Op woensdag 16 maart debatteerde de Tweede Kamer over het burgerinitiatief Ons Geld. Het initiatief verzamelde 120.000 handtekeningen om een alternatief en veilig geldstelsel op de agenda van de Kamer te plaatsen, waarin de overheid het monopolie op geldschepping krijgt. Ook is het burgerinitiatief voorstander van de oprichting van een speciaal publiek instituut, dat gecreëerd geld in omloop brengt door het te besteden of rentevrij uit te lenen. Voor het initiatief bleek woensdag een aardig succes.

Minister van financiën Jeroen Dijsselbloem gaat zelfs bekijken of de drempel die door De Nederlandsche Bank werd opgeworpen tegen het initiatief van een veilige Depositobank alsnog kan worden weggenomen. Hij waarschuwt wel dat zelfs deze bank, die geen enkel kredietrisico wil lopen, ook onder het depositogarantiestelsel (DGS) moet vallen.

Als ze ten principale niet mee willen doen, hebben ze aan mij een hele slechte. Maar het zou onbevredigend zijn als het hier eindigt. Het maatschappelijk ongenoegen is nog lang niet weg en het debat is gebaat bij meer denkwerk daarover

Volgens een enquête van Nederlands consumentenprogramma Kassa zou 80% van de ondervraagde Nederlanders een staatsbank willen, daaruit blijkt wel dat het ongenoegen nog niet weg is. Het initiatief krijgt in de Kamer in ieder geval 100 procent steun van de Partij voor de Dieren en de Groep Kuzu/Öztürk.

Het heeft daarnaast de sympathie van SP, Groenlinks en de PVV en vrijwel alle partijen in de Kamer steunden de nadere studie die minister Dijsselbloem aanbood te vragen aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Deelname aan het depositogarantiestelsel blijkt in principe het grote probleem. Elke bank wordt verplicht deel te nemen. Gaat een bank failliet dan garanderen de andere banken de saldo’s van rekeninghouders tot €100.000. Maar de Depositobank wilt daarvoor een ontheffing aangezien zij garant zou moeten staan voor banken die wel risico nemen, terwijl zij dat zelf niet doet.

Volgens minister Dijsselbloem heeft ook het alternatief weer risico’s die volgens hem onvoldoende zijn doordacht. Volgens hem zou deze zogenoemde ‘full reserve bank’ nog risico’s kunnen lopen in de bedrijfsvoering, op fraude of “op dingen die we nu niet kunnen verzinnen en daarvoor hebben we nu net het depositogarantiestelsel

Bronnen: Beurs, Financieel Dagblad, Tweede Kamer

Share.