zegt nu gewoon, dat er geen pandemie is, omdat het publiek het vertrouwen erin heeft verloren.

Een klein stukje van het interview maakt veel duidelijk. kijken vanaf ongeveer minuut 32:

Drosten: “We are now losing public trust. Certainly. .. Because the disease is not existing! [sic] It’s not there. .. Even though the incidence goes up, the fatalities don’t go up. There are no dead people.“

Drosten: “Wir verlieren jetzt das Vertrauen der Öffentlichkeit. Sicher. .. Weil die Krankheit nicht existiert! Es ist nicht da. .. Obwohl die Inzidenz steigt, steigen die Todesfälle nicht. Es gibt keine Toten. “

Drosten: “We verliezen nu het vertrouwen van het publiek. Tuurlijk. .. Omdat de ziekte niet bestaat! Het is er niet… Hoewel de incidentie stijgt, doen de sterfgevallen dat niet. Er gaat niemand dood. “

Drosten: “Nous sommes en train de perdre la confiance du public. Bien sûr. .. Parce que la maladie n’existe pas ! Ce n’est pas là. . . Bien que l’incidence soit en hausse, les décès ne le sont pas. Il n’y a pas de morts. “

Drosten: “Ahora estamos perdiendo la confianza del público. Ciertamente. .. ¡Porque la enfermedad no existe! [sic] No está ahí. .. Aunque la incidencia aumenta, las muertes no aumentan. No hay muertos ”.

Met deze deskundigen moet je loopgraven in?

Koopmans zegt eerst alle Nederlanders recht in het gezicht, dat de PCR test niks test. Nu komt de pandemie door toedoen van de ontwerper van de PCR test gierend tot stilstand want: “We testen ons een ongeluk, maar er wil niemand doodgaan….”

Voorts denkt deze oplichter te begrijpen, dat zijn wetenschappelijke beroepsgroep “het vertrouwen van het publiek heeft verloren”. Nee, meneer Drosten, de mensen trappen niet meer in je lulpraatjes, da’s heel wat anders!

Hopelijk kan Herr Dr. Reiner Fuellmich iets met deze bekentenis.

 
Share.