maandag, september 25

‘Bevrijden we onszelf, of blijven we vastgeketend aan de falende, anti-democratische bureaucratie van de EU?’ – Brexit of niet, uiteenvallen EU is kwestie van tijd – Ook Italië lijkt op referendum over euro af te stevenen

Volgens de laatste opiniepeilingen houden de voor- en tegenstanders van het Brexit, een Britse uittreding uit de EU, elkaar vrijwel exact in evenwicht. Wij schrijven al geruime tijd dat het erg onwaarschijnlijk is dat de elite in Brussel en Londen het Brexit zal toestaan, en de uitslag daarom waarschijnlijk zal worden vervalst, net zoals eerder bij het Schotse referendum gebeurde. Maar ook al komt er nu (nog) geen Brexit, het referendum op zich is een teken aan de wand dat het uiteenvallen van de EU slechts een kwestie van tijd is, vooral omdat de heersende gevestigde orde blijft weigeren zich ook maar iets van de gewone man aan te trekken. Daarom lijkt ook Italië op een referendum over de eurozone af te stevenen.

De bekende Britse journalist James Delingpole, schrijvend voor onder andere The Telegraph en Breitbart, haalt de in 2008 overleden auteur George MacDonald Fraser aan: ‘Stel dat in 1945, toen de Nazi oorlogsmachine was verpletterd en Brittannië feest vierde na de grootste overwinning in haar bestaan, ons zou zijn verteld dat 50 jaar nadien ‘jullie leiders jullie soevereiniteit hebben opgegeven aan het volk dat jullie zojuist hebben verslagen, en degenen die jullie hebben bevrijd. Feitelijk zullen zij jullie heersers worden, jullie wetgevers. O, en trouwens, het zal een misdaad worden in ponden en ounces te blijven verkopen…’

Iemand die dat in 1945 zou hebben beweerd, zou volgens Delingpole belachelijk zijn gemaakt, en misschien zelfs als verrader worden gezien en in de cel zijn gegooid. Maar toch is precies dat wat destijds totaal krankzinnig had geklonken, gebeurd.

Nazi argument taboe?

“Remainers’, Britten die in de EU willen blijven, vinden net als de meeste Europese politici dat het ‘Nazi’ argument niet gebruikt mag worden, omdat iedere vergelijking mank zou gaan. Daarmee geven zij een schrijnend gebrek aan kennis van de historie weer, want het is 100% aangetoond dat de Europese Unie rechtstreeks uit de kokers van de hoogste Nazi bazen stamt.

Tegelijkertijd vinden ‘remainers’ het prima dat hun kamp gebruik maakt van verdraaide feiten, glasharde leugens en het zaaien van massale angst en paniek, en het dreigen met doem, vernietiging en zelfs de Derde Wereldoorlog (premier Cameron) als de Britten vandaag vóór het Brexit stemmen.

Leavers positief en blij, remainers negatief en oneerlijk

Het viel hem dan ook op dat de toon van de ‘remainers’ tijdens de campagne vrijwel zonder uitzondering extreem negatief en oneerlijk was, maar die van de ‘leavers’ juist positief en vrolijk. ‘Misschien komt dat wel omdat wij (leavers) zo’n groot vertrouwen in onze natie en haar prestaties hebben, dat wij simpelweg weten dat wij het veel beter zullen doen als wij onszelf bevrijden, dan dat wij vastgeketend blijven aan de falende, anti-democratische bureaucratie van de Europese Unie.’

De remainers negeren bijvoorbeeld dat het EU lidmaatschap betekent dat ook de laatste resten van nationale soevereiniteit zullen verdwijnen. ‘Op dit gebied heeft ‘Remain’ enkel leugens en verwarring te bieden.’ Het argument dat ‘soevereiniteit’ een ouderwets concept is, wordt enkel gebruikt om het almaar meer macht overdragen aan de ongekozen en totalitair regerende socialistische kliek in Brussel.

