Obama wil door middel van TTIP vrijhandelsverdrag Europa economisch en politiek op de knieën dwingen

De reacties in Groot Brittannië op Obama’s onbeschaamde inbreuk op de regel dat je je als regeringsleider niet bemoeit met de interne aangelegenheden van een andere bevriende staat, waren niet mals. Zowel het pro-Brexit als het anti-Brexit kamp waren onthutst dat Obama met dreigementen eiste dat het land lid van de EU blijft. In een redactioneel commentaar in The Telegraph wordt gewezen op Obama’s ‘prestaties’, of beter gezegd: het gebrek hieraan, in de afgelopen 7,5 jaar. ‘Waarom zouden we luisteren naar een president die de wereld in chaos heeft gestort?’

Obama eist acceptatie TTIP

In het commentaar van Janet Daley wordt als eerste aanstoot genomen aan het feit dat Obama de vele Amerikaanse soldaten aanhaalde die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen bij het beschermen van een onafhankelijk Groot Brittannië. ‘Had Obama überhaupt enig benul dat hij de Britse kiezers nu juist opdraagt om de onschendbare principes van een democratisch aansprakelijke regering en zelfbeschikking op te geven, precies waar de Amerikaanse en Britse strijdkrachten hun ultieme offer voor brachten?’

Zoals met zoveel uit- en toespraken van Obama wordt ook nu de vraag gesteld ‘of deze bizarre interventie niet nog cynischer had gekund, of dat hij opzettelijk verkeerd geïnformeerd’ was. Het schijnt dat Obama met zijn vurige pleidooi voor het TTIP (Trans Atlantische Vrijhandelsverdrag), wat volgens onafhankelijke onderzoeken de doodsteek zal zijn voor de Europese economie en werkgelegenheid, enkel de handelsbelangen van het Amerikaanse bedrijfsleven op het oog heeft.

‘Dit was geen waarschuwing, maar een dreigement’

Obama dreigde zelfs dat bij een Brexit een nieuw handelsverdrag met de VS wel eens 10 jaar op zich zou kunnen wachten. Wel, daar zal de Britse bevolking waarschijnlijk juist heel blij mee zijn, want met het TTIP krijgen grote multinationals vrijwel onbeperkte macht over de bevolking en zelfs over onze parlementen. Het zullen dan bedrijven zoals het gehate Monsanto zijn die bijvoorbeeld gaan bepalen wat we wel of niet ‘mogen’ eten en drinken.

‘Dit was geen waarschuwing, dit was een dreigement,’ stelt Daley dan ook. ‘Blijf in de EU en maak vrij baan voor Amerikaanse concurrenten, of anders… De boodschap van deze in een fluwelen handschoen verpakte ijzeren vuist is dat Obama wil dat wij in een monolithisch, homogeen handelsblok blijven, waar het makkelijker zakendoen mee is. Met andere woorden: wij moeten onze juridische onafhankelijkheid en parlementaire zeggenschap opgeven voor het voorzichtige economische herstel in Amerika.’

Er is echter geen enkele indicatie dat de Amerikanen bereid zijn om hetzelfde voor ons te doen. Geen enkel offer van Washington, helemaal niets. En dat terwijl Obama op internationaal politiek vlak verantwoordelijk is voor ‘de meest dramatische ontwikkelingen van de afgelopen 8 jaar’.

Verkeerde inschatting spanningen met Rusland

Jammer genoeg gaat ze dan op de politiek-correcte toer door Obama verantwoordelijk te houden voor de acties van de Russische president Vladimir Putin, omdat Obama Oost Europa ‘in de steek’ zou hebben gelaten, wat deze landen zou blootstellen aan de ‘agressie’ van Rusland, en het accepteren van de ‘annexatie’ van de Krim, wat in werkelijkheid een 100% democratische aansluiting was. Ook krijgt Obama de schuld van het aanblijven van de Syrische president Assad, ‘proxy’ van Rusland, die zeer ten onrechte de schuld krijgt van de massale moslim migrantenstroom naar Europa.

Zoals onze lezers al lang weten zijn het juist de Amerikanen die de burgeroorlogen in Oekraïne hebben veroorzaakt door een illegale fascistische staatsgreep tegen de wettig gekozen regering te steunen, en zijn het dezelfde agressief provocerende Amerikanen die nu steeds meer troepen, tanks en vliegtuigen naar de grenzen met Rusland sturen. Behalve dat Obama de Europeanen economisch en politiek op de knieën wil dwingen, probeert hij ook nog eens een nieuwe grote oorlog op ons continent te ontketenen.

‘EU biedt mij enkel voordeel, maar toch stem ik voor uittreding’

‘Het opheffen van de grenscontroles in de EU, gecombineerd met het unilaterale Duitse besluit om de massale binnenkomst aan te moedigen, heeft een levende hel doen ontstaan waarin georganiseerde mensensmokkelaars op industriële schaal kunnen opereren,’ stelt Daley dan wel terecht.

‘Toen dit (Brexit) referendum begon, wist ik niet wat te stemmen, want het lidmaatschap van de EU is dagelijks vrijwel uitsluitend een voordeel voor mij,’ vervolgt ze. ‘Maar ik geloof in democratische legitimiteit, wat betekent dat we aandacht moeten geven aan mensen die mijn voordelen niet hebben. Moet ik dus kiezen voor eigenbelang of voor politieke principes? Gezien de campagne, met zijn gewetenloze pogingen om het moedige kiezersvolk te tiranniseren en te terroriseren, heb ik mijn keus gemaakt: ik zal stemmen vóór Uittreding.’

Juist het feit dat uitgerekend iemand die toegeeft dat de EU haar enkel voordelen heeft gebracht, toch voor het verlaten van de Unie gaat stemmen, vonden wij –ondanks haar volledig verkeerde inschatting van het ontstaan van de gespannen verhoudingen met Rusland- opmerkelijk genoeg om onder uw aandacht te brengen.

Omdat het aantoont dat er gelukkig nog steeds mensen in de gevestigde orde zijn, die inzien dat zowel de EU als het TTIP –wat ook de Duitse bondskanselier Merkel er ondanks massale protesten (3) zo snel mogelijk doorheen wil drukken (2)- een einde maken aan de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van de gewone burgers – van u en mij. En die daar weigeren aan mee te werken, omdat ze beseffen welke afschuwelijke gevolgen dit uiteindelijk voor onze vrijheid, vrede en welvaart zal hebben.

Bronnen:

(1) Zero Hedge
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Share.