Het overgrote deel van de Europese bevolking wil het absoluut niet, maar dat weerhoudt ‘hun’ politici er niet van om stug door te gaan met plannen die de nationale soevereiniteit en democratie totaal zullen opheffen, ten gunste van een totalitair geregeerde Europese Superstaat. Het vergevorderde plan voor de snelle oprichting van een Europees leger is een enorme stap naar het onomkeerbaar maken van het proces dat tot een vanuit Brussel geregeerde politieke unie moet leiden. Eens te meer verklaart de Europese gevestigde orde hiermee zich tot een gevaarlijke vijand van alle vrijheidslievende Europese burgers.

Het gezamenlijke leger wordt aan het publiek verkocht als een mogelijkheid om miljarden euro’s uit te sparen op Defensie, omdat ieder land straks niet meer noodzakelijk een complete krijgsmacht nodig heeft. Zo zou Nederland zich bijvoorbeeld op de marine kunnen concentreren, Duitsland op de landmacht, en Frankrijk op de luchtmacht. De Nederlandse en Duitse defensie ondernamen al stappen tot integratie; zo werd in februari besloten om 800 Duitse militairen bij de Nederlandse marine onder te brengen.

De Süddeutsche Zeitung schrijft in het bezit te zijn van officiële documenten waaruit blijkt dat het Europese leger er al op zeer korte termijn gaat komen. Opmerkelijk is dat de Oost Europese landen, die mordicus tegen de door Brussel geëiste massa immigratie zijn -met Hongarije voorop-, juist grote voorstanders van een Europees leger zijn. De Hongaarse premier Viktor Orban vindt overigens dat dit leger vooral nodig is om migranten buiten de deur te houden.

‘Enorme stap naar volledige politieke integratie’

Uit Groot Brittannië komen niet mis te verstane waarschuwingen dat met een Europees leger het nationale zelfbeschikkingsrecht van de EU-staten definitief wordt afgebroken. Voormalig minister van Defensie Liam Fox, die lid was van het kabinet van David Cameron, waarschuwde nog voor het Brexit referendum dat ‘wij het ons niet kunnen veroorloven om net als in 1975 om de tuin te worden geleid… Er wordt altijd gezegd dat we ons geen zorgen hoeven te maken over meer integratie, en dan doen ze het toch. We zijn al te vaak in de luren gelegd, en dat mag niet nog eens gebeuren.’

‘Een centraal gecontroleerd leger zou een enorme stap zijn naar het EU doel van volledige politieke integratie. Maar het zou ook een zeer gevaarlijke stap zijn,’ vond minister van de Strijdkrachten Penny Mordaunt al in mei. Geoffrey Van Orden, woordvoerder voor Defensie van de Conservatieve regeringspartij, legde uit dat ‘de ambities van de EU veel verder gaan dan het voorkomen van conflicten. Het motief van de EU is niet het creëren van meer militaire capaciteiten, maar de integratie van defensie als een cruciale stap naar een federale EU staat.’

Zijn collega Mike Hookem van de Onafhankelijkheidspartij UKIP wees erop dat zijn partij al jaren waarschuwt voor de achterliggende bedoeling van een Europees leger. ‘Ik ben blij dat mensen eindelijk wakker worden. Een EU-leger is niet slechts een fantasie van eurosceptici. Velen in Brussel zijn vastbesloten om dit te realiseren.’

Soevereiniteit wordt afgebroken

Al in 1950 stelde de Franse premier René Pleven voor om een verenigd Europees leger op te richten, dat direct verbonden zou worden aan de politieke instituten van een verenigd Europa. Dit plan werd door het parlement verworpen omdat het de soevereiniteit van Frankrijk zou afbreken. Dat is dan ook exact wat er gaat gebeuren als de EU deze zoveelste stap naar de vorming van een dictatoriaal geregeerde Superstaat er –ook met steun van Den Haag- gewoon doordrukt. (1)

Bron

Share.