‘Onze hele toekomst en vrijheid hangt er vanaf’

Delingpole vindt de uitkomst van het referendum niet enkel een zaak van leven of dood. ‘Onze hele toekomst, de vrijheid en welzijn van 60 miljoen Britten, en alle Britten die nog geboren moeten worden, hangt er vanaf.

‘Ja, er is veel op het Europese continent waar ik van hou, en daarom wordt ik nooit moe er op ontdekkingstocht te gaan. Maar de reden dat ik Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje en Portugal interessant vindt, is omdat ze Frans, Italiaans, Spaans en Portugees zijn – niet omdat ze ‘Europees’ zijn.’

‘Mijn angst is dat Brittannië morgen met de zwaarst mogelijke kater wakker wordt,’ besluit de journalist. ‘Dan kijken we naar onze ondergang, luisteren naar het triomfantelijke gelal van de gevestigde elite, en zeggen tegen onszelf: Oh God, wat hebben we gedaan? Om die ramp te vermijden hoeven we enkel in onze harten te kijken, en vertrouwen te hebben in onszelf. Als u gelooft in Groot Brittannië, dan is er maar één stem mogelijk…. Dus doe het!’ (1)

Elite zal Brexit vermoedelijk niet toestaan

Bookmakers zijn er echter voor 80% van overtuigd dat het Remain kamp ruim zal winnen (4). Waarschijnlijk hebben zij gelijk, omdat ze er stevig rekening mee houden dat de uitslag zal worden vervalst, net als destijds met het Schotse referendum is gebeurd.

Wij schrijven ook al geruime tijd dat het vrijwel ondenkbaar is dat de machtselite in Brussel, Londen en Berlijn een Brexit zullen toestaan. Tenslotte kwamen ze eerder weg met het negeren van Franse, Ierse en Nederlandse referenda over een Europese Grondwet, die later gewoon toch werd ingevoerd (Verdrag van Lissabon). Ook het ‘Grexit’ werd niet toegestaan, ten koste van honderden miljarden belastingeuro’s uit West Europa.

Het vertrouwen van de gevestigde orde in hun eigen macht en onbeschaamde manipulaties is inmiddels dermate groot, dat ‘onze’ premier Rutte feitelijk openlijk heeft gezegd de uitslag van het recente Oekraïne referendum gewoon aan zijn laars te zullen lappen.

EU zal uiteindelijk uit elkaar vallen

En toch zal het juist deze arrogante houding zijn die de Europese Unie uiteindelijk uit elkaar zal doen vallen. De volkeren, verraden en platgedrukt door de gevestigde partijen waar ze al jaren op stemmen, beginnen zich te roeren. Zo heeft de Vijf Sterren Beweging van Beppe Grillo in Italië de burgemeestersverkiezingen van Rome gewonnen. Voortbordurend op dit succes wil de beweging nu een referendum over het lidmaatschap van de eurozone. Andere partijen beginnen eveneens voorzichtig aan een opsplitsing van de euro te denken. (3)

Ook in Frankrijk, Spanje, Denemarken en ons eigen land (‘Nexit’) wordt steeds vaker gespeculeerd over een mogelijk referendum over het EU/euro lidmaatschap. Onderzoeksjournalist Michael Brückner wijst erop dat de optredende centrifugaalkrachten in de EU, opgeteld bij de groeiende weerstand van het gewone volk tegen de Brusselse (en pro-Brusselse) elite, uiteindelijk tot een ‘exit’ van één of meerdere lidstaten zal leiden. En dat zal dan zonder twijfel het begin van het einde van de gehate EU-dictatuur in Brussel zijn.

Peter Cleppe schrijft op Euro Insight dat de Britse onvrede over de EU slechts een voorbode is voor nog meer onrust op het continent. Vrijheidspartijen winnen overal aan populariteit, omdat steeds meer mensen het (terechte) gevoel hebben gekregen dat ze vooral dankzij Brussel geen enkele controle meer hebben over hun land, hun toekomst en hun lot, en ook nog eens gedwongen worden om miljoenen moslimmigranten op te nemen. (6)

Bronnen:

(1) Breitbart
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(5) KOPP
(6) Euro Insight via Zero Hedge

Share.