zaterdag, september 23

Trump overweegt nieuwe executive order op gebied van immigratie – Linkse rechters in Amerika en Europa proberen onbeperkt recht op immigratie af te dwingen – Hongarije heft bewegingsvrijheid migranten op en gaat ze in containerdorpen aan de grenzen vastzetten.

Het tijdelijke, door twee rechtbanken geblokkeerde immigratieverbod op inwoners van 7 moslimlanden van Donald Trump leverde een storm van kritiek op van de Europese elite, maar krijgt daarentegen veel bijval onder de bevolking. Volgens een representatief onderzoek van het Britse Chatham House onder 10.000 mensen is 55% van de Europeanen voorstander van een immigratieverbod op moslims. Slechts 20% is tegenstander, en 25% heeft geen mening. Hongarije maakt er intussen werk van, en gaat migranten verplicht onderbrengen in containerdorpen aan de grenzen.

In 8 van de 10 onderzochte Europese landen is meer dan de helft voor het sluiten van de grenzen voor immigranten uit moslimlanden. Polen (71%), Oostenrijk (65%) en België (64%) liggen daarbij voorop. Alleen in Groot Brittannië en Spanje ligt het percentage onder de 50%, maar is daar nog altijd wel duidelijk hoger dan het aantal tegenstanders. Nederlanders werden niet bevraagd.

‘Angst voor islam wijd verspreid’

De auteurs van de studie –die overigens ruim vóór Trumps immigratieverbod plaatsvond- concluderen dat de angst voor moslim immigratie onder de Europeanen wijd verspreid is. Tal van grote en kleinere terreuraanslagen en de groeiende impact van de islam op de samenleving zijn belangrijke redenen voor de opkomst van vrijheidspartijen, zoals de PVV in Nederland, en de roep om de immigratie en islamisering een halt toe te roepen.

65% van de Europeanen die –bijvoorbeeld vanwege werkeloosheid of andere moeilijke sociale omstandigheden- ontevreden zijn met hun leven, spraken zich tegen meer immigratie uit moslimlanden uit. (1) Hongarije neemt na het bouwen van een grenshek nieuwe stappen om de immigratie te beteugelen. Zo wordt de bewegingsvrijheid van migranten opgeheven, en zullen ze verplicht worden ondergebracht in containerdorpen aan de grenzen (7).

Trump overweegt nieuwe executive order

In de Verenigde Staten staat eveneens een meerderheid van de bevolking (51% tot 60%, afhankelijk van de peiling) achter Trumps door de rechtbank geblokkeerde immigratieverbod. De nieuwe Amerikaanse president overweegt inmiddels om een andere executive order uit te vaardigen met een formulering die vermoedelijk wel door de rechters zal worden goedgekeurd. (2)

Eerder deze week verketterde Trump het besluit van het hof van beroep om de blokkade van zijn immigratieverbod te handhaven. Trump las letterlijk de glasheldere tekst van de Immigratie en Nationaliteit Wet uit 1952 voor: ‘Wanneer de president ook vindt dat de komst van vreemdelingen van iedere klasse naar de VS schadelijk voor de belangen van de VS is, mag hij voor de periode die hij nodig acht de binnenkomst van alle vreemdelingen van iedere klasse als immigranten of niet-immigranten opschorten, of aan de binnenkomst van vreemdelingen alle restricties opleggen die hij noodzakelijk acht.’

8 van de 10 besluiten van deze rechters teruggedraaid door hooggerechtshof

Volgens Trump begrijpt 100% van de burgers wat hiermee wordt bedoeld (‘zelfs een slechte middelbare scholier kan dit begrijpen’) – behalve de rechters, die hij dan ook ‘politieke overwegingen’ verweet. Twee van de drie rechters van het negende hof van beroep zijn lid van de Obama/Clinton kliek. (3)

Acht van de tien (!) besluiten van dit negende hof worden later weer teruggedraaid door het hooggerechtshof, wat aangeeft hoe bevooroordeeld deze ‘liberale’ rechters zijn (5). Volgens enkele grondwetexperts is het overduidelijk dat de globalistische gevestigde orde hiermee probeert om een onbeperkt recht op immigratie aan de VS op te leggen. In Europa probeert regressief links al jaren hetzelfde te doen. Ook het politieke schijnproces tegen PVV leider Geert Wilders toonde ondubbelzinnig aan dat van een onafhankelijke rechtspraak al lang geen enkele sprake meer is. (6)

President Obama maakte vorig jaar overigens gebruik van exact dezelfde argumenten als Trump om tijdelijke immigratie beperkingen uit twee moslimlanden op te leggen, zoals het risico op het binnenhalen van terroristen. Toen was er echter niemand in Washington en de media die hier tegen protesteerde. (4)

Bronnen:

(1) Welt24
(2) Infowars
(3) Infowars
(4) Breitbart
(5) Daily Caller
(6) Infowars
(7) Epoch Times

Share.