De meeste religies geloven dat een mens na zijn lichamelijke dood voor eeuwig verder leeft in een ‘paradijs’, ‘hemel’, of –als je flink wat pech hebt- een ‘hel’. Wetenschappers hebben dat concept eigenlijk altijd links laten liggen of belachelijk gemaakt, omdat leven na de dood tot het domein van sprookjes en fabeltjes zou behoren. Researchers van de Universiteit van Southampton hebben na een omvangrijke studie echter geconcludeerd dat het menselijke bewustzijn onmiskenbaar aanwezig blijft nadat het hart en ook de hersenen gestopt zijn met functioneren.

Het onderzoek onder ruim 2000 mensen die in Groot Brittannië, de VS en Australië een hartstilstand hadden gehad werd geleid door dr. Sam Parnia en werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Resuscitation. Hard bewijs dat een mens echt verder leeft na de dood kan het niet genoemd worden, maar toch is volgens de Britse wetenschappers aangetoond dat het bewustzijn minimaal enkele minuten ná het volledig stoppen van hart en hersenen in tact blijft. Waarom dat zo is weet men echter niet.

Bewustzijn blijft minimaal enkele minuten voortbestaan

40% van de onderzochte mensen bleek na een harstilstand een vorm van bewustzijn te hebben gehad totdat het hart weer begon met kloppen. ‘Tot nu toe duidt alles erop dat het bewustzijn in de eerste minuten na de dood niet opgelost wordt. Of het daarna verdwijnt weten we niet, maar onmiddellijk na de dood gaat het bewustzijn niet verloren,’ aldus Parnia.

‘We weten dat de hersenen niet kunnen werken als het hart is opgehouden met kloppen… maar in dit geval schijnt het bewustzijn na de hartstilstand tot 3 minuten te hebben bestaan, hoewel het brein normaal gesproken 20 tot 30 seconden nadat het hart ermee gestopt is ophoudt te functioneren.’

‘Dat is belangrijk, omdat het algemene idee heerst dat bijna-doodervaringen enkel hallucinaties of illusies zijn die optreden vóórdat het hart stopt, of nadat het met succes weer op gang gebracht werd,’ vervolgde de wetenschapper. ‘Het ging niet om een ervaring die met ‘reële’ gebeurtenissen overeenkomt terwijl het hart niet klopte. Bovendien stemden in dit geval de gedetailleerde herinneringen aan visuele zintuigelijke indrukken met de bevestigde gebeurtenissen overeen.’

Vredig gevoel, angst, het bekende felle licht

Van de 2060 onderzochte patiënten met een hartstilstand overleefden er 330, waarvan er 140 aangaven gedeeltelijk bij bewustzijn te zijn geweest. 39% beschreef een gevoel van oplettendheid, maar kon zich geen expliciete zaken herinneren. Dat wijst erop dat mogelijk veel meer mensen mentaal actief waren, maar de herinnering daaraan kwijt raakten als gevolg van verdovende medicijnen of een hersenbeschadiging.

1 op de 5 mensen had een ongewoon vredig gevoel ervaren. Bij bijna een derde was de tijd langzamer of juist sneller gegaan. Sommigen hadden het bekende ‘felle licht’ gezien, een goudkleurige lichtflits of het schijnen van de zon. Anderen hadden juist een angstig gevoel gekregen, alsof ze verdronken of door donker water werden verzwolgen. 13% zei het gevoel te hebben gehad van het lichaam gescheiden te zijn geweest. Net zoveel gaven aan dat hun zintuigen waren versterkt.

Parnia’s conclusie was dat de dood ‘in tegenstelling tot wat wordt waargenomen geen specifiek moment is, maar een potentieel omkeerbaar proces dat intreedt zodra hart, longen en hersenen na een ernstige ziekte of een ongeluk ophouden te functioneren.’

Bron

Share.